Kobistický termín “diktatura svědomí”. Připomíná mi to diktaturu proletariátu. Jenže vic sofistikovanou. Podle mně je to další trojský kůň. Jde o to, nejdřív lidi přesvědčit, že by měla existovat nějaká diktatura svědomí, a následně, když to přijmou, jim naordinovat, jaké by to svědomí měli mít. Diktatura jako slovo samo o sobě je negativní. Nepřipouštějící, a postihující jiný pohled, a názor. Takhle se převede bič ze systému, do vědomí jednotlivce. Podobně podle mně funguje i fenomén posledních let vegetariánství. Kdysi se o něčem takovém nic nevědělo, a každý si jedl co mu chutnalo. Maso, nebo kořínky. Dnes pod vlivem medializace, se s tím čim dál víc lidí stotožňuje, a mladá generace to začíná brát už od dětství skoro jako normu. Čítajte ďalej…

http://www.protiprud.sk/politika/2182.htm

Zaujímavý článok ohľadom škodlivosti ideológií. Rád by som k tomu stručne vyjadril. Ideológie sa vymýšľajú na ovládanie ľudí. Ich cieľom je naformátovať spoločnosť, väčšinu – dav, určitým smerom.

Samotné majú obsahovo 2 zložky. Tú prvú naoko pozitívnu, aby ju väčšina ľudí prijala. Každá ideológia sa navonok prejavuje ako pozitívna pre väčšinu, alebo minimálne pozitívna pre cieľovú skupinu, pre ktorú je určená. To je tá klamná stránka a ľudia jej podľahnú. (teda hovno obalené v pozlátke)
Druhá zložka ideológie je skutočná a skrytá. Býva v negatívna pre väčšinu ľudí a pozitívna pre elitárov, pretože v praxi má realizovať ich zámery. Nemusí sa prejaviť hneď, ale až po čase, keď ideológia získa skutočnú moc v spoločnosti a je vidieť už plody a výsledky takej ideológie.

Preto sa vždy pred každou a hlavne novou ideológiou treba mať na pozore a zvlášť, až sa ešte maskuje pod rúškom vedeckosti, ako svojho času “vedecký” marxizmus, teraz napríklad KSB, ktorá tvrdí, že je to teória riadenia a neprizná si, že je ideológiou na ovládanie myslenia človeka a jeho svetonázoru.

Súčasťou ideológie je niekoľko skupín spoločnosti.

a) tí, čo zadávajú pokyn na vymyslenie ideológie, ktorá má slúžiť ich skrytým záujmom,

b) myslitelia, ktorí naformulujú ideológiu a kroky jej realizácie, sú to talentované a kúpené osoby s vyššou inteligenciou a znalosťou psychológie ľudí a davu a odborníci na mnohé vedné odbory,(platení elitármi)

c) tí, čo dostanú pokyn realizovať ideológiu v praxi a tu sú 2 možnosti :

   1. oportunisti a karieristi, ktorí vedia o čo ide, ideológii neveria lebo chápu na čo slúži, ale chcú sa na nej nabaliť a využiť ju, klasicky ide o typ prevracačov kabátov pri zmene režimu.

   2. užitoční idioti, zvačša fanatici, veria ideológii a majú preto pocit nadradenosti, až ju vstrebali.

d) ľudia, ktorí ideológiou prijmú – cieĺová skupina, vačšina, ovce stáda…

Ideológie sú nevyhnutným nástrojom realizácie skrytých plánov elít, ktoré majú so spoločnosťou. V dôsledku vývoja a zastarávania ideológií sa aj tie musia meniť, prispôsobovať dobe a aj tvoriť nové, lákavejšie formy ideológií. Teda dávať väčšie % pravdy ako v minulosti do obsahu ideológie a lož a zlo, čo najprefíkanejšie v tom otrávenom koláči utajiť.

Ideológie útočia na prirodzené vlastnosti a túžby spoločnosti, podobne ako niektoré náboženstvá, ako ušité pre cieľovú skupinu.

Elitárske ideológie majú niektoré spoločné znaky, podľa ktorých sa dajú rozpoznať.

a) vytvorenia nového človeka a vytvorenie nového myslenia – klasika, ktorá málokedy v elitárskej ideológii absentuje,

b) vytvorenie minimálne skrytého pocitu mentálnej nadradenosti kvôli poznaniu ideológie a jej údajnému pochopeniu, pričom skrytý zmysel a cieľ ideológie je takému jedincovi uzavretý pred jeho rozumom a chápaním

c) nepriateľstvo , neraz podprahové voči osobám s iným názorom,

d) podsunutie, čo treba eliminovať, rečou Pjakina “začistiť”, aby konečne mohli zavládnuť tie úžasné ideály danej ideológie v spoločnosti,

Záver je o tom, že časom, keď sa ideológia realizuje v praxi, tak sa príde na to, že je závadná, ale už spôsobí mnoho škôd, čo bolo skrytým cieľom elitárov, ktorí stáli pri je zrode.
Potom sa táto ideológia, ktorá sa ukázala ako chybná, odsunie ako vyžmýkaný citrón do smeti a verejnosti sa podhodí update, alebo celkom nová ideológia. Zväčša už novej mladej generácií, aby znova naletela na novú manipuláciu.

Cieľom ideológií je likvidovať určité hodnoty, vzťahy, myslenie v spoločnosti, ktoré bráni elitárov v uchopení moci a kontroly nad spoločnosťou. Aj keď oni vedia, že časom sa konkrétna ideológia preflákne a verejnosť pozná jej škodlivosť, tak vedia, že výsledky jej činnosti a deštrukcia ich krok za krokom približujú k ich svetovej moci a NWO. A preto v tejto činnosti budú skryto pokračovať.
Je to pre nich vhodný nástroj.

Často-krát práve to, k čomu sa daná konkrétna ideológia stavia nepriateľsky treba brať na zreteľ, pretože práve to, čo je negatívne, čierne vykreslené, čo chcú danou ideológiou zlikvidovať, práve to je prekážka, ktorá bráni ich moci a kontrole nad verejnosťou.
Samozrejme, na odhalenie manipulácie treba mať aj vzdelanie a poznanie, neskúsený a mladý človek bez životnej skúsenosti nemá často šancu odhalať skryté aspekty manipulácie.
A preto sa ideológie zameriavajú hlavne na mladých ľudí…

Diskusia k článku: http://www.dvtr.eu/diskuse/comment-page-35/#comment-73495

KONCEPTUÁLNE TECHNOLÓGIE,
staro-nové spôsoby myslenia (objavovania a osvojovania si nových in-formácií)
presnejšie: Metodológia spracovania in-formácií

Kurzy pôvodne určené, v Euroatlantickej kultúre, výlučne pre riadiace štruktúry lokálnych a globálnych “elít”.

Prečo a ako čítať DVTRPredslov

 1. Dostatočne všeobecná teória riadenia: Načo to treba
 2. Kategórie Dostatočne všeobecnej teórie riadenia
 3. Udržateľnosť v zmysle predpovedateľnosti
 4. Prognostika, proroctvá a uskutočnenie jedinečného variantu budú-cnosti
 5. Riadenie: kvalita a optimálnosť
 6. Uzavreté systémy
 7. Spôsoby riadenia
 8. Udržateľnosť riadenia
 9. Schémy riadenia
 10. Plná funkcia riadenia, intelekt (individuálny a kolektívny)
 11. Manévre a rovnovážne režimy, princípy porovnania a rozpoznania podobnosti
 12. Manévre a teória katastrof
 13. Procesy v supersystémoch: možnosti ich priebehu
  1. Pochopenie supersystémov
  2. Osvojenie si potenciálu rozvoja
  3. Autosynchronizácia procesov v supersystémoch
  4. Súborný intelekt v supersystémoch
  5. Vnútorné konflikty riadenia v supersystéme
  6. Princíp dodatočnosti informácie a konceptuálne neurčité riadenie ako osobitný druh konfliktu riadení
  7. Obnova riadenia supersystému ako jediného celku
  8. Vzájomne vložené supersystémy s virtuálnou štruktúrou
 14. Metóda dynamického programovania

Prílohy

 1. Čo je to moc (vláda) v davo-„elitárnej“ spoločnosti.
 2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti

Cieľ publikácie: Zverejnenie a sprístupnenie uvedených technológií, a tým zvýšenie miery chápania objektívnych spoločensko-prírodných procesov populáciou, vedúcej k postupnému významnému zníženiu možností jej manipulácie majiteľmi mediálno-bankového konglomerátu.

Čítajte ďalej…

   Pre efektívne riadenie samého seba a svojho života je nutné vedieť predvídať a predpovedať. Pri nesprávnom riadení auta polícia s radosťou pokutuje a častým argumentom je “Pán vodič, mali ste predvídať.” Prečo sa však predvídanie neučí v autoškole, keď je nutné predvídať a predpovedať pre efektívne riadenie?

   Čo myslíš, prichádza pokuta aj pri nesprávnom riadení samých seba? Môže touto pokutou byť zhoršenie životných okolností, zhoršenie zdravotného stavu, prípadne nehody, zranenia a v konečnom dôsledku smrť? Dá sa týmto chybám riadenia vyhnúť? Je možné sa predvídateľnosť, predpovedateľnosť, správanie objektov (vrátane samých seba) a ich efektívne riadenie naučiť? Áno, presne na zodpovedanie týchto otázok a oveľa viac slúži Dostatočne všeobecná teória riadenia, v skratke DVTR.

Ako čítať DVTR?

   DVTR je dlhodobá práca nad sebou samým, odporúča sa čítať postupne – 3 až 5 strán za deň a navyše opakovanie, ktoré – ako nám ľudové príslovie hovorí – je matkou múdrosti.
Čítajte ďalej…

   Základom vysvetlenia Dostatočne všeobecnej teórie riadenia (DVTR) v tomto vydaní je verzia z r. 2003 spolu s neskoršími doplnkami a upresneniami.
   Prvá, pomerne krátka verzia DVTR z r. 1991 bola publikovaná v r. 1992, a tým momentom sa stala Čítajte ďalej…