Schválil Putin KSB?

Reči o tom, že Putin údajne schválil “KOB” – “KSB Koncepciu spoločnej bezpečnosti” v zmysle v akom si to vykladá spolok anonymných autorov “VP CCCP” sú lož.
Každý si to môže overiť priamo na stránke http://www.kremlin.ru/acts/news/19653. Skratka “Коб” (KOB) sa v tom dokumente ani nenechádza.

Verzia dokumentu v angličtine:
http://en.kremlin.ru/acts/news/19653

Prvá fáza (2013-2016) bude zahŕňať rozvoj a prijatie legislatívnych aktov zameraných na dosiahnutie cieľov, napĺňanie cieľov a určiť kľúčové oblasti činnosti pri zaisťovaní bezpečnosťi/bezpečia verejnosti, ako aj vývoj a vyhodnocovanie integrovaných špeciálnych programov s cieľom zaistiť bezpečnosť/bezpečie verejnosti.

Druhá fáza (2017-2020) bude zahŕňať prijatie a vykonávanie integrovaných špeciálnych programov zameraných na zaistenie verejnej bezpečnosti, vrátane federálnych, regionálnych a sektorových programov na prevenciu kriminality, sociálnych a medzietnických konfliktov a zabrániť, prekonať a minimalizovať účinky prírodných katastrôf a priemyselných nehôd.

Má snáď KOB v zmysle v akom si ho vykladá VP CCCP v cieľoch “prekonať a minimalizovať účinky prírodných katastrôf a priemyselných nehôd”? KOB od VP ZSSR nemá okrem názvu nič spoločné s KOB, ktorú schválil Putin.

Ide o rovnakú lož ako vytvoriť spolok či sektu s názvom KDU – Koncepcia Dlhodobej Udržatelnosti a trpezlivo čakať až vláda SR vypracuje a schváli akýkoľvek dokument s názvom Koncepcia dlhodobej udržateľnosti. Následne zakladateľ KDU začne všade rozhlasovať, že vláda SR schválila a posvätila jeho spolok či sektu, pričom vláda SR vypracovala len dokument s rovnakým všeobecným názvom.

Diskusia na danú tému:
http://www.dvtr.eu/diskuse/comment-page-35/#comment-73711
http://www.dvtr.eu/diskuse/comment-page-26/#comment-65342

Napíšte svoj názor ...

Pridaj komentár

*
*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>