E.G Kuznecov, “O původu Vnitřního Prediktora

Kořeny koncepce sociální bezpečnosti KSB, v textech také jako KOB, KOBR (koncepce obščestvěnoj bezopásnosti Ruska) nebo s epickým názvem „Mrtvá voda

  • vycházejí z práce “Jak reorganizovat B’nai B’rith” (zednářská lóže ve Spojených státech založená židy z Německa)
  • koncepce vznikla v Leningradě v r. 1989, těsně před rozpadem SSSR ( kdy “B’nai B’rith” obdržel povolení k otevření zastoupení v SSSR)
  • první vydání bylo vypracováno v pěti paré pro mocenskou strukturu KSSS a KGB, a to za spolupráce Lenigradské univerzity a Institutu USA a Kanady při Ruské akademii věd
  • Mrtvou vodou byla SSSR podsunuta alternativa k marxismu, loutkový projekt jako „kost“ davu.

Grigory Petrovich Kotovský, autor předmluvy k výše uvedené knize, uvedl jako „první kobisty“ z r. 1991 Kuzněcova, Lisowského, Ivanova, kdy koncepca byla šířena jen na základě strojově psaných textů pod názvem Разгерметизация – Odtlakování, následně v r. 1992 vyšla kniha Mrtvá voda v 10 tis. nákladu. Při jedné z prvních přednášrk, kdy Zaznobin četl lekci o šesti prioritách řízení, podepisoval Kotosovský (jako účastník přednášky) předložený mu tiskopis Vnitřního Prediktora. Čítajte ďalej…

Reči o tom, že Putin údajne schválil “KOB” – “KSB Koncepciu spoločnej bezpečnosti” v zmysle v akom si to vykladá spolok anonymných autorov “VP CCCP” sú lož.
Každý si to môže overiť priamo na stránke http://www.kremlin.ru/acts/news/19653. Skratka “Коб” (KOB) sa v tom dokumente ani nenechádza.

Verzia dokumentu v angličtine:
http://en.kremlin.ru/acts/news/19653

Prvá fáza (2013-2016) bude zahŕňať rozvoj a prijatie legislatívnych aktov zameraných na dosiahnutie cieľov, napĺňanie cieľov a určiť kľúčové oblasti činnosti pri zaisťovaní bezpečnosťi/bezpečia verejnosti, ako aj vývoj a vyhodnocovanie integrovaných špeciálnych programov s cieľom zaistiť bezpečnosť/bezpečie verejnosti.

Druhá fáza (2017-2020) bude zahŕňať prijatie a vykonávanie integrovaných špeciálnych programov zameraných na zaistenie verejnej bezpečnosti, vrátane federálnych, regionálnych a sektorových programov na prevenciu kriminality, sociálnych a medzietnických konfliktov a zabrániť, prekonať a minimalizovať účinky prírodných katastrôf a priemyselných nehôd.

Má snáď KOB v zmysle v akom si ho vykladá VP CCCP v cieľoch “prekonať a minimalizovať účinky prírodných katastrôf a priemyselných nehôd”? KOB od VP ZSSR nemá okrem názvu nič spoločné s KOB, ktorú schválil Putin.

Ide o rovnakú lož ako vytvoriť spolok či sektu s názvom KDU – Koncepcia Dlhodobej Udržatelnosti a trpezlivo čakať až vláda SR vypracuje a schváli akýkoľvek dokument s názvom Koncepcia dlhodobej udržateľnosti. Následne zakladateľ KDU začne všade rozhlasovať, že vláda SR schválila a posvätila jeho spolok či sektu, pričom vláda SR vypracovala len dokument s rovnakým všeobecným názvom.

Diskusia na danú tému:
http://www.dvtr.eu/diskuse/comment-page-35/#comment-73711
http://www.dvtr.eu/diskuse/comment-page-26/#comment-65342

Kobistický termín “diktatura svědomí”. Připomíná mi to diktaturu proletariátu. Jenže vic sofistikovanou. Podle mně je to další trojský kůň. Jde o to, nejdřív lidi přesvědčit, že by měla existovat nějaká diktatura svědomí, a následně, když to přijmou, jim naordinovat, jaké by to svědomí měli mít. Diktatura jako slovo samo o sobě je negativní. Nepřipouštějící, a postihující jiný pohled, a názor. Takhle se převede bič ze systému, do vědomí jednotlivce. Podobně podle mně funguje i fenomén posledních let vegetariánství. Kdysi se o něčem takovém nic nevědělo, a každý si jedl co mu chutnalo. Maso, nebo kořínky. Dnes pod vlivem medializace, se s tím čim dál víc lidí stotožňuje, a mladá generace to začíná brát už od dětství skoro jako normu. Čítajte ďalej…

http://www.protiprud.sk/politika/2182.htm

Zaujímavý článok ohľadom škodlivosti ideológií. Rád by som k tomu stručne vyjadril. Ideológie sa vymýšľajú na ovládanie ľudí. Ich cieľom je naformátovať spoločnosť, väčšinu – dav, určitým smerom.

Samotné majú obsahovo 2 zložky. Tú prvú naoko pozitívnu, aby ju väčšina ľudí prijala. Každá ideológia sa navonok prejavuje ako pozitívna pre väčšinu, alebo minimálne pozitívna pre cieľovú skupinu, pre ktorú je určená. To je tá klamná stránka a ľudia jej podľahnú. (teda hovno obalené v pozlátke)
Druhá zložka ideológie je skutočná a skrytá. Býva v negatívna pre väčšinu ľudí a pozitívna pre elitárov, pretože v praxi má realizovať ich zámery. Nemusí sa prejaviť hneď, ale až po čase, keď ideológia získa skutočnú moc v spoločnosti a je vidieť už plody a výsledky takej ideológie.

Preto sa vždy pred každou a hlavne novou ideológiou treba mať na pozore a zvlášť, až sa ešte maskuje pod rúškom vedeckosti, ako svojho času “vedecký” marxizmus, teraz napríklad KSB, ktorá tvrdí, že je to teória riadenia a neprizná si, že je ideológiou na ovládanie myslenia človeka a jeho svetonázoru.

Súčasťou ideológie je niekoľko skupín spoločnosti.

a) tí, čo zadávajú pokyn na vymyslenie ideológie, ktorá má slúžiť ich skrytým záujmom,

b) myslitelia, ktorí naformulujú ideológiu a kroky jej realizácie, sú to talentované a kúpené osoby s vyššou inteligenciou a znalosťou psychológie ľudí a davu a odborníci na mnohé vedné odbory,(platení elitármi)

c) tí, čo dostanú pokyn realizovať ideológiu v praxi a tu sú 2 možnosti :

   1. oportunisti a karieristi, ktorí vedia o čo ide, ideológii neveria lebo chápu na čo slúži, ale chcú sa na nej nabaliť a využiť ju, klasicky ide o typ prevracačov kabátov pri zmene režimu.

   2. užitoční idioti, zvačša fanatici, veria ideológii a majú preto pocit nadradenosti, až ju vstrebali.

d) ľudia, ktorí ideológiou prijmú – cieĺová skupina, vačšina, ovce stáda…

Ideológie sú nevyhnutným nástrojom realizácie skrytých plánov elít, ktoré majú so spoločnosťou. V dôsledku vývoja a zastarávania ideológií sa aj tie musia meniť, prispôsobovať dobe a aj tvoriť nové, lákavejšie formy ideológií. Teda dávať väčšie % pravdy ako v minulosti do obsahu ideológie a lož a zlo, čo najprefíkanejšie v tom otrávenom koláči utajiť.

Ideológie útočia na prirodzené vlastnosti a túžby spoločnosti, podobne ako niektoré náboženstvá, ako ušité pre cieľovú skupinu.

Elitárske ideológie majú niektoré spoločné znaky, podľa ktorých sa dajú rozpoznať.

a) vytvorenia nového človeka a vytvorenie nového myslenia – klasika, ktorá málokedy v elitárskej ideológii absentuje,

b) vytvorenie minimálne skrytého pocitu mentálnej nadradenosti kvôli poznaniu ideológie a jej údajnému pochopeniu, pričom skrytý zmysel a cieľ ideológie je takému jedincovi uzavretý pred jeho rozumom a chápaním

c) nepriateľstvo , neraz podprahové voči osobám s iným názorom,

d) podsunutie, čo treba eliminovať, rečou Pjakina “začistiť”, aby konečne mohli zavládnuť tie úžasné ideály danej ideológie v spoločnosti,

Záver je o tom, že časom, keď sa ideológia realizuje v praxi, tak sa príde na to, že je závadná, ale už spôsobí mnoho škôd, čo bolo skrytým cieľom elitárov, ktorí stáli pri je zrode.
Potom sa táto ideológia, ktorá sa ukázala ako chybná, odsunie ako vyžmýkaný citrón do smeti a verejnosti sa podhodí update, alebo celkom nová ideológia. Zväčša už novej mladej generácií, aby znova naletela na novú manipuláciu.

Cieľom ideológií je likvidovať určité hodnoty, vzťahy, myslenie v spoločnosti, ktoré bráni elitárov v uchopení moci a kontroly nad spoločnosťou. Aj keď oni vedia, že časom sa konkrétna ideológia preflákne a verejnosť pozná jej škodlivosť, tak vedia, že výsledky jej činnosti a deštrukcia ich krok za krokom približujú k ich svetovej moci a NWO. A preto v tejto činnosti budú skryto pokračovať.
Je to pre nich vhodný nástroj.

Často-krát práve to, k čomu sa daná konkrétna ideológia stavia nepriateľsky treba brať na zreteľ, pretože práve to, čo je negatívne, čierne vykreslené, čo chcú danou ideológiou zlikvidovať, práve to je prekážka, ktorá bráni ich moci a kontrole nad verejnosťou.
Samozrejme, na odhalenie manipulácie treba mať aj vzdelanie a poznanie, neskúsený a mladý človek bez životnej skúsenosti nemá často šancu odhalať skryté aspekty manipulácie.
A preto sa ideológie zameriavajú hlavne na mladých ľudí…

Diskusia k článku: http://www.dvtr.eu/diskuse/comment-page-35/#comment-73495