KSB a DVTR

Podepisování příspěvků: anonymní příspěvky nebo ty, které v poli jména/přezdívky budou mít titulek nebo jiný text, mohou být smazány. Příspěvky s nakopírovaným delším obsahem, který je dostupný na jiném místě, mohou být také smazány – v takovém případě uvádět pouze odkaz, případně pár vět, nikoliv celý text systémem copy&paste. První komentář nového uživatele se zobrazí až po schválení, další již hned.

 Obnoviť

 1. Na vodaSS píšu,že Zaznobin umrel.

  • Článek o smrti Zaznobina, jako jednoho z autorů KOB jsem našel v tatarských novinách.
   https://www.business-gazeta.ru/news/385833

   To znamená, že na oficiální úrovni už padá tabu na KOB.
   Jak mám rozumět TauRusovi? KOB není v zájmu Putina?

   • Tak,že oficiálne padlo Taurusovi niečo na hlavu…
    Oni podvedome povedia aj pravdu,a to,že KOB nie je v záujme Putina.

 2. Zaujímavé sú aj tieto príspevky, ktoré sa týkajú manipulácie a obviňovanie kresťanstva zo zla “biblického projektu”…

  jh | 14.06.2018

  ja sa chcem opytat, asi mi nieco uslo, ale biblicky projekt != krestanstvo?
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: + a –

  Oracle 911 | 14.06.2018

  Nie, biblický projekt=zotročenie ľudstva úrokom, tak aby zotročenie nebolo na vedomej úrovni ale na nevedomej.
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a –

  Július | 15.06.2018

  Prečo to starci KSB nenazývajú judaisticko – talmudský projekt, pretože zotročenia ĺudstva úrokom je doménou talmudu a judaizmu a nie kresťanstva…

  Na to je odpoveď ľahká…Biblický projekt a bibliu si ľudia automaticky spájajú s kresťanstvom a nie so židovstvom, takže ide o to, aby vina za toto zlo padla na kresťanstvo, inak by starci KSB použili presné označnie, ktoré by presne vystihovalo o aký projekt ide..
  Lenže starci KSB sú predsa lóžoví bratia a na svojich kurátorov nebudú ukazovať…
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a –

  jh | 15.06.2018

  preto som sa aj pytal este raz na potvrdenie od tunajsich veducich, teda som rad, ze odpovedal hox, co je biblicky projekt.

  pretoze ma napadlo to iste co teba, je to talmudsky projekt, nie biblicky. nespravnym nazvoslovym sa ukazuje inam, a hlavne nie na seba samych…
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a –

  Hox | 15.06.2018

  Talmudický projekt by to byl, kdyby byl založen jen na Starém zákoně a týkal se jen židů a jejich činnosti.

  Nový zákon v jeho současné podobě prohlašuje svatost Starého zákona a to, že dříve pomine nebe a země, než by se jedno písmenko z něj nenaplnilo.
  Čili prohlašuje, že dogma o vyhlazení všech národů, které se nepodřídí Židům a nebudou jim sloužit jako otroci, je Boží vůle. To je zvrácenost a nevidí to jen ignorant.

  SZ a NZ Je provázaný systém ze dvou komponent,
  Starý zákon = pravidla pro agresory
  Nový zákon = pravidla pro oběti agrese, aby se nemohly efektivně bránit

  Pokud bys do KSB nahlédl, pochopil bys to lehce sám, není to nic složitého. V čím zájmu je šířit manipulační lži o tom, že KSB o něčem manipuluje, nad tím si musíš popřemýšlet sám.
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a –

  Július | 15.06.2018

  Talmud vobec nie je to samé ako Starý zákon. Vypracovaný a kodifikovaný bol až v 7 storočí, v tom istom storočí, ako vznikol islam.
  Je to náboženská kniha židov, ktorí odmietli Ježiša ako Mesiáša a Boha a vybrali si smer, ktorí hlásali farizeji, ktorí už za života Ježiša prekrucovali Zákon..
  Základnou metódou úspechu je tam práve lichva, úrok a sposob, ako sa má postupovať v ovládnutí gojimov..

  No, daj dokaz, kde NZ prehlasuje to, čo tvrdíš…
  Tak to totiž nie je.
  Rovako som hľadal aj tú tvoju dogmu :

  “dogma o vyhlazení všech národů, které se nepodřídí Židům a nebudou jim sloužit jako otroci, je Boží vůle.”

  A predstav si, že som ju medzi katolíckymi dogmami nenašiel…Kde je chyba ?

  https://www.scribd.com/doc/76091155/Dogmy-Katolickeho-nabo%C5%BEenstva

  ˇO Písme je tu len táto dogma :

  2. Sv. Písmo je inšpirované Duchom Svätým, to znamená, že Duch Svätý je prvým autorom Písma..

  ale tvoju dogmu som nenašiel. Vieš, Hox, nemožeš interpretovať správne SZ,NZ a dogmy RKC, keď to nemáš ani prečítané, chápeš vobec túto moju radu ?

  “Starý zákon = pravidla pro agresory
  Nový zákon = pravidla pro oběti agrese, aby se nemohly efektivně bránit

  Ďalšia blbosť. Keby to bola pravda, tak by kedysi kresťanské krajiny nikdy nevyháńali Židov zo svojich krajín, čo v histórií a viackrát urobilo mnoho európskych krajín a kráľovstiev. Mám ti dať dokaz ?
  Keby boli Židia ako agresori privilegovaná kasta a kresťania len ich sluhovia, tak by čosi také neprešlo hneď od vzniku kresťanstva…
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a –

  Oracle 911 | 15.06.2018

  Július samozrejme zas tresol blud, lebo zmienená pasáž na ktorý sa v prácach autorov KSB je v Tóre t.j. v Starom zákone, konkrétne u proroka Izajáša keď hovorí komu treba požičiavať na úrok, komu treba odpúšťať dlhy a čo treba urobiť s národmi, ktorí sa odmietli podrobiť dlhovému otroctvu, konkrétne:

  «Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok (v kontextu – soukmenovci-židovi) ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoli, co se půjčuje na úrok; cizinci (tj. nežidovi) na úrok dávej, aby ti hospodin, bůh tvůj (tj. ďábel, proto hospodin s malým h, jestliže se podíváte na podstatu lichvářského parazitismu z hlediska
  svědomí) požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku svou na zemi, do které jdeš, abys ji ovládl» (to poslední se netýká jen starověku a země zaslíbené starověkým židům Palestiny, neboť to není převzato ze
  zprávy o dešifrování jediného svitku nalezeného při vykopávkách, ale
  ze současné, masově vydávané knihy, propagované všemi Církvemi a
  určitou částí „inteligence“ jako jediná pravda seslaná nám údajně
  Shora)» – Deuteronomium, 23:19, 20. «a budeš vládnout nad
  mnohými národy, a oni nad tebou vládnout nebudou»

  Deuteronomium, 28:12. «Potom synové cizinců (tj. následující pokolení nežidů, jejichž předci u plemene lichvářů-souvěrců upadli do vědomě nesplatitelných dluhů) budou stavět hradby tvoje (jako jsou
  dnes mnohé rodiny palestinských Arabů závislé na možnosti jezdit za výdělkem do Izraele) a jejich králové ti budou k službám (na jeden z nevydařených komplimentů na svou adresu: „Vy jste král židů“, odpověděl jeden z Rothschildů: „Já jsem žid králů“); neboť ve svém rozlícení jsem tě bil, ale ve své blahosklonnosti k tobě budu
  milostivý. Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve
  dne ani v noci, aby k tobě přicházely pronárody se svým bohatstvím
  a přiváděly i své krále. Neboť pronárody a království, jež by ti nechtěly sloužit, zhynou, takové pronárody propadnou úplné zkáze.»

  Izajáš, 60:10-12.
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a –

  Július | 15.06.2018

  Tak Tóra to nie je len SZ…
  Ale pravdou je,že som toho názoru , že state o lichve do SZ nepatria, že tam boli vložené tými, ktorí ovládli RKC zvnútra.
  Ide tu totiž aj o to, že kresťanstvo sa riadi hlavne NZ. Zo SZ nepreberá automaticky všetko, napríklad neuplatňuje Mojžišove trestné zákony, starozákonné obrady, rovnako aj morálka je iná…

  Tieto rozpory sú častočne vysvetlené tu :

  http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=27

  Rovnako RKC od svojho vzniku tvrdo zakazovala lichvu, dá sa to dokázať, takže sa neriadili SZ.
  Argumentácia typu, že prenechala lichvu a úžeru židom, tak to je na dlhšiu debatu, pretože židia mali zakázané pracovať a podnikať v mnohých oblastiach, kde mohli kresťania mali zakázaný aj vstup do stredovekých miest,atď…
  Teda úžera bola sposob ich obživy..
  Mám za to,že RKC tvrdo podcenila riziko a hrozbu úžery, pretože dlho existovalo krytie peňazí zlatom, kde nedochádzalo k tým príšerným efektom, ak neskor po zrušení krytia zlatom…
  A RKC na to,že dovolila židom úžeru a úrok aj tvrdo doplatila…

  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a –

  Oracle 911 | 15.06.2018

  A do nového zákona bol zanesený tento vírus:
  «Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky.
  Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud
  nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka
  ze Zákona, dokud se všechno nestane.»

  Matouš 5:17, 18.

  Takže názov sedí tak ako niečo na niečo…
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a –

  Július | 15.06.2018

  To vírus nie je. Treba pochopiť, čo je tým myslené a správne to interpretovať – vyložiť.
  Odpovědět

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/kryptokolonizace-jak-se-to-dela/

 3. Moju reakciu na tento Hoxov príspevok, ktorý dokazuje ako VP CCCP klame dal Hox zatiaľ na pastebin :

  Re: Re: Re: + a –

  Hox | 15.06.2018

  Zkus uvést nějaké místo v KSB, kde je něco proti křesťanství, opět se ti to nepodařilo, opět panická snaha vyhnout se diskusi o čemkoliv konkrétním.

  > Napríklad to, že klame o tom, akú vieru mali prví kresťania, že neverili v Ježiša ako Boha

  Tyto tvoje a další bludy ohledně toho, že KSB v něčem manipuluje, vyvrátil Lux v této brilantní diskusi, doporučuji všem přečíst i když je to delší, sem to není prostor vkládat: https://pastebin.com/CbwJAuee

  Problém “diskuse” s tebou je právě v tom, že když si někdo dá tu práci a všechny tvoje bludy vyvrátí a uvede věci na pravou míru, ty jen počkáš nějakou dobu a vylezeš s tím samým, jako by žádné argumenty nikdy nezazněly. A opět tvrdíš, že jsi všechno dávno dokázal a vyargumentoval, zatímco v realitě jsi byl x-krát usvědčen z nevědomosti a šíření bludů, viz Lux výše.

  KSB neobsahuje proti křesťanství žádnou manipulaci, KSB stojí na učení Ježíše (tom skutečném), není s ním v rozporu, KSB to jsou znalosti nutné pro to, aby se naplnil hlavní Ježíšův odkaz, který cenzoři v církvi neměli odvahu odstranit: Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na Zemi.

  Tvoje milovaná církev prohlásila snahu vybudovat Království Boží už tady na Zemi úsilím samotných lidí za kacířství a herezi, a celou historii pronásleduje všechny, kdo se o to snaží. Učí, že člověk má být zticha, makat a trpět (čím více, tím lepší “křesťan”), a že “odměna” bude po smrti, a že to tak Bůh chce, aby na Zemi panovala nespravedlnost. Zvrácenost. Jedna z mnohých zvráceností, na které stojí současná církev, svou podstatou institucionalizovaná pseudokřesťanská sekta, mocenská struktura na podporu davo-“elitarizmu”, egregoriální kult. Podrobnosti zde – http://leva-net.webnode.cz/products/premozeni-krestanstvi-svetovym-zakulisim-politicke-technologie-a-vysledek/

  Tvoje milovaná církev popírá svou činností hlavní modlitbu křesťanství, Otče náš, a prohlásila za herezi snahu o její naplnění.

  To, že Ježíš nebyl Bohočlověk není manipulace proti křesťanství ale zdravý rozum, je to poukázání na manipulace pseudokřesťanského egregoriálního kultu jménem církev.

  Nejsou žádné argumenty na podporu teorie Bohočlověka, kromě tvrzení “církevních otců” (překrucovačů a cenzorů Ježíšova učení), a v Bibli není jediné místo, kde by Ježíš říkal něco podobné, ani tam není jediné místo, ze kterého by něco podobného vyplývalo. Je to výmysl, určený na znefunkčnění rozumu těch, kdo tomu uvěří, jak je vidět, sociální inženýři sloužící hierarchii Satana, kteří pseudokřesťanství navrhovali, nebyli břídilové, funguje to bohužel dobře.
  Detailně je to vysvětleno a popsáno v linkovaném materiálu “Přemožení křesťanství světovým zákulisím” – kdo máš oči, viď.

  Ty jsi ilustrace faktu, že pokud někoho Bůh zbaví Rozlišení a zapečetí jeho srdce, není mu pomoci. Mají oči ale nevidí, mají uši a neslyší. Hluchota k jakýmkoliv argumentům, režim “zaseklá deska”.

  > Pričom kresťanstvo je práve založené na tej viere, že Ježiš je Boh.

  Na tomto dogmatu je založené pseudokřesťanství, nikde v Bibli není nic, co by opravňovalo podobnou absurditu tvrdit.

  Pití krve Ježíše a pojídání jeho těla je jedna z nejabsurdnějších věcí, jaké si lze představit, a jistě nemá nic společného s Jeho učením ani s Božími zákony.
  Když budeš mít nějaký problém a budeš potřebovat něčí odbornou pomoc, tak se tvůj problém vyřeší tím, že budeš pít jeho krev a jíst jeho tělo?

  > Takéto názory a tézy KSB sú priamym útokom na podstatu kresťanstva.

  Informace v KSB usvědčují pseudokřesťanskou sektu z její podstaty, ty jako člen této sekty to vnímáš pochopitelně jako útok. Bůh ale dal lidem také rozum a intelekt, a také svědomí a Své vedení, není na škodu někdy tyto Boží dary použít, nikdy není pozdě.

  > Rovnako KSB manipuluje aj v tom,že určuje = razí tézu, že praví kresťania sú tí, čo odmietajú Ježiša ako Boha

  Lež, nic takového v KSB není. Je tam pohled na to, co je křesťanství a co je biblický projekt pokoření světa ve jménu Boha, ale nikde tam není nějaké dělení, kdo jsou praví křesťané a kdo nikoliv, ani tam není jakékoliv odsouzení těch, kteří v dobré víře věří.

  > a tí kresťania v čo neho veria sú pseudokresťania zotročení biblickým projektom a RKC…

  Lež, žádné odsouzení miliardy a něco křesťanů v KSB není, ani tam není jakékoliv vyjádření na jejich adresu.

  > A presne opačný meter používa na islam a korán, kde vypichuje len určité súry z koránu, ktoré sa im hodia, pričom čo sa týka SZ a NZ, tak tam vypichuje to negatívne a mínusuje

  Lež. Jak vyplývá i z úryvků které jsem dal zde, KSB se přímo opírá o citace z Nového zákona a není pravda, že je uvádí v negativním smyslu. Ve skutečnosti se texty KSB opírají zhruba stejnou měrou o citace z Bible a Koránu, jednoduše proto, že v obou zdrojích je to stejné, které se navíc navzájem doplňuje. Ale to se musí člověk nezaujatě podívat a použít rozum, kterým byl Bohem nadělen.

  Napsal jsi jednoduše lež. Udělej si statistiku, kolikrát KSB cituje Nový zákon negativně a kolikrát pozitivně, a pak si teprve otvírej ústa. Skončili jsem tam kde jsme začali: ukaž nějaké místo v KSB, kde je něco proti křesťanství.
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: + a –

  Július | 15.06.2018

  https://pastebin.com/BP88NgQT

  Vzhľadom na riziko vymazania to sme vložím :

  “Zkus uvést nějaké místo v KSB, kde je něco proti křesťanství, opět se ti to nepodařilo, opět panická snaha vyhnout se diskusi o čemkoliv konkrétním.”

  Uviedol som to všeobecne. Keby som bol konkrétny, tak na každé dielo, každú prácu KSB by som musel napísať mnohostránkovú odpoveď, kde by som vysvetloval všetky manipulácie a lži KSB…
  Ale, ty chceš konkrétne, tak dobre, dám ti 2 konkrétne prípady oficiálnych lží v prácach KSB autorov :

  VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR
  Ako a prečo sa písma robia «svätými

  1.Je známe, že prvými kresťanskými písomnými dokumentmi sú listy apoštola Pavla,
  kanonické Evanjeliá boli napísané neskôr ako epištoly3 (apoštolské listy)*.(strana 4 pdf )

  Je to ničím nedokázaná manipulácia, najskor lož. Aké sú skutočne dokazateľné dokazy ?

  Papyrus 52, zkráceně obvykle P 52, někdy známý pod označením Papyrus Rylands Greek 457, je nejstarší dochovaný text Nového zákona.

  že útržek papyru obsahuje text Janova evangelia 18,31-33, na zadní straně 18,37-38. Úlomek je 9 cm vysoký a 6 cm široký a obsahuje celkem 114 řeckých písmen. Původní list měl velikost asi 21 x 20 cm.

  Papyrus se datuje obvykle do roku 125, což v době svého objevu posunulo dataci Janova evangelia značně dopředu (mnozí v té době datovali toto evangelium do let 150–200). Naopak, jestliže tento egyptský úlomek pochází přibližně z roku 125, muselo být samotné evangelium napsáno alespoň mezi lety 90–100, aby se mohlo dostat do Egypta a zde z něj udělána kopie, tj. kodex s fragmentem P 52.

  Takže najstarší fyzický dokaz o kresťanstve je tento papyrus, ktorý dokazuje ,že Jánovo evanjelium bolo napísané hodne pravdepodobne v 1 storočí, takže v čase keď existovali ešte priami účastníci a svedkova života Krista.

  To, čo tvrdia starci KSB, že prvými kresťanskými dokumentami sú listy apoštola Pavla sú ničím nepodložená a vedou nedokázaná manipulácia, najskor aj lož…

  záver : dokázal som, v bode 1. že autori toho diela v tomto minimálne manipulú a zavádzajú. Dokazy hovoria o inom.

  2.Listy Pavla boli vytvorené po vzniku kníhtlače v Európe. A nerobil to jeden človek, ale
  skupina ľudí, keď nastal rozkol v cirkvi.(strana 5 pdf)

  Je to čistá lož…

  máme 14 listov tohto apoštola.Samozrejme, že existujú tieto listy a prešli datovaním…

  List Rimanom p-10 datovaný na rok 350
  Prvý list Korinťanom p-11 datovaný 550
  Druhý list Korinťanom p-46 datovaný 200
  List Galaťanom p-99 datovaný 400

  a tak by som mohol pokračovať a vymenovať všetky papyrusy s názvom, datovaním, teda prakticky dokazateľné fyzické dokazy…

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_papyr%C5%AF_Nov%C3%A9ho_z%C3%A1kona

  Tu si ich každý može pozrieť…Ale čo človek odrazu zistí ?
  No to,že ani jeden tento papyrus nemá datovanie po vzniku kníhtlače v Európe.
  V Európe objavil kníhtlač Johann Gutenberg v roku 1443.

  Takže, kde je Hox pravda ? Pravda je taká, že VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR v diele Ako a prečo sa písma robia «svätými úplne vedome klame..

  záver: dokázal som, v bode 2, že VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR v diele Ako a prečo sa písma robia «svätými úplne vedome klame..

  Takže takto je to Hox. Jedno klamstvo alebo v najlepšom prípade manipulácia, druhé očividné klamstvo.
  Keby som musel rozoberať všetky klamstvá v dielach VP CCCP, tak by to bolo na celé knihy…

  “Tyto tvoje a další bludy ohledně toho, že KSB v něčem manipuluje, vyvrátil Lux v této brilantní diskusi, doporučuji všem přečíst i když je to delší, sem to není prostor vkládat: https://pastebin.com/CbwJAuee”

  Lux nevyvrátil nič. Písal svoje názory a ja som písal a predkladal opačné názory.
  Daj dokaz a napíš presne, čo konkrétne Lux vyvrátil a o aké dokazy sa oprel…Vieš, hox, nestačí dať debatu a napísať fabuláciu, že Lux niečo vyvráril. Treba byť konkrétny a presný, čo konkrétne na základe vedy vyvrátil a možeme sa baviť ďalej…
  Lux nevyvrátil nič. Jeho názory a manipulácie ohĺadom kresťanstva som vyargumentoval…Ešte k tomu aj potvrdil,že aj prví kres´tania verili ,že Ježiš je Boh, tak ako som to ja od začiatku tvrdil.

  V podstate existovali 2 smery:
  1) Pre niektorých bol Issa (Ježiš) plnoprávnym bohom s niektorými ľudským atribútmi.
  2) Pre ďalšie sekty bol smrteľný Prorok, ktorý sa v podstate neodlišoval, napr. od Budhu.

  To napísal Lux.Prakticky musel uznať, že viera prvých kresťanov, že Ježiš je Boh existovala od začiatku vzniku kresťanstva…
  Takže Nicejský koncil len tútu vieru v Ježiša ako Boha v 4 storočí potvrdil…

  Samozrejme,až budeš nástojiť, nie je problém dokázať historickými dokazmi a faktami, že prví kresťania verili v Ježiša ako Boha…

  “Problém “diskuse” s tebou je právě v tom, že když si někdo dá tu práci a všechny tvoje bludy vyvrátí a uvede věci na pravou míru, ty jen počkáš nějakou dobu a vylezeš s tím samým, jako by žádné argumenty nikdy nezazněly. A opět tvrdíš, že jsi všechno dávno dokázal a vyargumentoval, zatímco v realitě jsi byl x-krát usvědčen z nevědomosti a šíření bludů, viz Lux výše.”

  Tvoja lož a fabulácia.Buď konkrétny a dokáž v čom ma Lux vyargumentoval, zatiaľ si nič nedokázal…

  “KSB neobsahuje proti křesťanství žádnou manipulaci, KSB stojí na učení Ježíše (tom skutečném), není s ním v rozporu, KSB to jsou znalosti nutné pro to, aby se naplnil hlavní Ježíšův odkaz, který cenzoři v církvi neměli odvahu odstranit: Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na Zemi.”

  Vyššie som dokázal 2 lži proti kresťanstvu, takže priamo klameš.
  Tvoje tvrdenie,že KSB stojí na učení Ježiša je presne také, ako v hociktorej sekte, kde vypichnú nejaký citát, ktorý im vyhovuje, napíšu k nemu svoj komentár, zbytok diela ich nezaujíma a bez kontextu, bez komplexnosti si tvrdia svoju údajnú sektársku pravdu. Tak to robí KSB, ktoré raz vypichne nejaký citát z NZ prekrúti si ho do polohy, ktorú potrebuje, aby mohli tvrdiť “svoju pravdu”, na druhej strane bez problémov napíšu, že NZ je sfalšovaný., pričom zabúdajú na to,že pri dovodení svojej pravdy využívali citáty práve z toho ich údajne sfalšovaného NZ…
  KSB prekrucuje učenie Ježiša Krista, ako sa im to hodí a odoberajú mu jeho božstvo a rovnako aj sviatosti, ktoré dal Cirkvi, ktorú založil na svojich apoštoloch. všetko je to v NZ…

  “Tvoje milovaná církev prohlásila snahu vybudovat Království Boží už tady na Zemi úsilím samotných lidí za kacířství a herezi, a celou historii pronásleduje všechny, kdo se o to snaží.”

  Daj dokaz, na toto tvrdenie…

  “Učí, že člověk má být zticha, makat a trpět (čím více, tím lepší “křesťan”), a že “odměna” bude po smrti, a že to tak Bůh chce, aby na Zemi panovala nespravedlnost.”

  Manipulácia, lož nepochopenie učenia Cirkvi..Učí to inak.

  “Tvoje milovaná církev popírá svou činností hlavní modlitbu křesťanství, Otče náš, a prohlásila za herezi snahu o její naplnění.”

  Daj dokaz na toto tvrdenie. Je to totiž lož.

  “To, že Ježíš nebyl Bohočlověk není manipulace proti křesťanství ale zdravý rozum, je to poukázání na manipulace pseudokřesťanského egregoriálního kultu jménem církev.”

  Sektársky názor, ktorý si osobuje pravdu o tom,že myslieť si, že Ježiš je Bohočlovek je proti zdravému rozumu…

  “Nejsou žádné argumenty na podporu teorie Bohočlověka, kromě tvrzení “církevních otců” (překrucovačů a cenzorů Ježíšova učení), a v Bibli není jediné místo, kde by Ježíš říkal něco podobné, ani tam není jediné místo, ze kterého by něco podobného vyplývalo. Je to výmysl, určený na znefunkčnění rozumu těch, kdo tomu uvěří, jak je vidět, sociální inženýři sloužící hierarchii Satana, kteří pseudokřesťanství navrhovali, nebyli břídilové, funguje to bohužel dobře.”

  Lož, sú dokazy priamo v NZ, je jasné, že starci KSB to ignorujú, máme egregoriálne javy v reči KSB, ako Eucharistické zázraky a iné javy, ktoré skúma veda a silne indikujú pravdu o tom,že Ježiš je Bohočlovek a katolícka viera je pravá viera od Boha.

  “Pití krve Ježíše a pojídání jeho těla je jedna z nejabsurdnějších věcí, jaké si lze představit, a jistě nemá nic společného s Jeho učením ani s Božími zákony.
  Když budeš mít nějaký problém a budeš potřebovat něčí odbornou pomoc, tak se tvůj problém vyřeší tím, že budeš pít jeho krev a jíst jeho tělo?”

  Sektársky názor, ktorý poukazuje,že vobec nechápeš, čo v kresťanstve znamené prijímanie Eucharistie..

  “Informace v KSB usvědčují pseudokřesťanskou sektu z její podstaty, ty jako člen této sekty to vnímáš pochopitelně jako útok. Bůh ale dal lidem také rozum a intelekt, a také svědomí a Své vedení, není na škodu někdy tyto Boží dary použít, nikdy není pozdě.”

  Informácie v KSB poukazujú na lži a manipulácie o kresťanstve.

  “Rovnako KSB manipuluje aj v tom,že určuje = razí tézu, že praví kresťania sú tí, čo odmietajú Ježiša ako Boha

  Lež, nic takového v KSB není. Je tam pohled na to, co je křesťanství a co je biblický projekt pokoření světa ve jménu Boha, ale nikde tam není nějaké dělení, kdo jsou praví křesťané a kdo nikoliv, ani tam není jakékoliv odsouzení těch, kteří v dobré víře věří.”

  Je. Je to v dielal VP CCCP :

  Prijatie Vyznania Viery (Symbolu Viery) v Nicei je výmysel.(strana 6 Ako a prečo sa písam robia svatými)

  Teda uznanie Ježiša za Boha, kde táto dogma potvrdila len vieru prvých kresťanov a rovnako to,čo je v NZ pokladá VP CCCP za výmysel, teda pre VP CCCP nie sú praví kresťania tí, čo veria v Ježiša ako Boha, pretože podĺa nich veria výmyslu.

  “Jak vyplývá i z úryvků které jsem dal zde, KSB se přímo opírá o citace z Nového zákona a není pravda, že je uvádí v negativním smyslu. Ve skutečnosti se texty KSB opírají zhruba stejnou měrou o citace z Bible a Koránu, jednoduše proto, že v obou zdrojích je to stejné, které se navíc navzájem doplňuje. Ale to se musí člověk nezaujatě podívat a použít rozum, kterým byl Bohem nadělen.”

  Opiera sa o citácie NZ, ale vyberá si len tie, ktoré vyhovujú do mozaiky toho, čo chce tým povedať v rámci manipulačného vysvetlenia, podobne,ako si sekty vypichnú z NZ, čo im vyhovuje a nestarajú sa o kontext celku NZ…

  Napísal si množstvo lží. Dokázal som ti,že VP CCCP vedome klame a takých dokazov by bolo iste viac, ale nemám chuť tu písať román..

 4. dovysvetlenie :

  jh | 14.06.2018

  ja sa chcem opytat, asi mi nieco uslo, ale biblicky projekt != krestanstvo?
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: + a –

  Oracle 911 | 14.06.2018

  Nie, biblický projekt=zotročenie ľudstva úrokom, tak aby zotročenie nebolo na vedomej úrovni ale na nevedomej.
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: + a –

  Július | 15.06.2018

  Prečo to starci KSB nenazývajú judaisticko – talmudský projekt, pretože zotročenia ĺudstva úrokom je doménou talmudu a judaizmu a nie kresťanstva…

  Na to je odpoveď ľahká…Biblický projekt a bibliu si ľudia automaticky spájajú s kresťanstvom a nie so židovstvom, takže ide o to, aby vina za toto zlo padla na kresťanstvo, inak by starci KSB použili presné označnie, ktoré by presne vystihovalo o aký projekt ide..
  Lenže starci KSB sú predsa lóžoví bratia a na svojich kurátorov nebudú ukazovať…

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/kryptokolonizace-jak-se-to-dela/

 5. Hox | 13.06.2018

  Zkus uvést nějaké místo v KSB, kde je něco proti křesťanství, pak se můžeme bavit dále už o konkrétním.
  Odpovědět
  Re: Re: + a –

  Július | 15.06.2018

  Základnou manipuláciou KSB voči kresťanstvu je ten fakt, že píše, že Ježiš bol len človek a nie Bohočlovek. A že prví kresťania verili práve na tento názor, čo je lož. Pričom kresťanstvo je práve založené na tej viere, že Ježiš je Boh.
  Aby KSB tento svoj názor nejako zdovodnila používa mnohé manipulačné metódy. Napríklad to, že klame o tom, akú vieru mali prví kresťania, že neverili v Ježiša ako Boha, že Ježiša ako Boha zaviedol až Nicejský koncil v 4 storočí, pričom ten len potvrdil to na čo prví kresťania verili už od vzniku prvej Cirkvi v Jeruzaleme v 1 storočí.
  KSB napríklad vobec nerieši, že prví kresťania prvé 3 storočia boli prenasledovaní a mučení Rímom preto, že odmietali dať obetu rímskym pohanským bohom, pretože verili v Ježiša ako Boha a za túto vieru boli ochotní zomierať…
  Keby neverili v Ježiša ako Boha, prečo by mali problém obetovať pohanským bohom Ríma , aby si zachránili život ? To KSB nerieši.
  Tým, že KSB o tomto manipuluje, tak potom rovnako útočí na RKC v tom zmysle, že keď RKC poskytuje sviatosti pre kresťanov, že všetko toto je lož, pretvárka podvod, že žiadne sviatosti RKC neexistujú sú podvodom a vy tu tvrdíte, že skrytým satanizmom, kanibalizmom, že Eucharistia je rituálny kanibalizmus…
  Takže, KSB útočí na podstatu kresťanstva, že Ježiš nie je Boh a rovnako útočí aj na sviatosti, ktoré RKC poskytuje,že sú lož…Pretože až je RKC lož a podvod, čo razí KSB, rovnako jej poskytované sviatosti pre kresťanov sú lož a podvod, pretože podĺa KSB Ježiš nie je Boh.
  Takéto názory a tézy KSB sú priamym útokom na podstatu kresťanstva.
  Rovnako KSB manipuluje aj v tom,že určuje = razí tézu, že praví kresťania sú tí, čo odmietajú Ježiša ako Boha a tí kresťania v čo neho veria sú pseudokresťania zotročení biblickým projektom a RKC…
  Nedostatky hierarchov RKC, ktoré sa vyskytli počas histórie RKC sú na to vhodným nástrojom, aby sa útočili aj na podstatné veci v kresťanstve, o ktorých vyššie píšem…
  Pričom sviatosti, ktoré poskytuje RKC a zločiny niektorých hierarchov RKC sú odlišné veci.
  A presne opačný meter používa na islam a korán, kde vypichuje len určité súry z koránu, ktoré sa im hodia, pričom čo sa týka SZ a NZ, tak tam vypichuje to negatívne a mínusuje, pričom negatívne súry v koráne decentne ignoruje = neposudzuje korán, ako ho poznáme v celistvosti ,ale vyberá si len hrozienka, ktoré im vyhovujú. Takýto prístup používajú sekty a je to neobjektívny, manipulačný prístup…

  Odpovědět

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/kryptokolonizace-jak-se-to-dela/

  • Nielen na upravovanie a manipuláciu v textoch a článkoch na hlavnej strane sú vyškolení,ale aj na úpravu diskusie na hlavnej stránke.To,že mažú celé časti vieme.A potom niečo z toho vrátia,čo predtým zmazali.Hlavne vtedy,keď sa to objaví u nás.Cirkusanti.

 6. Ľavičiari v Nemecku pokladajú rovnaké otázky ako vyznavači KSB a zahalené muslimky v Nemecku dávajú rovnaké odpovede ako vyznavači KSB.

  “Kedy bola falzifikovaná biblia?”
  Podľa nášho názoru, bolo sfalšované oveľa neskôr …
  https://pbs.twimg.com/media/DfirO47XUAYNBxt.jpg:large

 7. názor

  Július | 12.06.2018

  Mňa by celkom zaujímalo, kedy začnú starci a gurovia KSB vo svojich dielach riešiť ten fakt, že ako je možné to, že tá malá fašistická elita dokáže vždy kryptokolonizovať tú vačšinu a dokonca aj vtedy, keď bol Stalin na vrchole moci a národ bol na jeho strane…
  Kde je teda ten problém kryptokolonizácie, kryptoinfiltrácie spoločnosti ?
  Rozhodne nie je v tom, čo si myslí alebo nemyslí vačšina…Pretože k infiltrácií spoločnosti dochádza skor, ako sa spoločnosť masíruje fašistickými názormi…
  Tak ako je to teda možné ?
  Starci KSB poukázali na 6 priorít riadenia, druhy moci, vrátane konceptuálnej a stále nič, stále sa to nemení…
  A ani čítanie tlstých kníh KSB na to nestačí…
  Kedy konečne tí starci KSB napíšu tú prioritu riadenia, ten druh moci, ktorú používajú elitári už storočia a masy, rovnako aj štáty ju nepoužívajú ?
  Prečo sú štruktúry elitárov stabilnejšie a odolnejšie v čase, ako verejne štruktúry más ? Prečo štruktúry elitárov majú kontinuitu programu storočia a okrádané masy nič také nemajú ?
  No, nedá sa čakať, že nám starci KSB prezradia, ako naozaj zmeniť systém a čo to obnáša a aký boj by masy museli uskutočniť s minoritnými fašistickými elitármi, aby to dosiahli, pretože keby to objasnili a napísali pravdu, tak sa zistí, že čítaním tlstých kníh KSB sa žiadna zmena systému neuskutoční, že nadpolovičná populácia si tlsté knihy KSB ani neprečíta, nezíska koncepčné poznatky a keby aj, tak neprevezme riadenie a nezmení systém a ani koncepciu, pretože tieto ciele a tézy KSB sú utópia ,ktorá je nerealizovateľná v praxi…
  Starci KSB to dobre vedia. Takže čitateľom – konceptuálom tlstých kníh KSB ponúkajú mrkvu na povrázku pred ich papuľou, pretože vedia, že somár na tú mrkvu aj tak nedočiahne, pričom počas honu na mrkvu ho možu “patrične vychovať a vytvoriť toho nového človeka, čo robí každá fašistická ideológia”…

  Prečo padol Stalin, prečo ho otrávili ? Konceptuáli tvrdia ,že preto,že nemal kádre. To úplne pravda nie je a keby aj bola, prečo nemal Stalin kádre ? Prečo elitári majú vždy dostatok kádrov a nahraditeľných užitočných idiotov ? A to v každom čase a už storočia ?

  No, nič…Čakám, kedy sa aspoń jednému “konceptuálovi” zapne…
  Zatiaĺ nič.

  KSB totiž vobec neučí a nerieši, ako zmeniť systém, miesto toho podsúva akceptáciu islamu a nenávisť ku kresťanstvu, proste podobne ako marxizmus, akurát s pridanou ezoterikou HNR a egregorov, ktoré požadovali masy, aby to lepšie strávili…
  Jedine toto v skutočnosti starci sledujú. Vydláždiť cestu islamu, článkami o dobrom morálnom Mohamedovi, koránickom islame, kráse a nutnosti polygamie z “lásky” a ohováranie, nenávisť a klamanie na kresťanstvo, ako jedinej sily, ktorá ešte i keď len slabo bráni niektoré štáty Európy od zničenia a totálneho morálneho úpadku spoločnosti, ktoré nahradí v budúcnosti islam, lebo tak to projektujú elitári silou v EÚ a starci KSB cez soft metódy vedomia ĺudí…

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/kryptokolonizace-jak-se-to-dela/

  • Za chvíľu Ti to vedľa zmažú.Dobre,že si to dal aj k nám.Nie vždy má človek žalúdok čítať tých pripečencov vedľa,pretože Pravda sa im nehodí,tak ju mažú a ostane tam len Kabalistico-Sektársky-Blábol.
   Pravdivý príspevok vymažú a ostanú tam len ich bludy.Človek nemá toľko času,aby striehol,kedy sa tam objaví rozumný a realite odpovedajúci pravdivý názor.

   • Inak už dlho neuvádzajú,koľko im ovce prispeli.Tie ich “komunitné príspevky” od obyčajných oviec namotaných na leva net mútnu voduSS asi idú dolu mútnou vodou.Nemajú sa s čím chváliť,tak to radšej neuvádzajú.
    A prečo to namotané platiace ovce nezaujíma,koľko prispeli dohromady?No,nezaujíma,lebo sú to ovce.

   • Všimni si, že tých dodokobov a ani jedného nenapadne ani tá základná myšlienka, že prečo starci – kryptoislamisti KSB poriadne do hĺbky nevysvetlili, ako počas histórie tí elitári preberali moc a nad kým.
    Aké prostriedky, nástroje, metódy, ľudské zdroje použili a prečo boli úspešní…Pretože tieto informácie a metódy sú podstatné…Až by sa použili v opačnom garde, tak elitári končia…
    Miesto toho razia, že je GP ,potomkovia hierofantov, tí bezštruktúrne riadia celý svet a chudáci, to etnikum za nič nemože, lebo sú to obete GP…Na obete neslobodno poukazovať a žiadať spravodlivosť, GP nechytíš, pretože ho nikto nepozná a riadi “bezštruktúrne”. A všetko skončilo v kruhu..Nič sa nevyrieši.
    A kvoli tejto manipulácií napísali množstvo tlstých kníh, na ktorých je založená celá slávna KSB..
    A preto dodokobi vedľa nič nedokážu prognózovať správne, pretože vychádzajú z defektnej ideológie KSB.
    A preto sú pre ĺudí s iskrou zdravého rozumu len iracionálna sekta.
    Slabšie mozgy im to zožerú a s tým sa ráta..
    A aby niečo prehodili nasratému davu, tak na vine všetkého zla vo svete može kresťanstvo a biblický projekt…Že je to od pádu templárov v 14 storočí výlučne judaisto – talmudský projekt, tak to decentne starci – kryptoislamisti KSB nenapíšu…Prečo by aj, keď to majú zakázané, sú z lóži a tomuto etniku poctivo slúžia…

    • Presne tak.A navyše riešia v kuse také debility,že by sa z toho človek po….
     Toto je jedna z ich taktík,ako odvádzať pozornosť od podstaty a vecí dôležitých.Sekta užitočných idiotov,ktorá by sa rada stala poskokmi tých,ktorí ten svet doteraz len ničili a pomocou dementnej KSB chcú ničiť ďalej.O toto im ide o nič viac,hajzlom.Ich Pravda nikdy nezaujímala.Sú to len paraziti,presne takí,ako tí,ktorým slúžia.Vychcanci a neľudia.No hnus!

    • Úbožiak Hox melie z posledného.Vytiahol na Teba staré príspevky z doby,keď každý slušný človek hľadal Pravdu.Na rozdiel od kryptoislamistov!Toto dokáže len sviňa.Hajzel sektársky!!!

    • To je od Hoxa primitivizmus najhrubšieho zrna.Čo tým chce dokázať?Veď dokázal len to,že si trafil klinec po hlavičke.Hox je debil.☺

     • To je v pohode, neostáva mu nič iné, ako dať mi značku blázna alebo ju jasne naznačiť, tak ako fašisti dávajú značku Kotlebovi, že je extrémista…

      Už som mu odpísal,až to chceš zachrániť, možeš to sem nalepiť..

      Komunitné príspevky som Hoxovi, udovi a ďalším dodokobom asi poškodil, preto sú zo mńa tak nervózni…:-)
      To vieš, ľudia nie sú ochotní platiť za lži a manipulácie, až im otvoria oči.Túto pravdu teraz cíti aj hox a jeho platená časť sekty…

      • Tak dobre.Niekedy sa cítim,ako Tvoja pravá ruka.☺

       Július | 12.06.2018

       Nepleť si, Hox, omyl človeka s egregoriálnou posadnutosťou…
       Jedine to, že som dosť skoro neprišiel na to, o čom je KSB a o čo ide tebe je moj omyl. Ale ten len potvrdil, že som človek, pretože každý sa mýli…

       Každý človek sa môže mýliť, ale len nerozumný zotrváva v omyle; Každý človek robí chyby, ale iba hlupák ostáva vo svojich chybách. CICERO Marcus Tullius

       Vrodenou vlastnosťou človeka je mýliť sa, ale len vlastnosťou hlúpeho je v omyle zotrvať. CICERO Marcus Tullius

       Mýliť sa môže každý, ale v omyle zotrváva len blázon. CICERO Marcus Tullius

       Omyl je najhlbšou formou skúsenosti. KESSEL Martin

       Ale v omyle človek zotrváva len keď je hlupák, alebo z iných zámerov, často negatívnych a skrytých pre ostatných…

       A taká entita má potom potrebu toho, kto na omyl a lož poukáže, negatívne značkovať…
       Nič ti také správanie nehovorí, však Hox ?

       Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/kryptokolonizace-jak-se-to-dela/

       • :-)

        Vieš, ja sem nechcem lepiť všetko,čo píšem na levanete bolo by toho niekedy veľa i keď mám v pláne, že v budúcnosti napíšem len 1 príspevok pod článkom a nebudem ďalej reagovať…
        Na druhej strane chápem,že tých, čo to zaujíma si to neraz ani nestihnú prečítať, pretože pre Hoxa “nebezpečné” veci sú mazané hodne rýchlo…

        • O to sa nemusíš báť.Ja keď stihnem,vieš,že nalepím.☺

        • Jamail Yareshi 12. jún 2018 o 15:16

         “…pretože pre Hoxa “nebezpečné” veci sú mazané hodne rýchlo…” hodne rychlo,ale az ked precitne, lebo casami vie trpiet “svojskym druhom letargie” …no ked sa zobudi pod vycinanim “cicov” a “ludov”, to pak besnie ako pes urvany z retazy..pre dodokobov ich spravny politruk-cenzor….ideopolicajt pre dodrzovanie cistoty indokrinacie a ich teo-marxistickej viery….. naozaj tfuj taibel :-( !!!

    • Jamail Yareshi 12. jún 2018 o 15:53

     “…..dodokobi vedľa nič nedokážu prognózovať správne, pretože vychádzajú z defektnej ideológie KSB.” ….. to je svata pravda a ich pozorovanie v case len potvrdzuje platnost tochto zaveru.
     Treba len dodat, ze vybrednutie a precitnutie z kvazi-vedeckej filozofie teo-marxizmu/KSB zabera urcity cas, nutny k pochopeni falosnych, zavadejucich a v skutocnosti iracionalnych zaverov zidovskych tvorcov a mudrcov (VP SSSR),ktory pripravili toto dielo pod priamou kuratelou a ideovym dohladom globalneho parazita (anglo-sionistickou financne-sveto-vladnou elitou) za ucelom indoktrinacie a dobrovolneho – vedomeho prijatia ich otroctva sirokymi masami slovanskeho obyvatelsva cez rasovu degeneraciu z afro-muslimskym ludskym odpadom…..
     Toto samozrejme nie je nic nove od povodnej zido-trockistickej formy marxismu – leninismu, ….tam to bolo stvorenie “sovietskeho cloveka”, ….. teomarxismus vyzaduje rovno svetoveho “Cloveka” pod dominanciou islamu a geneticky prerobeneho na afro-egyptsky rabsky dobytok ……
     Opravdu hnus…..genocida bielej slovanskej rasy !!! :-(

    • kroksunkrok 15. jún 2018 o 16:28

     Táto téma, citujem z http://www.dvtr.eu/diskuse/ksb-dvtr/comment-page-2/#comment-104724 – “…poriadne do hĺbky nevysvetlili, ako počas histórie tí elitári preberali moc a nad kým.
     Aké prostriedky, nástroje, metódy, ľudské zdroje použili a prečo boli úspešní…Pretože tieto informácie a metódy sú podstatné…Až by sa použili v opačnom garde, tak elitári končia…” – je veľmi jednoducho a zrozumiteľne objasnená v knihe Anastasie Novych “Sensei ze Šambaly III.” A cesta k odstráneniu elitarizmu a vybudovaniu spoločnosti nového typu je opäť jednoducho a zrozumiteľne popísaná aj na posledných cca 50 – 80 stranách knihy “AllatRa”.

  • Jamail Yareshi 12. jún 2018 o 16:14

   len lahko doplnim, …bohuzial Stalin bol v obkruzeni a pod priamou kuratelou zido-trockistov a vlastne bol vlastne svojim zposobom uplne sam.
   Najhorsie na tom bolo ( odporucam precitat seriozne dokumenty okolnosti a pricin smrti Stalina) , ze Stalina pod tlakom tychto skutocnych vladcov SSSR – zradili a predali jeho naozaj najblizsi sudruhovia.
   Bohuzial, v boju o moc “zidovsko-talmuidske nastroje”a ich zidovsky nositeli vzdy,uspesne a spolahlivo zasiahnu presne tam, kade je treba. Takto presne vsak funguje iba priame strukturne riadenie, keby to tak nebolo, zrutila by sa vsetka svetska realna moc sveta. Tzv.bezstrukturne riadenie je iba soft-verziou priameho riadenia, na uvolnenie prilis zvierajucej priamej direktivy, potrebne pre uvolnenie socialnych pretlakov hroziacich neriadenym spolocenskym vybuchom – a tak na to pozeram ja. ;-)

   • Stalin sám nebol, ale jeho klan, jeho ĺudia nestačili na to,aby ho zlikvidovali jeho nepriatelia…
    Tým,že chcel určité etnikum vysťahovať a silne obmedziť ich moc si podpísal rozsudok smrti svojho času a prekročil Rubikon a podcenil svoje možnosti…

    Tvrdiť kardinálnu hlúposť o tom,že bezštruktúrne sa dá dlhodobo efektívne riadiť je podobné tvrdenie, ako písať, že pre výhru vo vojne nepotrebuješ logistiku = štruktúry…

    • Jamail Yareshi 14. jún 2018 o 9:59

     …len suhlas :-) , toto dodokobi nepriznaju, iba sa kupu vo fazifikacii a prekrucani faktov podla ich teo-marxistickej biblie KOB/DVTR

 8. Július,radšej som Tvoju odpoveď tomu neofašistovi “Paľovi” skopírovala,pretože tie vychcané špiny Ti to v kuse mažú a mnohé Tvoje odpovede som nestihla ani len prečítať a tu si ich nedal,čo je dosť škoda.

  Re: Re: Re: Re: Re: postreh

  Július | 29.05.2018

  Paľko, trápny si ty…

  Neustále rozprávate s ostatnými dodokobmi o tom, ako chcete vytvoriť nového človeka so psychikou človek a pritom podsúvate, aby ľudia prijali svetonázor z koránu, ako správny od Boha, čím chcete vyrábať z ĺudí moslimov…
  Čítal si ty vobec korán ? Vieš vobec, koĺko je tam nenávistných súr ku káfirom, k ženám, koĺko šialených blbostí ?

  Hox nedávno na vodaSS napísal, že pre ľudský typ psychiky je síce správna monogamia, ale zvládne aj polygamiu…
  Chápeš vobec, aké islamské bludy tu šírite, podsúvate a kritizuje ženy, ktoré polygamiu nechcú zožrať, že vraj nemajú údajne dosť lásky ?
  Ty škriekavý dodokob, chcete tu obviňovať ženy, za to,že nechcú islamské zvrátenosti polygamie ?
  Na levanete vychvaľujete Mohameda, že bol dobrý a morálny človek a úplne ignorujete o ňom všetky dokazateľné historické fakty, vrátane tých z arabských zdrojov..To je čo ?
  Objektivita Pjakinovej sekty dodokobov ?
  Nehraj sa tu na kritika a moralistu kresťanstva, keď pravda o islame a Mohamedovi vás nezaujíma, vám ide o islamizáciu nášho priestoru aj s celou sociológiou polygamie, čo tu podsúvate a krás koránického islamu, ktorý nikde neexistuje v praxi…
  Veď prečo pokladáte kresťanov, čo veria v Ježiša ako Boha za kanibalov, za kryptosatanstov, keď zostávajú v tejto viere ,napriek prečítaniu tlstých kníh KSB ?
  Ako sa dodokobi odlišujú od hocijakej heretickej sekty v minulosti, čo nenávidela kresťanstvo ?
  Akurát, že ešte nemožete zabíjať, ak oni..Kto vám dal právo rozhodovať, kto je kresťan a kto pseudokresťan, keď prekrucuje te históriu kresťanstva ?
  Nebuď smiešny, Paľko a nehraj tu na nejakú morálnu strunu, ty, čo si zavieraš oči pred historickými zločinmi islamu ,pričom na kresťanstve nenecháš ani jednu suchú nitku…
  Nemožes sa hrať na moralistu a arbitra spravodlivosti, keď používaš neustále dvojitý meter…
  Akákoĺvek kritika islamu ti nie je po voli, veď história je prekrútená, ale keď špiníš kresťanstvo, vtedy história prekrútená nie je…Používaš len to,čo sa tebe hodí…
  Takže, Paľko, tvoje škriekanie zavberie na dodokob- ovce,ale nie na ľudí, čo si majú vlastný rozum a nenechali si ho zombírovať tlstými knihami Pjakinovej sekty…
  Práveže KSB vytrháva veci z kontextu, vidia to mnohí aj takí, čo už nepíšu na vodaSS ako vidlák, ktorý tiež prišli na to,že KSB chce Ježiša nahradiť Mohamedom a islamom…

  Kisku kritizujem tiež, rovnako aj masonov v RKC.
  Úžitok z kresťanstva máš ten,že tu možeš ešte vobec písať, pretože keby bolo SR islamizované, tak ti to neprejde. Držal by si hubu a 5 x búchal hlavu o zem v smere Mekky a dodržoval všetko, čo má moslim dodržovať…
  O sociálnej politike kresťanstva vieš rovnako kulové…

  “Dnes je to o globalizácii a vytvorení morálneho ľudstva ako celku, nie o nejakom vlastenectve, hurvajs!”

  A kto bude vytvárať to morálne ľudstvo ? Myslíš si, že sekta KSB nenávidiacia kresťanstvo a milujúca islam ? Veď vy vlastne robíte to samé, ako neomarxisti, ale soft metódami. Myslíš si že nie je vidieť, ako KSB napísali slobodomurári a nepoznať tam ich program vrátane ezoteriky HNR a egregorov ?
  Ste len ďalšia sekta v poradí, na oslabenie kresťanstva a vydláždenie cesty islamu, ktoré tu pretláčate, viď odprahové podsúvanie polygamie v sociológií KSB..

  ˇUrovne riadenia chápem lepšie ak si myslíš a rovnako chápem, prečo KSB učí iracionalitu, že niekedy dostatočné množstvo populácie získa konceptuálne poznatky a prevezme riadenie.
  Utopistický iracionálny blábol..To chápe každý, kto pozná riadenie…

  Ty manipulátor, o čom točím s NATO a EÚ. Akú máme v týchto spolkoch budúcnosť ? Si myslíš,že keď v nich zostaneme,tak prežijeme, pretože Fico “manévruje” ?
  Ja viem, že tebe záleží, aby sme tam zostali a konečne prebehol ten tvoj globalizačný proces a SR sa zmenilo na kalifát Nemecka a montovňu a Slováci vymreli a boli nahradení…
  Ako budeš vyskakovať, keď Rusi odpália taktické jadrové zbrane na základe NATO v SR ? Bude to konceptuálny počin Fica, že ich tu dovolil postaviť ?
  Veď ty ani nechápeš, čo tliachaš. Radíš typickú dodopasivitu, nič nerobiť, lebo prebieha globalizácia, strašíš Gréckom, ako keby SR nemalo žiadnú inú šancu na prežitie. A čo spojiť sa s Ruskom v Eurázijskej únií ? O tom prečo, nepíšeš, ty, dodokob ?
  To nie je tá správna globalizácia ?

  Už len tým, že ĽSNS chce vystúpenie z NATO a EÚ, tak prejavuje snahu zachrániť Slovensko a slovenský národ od pohrom, ktoré nás čakajú, až tam zostaneme..Okamžite možeme požiadať o spoluprácu s Ruskom, ktoré by nám v takom prípade iste pomohlo..Ale to nevidíš…Radšej budeš strašiť, že sa nič nedá robiť, len manévrovať a čítať tlsté knihy KSB, nechať sa islamizovať, zničiť slovenské rodiny gendeome, LGBT agendou, pretože inak nám hrozí grécky scenár…

  Akurát tak, škodíš svojou dodoaktivitou, pretože Fico a jeho strana nás pomaly ,ale isto potápa ako štát, pričom jediná strana, ktorá má skutočne národný záujem nás zachrániť, ĽSNS, tak tých tu akurát
  očierňujete..
  Ty dodokob, myslíš,že možeme v prežiť v EÚ a neprijať islamské náplavy, gender agendu, LGBT, nechať sa totálne zotročiť, postaviť základne NATO v SR, na ktoré Rusi namiera svoje jadrové zbrane ?
  Toto je ten globálny scenár, ktorý je pre SR správny ? A nemožeme robiť nič iné.? to hovor tomu, kto seno žerie..
  Čo vyťahuješ Miloševiča a Kaddáfiho ? Vtedy bolo Rusko slabé a nemalo šancu im pomocť. Teraz je už iná situácia, ale to nespomínaš…
  Každú tvoju hlúposť by sopm mohol rozobrať, ale škoda ti venovať príliš veĺa času ,aj tak to nepochopíš…Ty radšej budeš škodiť a manipulovať, za to si totiž platený.

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/a200-rokov-od-narodenia-karol-marx-skutocny-bojovnik-za-slobodu-alebo-nepriatel-ludstva/

  • Tož jsem se neudržela a něco jim tam napsala.

  • Tak mě napadlo proč Pjakin nemá rád Armény, no oni se Turkům ubránili, v článku je dobrá i diskuse: S tím rozdílem, že v Rusku většina těch primitivních národů s úrovní doby kamenné přežila a dokonce si zachovali svůj styl života. Arméni nejsou dávným geografickým pojmem. Přežili Jamalové, Něnci a spousta sibiřských národů. Tatarstán byl obsazen v polovině 16. století a doteď se tam mluví tatarsky a udržují si svébytnost. Ve stejné době připadla Lužice Sasku a ukažte mi, kde se v Chotěbuzi mluví lužickou srbštinou? Co se stalo s Burgundy, Normanďany, Provensálci? Kde jsou Jutové? V Evropě byl ten asimilační tlak mnohem větší a existence takových svébytných národů, jako jsou Katalánci či Baskové je výjimkou. V Rusku jsou jich stovky. Nechci Rusko hájit, ale jedno se jim musí nechat – národnostně zaměřenou genocidou podobnou americkému “osvojování” indiánského území se nezabývali. Ano, měli tam stalinské hladomory, ale ty byly zaměřené třídně, nikoli národnostně. Proto se taky do Ruska uchýlilo spousta národů, kromě Arménů to byli např. Altajci, kteří zase zdrhli před útlakem v Číně.

   • Před sto lety arménské jednotky čtyřicet kilometrů od Jerevanu zastavily osmanská vojska a odvrátily tak dokonání genocidy spáchané v předchozích letech na jejich krajanech.
    Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/armenie-bitva-u-sardarabadu-turevko-vyroci-1918-prvni-svetova-valka-1cs-/zahranicni.aspx?c=A180528_140945_zahranicni_aha

    • Arménci sú jeden z najstarších národov a prví prijali kresťanstvo štátnou mocou.
     Pjakin ich neznáša už len z princípu, že sú to kresťania…okrem toho to bol národ, ktorý dokázal v obchode konkurovať židom. Pjakin podporuje islam ako ostatní starci KSB..
     Okrem toho dodnes nie je isté, či bo Ježiš Júdejec alebo Arménec.
     Vačšina Arméncov, aby prežila pracuje v zahraničí po celom svete, ale dodnes pomáhajú svojím rodinám v Arménsku..

     • Otčenáš se dochoval v aramejštině https://www.les-mp.cz/inpage/preklad-modlitby-otcenas-primo-z-aramejstiny/

 9. Archivujem, ukážka, ako veľký konceptuál Paľo dokázal priznať, že jeho kolegovia na vodaSS sú fašisti : :-)

  Paľo | 25.05.2018

  Si ,ako človek, ktorý nemá dokazy, nemá argumenty, nemá fakta a chce, aby sa mu druhý vzdal a uznal ich ˇa keď nie, tak bu -bu -bu …

  Ty farizejský bubulák, nikto predsa nechce, aby si sa vzdal a uznal niečo hneď, ale aby si aspoň niečo elementárneho prehodnotil, niekde sa posunul a v niečom sa poučil – ale ty zase ako tí zombie moslimovia buch-buch- buch…o koberček…-))

  Tvoja vina, tvoja vina, tvoja preveľká vina…ja Jules (a RKC) som ten, ktorý určuje, čo je “pravda” (ako počas celej histórie RKC – nesúhlasiacich označili za kacírov, satanových služobníkov, modlárov a hranice horeli… a dnes je to v podstate to isté – Kotlíkovcov skutoční fašisti označia za fašistov a kolečko demagógie sa točí ďalej).

  A zase buch-buch-buch…
  Moje fakty sú pravda najvyššia a ostatné informácie sú výmysly, demagógia, zvrátenosti starcov KOB, len ja mám pravdu, vy všetci ste satanisti, slobodomurári na čele s Pjakinom, chcete zničiť RKC a pod.
  A buch-buch-buch…
  Ako otupelé zanovité decko, pričom podľa toho, čo si už dokázal za hlúposti a zvratkov posťahovať z netu a absorbovať do zavíreného vedomia a podvedomia, tak vyzerá byť, že si už starý paprd s mnohými komplexmi… Radšej nenapíšem s akými, aby biblická odnož Psyché nebola zase iritovaná.

  Čiže známy to biblický algoritmus – tebe aj keby som poskytol neviem aké fakty, tak budeš mlátiť stále rovnaké svoje žitko. -))

  Buch-buch-buch-…

  To je už silné postihnutie Jules pochábes, ale ty asi sadomasochisticky chceš, aby ti niekto neustále odporoval, urážal ťa, a potom vo svojom prasačinci na dvtr.eu všetkých oponentov ohováraš, dehonestuješ a špiníš…také typické pre biblického zombie a príslušnú morálku s tým spojenú.
  Myslíš si, že to je to, čo by mal robiť catholikos?

  Alebo tých catholikos niekto naprogramoval do tohto módu?

  A moje deti?
  Tie ľutujú všetkých kulturologických zombie a majú veľký problém niekoho presvedčiť, aby neveril hlavnému mediálnemu prúdu, všetkým zotročujúcim kultom a sektám, na čele so synagógou a RKC, vo vyššej hierachii bratanmi (veď ich zväzuje aj biblia)…-))

  Boh je len jeden a pitomcov milióny… A najhoršie na tom všetkom, že sú prakticky nepoučiteľní. A preto si z nich tzv. “židia” robia dobrý deň a cez média sa otvorene vysmievajú ich hlúposti a propagujú všetky zvrátenosti, len aby opičiaci a papagáji nevedeli určiť kde je sever.

  Darmo, gój (z drvivej väčšiny) je predsa len tupý dobytok, s ktorým je možné orať, strihať a rezať ho podľa ľubovôle, klamať a zavádzať ho, až bude vypelichaný a vyľakaný ako ten Mizík od Kotlíka…-))

  Vyšší kulturologický démon a zombie má totiž vždy intelektuálnu prevahu nad zvráteným ideologickým zombie a zvieracím papagájom a opičiakom, Jules.

  Ak sa stále staviaš do role toho “intelektuálneho” papagája všetkých biblických zvratkov, tak je to tvoja osobná vec – a samo, že tragédia, lebo si proste škodná celého ľudstva a takých si tí “pejzatí” chránia ako draho-kam.
  Draho (zavádzajú ľudí) – kam treba!
  Ako takého arcibiskupa Bezáka a podobných degenerátov rodov a klanov zo stajne RKC.

  Naskoč do svojho prasačinca a tam ti zombie Majka znovu pofúka boliestky, ktoré si utŕžil v “spravodlivom boji” s tými iluminátmi, slobošmi, agentmi a záškodníkmi ľudstva..-))

  P.S.: Choď radšej do prírody, počúvaj spev vtáčikov, pozoruj ako plávajú divé kačičky, rybičky v jazere a v riekach, ako sa po zmŕtvychvstaní “boha” vyvíja Príroda a možno ti prídu do gebuľky aj iné informácie a niečo pochopíš..

  Ak nie, je mi ťa len ľúto!

  Ame(o)n
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

  Július | 25.05.2018

  Paľko, načo taká dlhá otcovská starostlivosť zakončená vtáčikmi a prírodou ?

  Prečo strácaš toľko času, veď to už konečne napíš jednou vetou :

  Kto nesúhlasí s mojimi názormi, mojou pravdou je farizejský bubulák, otupelé zanovité decko, čo píše hlúposti a zvratky, starý paprd s mnohými komplexami, silne postihnutý, sadomasochistický, ktorý vo svojom prasačinci dehonestuje, ohovára, špiní, biblické zombie, zvierací papagáj, opičiak, intelektuálny papagáj biblických zvratkov, škodná celého ľudstva, ktorého pejzatí chránia ako drahokam…

  PS1 : Paľko a nie si ty ten znovainkarnovaný “Marat” ? Už len, aby si začal vydávať tentokrát “konceptuálny denník “Priateľ ľudu”, kde by si osoby, ako som ja mohol tak krásne slohovo označkovať, lebo nechcú prehodnotiť svoje názory na základe tvojich úžasných “argumentov”.

  PS2 : Konceptuálai z vodaSS ako Oracle, Lin, Cico a ďalší majú kotlebovcov za fašistov, nie ja..
  Takže si svojich kolegov z vodaSS sám označil za fašistov, najskor v zápale spravodlivého a plamenného rozhorčenia na moju osobu :-)

  ” a dnes je to v podstate to isté – Kotlíkovcov skutoční fašisti označia za fašistov a kolečko demagógie sa točí ďalej).”

  Takže som rád, že aspoň v tomto sa zhodneme. Že Oracle, ktorý tvrdil, že tu chce Kotleba zaviesť plynové komory, Cico, ktorý tvrdil, že kotlebovci sú fašisti a strana GP, Lin, ktorá naznačovala,že kotlebovci sú ľudáci = fašisti,
  že tieto osoby sú podĺa teba fašisti..

  Gratulujem, začínaš sa posúvať správnym smerom. 1 x si niečo aj trafil… :-)

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/a200-rokov-od-narodenia-karol-marx-skutocny-bojovnik-za-slobodu-alebo-nepriatel-ludstva/

  • A potom,že kto si vybuchal mozog z hlavy,no predsa uďo.☺

   • :-) S nimi nie je možné viesť normálnu diskusiu, vidíš to sama…

    • Aby Ťa zhodil musí k tomu použiť moju osobu.Nič iné už nemá.Mňa používa ako barličku ,veľmi hlboko klesol.Ako vravím,vymlátil si mozog z hlavy.Tým postojom ku mne,ako k žene,sa degradoval na úroveň moslimov.

     • Ten Paľo bude najskor udo – úd.. A až aj nie, tak jeho názorový klon… :-)
      Sranda je sledovať, ako sú tieto entity neschopné normálne diskutovať a argumentovať…Už sa tak preflákli, že to vidia aj takí, ktorí nemajú hlbšie vedomosti o čom je KSB…
      Hox, teraz zúrivo maže príspevok, kde poukazujem na jeho dvojitý meter…Bude ešte sranda, keďže to tam budem stále dávať, najskor zruší diskusiu ako v článku pod islamistom Veličkom…

      • Máš kuráž, Július :)
       Aspoň je vidieť, ako by tí salámisti radi mali pod kontrolou túto doménu.

       • To teda má.
        Musí ich to riadne štvať,že nemajú možnosť nás zrušiť.
        Tak dobre sa ich projekt rozbehol.Čitatelia pomaličky pribúdali a zrazu taký škrt cez rozpočet a bum-vznik našej stránky.
        Konceptuáli dodnes nepochopili zákonitosť tohto deja.Málo študujú tučné knihy…Tak dúfali,že sa rozpadneme a nikto nebude stáť v ceste tej ich magoriády.Zmýlili sa.

    • P.S.:Keď jeho deti sú po ňom,vôbec sa nečudujem,že majú veľký problém niekoho presvedčiť o svojej pravde.Gény nepustia…

 10. názor

  Július | 23.05.2018

  “Potom, ako dostane odpoveď, zostane len jedno — mať silnú vôľu konať, v prípade potreby korigovať kurz svojho postupu s pomocou vševediaceho hlasu svedomia.”

  Práve toto je to klišé a manipulácia KSB. Ako keby všetci ĺudia a ich svedomia reagovali na rovnakú morálku, morálne princípy, rovnakú mravnosť, lenže práve tak to nie je…

  Ľudia totiž akceptujú svoju vlastnú – súkromnú mravnosť, svoje vlastné morálne princípy, ktoré vo svojom živote prijali a akceptovali…
  A hlas svedomia sa im neozve pri porušení morálnych princípov Boha,(ako naznačuje KSB) ale pri porušení morálky, ktoré prijali a vlastnej mravnosti…

  A toto je doležité si uvedomiť a KSB toto takto neučí…

  KSB totiž nevie, akú morálku, aké mravné princípy, akú mravnosť uznáva Boh, nevie,či Boh uznáva nejaké konkrétne náboženstvo, atď..

  Tento princíp uznáva aj samotný “konceptuál” jardob :

  Aby sme sa rozumeli. Pod spoločenskou morálkou myslím kolektívne mravné normy akéhokoľvek konkrétneho spoločenstva. Napr. aj kresťanského, alebo iného…
  Mravnosť = individuálny systém etických hodnôt
  Morálka = kolektívny systém etických hodnôt.

  Doležité je hlavne toto,čo napísal :

  “Keďže som mnohé etické normy “kresťanskej” morálky uznal za chybné, a zmenil som svoju mravnosť, tak aj svedomie sa ozýva v súlade s aktuálnym systémom mravných hodnôt, a nie v súlade s tým, čo považujem za omyl a v rozpore s vyššou etikou.
  Svedomie sa ozýva len v súlade s tým, s čím sa vedome a podvedome stotožňuješ. Ak sa z niečim nestotožňuješ, tam sa svedomie neozve.”

  A práve táto realita hlasu svedomia sposobuje, že neexistuje nič také, ako vševediaci hlas svedomia, na ktorý sa daný článok odvoláva. S tým, že za tým svedomím je Boh…
  Exstuje len hlas svedomia, ktorý s v človeku ozýva na základe vedome a podvedome prijatej mravnosti, prijatých mravných hodnot….

  Z tohto faktu vyplýva, že to “svedomie” niekto musí “patrične vychovať”, aby sa “správne” ozývalo na určitý systém morálky, v tomto prípade morálky KSB.

  Teda starci – guru KSB vo svojich knihách učia tú “správnu morálku” a bez nej podĺa nej človek, nie je človekom a nezíska typ psychiky človek….
  A práve táto výlučnosť, že si osobujú tú jedinú a správnu morálku a pohĺad na Boha nie je nič iné ako forma sektárstva, ktorá za každých okolností rozdelí ĺudí a spoločnosť, čo morálku KSB, ich pohĺad na Boha neuznávajú.
  Tým robia z KSB nie teóriu, ako sa kryjú, ale ideológiu.

  Avšak, čo urobia s tými osobami, populáciami, ktorí nebudú súhlasiť s morálkou KSB a mravnými hodnotami KSB, ktoré sa týkajú aj pohľadu na Boha, že napríklad Ježiš bol len človek, rozhodne nie Bohočlovek, RKC je podvod ?

  Vylúčia ich, že to nie sú ľudia, keď neprijmú morálku KSB ? Stanú sa potom čím ? Zombiami, biorobotmi, osobami s démonickou psychikou, kryptosatanistami , ako som bol aj ja označkovaný tu Hoxom, ktorý šíri KSB, lebo som sa nevzdal svojho svetonázoru, viery, pohĺadu na Boha napriek KSB ?

  Takto KSB ľudí nezjednotí, len ich rozdelí, označkuje a preto nemá šancu uspieť celospoločensky, rovnako ako aj marxizmus, alebo súčasná EÚ, pretože rozdeľuje ĺudí v oblasti svetonázoru, pohĺadu na Boha.
  Požaduje akceptáciu morálky KSB, morálnych etických hodnot KSB, mravnosti KSB a ten, kto ju neuznáva u nich nie je človek so psychikou človek, ale len osoba s inou psychikou…
  Tomuto sa hovorí cielená manipulácia za účelom oplyvnenia vedomia a názorov človeka…

  Je svinstvo tvrdiť, že nie si človek so psychikou – človek, pretože neuznávaš morálku, pohĺad na Boha, ako predpísali starci – gurovia KSB.

  KSB rovnako, ako marxizmus, démonizuje RKC, vieru kresťanov – katolíkov, v tomto je podobný ako marxizmus. Náhoda to nie ie, skor poukazovanie na to, že autori marxizmu aj KSB sú totožní, vektory cieĺov podobné a aj nepriatelia ich vytvorenia nového “cloveka” sú rovnakí…

  Tým, že KSB neobjektívne vyzdvihuje Mohameda, ako dobrého a morálneho človeka, čím vedome klame a súčasne uprednostňuje
  Korán :

  “Prostredníctvom Koránu sa ľuďom navrhuje prijať v kvalite vedomej normy
  organizácie psychiky jedincov a spoločenstiev SVETONÁZOR, PRICHÁDZAJÚCI
  OD BOHA KU KAŽDÉMU ČLOVEKU, prichádzajúcemu do styku s Koránom a jeho
  prekladmi”

  (strana 255 DVTR pdf)

  tak podsúva do nášho priestoru do vedomia ĺudí cez Korán islam, ktorý sa v histórií ukázal ako kultúra vrahov a nie ako svetonázor
  prichádzajúci od Boha…

  Fašizmus v III ríši mal rovnako blízko k islamu ako súčasné KSB. Náhoda to tiež nie je…

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/a200-rokov-od-narodenia-karol-marx-skutocny-bojovnik-za-slobodu-alebo-nepriatel-ludstva/

 11. Táto diskusia je hóoodne dlhá, ale rozhodol som sa ju sem dať, pretože je ukážkou, ako “konceptuál” Paľo, manipuluje a ako som jeho manipulácie vyvracal. Koho to zaujíma a prečíta si ho, myslím, že sa mnohé dozvie. Dávam to sem preto,že tátam, že Hox nevydrží dlho a klasicky to tam “začistí”, takže moja námaha s vysvetľovaním manipulácií a lží tohto KSB “konceptuála” by vyšla naprázdno :

  názor

  Július | 13.05.2018

  Zasa ďalšia spŕška manipulácií a útokov na kresťanstvo…Ale čo iné tu čakať, však ?

  “Tento kult všemožných slabostí vedl k tomu, že v biblické civilizaci se takzvané „křesťanské společnosti“ staly nevolníky-otroky mezinárodní globální rasové židovské „elity“, jak to bylo předvídáno v doktríně Deuteronomia-Izajáše: otrok musí být ve vztahu ke svému pánu-veliteli všestranně oslaben, aby na něm byl závislý.”

  Ďalšia kravina. Od 4 storočia, kedy v Ríme bolo ediktom zakázané prenasledovanie kresťanov došlo k rozkvetu stredovekej Európy, ktorá si dokázala poradiť aj s islamom a zastaviť ho, takže taká slabá nebola, ako tu autori manipulujú. A rovnako kresťanský rád templárov až do začiatku 14 storočia, keď boli nepriateľmi zlikvidovaný držal pod kontrolou stredoveké financie kresťanskej európy. A k tomu dopomohlo práve kresťanstvo…
  Práve oslabenie kresťanstva od 14 storočia sposobilo značné problémy…

  Samé bludy sú v tom článku..

  Odpovědět
  Re: názor

  Paľo | 13.05.2018

  Toľko bludov v tak krátkom príspevku Jules pochábes, že sa nehanbíš.
  Robíš to z nevedomosti (obmedzenosti aspoň trochu mozaikovo myslieť), načítaním množstva kravín, alebo to robíš vedome?

  No daj aký rozkvet stredovekej Európy bol po 4. stor., to som strááášne zvedavý.
  Kedy si kresťanstvo poradilo s islamom? Pokiaľ viem tak min. do 10. – 11. stor. bolo centrum učenosti práve v islamskom svete…a v Európe sa len tápalo v mnohých veciach. A islam bol pevne usadený na viacerých územiach Európy a v Španielsku pôsobil v 10. a 11. stor. aj Cordobský kalifát, ktorý siahal v istých rokoch aj na juh terajšieho Francúzska.
  A kresťanský rád templárov, najväčších vtedajších úžerníkov? Tak to boli skutoční “kresťania”, prisahám pánu Bohu, pochábes…:))
  Už ti tie tvoje debiliny vyvrátil tuším udo a ty stále melieš svoje, ako ťažko pokazený verkeľ!
  Oslabenie kresťanstva po 14. storočí? A kedy sa rozpadlo na východnú a západnú vetvu. A v stredoveku samozrejme už mnohí tým viacerým grckám v biblii prestávali veriť a tak sa ďalej štepilo a štepilo a teraz máme desiatky, ak nie stovky rôznych “kresťanských” siekt a ešte aj sloboši chcú vybudovať biblický Šalamúnov chrám pre všetkých.

  Ah, keby tá blbosť kvitla, tak aspoň osly obžerú, alebo ťavy opľujú – pochabého demagóga…
  Odpovědět
  Re: Re: názor

  Július | 14.05.2018

  Šírenie islamu bolo v Európe hodne potlačené Karolom Martelom po bitke pri Tours v roku 732.
  Neskor islam postupne vyhnali aj zo Španielska..
  Stredoveká Európa, hlavne Franská ríša mala zásluhu na rozvoji kresťanstva, potlačovaní islamu, rozvoji remiesiel, obchodu, stavebníctva, gotika je niečo, čo obdivuje aj dnešná architektúra, islam nič také nemá…
  Stredoveká kresťanská Európa mohla nadviazať na dedičstvo antiky a predchádzajúcich ríš, zatiaľ, čo islam, arabi boli len kočovníci, prinmitívne púštne kmene,analfabeti a vrahovia ako Mohamed..
  Islam nemal žiadnu kutúru ani umenie a ani znalosti a vedu, veď povodní moslimovia, to sú primitívne kočovnícke púštne kmeňa z Arabského poloostrova, ktoré len agresiou,vojenskou silou,drancovaním, vraždením dobili územia, ktoré potom zotročili. Buď sa stali všetci moslimovia, alebo museli platiť džizju, aby prežili je to zakotvené priamo v koráne. Kultúru, umenie, všetko moslimovia ukradli hlavne z Byzancie a dobitých území, pretože sami nic také nemali boli primitívni…
  Ale nakoniec, napriek tomu, že vplyvom výbojov si podmanili iné národy, tak či tak neskor islam sposobil iba úpadok, čo dokázali nasledujúce storočia, kedy čoraz viac islam upadal voči kresťanskej Európe…
  Udo vyvrátil o templároch kulové.
  Templári stabilizovali financie kresťanskej Európy.Vplyvom ich bankovníctva sa rozvíja po celej Európe obchod..
  Pretože peniaze vtedy nekontrolovali nepriateľa kresťanstva, ako sa to stalo postupne, ale nezadržateľne po páde templárov, čoho výsledky vidíme dodnes.
  Takže nie je nič také ako biblický projekt, ale len judaisticko – talmudský projket, čo autori KSB akosi nechcú jasne pomenovať…
  V stredoveku, tie rozne kresťanské, sekty, ktoré sa ti tak páčia, často nemali s kresťanstvom nič spoločné boli to sekty, ktoré už vtedy finacovali nepriatelia kresťanstva a konali na území, ktoré ovládali teror, preto proti nim museli kresťanskí panovníci zakročiť..
  Katari neboli žiadne neviniatka…

  Je zaujímavé, že tvoje invektívy a osobná rovina nie je dovodom, aby ťa Hox vymazal, ako píšem, uplatňuje tu dvojitý meter…
  Odpovědět
  Re: Re: Re: názor

  Paľo | 14.05.2018

  No to si moc nezahviezdil s tou ďalšou kopou demagógie a hlúposti, ako je už u teba zvykom, Jules pochábes.
  Takže tí barbari v Európe po 4. storočí čo, aký rozkvet, objavy…? Toto obdobie sa nazýva temným stredovekom v Európe, demagóges.
  A gotika, to už je 12. stor. – a odkiaľ vtedy prišli tí kamenícky majstri, kam sa predtým chodili učiť? A 12. stor. to už je iné obdobie a práve vtedy nastáva rozkvet, hlavne Západnej Európy, keď ešte RKC zakazuje úrok, hoci potom templári ho s požehnaním pápeža rozvinuli do úžerníckych praktík, ktoré predčili aj židov a vtedy bolo úplne iné kresťanstvo (kult Čiernej Madony, ktorý sa RKC, podobne ako ty, snaží obalamutiť a ponúka mnoho zvrátených vysvetlení) a fungoval úplne iný peňažný systém až ho templári a vtedajšie “kresťanské” elity neskurvili.
  A prišli morové rany a tretina “pravoverných” išla na onen svet za všetok ten “kresťanský” progres…čo je zákonitá “reč” Boha na špinavosti a odklon.
  Templári teda práve destabilizovali financie, ale to do tvojej gebule zahltenej množstvom demagógie asi nepolezie.
  Pri úroku v spoločnosti je najskôr obrovský vzlet, a potom nasleduje krutý pád. V dnešnej dobe rôzne finančné a ekonomické krízy, keď sa štáty dostanú zúfalými finančnými intervenciami a nákupom ďalších dlhov na trhoch do ešte silnejšej dlhovej a samovražednej slučky.
  Templári boli projektom GP cez pápeženstvo, ty odborník na všetko.

  “Islam nemal žiadnu kutúru ani umenie a ani znalosti a vedu, veď povodní moslimovia, to sú primitívne kočovnícke púštne kmeňa z Arabského poloostrova, ktoré len agresiou,vojenskou silou,drancovaním, vraždením dobili územia, ktoré potom zotročili.”

  To môže napísať len hlupák a demagóg tvojho kalibru.
  Veda pokladá X. – XI. stor. za periódu Strednej Ázie – celá plejáda vedcov pracovala v Maverannahre (oblasť medzi Amudarjou a Syrdarjou), čo malo obrovský vplyv na vtedajší svet a tu patrí aj Abu Ali Husajn ibn Abdallah ibn Sina, ktorý je v Európe známy pod menom Avicenna (16.8.980 – 18.6.1037).
  Bol to slávny lekár, matematik a astronóm, spisovateľ a básnik, mysliteľ a znalec hudby. Zhromaždil obrovské množstvo faktologického materiálu a vyvinul rôzne metódy bádania v mineralógii, hlavné sú úvahy o zložení a vlastnostiach minerálov, o príčinách vytvárania horstiev, pôvod vulkanických javov – vplyv prúdiacich vôd, ktoré vymývali doliny a nastali silné zemetrasenia alebo sedimentácia hornín.
  Vystupoval za vytvorenie štátneho zriadenia s ideálnym spoločenským poriadkom – bez povaľačov a úžerníkov, bez duchovenstva a aristokracie a iných parazitických vrstiev. Každý človek by sa mal zaoberať nejakou užitočnou činnosťou a musí existovať v spojení s inými a v súlade s nimi, nemôže žiť bez spoločnosti a ľudia musia spolupracovať. Pravidlá súžitia majú byť určené múdrym, vedu milujúcim, spravodlivým štátnikom. Ak je nespravodlivý, tak „vzbura proti nemu je spoločensky zdôvodniteľná“. V Isfaháne založil observatórium a ako jeden z prvých poukázal na pohyb apogea Slnka a na meranie použil originálnu metódu – neskôr známu ako „princíp Nóniusa“ – podľa mena portugalského vedca, ktorý znovu objavil túto metódu až v 16. storočí. Avicenna sa narodil v dedine Afšana neďaleko Buchary, žil v Strednej Ázii a Iráne, v Buchare študoval matematiku, astronómiu, filozofiu a medicínu a pôsobil ako lekár i vezír za rôznych vladárov. Od malička mal výnimočné schopnosti a dary ducha a už v 10 rokoch vedel naspamäť skoro celý Korán a hoci mal len 12 rokov, tak prednášatelia islamskej viery si chodili k nemu pre radu. Neskôr študoval logiku a filozofiu, geometriu a astronómiu pod vedením vedca Abu Abdallaha Natili a od 14 rokov začal študovať samostatne až sa stretol s Aristotelovou Metafyzikou, ktorú nepochopil hneď.
  Večnú slávu mu zabezpečila jeho fundamentálna práca – „Kánon liečebnej vedy“, ktorá bola do 17. stor. základom lekárskeho vedenia na Východe i na Západe. A tento Kánon bol po vynáleze kníhtlače vytlačený bezprostredne po Biblii.
  Alebo al-Chorezmí
  Al-Chorezmího „Algebra“ je náukou o riešení lineárnych a kvadratických rovníc s celočíselnými koeficientmi. Zaujímavou skutočnosťou je, že z latinských prekladov Chorezmího prác zostali pre súčasnú matematiku dva dôležité termíny. Polatinčením mena al- Chorezmí vzniklo slovo algoritmus. Dnes znamená presný a logický jednoznačný predpis na vykonanie určitej postupnosti operácií na vyriešenie úloh daného typu. Zo slova al-džabr vyslovovaného ako al-gabr zostalo v latinčine algebra, od 14. storočia ako názov celej vedy o riešení rovníc. V dnešnej dobe chápeme algebru ako disciplínu o matematických operáciách v symbolickej forme. Bagdadská matematická škola pracovala aktívne asi 200 rokov. Do arabčiny preložili veľa prác z gréčtiny a sústredili výsledky matematických vedomostí z Indie, Perzie, Mezopotámie a Číny. Al-Chorezmí, nadaný, zdatný a pre vec zaujatý perzský matematik a astronóm, veľmi dobre poznal matematické tradície Blízkeho a Stredného východu. Svojimi knihami sprostredkoval pre stredovekú európsku vedu matematické poznatky z Indie i Grécka. Prispel k rozšíreniu arabského vplyvu na algebru, trigonometriu, astronómiu. Al Chorezmí zostane natrvalo zapísaný medzi klasikov arabskej matematiky.
  Je tiež autorom aritmetického traktátu Kitáb al-džám’a wa-t-tafríq bil-hisáb al-hindi (كتاب الجامع والتفريق بحساب الهند) približne z roku 825, ktorý v roku 1145 preložil Robert z Chesteru do latinčiny pod názvom Algorithmi de numero indorum (slovensky: al-Chorezmí o indickom počítaní). Prostredníctvom tejto knihy sa Európania zoznámili s indickou pozičnou sústavou počítania a s číslom 0 (nula). Teda tvoji slávni “kresťanskí” Európania nepoznali abstraktnú nulu a počítali v rímskych čísliciach, čo možno asi uznáš, nie je moc vhodný systém pre nejaké, hoci len algebraické výpočty. Navyše ešte aj v čase vzniku prvých univerzít v Západnej Európe drvivá väčšina aristokracie bola negramotná a pre mnohých európskych “matematikov” bol problém vykonať jednoduchý, hoci len trigonometrický výpočet!
  Vďaka množstvu prekladov do arabčiny sa zachovala časť prác filozofov a mysliteľov z antiky a z tohto prostredia boli potom prekladané do latinčiny “vyspelej” Európy.
  A mohol by som pokračovať ďalej a ďalej, ale ty to ako obyčajne zase zvrhneš nejakými pseudokresťanskými debilitami, ktorých máš v zásobe plnú kopu, ako sa zdá.

  “V stredoveku, tie rozne kresťanské, sekty, ktoré sa ti tak páčia, často nemali s kresťanstvom nič spoločné boli to sekty, ktoré už vtedy finacovali nepriatelia kresťanstva a konali na území, ktoré ovládali teror, preto proti nim museli kresťanskí panovníci zakročiť..”
  Áno, pán vševedúci – Luther, Kalvín, anglikánska cirkev a mnoho iných odpadlých siekt od hlavného prúdu RKC bolo nutné pod vedením pravdivého “kresťanstva” vyzabíjať, tak ako aj katarov, bogomilov, manichejcov. Ale nie všetko sa zadarilo, lebo zapracovali aj vyššie sily, ako bola RKC na čele s “neomylným” pápežom!
  Kto nie je s nami, ten je proti nám! Do pekla s ním. A križiacke lúpežné výpravy na nich, so všetkými “kresťanskými” militantnými rádmi, proti tým psom neveriacim, vrátane moslimov.
  Oh, aké vznešené a kresťanské..

  Nezabiješ! Ale keď je to pre teba výhodné, tak môžeš zabíjať a vyhladzovať nepokorných, lebo to sú služobníci Satana a Boh ťa za to pochváli, že pochábes.
  Tak si ty predstavuješ kresťanskú morálku? Alebo bolo to učenie, akože Ježiša, zvrhnuté na niečo úplne iné a tupé, nič netušiace ovce ešte tomu slúžili. Samozrejme za prachy a odpustky hriechov..-))

  A vidím, že majú jedného tvrdohlavého barana, ktorý ďalej razí cestu debilinám a amorálnym zvrátenostiam rôzneho druhu!

  Amen

  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: názor

  Oracle 911 | 14.05.2018

  Zabúdaš na 2 veci:
  -západný kresťania sa doslova váľali vo svojich výkaloch;
  -západný kresťan sa neumýval lebo cirkev vyhlásil umývanie za nezdravé.
  Toľko k tej kresťanskej kultúre v stredoveku.
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: názor

  Július | 14.05.2018

  Demagógiu, hlúposti spojené s manipuláciami tu píšeš ty.
  Temný stredovek je výmysel, ktorý začali používať nepriatelia kresťanstva, pretože v tom období vládlo v Európe kresťanstvo…
  Rozhodne stredoveké kresťanské štáty nezaostávali, keď sa dlhé storočia dokázali brániť agresívnemu prenikaniu islamu.
  Súčasný úpadok islamských krajín vo svete je len výsledkom, ako islam sposobuje zaostávanie, na čo poukazujú aj niektorí rozumnejší imáni islamu.
  Gotika aj 12 storočie je stále súčasťou stredoveku, ten vtedy ešte neskončil, ale to tebe asi nedošlo..Kamenícki majstri, ktorí stavali nádherné gotické chrámy rozhodne neprišli od kočovníkov z Arabského poloostrova, ktorí žili hodne primitívne a tam islam vznikol, tam má povod…

  Konec 12. a zejména první polovina 13. století je poznamenána nebývalým rozvojem mezinárodního obchodu.
  Templársky rád založený 1119 (12 storočie) a zrušený 1312(14 storočie)

  Takže práve v rokoch najvačšiej aktivity templárskeho rádu má Európa obrovský rozvoj medzinárodného obchodu, ale templári to kazili, pravda ? Tomu uverí len nevzdelaný hlupák..

  Templári nepoužívali úrok, ako sa tu snažíš klamať, takže nemohli destalbilizovať financie, rovnako ako píšeš :

  “Dlužní úpisy Templu byly pečlivě vypracované a obvykle začínaly zmínkou, že půjčka je poskytována bez-úročně”
  (Jaroslav Šedivý – historik)

  Židia úrok používali…Rovnako je lož o tom,že ich praktiby boli horšie ako u Židov..
  Čierna Madona a jej kult, to sú zasa výplody manipulácie autorov KSB, že to bol kult kresťanstva, to bol len kult určitej sekty..

  Morová ran prišla až v 14 storočí po likvidácií templárskeho rádu, takže manipulovať, že je to kvoli templárov a ich praktikám, ako to ty robíš je bežná špinavosť. Rovnako sa može napísať, že trest Boži na Európu prišiel po zrušení templárskeho rádu, pretože boli obvinení nevinne a zločiny, za ktoré ich odsúdili nespáchali.
  Boli zničení preto, že určitým silám prekážalo, aby kresťanstvo a pápež boli taký mocný a svetská vtedajšia moc sa proti tomu búrila a Filipovi Peknému, ktorý rád zlikvidoval radili sily, ktorým záležalo hodne na zničení templárov a ich oslabení, aby niekto iný, o čom sa KSB dikskrétne moc nezmieňuje nahradil ich úlohu…
  Templári zaviedli zmenky, prakticky oni stáli u zrodu bankovníctva, pričom to bolo bankovníctvo bez úrokov. Práve tí, čo prišli po nich potom zavádzali úročenie.Je totiž rozdiel madzi ziskom a úrokom, ale tvoja gebula rozdiel nepochopí…

  Takže tu nemanipuluj a nepleť si úrokovú ekonomiku s tým, čo robili templári..

  “”Islam nemal žiadnu kutúru ani umenie a ani znalosti a vedu, veď povodní moslimovia, to sú primitívne kočovnícke púštne kmeňa z Arabského poloostrova, ktoré len agresiou,vojenskou silou,drancovaním, vraždením dobili územia, ktoré potom zotročili.”

  Presne toto platí.

  Avicenna bol Peržan, nie Arab i keď prijal islam, pretože Perzia bola dobitá islamom.A moslimovia, z toho prirodzene ťažili. Žil dávno po vzniku islamu v 7 storočí.Narodil sa až v 10 storočí. Moslimovia len ťažili z vedy, kultúry a umenia národov, ktoré dobili, vrátane Persie, a časti Byzantskej ríše, v tej dobe..A nielen z toho, aj z múdrych ĺudí dobitých národov, ako bol Avicenna, ktorých islamizovali.
  Sami nemali čo priniesť, islam je kultúra vrahov a povodní moslimovia z Arabského poloostrova boli primitívni kočovníci bez vedy, kultúry, umenia a cilivizačných výdobytkov…S tým nič neurobíš..
  V účasnosti islamské krajiny dokazateľne nejmenej vydávajú a prekladajú zahraničných odoborných knih…Nejak si ani nespomenul, že im prekážala aj v začiatkoch knítlač, taký boli “kultúrny”.

  Anglikánska cirkev, hlavne tá ich panovníčka Alžbeta, dcéra Henricha VIII dokázala za svoje vlády povraždiť viac katolíkov, ako to dokázal inkvizícia za 500 rokov, to len na okraj…
  Katari, boli rovnako vrahovia a teroristi, ktorí bez váhania zavraždili aj pápežského legáta, ktorý k nim prišiel rokovať. Nerob z nich neviniatka, Paľko i keď demagófgia KSB vyrábba z katarov, ariáncov a ďalších siekt pomaly svatých…
  Vraždili a vyhladzovali hlavne moslimovia je na to spústa dokazov..

  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: názor

  Oracle 911 | 14.05.2018

  Keď ide o obranu historického kresťanstva, daktorí sú ochotný zaprieť aj nos medzi očami…
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

  Július | 14.05.2018

  Štek s nulovou argumentačnou hodnotou..
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

  Oracle 911 | 14.05.2018

  Však popieraš všetky historické fakty ohľadom vývoja matematickej a lekárskej vedy…
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: názor

  Paľo | 14.05.2018

  Väčšieho demagóga a fanatického hlupáka, ktorý pozbieral spústu zásadných ideologických historických lží a prezentuje ich ako pravdu, napriek mnohých protirečivým informáciám z renomovaných zdrojom, tak takého treba skutočne hľadať po svete s lupou, Jules pochábes. Takýto exemplár sa rodí len 1 x za 100 rokov.
  Asi nový “mesiáš” biblického egregoru na spásu zblúdilých oviec a baranov…-))

  “Temný stredovek je výmysel, ktorý začali používať nepriatelia kresťanstva, pretože v tom období vládlo v Európe kresťanstvo…”

  Samozrejme, ako inak zdôvodniť spústu materiálov a artefaktov, ktoré svedčia o pravom opaku, keď sa pozrieme na 4. – 10. storočie a následne na obdobie po 14. stor. do renesancie.

  “Takže práve v rokoch najvačšiej aktivity templárskeho rádu má Európa obrovský rozvoj medzinárodného obchodu, ale templári to kazili, pravda ? Tomu uverí len nevzdelaný hlupák..”

  Ešte raz si prečítaj, čo som ti k tomu napísal. Už v gréckych polis bol odskúšaný úžernícky systém a vždy po období rozkvetu nasledoval hlboký úpadok, pretože úrok vysaje zo spoločnosti zdroje, spôsobuje rast inflácie a nakoniec sa takmer všetky zdroje a majetky nachádzajú v úzkej kaste úžerníkov!
  Ako je možné za 10 – 15 rokov poctivo zarobiť podnikaním 20 – 30 mil. EUR v “produktívnom odvetví” alebo v obchode so silnou konkurenciou, ako napr. Kiska?
  Len úžerníctvom, keď sa v jeho splátkových spoločnostiach používali všelijako maskované úroky, sankčné úroky a pod. na úrovni cez 30 %/rok, ale to nie je nič nové, to už praktizovali tvoji “kresťanskí” Templári, pretože odvtedy sa už nič lepšieho nevymyslelo (aspoň v istých kruhoch).
  A po rozkvete nasleduje prudký úpadok a na začiatku 14. stor. sa to prejavilo zrútením európskych ekonomík, nastal hlad, až po kanibalizmus a nasledoval mor atď.

  “Templári zaviedli zmenky, prakticky oni stáli u zrodu bankovníctva, pričom to bolo bankovníctvo bez úrokov. Práve tí, čo prišli po nich potom zavádzali úročenie.Je totiž rozdiel madzi ziskom a úrokom, ale tvoja gebula rozdiel nepochopí…”

  Ááále Jules, máš to nejako zle načítané a poprehadzované v baranej gebuľke.
  Máš pravdu v tom, že Templári stáli za vznikom “moderného” bankovníctva a “vynašli” (niekto im isté informácie podstrčil, lebo vývoj úroku a škrtenia ekonomík mal už nejakých pár 1 000 ročnú preverenú históriu) cestovný šek, akreditív, ručenie za úvery, zmenky s ÚROKOM (to, čo píše nejaký Šedivák, si strč vieš kam…), lebo existujú písomné záznamy za aký úrok požičiavali aj Filipovi IV., aj iným kráľom, arcibiskupom a šľachte, takže nepíš tu demagogické blbosti, Jules.
  Úverové zmluvy boli veľmi prefíkane napísané a ak sa dlžník omeškal so splátkami, tak nastupovali vysoké sankčné úroky a napr. za zachoval list Filipa IV., v ktorom žiada svojho šéfa výberu daní, aby urýchlene dopravil do istej perceptúry Templárov niekoľko desiatok tisíc livrov, lebo ináč príde o všetky zastavené šperky.
  Dobové dokumenty si môžeš pozrieť v Bibliothèque Nationale de France v Paríži, takže neojebávaj.

  “Čierna Madona a jej kult, to sú zasa výplody manipulácie autorov KSB, že to bol kult kresťanstva, to bol len kult určitej sekty..”

  A prečo sú tie Čierne Madony v najznámejších “kresťanských” katedrálach a RKC sa niektoré pokúsila premaľovať na bielo a klame s ich pôvodom, len sa jej tak z huby práši?
  A sú po celej ceste do Santiago de Compostela, ktorej pôvod siaha ďaleko, ďaleko pred pseudokresťanstvo?

  “Moslimovia len ťažili z vedy, kultúry a umenia národov, ktoré dobili, vrátane Persie, a časti Byzantskej ríše, v tej dobe..A nielen z toho, aj z múdrych ĺudí dobitých národov, ako bol Avicenna, ktorých islamizovali.
  Sami nemali čo priniesť, islam je kultúra vrahov a povodní moslimovia z Arabského poloostrova boli primitívni kočovníci bez vedy, kultúry, umenia a cilivizačných výdobytkov.”

  To môže napriek všetkým zdrojom, informáciám, artefaktom z islamskej kultúry 8. -11. stor. prehlásiť len totálne vymletý pseudokresťanský magor a demagóg najvyššieho kalibru!

  “Katari, boli rovnako vrahovia a teroristi, ktorí bez váhania zavraždili aj pápežského legáta, ktorý k nim prišiel rokovať. Nerob z nich neviniatka, Paľko i keď demagófgia KSB vyrábba z katarov, ariáncov a ďalších siekt pomaly svatých…”

  Ďalšia perla ducha (ak satanistického, tak sa ani nečudujem…-)) ).
  Tak niečo z overených a zdokumetovaných zdrojov:
  V r. 1145 sa do katarského Languedocu vybral aj sám sv. Bernard a zamýšľal tu kázať proti kacírom. Keď tam prišiel, tak bol zhrozený z korupcie vlastnej cirkvi a nie z tých kacírov, ktorí na neho urobili veľký dojem a prehlásil:
  “Nijaké kázania nie sú kresťanskejšie ako tie ich a ich morálka je čistá.”
  Okolo r. 1200 vyvolávala situácia okolo katarov (bohaté mestá a oblasti na juhu Francúzska, čistota relígie, aj keď tiež nie úplne správne pochopená) v Ríme čoraz väčší poplach. Severoeurópska aristokracia závidela, čo sa dalo pomerne jednoducho využiť a práve severné provincie Francúzska poskytli potom jadro agresívnych RKC oddielov pre “napravenie” kacírov.
  Vlastne už chýbala len nejaká zámienka, provokácia, aby sa “verejná” mienka aktivizovala.
  A tou zámienkou bolo zavraždenie jedného z pápežových legátov v Languedocu Pierra de Castelnau. Ako sa ukázalo neskôr, zločin spáchali protináboženskí rebeli, ktorí nemali nič spoločného s katarmi.
  A hneď nastalo obvinenie katarov z Ríma (veľmi známe zámienky na začatie nejakej agresie aj dnes v “kresťanskom” svete) a pápež Inocent III. okamžite nariadil krížovú výpravu a “kacírstvo” raz a navždy zlikvidovať.
  Pod vedením opáta z Citeaux sa zhromaždila mohutná armáda a križiaci vyrazili zlikvidovať vtedy najrozvinutejšiu stredovekú kultúru v Európe…za podiel z nakradnutého a odpustky hriechov RKC. Ako predtým a neskôr v iných križiackych výpravách proti “neveriacim”.
  Ó, aké ušľachtilé “kresťanské” pohnútky na zabíjanie svojich bratov..

  “Vraždili a vyhladzovali hlavne moslimovia je na to spústa dokazov..”

  Tak sa pozrime napr. na 1. krížovú výpravu, v kontexte doby, Templárov atď.:
  1.križiacka výprava (1096-1099) – podľa historickej verzie bol jej inšpirátorom Peter Amionsky (Peter pustovník) – chudobný cestovateľ, ktorý navštívil Jeruzalem a bol silne otrasený útlakov súvercov moslimami. Pápež Urban II. na otvorenom poli v r. 1094 pri Piacenze zvolal koncil, na ktorom ponúkol návrhy, ako by sa mali ochrániť kresťania v Palestíne. Prítomný bol aj bojachtivý byzantský cisár Alexej Komnin, ale jeho návrh nebol prijatý. V plamennom prejave v r. 1095 Urban II. povolával všetkých, aby sa vrhli na ochranu kresťanského obyvateľstva a sľuboval „odpustenie hriechov a bohatstvo“. Jeho prejav mal obrovský úspech a bol základom 1. križiackej výpravy.
  Na čele výpravy bol Raymond IV., gróf z Toulouse – viedol vojská z juhu Francúzska a k nemu sa pripojili pápežský legát Hugo de Vormandois (brat francúzskeho kráľa Filipa I.), Etienne (Stephan) II., gróf z Blois a Chartres, vojvoda Normandie Robert III. Kurtgoz, gróf Flámska Robert II., Godfrey Boulognský, vojvoda Dolného Lotrýnska, s bratmi Eustace III., grófom z Boulogne a Baldwin, Bohemund z Tarentu (syn Roberta Giusscard) so synovcom Tancrodom. Križiaci sa potom po rôznych cestách dostali do Konstantinopolu a celkovo ich bolo niekoľko desiatok tisíc. Tu si väčšina z nich rozdelila budúcu korisť, ako súčasť Východného impéria, v lennej závislosti voči Alexejovi a riadne mu prisahali vernosť. Alexej však silou musel donútiť Godfreya z Boulogne. Vojsko nebolo jednotné – každý feudál mal vlastných vazalov a za nimi išli roľníci, ktorých odtrhli z ich domovov.
  V apríli 1097 križiaci prekročili Bospor a čoskoro sa im vzdal Nikaša a 1.7. porazili sultána Kilidja-Arslana. Postupujúc hlbšie do Malej Ázie získali križiaci cenných spojencov proti Turkom – kniežatá Malého Arménska. Baldwin, ktorý sa oddelil od hlavného vojska sa usadil v Edesse, čo bolo veľmi dôležité z pohľadu pozície mesta – najvýchodnejší oporný bod. V októbri 1097 obliehali križiaci Antiochiu, ktorú dobyli až v júni 1098. Tu sa ocitli obliehaní Mossulským emirom Kerkogom – boli hladní a vo veľkom nebezpečenstve, ale podarilo sa im opustiť mesto a zlomiť vojská emira. Po dlhom spore s Raymundom prevzal Antiochiu Bohemond, ktorý si ju ešte pred pádom mesta vynútil u ostatných vodcov. Pre oneskorenie vypukli vo vojskách vzbury, čo donútilo kniežatá a grófov urovnať spory a postupovať ďalej. Avšak spory aj naďalej pokračovali a kým sa armády dostali do Jeruzalemu, tak sa hádali o každé mesto.
  Dňa 7.6.1099 konečne uvideli Sväté mesto a 15.7. ho dobyli, pričom vykonali strašný masaker moslimov. Moc v Jeruzaleme dostal Gotfried Boulognský, keď pod Aksalonom zničil egyptské vojsko a na nejaký čas z tej strany zabezpečil dobyté územia. Po jeho smrti sa kráľom Jeruzalemu stal Baldouin St., ktorý zveril Edessu Baldouinovi Mladšiemu. V r. 1101 sa do Malej Ázie dostalo druhé veľké vojsko križiakov z Lombardie, Nemecka a Francúzska, na čele ktorého bolo mnoho aristokratov a bohatých rytierov. Avšak väčšina tohto vojska bola zdecimovaná spoločnými silami niekoľkých emirov.
  Keď križiaci dobyli nejaké mesto, vyvraždili všetkých moslimov a nielen ich. Čím to bolo dané? Cesta do Palestíny bola sprevádzaná množstvom lúpeží a rozbrojmi, z čoho vyplýva, že morálka účastníkov križiackej výpravy bola mimoriadne nízka.
  Po úspechu 1. križiackej výpravy na území Levantu (všeobecný názov krajín východnej časti Stredozemného mora) boli založené 4 kresťanské štáty:
  1) Grófstvo Edessa – prvý štát križiakov založený na Blízkom Východe v r. 1098 Baldouinom I. po dobytí Jeruzalemu a vytvorení kráľovstva. Existovalo do r. 1146 a hlavné mesto bolo Edessa.
  2) Kniežatstvo Antiochie – založené Bohemundom I. Tarentským v r. 1098 po dobytí Antiochie a existovalo do r. 1268.
  3) Jeruzalemské kráľovstvo – existovalo až do pádu Akry v r. 1291. Kráľovstvo malo podriadených niekoľko vazalských seniorátov a z nich 4 najväčšie boli:
  – kniežatstvo Galileia
  – grófstvo Jaffy a Ascalonu
  – Transjordánsko – senioráty Kraka, Monrealia a Sent-Avraam
  – Seniorát Sidon
  4) Grófstvo Tripoli – od r. 1105 založené grófom Raymondom IV. a existovalo do r. 1289.
  Po dobytí území na Blízkom Východe, pod zámienkou ochrany pútnikov, boli založené duchovno-rytierske rády Templárov a Johanitov (hospitálcov).
  Reed Pierce Paul v knihe „Templári“ píše:
  „V r. 1104 prišiel do Troyes na hornom toku rieky Seiny gróf Hugo Champagne s veľkou suitou rytierov a zo svojej rezidencie riadil veľmi bohaté územia, ktoré tvorili súčasť Západného Frankského kráľovstva Karla Lysého. Hugo bol veľmi nábožný a mal nešťastné manželstvo, keď mal pochybnosti či je skutočným otcom svojho najstaršieho syna. Medzi jeho vazalmi bol aj Hugo de Payens, ktorého pozemky boli len niekoľko kilometrov od Troyes, nadol okolo rieky Seiny. Patril do cirkevnej farnosti Montigny a Hugi Champagne bol jeho legitímnym pánom.
  V r. 1108 sa Hugo Champagne načas vrátil z Jeruzalemu do Európy, ale po 6 rokoch sa tam znovu vybral a Hugo de Payens v Jeruzaleme zostal. Vtedy kráľa Baldouina I. nahradili Baldwin Burg, jeho bratranec a patriarcha Daymberu, reverend Varmund de Picuni. A práve k ním sa Hugo de Payens spolu s Godfreyom de Saint-Omer obrátili s návrhom vytvoriť rytierske bratstvo, ktoré bude podriadené stanovám rehole a jeho úlohou by bola ochrana pútnikov. Za osnovu si zobrali Chartu, ktorú kedysi vypracoval svätý Augustín z Hippo a kanonické pravidlá cirkvi Božieho hrobu v Jeruzaleme.
  Návrh schválili aj kráľ, aj patriarcha. Na Štedrý večer v r. 1119 Hugo de Payen a 8 rytierov – medzi nimi Godfrey de Saint-Omer, Arshambua de Saint-Anyang, Payens de Mondidier, Geoffrey Bilot, Rossal vyhlásili prísahu chudoby, cudnosti a slávnostne prisahali patriarchovi v kostole Božieho hrobu. Nazvali sa „chudobným bratským vojskom Ježiša Krista“ a spočiatku nenosili nejaký osobitný odev. Patriarcha a kráľ im poskytli finančné prostriedky zo svojej pokladnice. Baldwin II. im poskytol zámok v Jeruzaleme v blízkosti miesta, kde bol podľa legendy chrám Šalamúna na južnom svahu Chrámovej hory. Čoskoro ich začali nazývať chudobnými rytiermi Krista a chrámu Šalamúna, rytiermi Solomonovho chrámu, rytiermi Chrámu, alebo jednoducho chrámovníkmi = templármi.“
  Časom templársky rád získal obrovské, hlavne finančné bohatstvo. Dnes ich rolu plnia medzinárodné finančné organizácie ako MMF, Svetová banka a iné a v stredoveku do 14. stor. mali Templári medzinárodný monopol na úžerníctvo.
  Úžernícky projekt „Templári ako nástroj svetovej nadvlády“ predchádzal úžerníckemu projektu z 15. stor., ktorý úspešne odštartoval v Španielsku a k 18. – 19. stor. už zachvátil celú planétu. Projekt Templári zanikol kvôli absencii teoretického zdôvodnenia a súdržného širšieho tímu, ktorý by ho rozšíril a implementoval a tak sa ho GP rozhodol zlikvidovať.
  Je známe, že v 10. – 14. stor. kresťanstvo kategoricky zakazovalo úžerníctvo a to svedčí o tom, že v „Svätom Písme ešte nebola úžernícka doktrína, keďže Starý zákon ešte nebol posvätnou knihou pre kresťanstvo. Ale s rozvojom medzinárodného obchodu sa vytvoril medzinárodný finančný systém, ktorý úspešne prebrali a riadili Templári.
  Na začiatku 14. stor. však Templárov pochytali, väznili, mučili a niektorých popravili a v r. 1312 bol tento rád pápežom Klimentom V. rozpustený.

  Takže tie svoje debilné, demagogické pseudokresťanské žvásty si nechaj pre svoj chliev na dvtr.eu, tam ťa popláca po pleci Mariša a iní demagógovia, aký si ty len chrabrý borec za “pravdu” s tými platenými agentmi a slobodomurármi na leva-nete, spokojne zachrochtaj, naber sily v prasačinci a píš ďalej.
  Vždy ma totiž poteší tvoja ďalšia zbierka demagogických hlúposti, často protirečiaca aj zdravému sedliackemu rozumu! -)))

  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

  Július | 14.05.2018

  Každý sa musí zasmiať, keď vidí ,ako “konceptuál” Paľo stráca nervy pení vulgarity, invektívy, osobnú rovinu, pretože jeho “argumenty sa ukázali ako lži a manipulácie…

  “”Temný stredovek je výmysel, ktorý začali používať nepriatelia kresťanstva, pretože v tom období vládlo v Európe kresťanstvo…”

  Samozrejme, ako inak zdôvodniť spústu materiálov a artefaktov, ktoré svedčia o pravom opaku, keď sa pozrieme na 4. – 10. storočie a následne na obdobie po 14. stor. do renesancie.”

  Kultúra stredoveku vytvorila mnohé vynikajúce pamiatky písomníctva (kroniky, legendy, ságy), architektúry (baziliky, katedrály, hrady, mestá), výtvarného umenia (krídlové oltáre, fresky, mozaiky, sochy aplikované ako výzdoba katedrál aj samostatne stojace), užitého umenia (koberce, tapisérie, tkaniny, zbrane, šperk, relikviáre, keramika, sklo), hudby i literatúry.
  Podľa E. R. Sandvossa stredovek nebol ani prerušením medzi antikou a novovekom, ani zenitom dejín. Sila stredoveku tkvie jednoznačne v náboženskej oblasti a v jednotlivých oblastiach výtvarného umenia, predovšetkým v architektúre. Ale aj k právu, politike, organizácii, obchodu a financiám stredovek prispel značným dielom. Uchoval a rozvinul dedičstvo antiky, vyviedol západné národy z barbarstva, podstatne prispel k tomu, že divočina a prales sa zmenili na kultúrnu krajinu, pribudlo období mieru, ľuďom sa v núdzi a pochybnostiach dostalo opory a nádeje, ako aj pocitu, že boli pozdvihnutí do bohom vyvoleného svetoporiadku.

  Ale pre “konceptuálov” je to len “temný stredovek”, pretože vládli kresťanskí panovníci v Európe a nie zrovna nejaká glorifikovaná sekta katarov, ariánov… A rovnako tiež nie isté etnikom, ktoré žilo z úžery…,však Paľko.. :-)

  “Už v gréckych polis bol odskúšaný úžernícky systém a vždy po období rozkvetu nasledoval hlboký úpadok, pretože úrok vysaje zo spoločnosti zdroje, spôsobuje rast inflácie a nakoniec sa takmer všetky zdroje a majetky nachádzajú v úzkej kaste úžerníkov!”

  Templári nepoužívali úrok. Kedy konečne to pochopíš a prestaneš bezočivo klamať. Používali pri dlžných úpisoch poplatok a zisk, sankcie za nedodržanú zmluvu, ale nie úrok…Proste klameš…

  “(to, čo píše nejaký Šedivák, si strč vieš kam…”

  Isteže, každý autor, ktorý nemá tvoj názor, alebo gurov KSB nech sa strčí, nie je renomovaný a seriózny, pretože vy ste to tak rozhodli, pravda ?

  “A po rozkvete nasleduje prudký úpadok a na začiatku 14. stor. sa to prejavilo zrútením európskych ekonomík, nastal hlad, až po kanibalizmus a nasledoval mor atď.”

  Ten nebol zásluhou templárov, ale iných udalostí…

  Prečo začalo hospodárstvo upadať?

  Od roku 1000 začal počet obyvateľov prudko rásť, čo malo najskôr za dôsledok rýchli rozvoj obchodu a miest, avšak okolo roku 1300 sa tento priaznivý vývin skončil. V roku 1316 sa po celej Európe rozšíril hladomor, ktorý trval až do druhej polovice 15. storočia.
  Prečo bol hospodársky úpadok najzreteľnejší vo Francúzku?

  Hlavnou príčinou bolo výrazné oslabenie Francúzka vplyvom trvalého vojnového stavu (100-ročná vojna s Anglickom), z čoho vyplýva aj rozsiahli hladomor a neskoršie epidémie.

  Odkiaľ prišiel mor do Európy?

  Mor bol zavlečený do Európy z Ázie a Orientu janovskými loďami. Janov mal rozsiahle obchodné zastupiteľstvá na pobreží Čierneho mora. Jedno z nich (Kaffu) v roku 1347 obliehali Mongoli, ktorých práve táto epidémia kosila. Svojich mŕtvych sa zbavovali tým spôsobom, že ich katapultovali do obliehaného mesta. Obyvatelia v panike unikali a chorobu si prenášali zo sebou. V tomto štádiu sa však človek nemohol nakaziť od človeka ale hlavnými prenášačmi boli potkany, ktoré sa mnohokrát zdržiavali na palubách lodí. 4lovek sa teda mohol nakaziť len od potkana. Nákaza sa však začala šíriť závratnou rýchlosťou.

  “Templári stáli za vznikom “moderného” bankovníctva a “vynašli” (niekto im isté informácie podstrčil, lebo vývoj úroku a škrtenia ekonomík mal už nejakých pár 1 000 ročnú preverenú históriu) cestovný šek, akreditív, ručenie za úvery, zmenky s ÚROKOM (to, čo píše nejaký Šedivák, si strč vieš kam…), lebo existujú písomné záznamy za aký úrok požičiavali aj Filipovi IV., aj iným kráľom, arcibiskupom a šľachte, takže nepíš tu demagogické blbosti, Jules.”

  No, daj dokazy, že templári používali ÚROK.
  A hlavne si nepopleť záruky za nesplatenie požičky s úrokom…

  “To môže napriek všetkým zdrojom, informáciám, artefaktom z islamskej kultúry 8. -11. stor. prehlásiť len totálne vymletý pseudokresťanský magor a demagóg najvyššieho kalibru!”

  Kedy tvoje obmedzené poznanie pochopí, čo som tu už písal, že islamská kultúra 8 storočie a vyššie je v skutočnosti len výsledkom prevzatia kultúry, vedy, umenia, civilizačných výdobytkov tých národo,štátov, ríš,ktoré islam obsadil a zotročil ?
  Isteže moslimovia prevzali svojho času niečo z týchto výdobytkov, pretože nič také nemali za čias Mohameda, všetko získali výbojmi, vraždením a anektovaním druhých…
  Pretože v skutočnosti je islam len kultúra vrahov…

  “V r. 1145 sa do katarského Languedocu vybral aj sám sv. Bernard a zamýšľal tu kázať proti kacírom. Keď tam prišiel, tak bol zhrozený z korupcie vlastnej cirkvi a nie z tých kacírov, ktorí na neho urobili veľký dojem a prehlásil:
  “Nijaké kázania nie sú kresťanskejšie ako tie ich a ich morálka je čistá.”

  Daj, dokaz, skadiaľ je zdroj. Pretože realita bola iná..
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

  Paľo | 14.05.2018

  Stráca nervy? Nebuď smiešny pochábes.-))
  Ty ma môžeš so svojimi “pravdivými” informáciami len tak nanajvýš pobaviť…

  A tie lživé traktáty cirkevných histerikov, s mnohými zamlčanými informáciami, si si mohol odpustiť. Veď históriu vždy píšu víťazi, ak ešte o tom nevieš, Jules.
  To akože mám veriť v nejakého ušľachtilého a mierumilovného pápeža, z ktorých radov mnohí boli masoví vrahovia, kryptožidia, pederasti, sexuálni devianti a pod.?
  Keď Luthera globálne zákulisie použilo a poslali ho do Ríma, tak sa zhrozil z tých špinavostí a zvráteností, luxusu a kázaní ovciam o chudobe, pokornosti voči pánom a podobných zvráteností a začala reformácia a ďalšie rozkoly v RKC, a to má byť akože ten svetlý stredovek “kresťanskej” Európy. A ďalšie vyzabíjanie státisícov biednych roľníkov a nesúhlasných v mene toho “pravého” boha.

  Je mnoho publikácii s odvolávkami na archívy a knižnice, z ktorých je zrejmé, že Templári sekali pekne na ÚROK a teda nie iba nejaký poplatok!
  V zmluve bol poplatok za príslušnú transakciu, potom riadny ÚROK na dohodnuté obdobie, ktorý sa s dlžnou sumou splácal aj výnosmi so založeného majetku a nasledoval sankčný ÚROK pri nedodržaní podmienok!
  Musel by som hľadať za koľko % sekali kráľov, arcibiskupom a aristokracii vo Francúzsku, Neapole, v Španielsku, či v Anglicku, čo sa mi pri tvojich informačných zvratkoch a všeobecnom prekrúcaní skutočne nechce.
  Takže, neojebávaj!
  Pozri si, keď ťa to zaujíma v knihách, v niektorých sú aj fotokópie príslušných dokumentov, ktoré tvoja “svätá” cirkev nespochybnila a radšej čušala a čuší ako satanský zmok:
  Addison: History of the Knights Templars
  Curzon: La Règle du Temple
  William of Tyre: History of Deeds Done Beyond
  Melville: Vie des Templiers- prvá pôžička bola zdokumentovaná u “chudobných” rytierov Templu v r. 1135.

  A mnoho iných relevantných zdrojov.

  A utečenci z rádu Templárov (niektorí boli varovaní vopred o akcii Filipa IV.) v Škótsku vytvorili prvé slobodomurárske lóže, známy to škótsky rítus..

  Vidím, že v tých informačných zvratkoch a úvahách na nich postavených ťa riadi ten templársky Baphomet, Jules pochábes, alebo dokonca sám Amon.

  Amen

  P.S.: A píš ďalej, nech každý vidí, čo si to ty za pekného “kresťanského” ftáka. -)))
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

  Július | 15.05.2018

  Vážne pobaviť ? Frkáš sliny plné jedu a urážok na moju osobu…Daj si pozor, aby sa ti niečo nestalo…:-)

  Takže, keď ja podám dokazateľné fakty historikov, tak história neplatí, lebo ju píšu víťazi. Keď ty podáš názory “svojic” historikov, tak to je v poriadku, tí sú 100% objektívni a erudovaní. Palko, takto sa neargumentuje….
  To,že medzi pápežmi sa nájdu aj amorálni neznamená automaticky, že možeš všetkých takto zaradiť. Lenže zdravý rozum a rozišovanie nie je tvoja silná stránka…

  Niečo k Lutherovi, ktoré zjavne obdivuješ za jeho mravnosť :

  Luther dokonce tvrdil, že pro posílení naší víry máme hřešit stále více: Tak zůstane jasné, že nás spasil Kristus a nikoliv my sami. Tuto ideu shrnul Luther do známého rčení: esto peccator, sed crede fortiter. V dopise svému důvěrnému příteli Melanchthonovi 1. srpna 1521 napsal: Buď hříšníkem a hřeš silně, ale ještě větší silou věř a raduj se v Kristu. (…) Během pozemského života máme hřešit (17).

  První, kdo uvázl v neřestech, byl on sám. 13. června 1521 napsal Melanchthonovi: Zjišťuji, že jsem poblouzněný a zvrhlý, propadlý lenosti, málo se modlím a vůbec nenaříkám kvůli Boží církvi, protože v mém nezkrotném těle hoří velké plameny. A tak já, který bych měl planout v duchu, mám žár v těle, v chlípnosti, lenosti, zahálce a spaní(21).

  V jiném dopise je Lutherovi zcela jasné: Jsem člověk podléhající životu společnosti v prostopášnosti, v tělesných vášních, v nedbalosti a jiných nesnázích(22).

  Luther unesl z cisterciáckého kláštera mnišku Kateřinu Bora jako svou milenku. V roce 1525, aby „umlčel zlé jazyky“ se s ní, jak říkal, oženil, i když oba měli slib čistoty. Luther si byl plně vědom tohoto zavrženíhodného činu, když napsal: Tímto manželstvím jsem se stal tak ničemným, že se mi andělé vysmívali a démoni brečeli(23).

  Není divu, že veden takovými ideami napsal Luther Melanchthonovi na téma krvavého pronásledování katolíků pod Jindřichem VIII.: Je dovoleno propadnout hněvu, když víme, jak zvláštním druhem zrádců, lotrů a vrahů jsou papežové, jejich kardinálové, jejich legáti. Bohu se zalíbilo, že různí králové v Anglii usilovali, aby je odstranili (32).

  Proč nepochytáme papeže, kardinály a celou tu římskou Sodomu kolem něho a neumyjeme si ruce v jejich krvi?(33)

  A tu máš aj zdroje :
  17. De Wette, op. cit., II, str. 37.
  21. De Wette, op. cit., II, str. 22.
  22. De Wette, op. cit., I, 232.
  23. De Wette, op. cit., III, 2,3.
  32. Brentanno, op. cit., str. 354.
  33. Id., tamt., str. 104.

  Je sranda sledovať, ako každého heretika, sektára zvhrhlíka pokladáš pomaly za vzor morálky a dobra, hlavne nech to nuie je kresťan – katolík, však, Paľko ?

  “Je mnoho publikácii s odvolávkami na archívy a knižnice, z ktorých je zrejmé, že Templári sekali pekne na ÚROK a teda nie iba nejaký poplatok!”

  Tak sem daj odkaz na takú fotokopiu, pretože som doteraz nič nevidel. V čase templárov nemali právo kresťania používať úrok, pápež im to zakázal, to mohli používať len židia…Keby ich templri používali boli by to jedným z dovodov ich odsúdenia a tí neboli odsúdení z dovodu,že používali úrok v obchodných zmluvách zakázaný pápežom.
  Nemám záujem čítať knihy, ktorých odkaz si dal, kde vobec nemusí byť dokaz, o ktorom tvrdíš…

  Pretože realita nehovorí nič o používaní úroku :

  Byly nalezeny směnky, které řád vydával a které udivují svou kompletností. Obsahují deset oddílů, kolonek – datum, místo vystavení, místo určení, úhrnná částka, v jakých devizách, splatnost, jméno upisovatele, jméno majitele směnky (remitenta), poznámky, kurs.
  Z toho mála, co se zachovalo z písemností řádu templářů, známe “Pokladní deník” pařížského Templu za léta 1295 a 1296.

  Miesto roku používali templári pre zisk iné metódy, ale vidím ,že o tom bvieš kulové… :-)
  Templári používali iné prostriedky pre zisk, ale úrok to nebol…

  Takže len hĺadaj a daj dokazy o úroku, nič sa doteraz nedokázal…

  “vytvorili prvé slobodomurárske lóže, známy to škótsky rítus..”

  Len klebety, ohovárania a manipulácie. slobodomurári sú nepriatelia RKC, templári, hoci ich pápež, ktorého ovládal Filip Pekný zradil neboli nepriatelia RKC…

  Rehabilitácia templárov by znemožnila zneužívanie ich pamiatky proti Cirkvi. Templári sa nikdy ani na mučidlách v kráľovských väzniciach, ani na horiacej hranici nevyslovili proti Cirkvi. Práve pochybné okolnosti zániku templárov vytvorili podhubie, že si ich pamiatku privlastňovali iní, spôsobom, s ktorým by templári nikdy nesúhlasili. Nepravdivé a nespravodlivé obvinenie, ktoré malo úspech u stredovekej justície, vytvára závoj tajomstva. Závoj tajomstva umožňuje zmocniť sa témy pre vlastné ciele, raz viac, inokedy menej noblesne. Ilustráciou využívania témy templárov je román Umberta Eca Foucoultovo kyvadlo a najnovšie aj bestseller Dana Browna Da Vinciho kód. Inou ilustráciou sú pokusy niektorých slobodomurárov štylizovať sa do pózy pokračovateľov templárov. Žiadne fakty však nepodopierajú toto želanie niektorých slobodomurárov. Slobodomurári nie sú pokračovateľmi templárov. Rehabilitácia tohto rádu opretá o preskúmané fakty by odstránila závoj tajomstva okolo templárov, urobila by koniec zneužívaniu ich pamiatky a prinavrátila by templárom spravodlivosť, na ktorú – možno sa domnievať – čakajú.

  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

  Paľo | 15.05.2018

  “Takže, keď ja podám dokazateľné fakty historikov, tak história neplatí, lebo ju píšu víťazi. Keď ty podáš názory “svojic” historikov, tak to je v poriadku, tí sú 100% objektívni a erudovaní. Palko, takto sa neargumentuje….
  To,že medzi pápežmi sa nájdu aj amorálni neznamená automaticky, že možeš všetkých takto zaradiť. Lenže zdravý rozum a rozišovanie nie je tvoja silná stránka…”

  Jules, veď už nebuď ako tupý oslík, ktorý nosí “múdre” knihy.
  Dokázateľný fakt – ty vieš skutočne, čo to je? Pri tvojom kaleidoskopickom pohľade na svet? A citovaní mnohých načítaných grafomanských histerických cirkevníkov, ktorí dokážu zaprieť aj nos medzi očami a urobiť z katarov masových vrahov, z križiakov bohumilých rytierov, ktorých aj Boh odmení, z inkvizície “dobrý” spolok, z Mohameda vraha a przniteľa detí atď.

  Ešte mi tu napíš, že Cyril a Metod tým divokým a hlúpym Slovanom priniesli písmo a kultúru a vďaka ním sme sa dostali do “kultúrnej” Európy…-))
  A preto slávime sviatok našich vierozvestcov, ktorí nám doniesli poznanie a naučili nás písať a bla bla bla kecy štátnych, cirkevných a spoločenských predstaviteľov, akí to len boli lumeni a musíme ich sláviť, cyrilo-metodejské dni a úžasný odkaz.
  Reálne Slovania mali onakvejšiu písomnosť, ktorú sa solúnski bratia, keď boli presviedčať Chazarov, aby prijali pseudokresťanstvo, a potom nejaký čas strávili na Rusi, nedokázali naučiť a tak to písmo (v podstate zložitá symbolika) sprznili a strašne zjednodušili a ponúkli kniežatám.
  Tiež veľmi dobrá “cirkevná” hisTória, ktorej doteraz verí drvivá väčšina oviec na Slovensku a možno aj ty, Jules.

  To akože všetko, čo si tu skopíroval mám brať ako “pravdu”?
  Ja nikde netvrdím, že “moje” zdroje sú na 100 % pravdivé, ale určite sa viac blížia k pravde, ako tie tvoje cirkevné…
  A na to nikto nemusí byť až taký lumen, aby nevedel, ako postupovala cirkev, keď defacto mala v časti stredoveku ideologickú a výkonnú moc vo svojich rukách:
  – spálenie starých kroník, rukopisov, legiend, lebo sú vraj od diabla…
  -prepísanie časti histórie, aby to pasovalo do “jej” učenia, to potom prevzali aj “elity”, ktoré v rámci expanzívneho biblického projektu obsadzovali jednotlivé územia
  – viera sa nasadzovala ohňom a mečom, neskôr aj strelnými zbraňami
  – staré artefakty sa spravidla komplet ničili (to platí aj doteraz – len tak náhodou nejakí teroristi niečo vyhodia do povetria, niečo zapália = ničenie stôp minulosti)
  – kto nesúhlasil, tak šup s ním do ohňa, alebo visel na nejakom stromčeku.

  A tak dokolečka, až po dnešné dni. Dnes sa klame a píšu sa stovky zvrátených kníh o dobe ešte nedávnej – námatkovo VOSR, 1. a 2. svet. vojna, Stalin, Hitler, holohoax, mesačný program Apollo..
  A ty mi tu potom z tých kníh “renomovaných” autorov skopíruješ množstvo grckov, manipulácií, lží a zamlčaných faktov a budeš to vydávať za absolútnu pravdu. Tak si to predstavuješ?
  Ak ti kvôli tvojim morálnym zvrátenostiam a defektnej viere nebolo zoslané Zhora tzv. Rozlíšenie, tak sa ani nečudujem, že tým demagogickým lžiam veríš, lebo jednoducho nedokážeš rozlíšiť, čo môže byť pravda a čo je lož a navyše, keď ešte čítaš tých rôznych cirkevných plagiátorov, dementov a deformátorov Pravdy.
  Slávny sloboš Voltaire (ale toho ty určite nebudeš mať rád…-)) ) mal aj dobré stránky a napr. vyhlásil: “Neúplná pravda je najvyššia forma lži!”
  A s tým sa u tvojich copy pastoch stretávam skoro vždy!

  “Niečo k Lutherovi, ktoré zjavne obdivuješ za jeho mravnosť :”

  A o Lutherovi si sa nič pozitívne nedozvedel, len tie špinavé zvrátenosti, ktoré si tu skopíroval?
  Ja chápem, že biblická kultúra a masmédia očkujú len negatíva, ale ešte si sa tu nič nenaučil, žeby si s niečim mohol aj súhlasiť a svoje názory korigovať?
  Ostatne nevkladaj mi prosím ťa, lebo to je už u teba skoro zvykom, slová, ktoré som nevyriekol. Lutherovu mravnosť určite neobdivujem, ale je do istej miery vyššia, ako bola u mnohých hierarchov RKC, tej doby. Aj keď v mnohých veciach tápal, ako aj ty s Kristom, čoby Bohom a podobnými biblickými nezmyslami, tak v niektorých veciach sa dostal o kúsok ďalej ako RKC. Ale rovnaký kult postavený na lživej biblii, nemôže jednoducho priniesť pravdu do života, Jules. To je axióma života. A preto nasledovali povstania, vraždenia, katolícko-protestantské vojny, pričom oba znepriatelené tábory kultov sú postavené na “pravdivej” biblii. Tak kde je problém?
  To ale by si musel chápať, aké algoritmy a aké lži sú do nej zavedené, že sú v nej zakomponovaní 2 bohovia – z ktorých jeden je to Knieža nášho sveta, alebo ten Baphomet, ktorého vyznávali Templári (majstri a veľmajstri boli vyššie zasvätení a vedeli, že Ježiš nebol žiaden Boh a celé “kresťanstvo” na báze biblie je podvrh, takže rituálne pľuli a šliapali po kríži a pod. …-)) ). Preto toľko krvavých stôp, stovky miliónov životov, útrap a strádania pseudokresťanov.
  Židia to majú jednoduchšie – v Talmude majú návody pre “všetky prípady”, akože od Boha a strihajú a režú ten dobytok (gojim) a takých tupcov, ako nejaký Jules pochábes, potom používajú pomimo ich vedomia na ojebávanie ďalších ovcí..-))
  Veď koľkí ti hisTórici sú z ich stáda, skúšal si sa pozrieť na to aj z tej stránky?
  Najväčší páchatelia svinstiev boli takmer vždy z tejto sebranky, ako Torquemada, mnoho pápežov, Lenin, Trockij, Hitler, Franco a teraz váš najvyšší neomylný “Peter=skala” Francisco I.

  Čo sa týka templárskych úžerníkov par exellance, tak ak sa ti nechce pozrieť tie publikácie, v ktorých máš scany mnohých dobových dokumentov (a teda nielen, to čo si tu hodil: Z toho mála, co se zachovalo z písemností řádu templářů, známe “Pokladní deník” pařížského Templu za léta 1295 a 1296 – lebo je toho oveľa viac, choď napr. do Paríža a vyžiadaj si dobové dokumenty z r. povedzme 1200 – 1300 o Templároch a sám sa presvedč), tak ja ti tu sluhu robiť nebudem. A navyše sú aj viaceré publikácie preložené do slovenčiny, ktoré jasne poukazujú na ich úžernícky charakter. Ale kto nechce, ten určite nenájde – ale nájde také, ktoré mu pasujú do jeho zvráteného videnia sveta a histórie a tie sú potom pre neho alfou a omegou.

  Keď si od teba požičiam 1 000 jewro a budem musieť vrátiť o rok 1 400 jewro je tam úrok, alebo som len zaplatil poplatok? ..-))

  “Nepravdivé a nespravodlivé obvinenie, ktoré malo úspech u stredovekej justície, vytvára závoj tajomstva. Závoj tajomstva umožňuje zmocniť sa témy pre vlastné ciele, raz viac, inokedy menej noblesne. Ilustráciou využívania témy templárov je román Umberta Eca Foucoultovo kyvadlo a najnovšie aj bestseller Dana Browna Da Vinciho kód. Inou ilustráciou sú pokusy niektorých slobodomurárov štylizovať sa do pózy pokračovateľov templárov. Žiadne fakty však nepodopierajú toto želanie niektorých slobodomurárov. Slobodomurári nie sú pokračovateľmi templárov. Rehabilitácia tohto rádu opretá o preskúmané fakty by odstránila závoj tajomstva okolo templárov, urobila by koniec zneužívaniu ich pamiatky a prinavrátila by templárom spravodlivosť, na ktorú – možno sa domnievať – čakajú.”

  To si odkiaľ skopčil, Jules pochábes?
  Signifikantné sú tam tie mená – Umberto Ecco = judaista a vysoko zasvätený mason, ktorý bol globálne vyťahovaný a piárený, rovnako ako aj ďalší mason Dan Brown, ktorý mnohé informácie ukradol iným a zneužil…
  Ale mnohé v jeho dielach incorporated informácie sú dosť blízke pravde.

  Sloboši nie sú pokračovateľmi Templárov?
  Urob si výlet do Škótska a choď sa pozrieť na ich niektoré zachované hroby s templárskou a slobodomurárskou symbolikou. Potom navštív Rosslynskú kaplnku neďaleko Edinburgu (začiatok stavby r. 1440) a zober si nejakého slobodomurárskeho sprievodcu a popozeraj v nej templársku a frankmasonskú symboliku. Potom odcestuj do múzea v Edinburgu a pozri si dokumenty okolo bitky pri Bannockburne
  (zjavili sa v nej záhadní, veľmi dobre vycvičení rytieri-križiaci na strane R. Brucea), potom sa pokus vyžiadať si dokumenty o prevodoch templárskeho majetku, ktorý mali prevziať Johanniti (neskôr Jánovo masonstvo) a takmer nič nenájdeš..
  V Škótsku bolo 519 území “Terra Templariae”, čo boli územia, ktoré samostatne spravovali majetok Templárov. Tie mali osobitý status a pozri si aj dokument z r. 1346 keď škótsky majster Johannitov Alexander Seton predsedal súdu, ktorý sa konal v bývalej perceptórii Templárov a existujú 2 dokumenty, ktoré podpísal, že majetok Templárov je stále ešte v “riešení”. Templári potichu splynuli s Rádom sv. Jána (Johanniti) a ešte 2 storočia sa nedarilo ich pozemky previesť na súdom novo určených majiteľov…
  A potom dokumenty okolo vzniku Škótskej gardy, jej vzťah s francúzskymi monarchami, Rober Boyle, Isaac Newton atď. až po založenie United Grand Lodge of England.
  Ale to by si musel vedieť, čo máš hľadať a ako si to celé vyložiť.
  V cirkevnických informačných grckách to však určite nenájdeš.-))

  Amen

  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

  Július | 16.05.2018

  Paľko,

  nadarmo sa snažíš zhodiť “mojich” historikov a uprednostniť “svojich”.
  Zaprieť nos medzi očami dokážu, čo sa častokrát potvrdilo, aj tvoji “masonskí” historici… Žvlášť, keď sú masoni úhlavní nepriatelia RKC a kresťanstva…
  Mimochodom, moji historici nevyrábajú z križiakov bohumilých rytierov bez viny, ale ty ani poriadne nečítaš, čo píšem a ani nepoznáš tých historikov…
  Z katarov, práve autori KSB a rovnako aj ty vyrábaš, akýchsi dokonalých morálnych ĺudí, čo by ani muche neublížili, však ? Lenže historické záznamy, kroniky, všetko také, ktoré fyzicky existujú hovoria o kataroch a ich agresii niečo iné…
  Takže teraz, čo ? Napíšete, ako je v KSB zvykom, že všetko, čo nesedí vášmu pohĺadu na “históriu”, ktorá vám vyhovuje je sfalšované ?
  To, uveria zombírované ovce na vodaSS, ale normálny človek nie…
  Až sa na to pozrieš úplne nestranne, ak klamú moji historici, tak potom rovnako klamú aj tvoji…
  V súčasnosti vo svete nevládne RKC, ale 150 najbohatších rodín sveta a tí kresťania nie sú a ani skutočné kresťanstvo nepodporujú. Až históriu píšu víťazi, tak potom súčasní “liberálni” autori a iní masoni, na ktorých sa spoliehaš, sú tí víťazi, ktorí manipulujú históriu. To sa masívne začalo hlavne po francúzskej revolúcií, kde jakobíni, osvietenci, lóžoví bratia začali kydať na kresťanstvo a prekrucovať…Je o tom mnoho dokazov…
  Veď aj KSB je práca lóžových bratov a nerob sa, Paľko, že o tom nevieš, ty to iste vieš…
  Iste dobre chápeš, že je smiešne a utopické učiť ľudí, že až dostatočná populácia získa koncepčné poznatky, tak prevezme riadenie a zmení systém. Takej naivite a utópii, možno uveria mladí ĺudia,čo nič o realite života a histórií nevedia, ale tí vzdelanejší dobre vedia, že žiadna revolúcia za posledné storočia a zmena systému sa takto neuskutočnila, pretože zmena systému je sofistikovaný a zafinancovaný proces, ktoré je riadený a musí spĺńat mnohé atribúty, aby dosiahol úspech a efekt, žiadny dav i keď si myslí, čokoĺvek, len tak systém nezmení…KSB ide o islamizáciu, o odkresťančenie Európy , to je ich cieĺ a nie ,aby tá masa prevzala riadenie, to je taká vábnička pre tých, čo neuvažujú…tí, čo v skutočnosti menia spoločenské systémy, by sa nad tým len pousmiali..

  Ja dobre viem ,že ty aj ďalší na levanete a inde píšete lži, aký bol Mohamed, dobrý a morálny človek. Úplne ignorujete všetky historické záznamy a aj tie arabské o tom,ako on šíril islam. Si, myslíš,že niekto ,kto má v hlave rozum uverí,že Mohamed rožšíril islam na Arabskom poloostrove mierovo, koránickým kázaním ?

  Historické pramene jasne hovoria aj arabské, aký vrah, diktátor, otrokár bol Mohamed a ako šíril islam. Prečo KSB nepoukazuje na skutočnú pravdu o islame, na otroctvo, ktoré Mohamed zaviedol a je odobrené v koráne a ako islam skutočne šíril, aké zverstvá robili mohamedáni v Indii, ktorú dobíjali terorom a koĺko zla ? To sa vám nehodí do krámu, však, útok na RKC a manipulácia o kresťanstve, je to,čo sledujete a nie pravda o Mohamedovi, z ktorého vyrábate dobrého a morálneho človeka…Paľko, nehraj to na mńa, ja nie som ovca, aby si ma presvedčovbal o tom,aký bol Mohamed dobrý a morálny človek,ako sa píše v článkoch na levanete..
  Prečítaj si seriál 8 dielny o islamskom zotročovaní…:

  http://medzicas.sk/islamske-otroctvo-cast-1/

  Pekné, nie a začal to Mohamed. A teraz, čo napíšeš, všetko klamstvo ? Tak tým oblbuj nejakých hlupákov…Čo robil islam nie tak dávno aj v našom priestore, keď sa tlačil do Uhorska je dobre známe…
  Križiaci, aj keby neviem,čo robili, nedokážu vyrovnať zločiny, čo dokázali urobiť mohamedáni…V porovnaní s nimi sú ako malí chlapci na dvore, ktorí sa bijú oproti dospelým masovým vrahom – mohamedánom…
  Islam nie je nič iné ,ako kultúra vrahov. A i keď to nechceš uznať, tak je to tvoj problém…

  “My milujeme život, oni milují smrt, zvláště naši. My chceme koeexistenci, muslimové chtějí ovládat. My věříme v rovnost, muslimové věří v nadřazenost. Islám se nemůže změnit a z toho plyne, že se ani muslimové nemohou změnit. Tyto hodnoty jsou vlastní islámské duši. Islámské myšlení je nekompatibilní se západním myšlením. Muslimové se nemohou a nebudou integrovat. Segregují se, vytvářejí své vlastní komunity a usilují o to, aby si podmanili ostatní a vládli jim. Čím více porostou ve svých počtech, tím více ztratíme své svobody, až do naší porážky a ztráty naší země a identity.

  To pochádza ako názor od bývalého moslima a presne vystihuje realitu islamu…Každý ,kto pozná realitu a má rozum s tým musí súhlasiť a s tým, Paľko, nič neurobíš…

  Cyrila a Metoda, a chazarov tu nebudem riešiť, téma bola o inom…

  “Ja nikde netvrdím, že “moje” zdroje sú na 100 % pravdivé, ale určite sa viac blížia k pravde, ako tie tvoje cirkevné.”

  Tvoj názor, nijako si to nedokázal…

  “A na to nikto nemusí byť až taký lumen, aby nevedel, ako postupovala cirkev, keď defacto mala v časti stredoveku ideologickú a výkonnú moc vo svojich rukách:”

  Výkonnú moc v rukách mali králi a panovníci na daných územiach. Keby mala Cirkev takú moc, ako tvrdíš, tak by na základe tlaku Filipa IV nezlikvidovala templárov, ktorí RKC slúžili…Ono je to zložitejšie…
  Pápež zradil templárov, ale na základe tlaku a vydierania svetskej moci…

  “spálenie starých kroník, rukopisov, legiend, lebo sú vraj od diabla…”

  To robili moslimovia a iní heretici. dobre známy je aj výrok moslima, ktorý zlikvidoval Alexandrijskú knižnicu :

  “Najväčšiu stratu utrpela Alexandrijská knižnica v roku 642, kedy Alexandriu dobyli moslimovia. Chalka Omar na otázku, čo s knižnicou, jednoznačne rozhodol o jej osude: “Ak sú tieto grécke knihy v súlade s božími knihami, sú zbytočné a nemusia sa uchovávať. Ak sú s nimi v rozpore, sú škodlivé a musia byť zničené.” A potom vzácnymi zvitkami a drahocennými knihami kúrili v kúpeľoch.”

  Kresťanskí mnísi skor v kláštoroch uchovávali staré rukopisy, pergameny, prepisovali ich, kým nebola kníhtlač ručne.Nebyť ich práce, tak sa antické diela nezachovajú.
  Isteže, aj Cirkev likvidovala spisy, ale určite nie v takom rozsahu ako moslimovia a iní heretici.

  “prepísanie časti histórie, aby to pasovalo do “jej” učenia, to potom prevzali aj “elity”, ktoré v rámci expanzívneho biblického projektu obsadzovali jednotlivé územia”

  To sa týka každej moci, v súčasnosti to masívne robia masoni a aj KSB…Okrem toho si pletieš biblický projekt s judaisticko – talmudským…
  Pádom templárov stratila RKC a aj Cirkev kontrolu nad financiami v kresťanskej Európe. Čast tej moci zostala v rukách kresťanských panovníkov, ale čoraz viac začal nadobúdať vplyv židovských úrokových úžerníkov, benátskych bankárov a ďalších ktorí si hodne pomohli pádom templárov, keď stratili jedinú skutočnú konkurenciu. Ale takto sa to v KSB nepíše, však.
  Ako može niekto presadzovať biblický projekt, keď nemá kontrolu nad financiami ? Chceš povedať,že neplatí výrok :

  “Dajte mi moc vydávať a ovládať peniaze národa a potom mi bude jedno ,kto robí zákony”.

  Chceš toto znegovať ? Až podĺa teba RKC je výmyslom GP a templá

  • pokračovanie :

   templári jej nástroj a podĺa teba sa GP rozhodol zlikvidovať templárov a presunúť moc z templárov a RKC inde, tým ,ktorí začali vydávať, ovládať, kontrolovať peniaze Európy, tak tí sú minimálne od 14 storočia zodpovední za súčasnú situáciu a tento tvoj slávny a zle označený biblický projekt. A , Paľko, to RKC a ani kresťanstvo nebolo. To začína od 14 storočia výrazne oslabovať, ich, moc, vplyv a ovládanie…I keď trvalo storočia, kým ich totálne oslabili…Ale o tom sa v KSB podrobne už nepíše..
   KSB zločiny talmudizmu, judaizmu spája s kresťanstvom a práve to je tá špinavá manipulácia..A práve preto nenazýva projekt zotročenia sveta správnym názvom judaisticko – talmudský projekt, ale biblickým, čo evokuje,že je za to zodpovedné krestanstvo. Špinu a zločiny iných takto hádže na RKC, kresťanstvo ,aby zakryla skutočných vinníkov súčasného marazmu sveta.I z toho vidieť, že KSB je projekt masonov, pretože každý, kto študoval masonov vie,čomu a komu slúžia..

   ” viera sa nasadzovala ohňom a mečom, neskôr aj strelnými zbraňami
   – staré artefakty sa spravidla komplet ničili (to platí aj doteraz – len tak náhodou nejakí teroristi niečo vyhodia do povetria, niečo zapália = ničenie stôp minulosti)
   – kto nesúhlasil, tak šup s ním do ohňa, alebo visel na nejakom stromčeku.”

   možeš dať = to robil najmasovejšie islam a Mohamed, ktorého obhajuješ…

   … Ve jménu žádné jiné ideologie nebylo prolito tolik krve jako ve jménu islámu. Podle některých historiků zemřelo pod jeho mečem jenom v Indii víc než 80 milionů lidí. Další miliony byly zabity v následujících stoletích během nájezdů na Persii, Egypt a jiné země. Toto krveprolití trvá dodnes. Podle některých odhadů zmasakrovali islámští mudžahedíni za posledních čtrnáct století 280 milionů lidí.

   Pokud k tomuto číslu připočteme množství muslimů povražděných jinými muslimy, je výsledná cifra šokující. Devět z deseti konfliktů probíhajících po celém světě se týká muslimů, kteří tvoří pouhou pětinu světové populace. Statistickým průměrem to znamená, že u muslimů je obludná šestatřicetkrát vyšší pravděpodobnost, že své konflikty budou řešit násilím, než u zbytku lidstva….

   “A o Lutherovi si sa nič pozitívne nedozvedel, len tie špinavé zvrátenosti, ktoré si tu skopíroval?”

   Tie, podĺa teba zvrátenosti, sú len pravda a napísali to jeho kolegovia, protestanti…Okrem toho nie je problém dodať priamo citácie od samotného Luthera z jeho diel. Je to to samé, čo som sem dal,takže nehraj, Paľko, komédiu, nič si nevyvrátil…

   “Lutherovu mravnosť určite neobdivujem, ale je do istej miery vyššia, ako bola u mnohých hierarchov RKC, tej doby.”

   Pekná manipulácia a lož.Lutherova mravnosť rozhodne nebola nejakým priemerom správania sa prelátov RKC, ale hodne nižšia.
   Dobrí a zlí ĺudia, aj morálne sa nájdi v ľubovoľnej inštitúcií.Aj v RKC.

   “A preto nasledovali povstania, vraždenia, katolícko-protestantské vojny, pričom oba znepriatelené tábory kultov sú postavené na “pravdivej” biblii. Tak kde je problém?”

   Strata kontroly RKC – kresťanstva v Európe nad financiami dala túto finančnú zbraň do ruky nepriateľom kresťanstva a tí mohli vo zvýšenej miery po likvidácií templárov financovať nepriateľov kresťanstva, vrátane islamu, aby vytvorili, herézy, sekty, financovali ĺudí, ktorí rozbíjajú jednotu RKC a kresťanstva…Islam tiež po páde templárov značne posilnil aj v Európe, koho to bolo cieľom ? Templári totiž bránili Európu aj pred islamom a finacovali výpravy, ktoré realizovali obranu kresťanstva pred islamskými nájazdami do Európy a ich agresiou..
   Prakticky tie entity, ktoré finacujú v dnešnej dobe vraždenie ISIL, finacovali v histórií tých, ktorí podkopávali jednotu RKC a likvidovali skutočné kresťanstvo v Európe.
   Odtrhnutie Holandska, Anglicka od RKC niekto pekne už v tých časoch organizoval, zafinacoval, žiadne náhody..Ale to, by si, Paľko, musel sledovať dejiny komplexnejšie a netvrdiť, ako baran KSB, že to všetko GP a GP nikto nenájde a nesúdi, pretože riadi bezštruktúrne a sú to hierofanti z Egypta, ich potomci…To je pekné, akurát na odvedenie pozornosti od skutočných zločincov, ale na inteligentných ľudí to neplatí..

   “alebo ten Baphomet, ktorého vyznávali Templári (majstri a veľmajstri boli vyššie zasvätení a vedeli, že Ježiš nebol žiaden Boh a celé “kresťanstvo” na báze biblie je podvrh, takže rituálne pľuli a šliapali po kríži a pod. …-)) ).”

   Nedokázaná manipulácia a lož…Dokonca aj samotný Boh potvrdil v rámci toho,čo KSB uznáva, ako reč životných okolností,že keď krivo odsúdený veľmajster rádu templárov sa pred hranicou, kde ho upálili dožadoval spravodlivosti na svojich vrahov a preklial ich, tak ho Boh vyslyšal a do roka pápež, Filip Pekný aj Nogaret umreli..Keby hierarchovia templárov uznávali Baphometa, tak by veľmajstra templárov Boh ťažko vyslyšal, ibaže by skutočným bohom bol Baphomet.Paľko, si myslíš, že som taký naivný, aby som tejto tvojej podlej manipulácií uveril ?

   Ani súdy nedokázali v skutočnosti vinu templárom, ktorých mučili a obvińovali ich zo zločinov, ktoré nespáchali…Aj pápež, ktorý ich zradil, dobre vedel,že sú nevinne odsúdený a preto aj jeho Boh potrestal…

   Nedávaj RKC do koša so satanistami ako bol Trockij, také niečo a takto prekrúcajú a špinia na RKC len masoni…

   ” choď napr. do Paríža a vyžiadaj si dobové dokumenty z r. povedzme 1200 – 1300 o Templároch a sám sa presvedč),”

   Nebuď naivný. Hádam si nemyslíš,že pojdem do Paríža ,aby som zistil, či klameš alebo nie…

   Čo sa týka publikácií, čo som sem dal od historika,tak tie práve tvrdia, že templári ÚROK nepoužívali, ale iné metódy pre zisk..

   Aj sa som písal o tom,že nepoužívali ÚROKOVÚ úžeru, nič viac…Ale ty rozdiel medzi úžerou a úrokovou úžerou nevidíš a nechápeš a ani jej rozdiel na ekonomiku v čase…

   “Keď si od teba požičiam 1 000 jewro a budem musieť vrátiť o rok 1 400 jewro je tam úrok, alebo som len zaplatil poplatok? ..-))”

   Tu je dokaz…

   Ostatne ani v časoch templárov neboli oni jediní, čo požičiavali peniaze…Keby boli takí odporní úžerníci, ako naznačuješ, tak by ich nepoužívali králi tej doby a nezverovali by do ich úspory svoje zlaté poklady a rezervy…

   …Templáři měli obrovské jmění z části přímo v penězích, a proto se nijak půjčkám nevyhýbali. Zisk realizovali tak, jak bylo tehdy zvykem, obvykle tím, že dlužník se upsal na vyšší částku, než obdržel. Jedině půjčky králům a panovníkům byly pro templáře pasívní, ovšem v tomto případě počítali představení Templu s politickým ziskem….

   Odpovedz ohĺadom používania úroku, ako sa snažíš dokázať u templárov, prečo neboli obvinení z toho,že používali v obchodných zmluvách ako kresťania úrok, ktorý pápež zakazoval ?

   Ale na to, klasicky, neodpovieš, pretože by si musel priznať, že hoci možeš vyrobiť z templárov úžerníkov, iná vec je urobiť z nich úrokových úžerníkov, čo bola dovolená domémna židov v tých časoch a kresťania ju mali zakázanú…
   A práve ÚROKOVÁ úžera v čase je nebezpečná a omnoho hrozivejšia, ako bezúroková úžera na spoločnosť.

   Čo sa týka masonov, tak po likvidácií templárskeho rádu, isteže sa templári rozpŕchli kdekade a aj do Škótska, lenže skutoční templári, ktorí počas prenasledovania nezradili Cirkev, akurát niektorí, tí, čo sa nezmierili so zradou pápeža sa možno odvrátili od RKC, lenže to už nebola povodná organizácia templárov, ale odpadlíci, ktorí sa mohli neskor stať nepriatelia pápežstva a RKC…
   Ale templári nie sú žiadna organizácia, z ktorej sa vyvinuli slobodomurári i keď tí prevzali časť ich symboliky…
   Okrem toho 14 storočie, nie je čas, kedy slobodomurári vznikli, oficiálne sice v 18 storočí, v realite iste skor, ale 14 storočie to nebolo..
   Johaniti to bol oficiálny kresťanský rád, a nie masoni…
   Odpovědět
   Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

   Július | 14.05.2018

   pokračovanie :

   Podstatně závažnější problém představovali
   kataři albigenští. Tato sekta gnosticko-manichejské
   orientace hlásala striktní dualismus
   Boha i ďábla, kteří prý jsou rovnocennými bytostmi.
   Jejich název pochází z řeckého „katharos”,
   což znamená „čistý”, neboť takto se sami
   nazývali. Od města Albi pochází jejich druhé pojmenování.
   Albigenští popírali nejen veškerou
   církevní autoritu, nýbrž také božství i člověčenství
   Kristovo (je prý pouze jakousi čistě duchovní
   bytostí hned po Bohu) a všechny svátosti
   s výjimkou křtu. Ten ale vykládali hrubě zvulgarizovaným
   a otřesným způsobem. Udělovali
   ho na smrtelném loži jako tzv. „consolamentum”
   (útěcha) a aby „náhodou” dotyčný opět neupadl
   do hříchu, vykonali na něm tzv. „enduru”, tj. zabili
   ho. Dělili se na tzv. „dokonalé” a „věřící”.
   „Dokonalí” nesměli nosit zbraň, jíst maso, museli
   vést asketický život v celibátu a být skryti
   před veřejností. Z jejich řad bylo vybíráno albigenské
   duchovenstvo. „Věřící” naproti tomu
   měli žít plně ve světě, mohli válčit, zabíjet,
   pracovat, obchodovat. Albigenští pohrdali
   manželstvím jako „ďábelskou institucí” a tolerovali
   sexuální promiskuitu. Jejich počínání
   bylo antisociální a anarchistické. Tehdejší
   Christianitas nemohla trpět jejich odmítání
   manželství a závazek k jistému druhu sebevraždy.
   To by ani dnes netoleroval žádný civilizovaný
   stát. Rovněž tak tehdejší společnost
   nemohla akceptovat albigenský odpor k přísaze,
   vždyť celý řád Christianitas byl právě na
   ní založen.
   Daleko horší byl však teror, jehož se albigenští
   dopouštěli vůči katolíkům. III. Lateránský
   koncil r. 1179 o nich říká: „Nešetří ani kostely,
   ani kláštery, neušetří ani vdovy, ani siroty, starce
   ani mladé lidi, neberou ohled na žádný věk ani
   pohlaví, ale po způsobu pohanů všechno ničí
   a pustoší.” Albigenští považovali vraždu katolického
   kněze nebo mnicha za „bohulibý” čin.
   V Toulouse, městě zamořeném těmito bludaři,
   se nesměl duchovní v klerice objevit na ulici, aniž
   by riskoval vlastní život, biskup mohl vyjít jen
   se silnou stráží. Podobně se dělo i v jejich druhé
   baště v Béziersu, kde docházelo k častým fyzic-
   kým útokům na katolíky a ještě mnohde jinde,
   prakticky všude, kde byli tito heretikové rozšířeni
   Jejich kazatelé vyzývali k vytváření
   ozbrojených band, tzv. „routiérs”, které plenily
   kostely, vyhazovaly ze svatostánků Tělo Páně,
   šlapaly po něm a vraždily duchovenstvo.
   Francouzský král Filip II. August bojoval r. 1177
   s katarskou armádou čítající 7 tisíc mužů,
   biskup v Limogés musel bránit své město před
   útokem albigenského vojska v počtu 2 tisíc 34).
   Hereze albigenských byly poprvé odsouzeny
   na synodě v Toulouse r. 1119. Papežové zásadně
   odmítali vojenský zásah a posílali k nim kazatele,
   mimo jiné též sv. Bernarda. Misie nepřinesly
   žádný výsledek, naopak albigenští si počínali
   stále agresivněji, počet obětí nejen z řad duchovních,
   nýbrž i laiků, kteří se odmítli připojit
   k jejich sektě, vzrůstal. Proto se r. 1179 III.
   Lateránský koncil obrátil se žádostí o pomoc ke
   světským vládcům. Nicméně papež Innocenc
   III., jeden z největších papežů středověku, se
   ještě jednou pokusil o smírné řešení a vyslal k
   nim r. 1208 svého legáta bl. Petra z Castelnovy,
   aby s nimi diskutoval (v moderní mluvě řečeno
   „vedl dialog”). Albigenští ale na žádný rozhovor
   nepřistoupili a legáta podle zavraždili. Tady
   teprve došlo ke konečnému zlomu v dosavadním
   postoji vedení Katolické církve, jež dosud
   odmítala pro heretiky trest smrti. Albigenská
   vražda papežského legáta Petra, jenž k nim přijel
   s mírumilovnými a přátelskými úmysly seriózně
   jednat, přiměla ušlechtilého a mírného papeže
   Innocence III. vyhlásit vůči albigenským
   křížovou výpravu, která skončila jejich porážkou.
   • • •
   Je zarážející, jak publikace nekatolických
   historiků zcela ignorují terorismus albigenských
   a snaží se prezentovat je jako mírumilovné, byť
   poněkud excentrické sektáře, kteří nechtěli nic
   jiného, než aby je tehdejší Christianitas nechala
   v klidu žít podle jejich zásad. Takový obraz katarů
   albigenských nabízí i obsáhlá Le Goffova
   „Velká encyklopedie středověku”. Ptám se, proč
   je zcela ignorován výše uvedený dokument III.
   Lateránského koncilu, jenž podává jasný důkaz
   o terorismu albigenských? Biskupové, shromáždění
   na koncilu, si těžko mohli něco takového
   vymyslet, protože tato lež by byla snadno
   vyvratitelná obyvatelstvem krajů, v nichž se al-
   bigenští vyskytovali, nehledě ke zprávám místních
   kronikářů, podávajících informace o teroru
   katarů . Zamlčování těchto skutečností znamená
   předkládat polopravdu, nikoli úplnou
   pravdu. Účel takového jednání je jasný: prezentovat
   Katolickou církev jako hlavního viníka,
   jenž se nezdráhá zaplavit celé kraje krveprolitím
   jen proto, aby udržel svoji moc nad dušemi králů,
   šlechty, měšťanů i prostých lidí. Církev musí vyjít
   z této kauzy jako zločinný agresor, jako ten,
   kdo se dopustil brutálních vražd na nevinných
   katarských sektářích, kteří nikomu neubližovali
   a žádali pouhou svobodu žít podle svého náboženství.
   Jenže už samotná nauka albigenských absolutně
   neodpovídá požadavku „žít a nechat žít”.
   Papež je podle nich „hlavní Antikrist”, biskupové,
   kněží a králové jeho aktivní pomahači,
   proto je třeba proti nim neustále bojovat vždycky
   a všude za každých okolností, jak hrdě sdělil před
   inkvizičním soudem albigenský kacíř Bélibaste,
   který náleželk tzv. ,,dokonalým”. Podobných
   svědectví o tomto zaměření albigenské nauky je
   celá řada . Už ve fanatické nenávisti k viditelné
   hierarchii a institucionální církvi tkví zá-
   rodek terorismu, albigenští se de facto netajili
   úmyslem použít proti nenáviděné „babylónské
   nevěstce”, jak s oblibou Katolickou církev nazývali,
   i násilí. Tehdejší Christianitas nedělala
   proto nic jiného než dnešní demokratické státy,
   které chrání své zřízení a obyvatelstvo před extremistickými
   myšlenkovými proudy, jež ústí
   nebo mohou vyústit do terorismu. Říci, že na to
   neměla právo, je totéž jako upřít tuto povinnost
   současné demokratické zemi, jež zakročuje proti
   skinhedským útokům vůči národnostním menšinám
   nebo levičácko-anarchistickým agresím
   vůči státním institucím (jako třeba při studentských
   bouřích roku 1968).
   Ani dnes by žádný civilizovaný stát netoleroval
   masově praktikovanou sebevraždu, pokud
   ovšem nechce následovat příkladu
   Holandska a Evropské unie, která vyvíjí nátlak
   na legalizaci eutanázie ve všech zemích tohoto
   superstate. Albigenští kacíři se svojí endurou
   byli prvními praktiky eutanázie v dějinách –
   a proti tomu se nutně musela tehdejší
   Christianitas bránit, jako se tomu dnes v Evropě
   a ve světě brání všichni slušní lidé, ne pouze katolíci.
   Totéž platí i o manželství a monogamní
   rodině. Albigenští touto hodnotou pohrdali
   a prohlašovali ji za „dílo satanovo”, proto hověli
   sexuální promiskuitě. To opět odpovídá
   současnému volání liberálů a socialistů po
   uznání „alternativních forem rodiny”, což je
   zase předmětem oprávněného odporu všech,
   kteří v souladu s lidskou přirozeností a Božími
   přikázáními vidí v heterosexuálním manželství
   a monogamní rodině záruku zdravého rozvoje
   společnosti. Krom toho albigenští, ačkoliv navenek
   hlásali asketický život, pocházeli většinou
   z bohatých měšťanských vrstev a zabývali
   se mimo jiné též půjčováním peněz, přičemž
   nerespektovali zákaz lichvy, vyslovený II. lateránským
   koncilem r. 1139. To jim přivodilo
   odpor, eventuálně až nenávist řadového obyvatelstva.
   Ryé ve zmíněné publikaci se pozastavuje nad
   vlnou „nesnášenlivosti, která je (albigenské,
   pozn. autora) ihned potkala – a to ještě dlouho
   předtím, než se objevili první inkvizitoři.”.
   Lze se tomu divit, když si dáme dohromady
   všechna fakta o jejich nauce a skutcích? Hněv
   davu si potom nevybírá, je jisté, že při něm často
   přicházejí o život i nevinní a nejinak tomu bylo
   i v tomto případě. Jak ukazují výše uvedené popravy
   kacířů, jednalo se většinou o nátlak obyvatelstva,
   nikoli o záměr vládců, tím spíše ne
   o záměr Církve, která stále až do 20. let 13. století
   odmítá pro ně trest smrti. To přiznává sám
   Ryé, když píše: „Byli vyháněni, často umírali na
   hranici. Nikoli z vůle církevních autorit, ale
   vládců, křižáků nebo prostě davu. Jsou
   proto na totálním omylu ti historikové a publicisté,
   kteří tvrdí, že trest smrti pro heretiky stanovila
   „imperiální” Církev, aby bránila ve 13.
   století své pozice obrovské moci. Seriózní výzkumy
   naopak ukazují, že trest smrti pro heretiky
   a souhlas Církve s ním ve 13. století byl vynucen
   zdola, od lidu, nikoli shora od papeže či
   prelátů. Byl to prostý lid, obyvatelstvo, kdo žádal
   proti heretikům tvrdá opatření a uplatnění trestu
   smrti, církevní autorita se naopak tomu bránila,
   kde mohla a snažila se tento tlak zmírnit,
   jak jen se dalo. Skvěle analyzuje tento fakt ve
   své knize Vrttorio Messori .
   A nejednalo se pouze o albigenské. Skvělý
   německý církevní historik Carl Buehlmeyer ve
   svém přehledu heretických sekt 11.-13. století
   seznamuje čtenáře s jejich naukou. S výjim-
   kou valdenských by ani jedna dnes neobstála ve
   státě se slušným zákonodárstvím. Velmi často se
   u nich objevuje pohrdání manželstvím a hlásání
   volné lásky (amalrikiáni, ortliebovci), sekta tzv.
   luciferiánů uctívala satana a rozšiřovala mezi lidem
   černou magii a okultní praktiky. Všechny
   tyto heretické skupiny zuřivě nenáviděly
   Katolickou církev, kterou nazývaly svorně „babylónskou
   nevěstkou” a papeže „Antikristem”.
   Vyzývaly nepokrytě k její likvidaci, plenění
   a pustošení chrámů byly jedním z hlavních bodů
   jejich programu.
   Položme si nyní naprosto nezaujatě otázku,
   jestli tehdejší katolická společnost měla právo se
   proti tomu bránit nebo se raději nechat zardousit.
   Pokud králové, papežové i obecný lid nebyli
   sebevrahy, tak jim nezbývalo nic jiného než podniknout
   patřičné kroky proti těmto narušitelům
   veřejného blaha a zároveň – což je ještě důležitější
   – ohrožovatelům věčné spásy druhých. Toto
   uzná a pochopí každý rozumný a nezaujatý člověk,
   pokud nemá nasazeny ideologické brýle
   mámení komunistického, socialistického, liberálního
   či jiného ražení. Jinou otázkou je ovšem,
   zda obranné prostředky, které tehdejší stát
   i Církev použily, byly nutné, vhodné a z hlediska
   křesťanské morálky obhajitelné.
   • • •
   Papež Innocenc III. vyhlásil proti albigenským
   křížovou výpravu. Velel jí zkušený vojevůdce
   Šimon z Montfortu. Po čtyřech letech byli
   albigenští poraženi, ale r. 1221 vystoupili znovu
   vojensky, což ukazuje, jakou sílu představovali.
   Jejich poslední pevnost, hrad Montségur, vydržela
   až do roku 1244. Albigenské války byly vedeny
   s bestiální krutostí na obou stranách.
   Vzájemnou nenávist ještě umocňoval fakt, že
   vojsko Šimonovo bylo složeno z Francouzů ze
   severu, kteří se s Francouzi z jihu vzájemně nenáviděli.
   Dobytí Béziersu r. 1209 bylo opravdovým
   masakrem. Šimon z Montfortu rozkázal zajaté
   kacíře hromadně upalovat v dřevěných
   klecích. Poněvadž by lo nemožné rozeznat katary
   od katolických obyvatel města, měl údajně padnout
   rozkaz: „Zabijte je všechny, však Bůh si své
   pozná.” Tento výrok je neprávem připisován papežskému
   legátovi, cisterciáckému opatovi
   Arnoldovi z Citeaux, který naopak proslul jako
   šlechetný a milosrdný muž, snažící se ze všech
   sil zabránit zabíjení . Albigenští ovšem za-
   cházeli se zajatými katolíky na svých hradech
   stejným způsobem. Nelze upřít, že albigenské
   války jsou co do krutosti velikou skvrnou tehdejšího
   křesťanství. Nicméně surovosti, jichž se
   dopustili vojáci Šimona z Montfortu, nic nemění
   na konstatování, že tehdejší Christianitas měla
   právo se bránit proti heretické agresi i se zbraní
   v ruce. Vždyť šlo o životy duchovních i laiků,
   které albigenští chladnokrevně vraždili. Když
   nepomohlo kázání a poučování, bylo nezbytné
   sáhnout na obranu ohrožených i k meči. Je bohužel
   smutnou skutečností, že i vojáci, kteří bojují
   pro spravedlivou věc a na jejichž straně je
   právo, se často dopouštějí masakrů na nevinných
   a zbytečného násilí. To platí z moderních dějin
   také o spojeneckých armádách, bojujících proti
   hitlerovskému Německu. Kvůli tomu však nikdo
   rozumný a soudný neřekne, že právo a spravedlnost
   byly na straně Hitlera a nikoli angloamerických
   vojsk, byť jejich násilí a krutosti v některých
   případech jsou odsouzeníhodné. Totéž
   platí i o křížové výpravě proti albigenským:
   nutno odsoudit krutosti, páchané Šimonovým
   vojskem, ale současně konstatovat, že právo
   a spravedlnost byly na jejich straně, neboť boj
   proti teroristickým skupinám je v každé slušné
   společnosti morální povinností a také ctí.
   Francouzský historik Henri-Charles Léa, nekatolík,
   který Církev nemá příliš v lásce, ale neztrácí
   smysl pro objektivitu, napsal: „Že pravda
   byla na katolické straně, je samozřejmé, šlo přece
   o obranu civilizace a pokroku. Kdyby ideje katarů
   získaly větší popularitu, mohlo by to vrhnout
   Evropu do barbarství primitivních dob. ”
   Ostatně duchovenstvo se drželo stranou vojenských
   akcí. Sv. Dominik, ačkoliv byl v dobrých
   vztazích se Šimonem z Montfortu, nesouhlasil
   s krutostmi vojáků a dával přednost trpělivému
   přesvědčování a neúnavnému kázání .

   1 križiacka výprava

   V polovici 11. storočia sa jeden z kmeňov kočovných moslimských Turkov – Seldžuci – pohol zo strednej Ázie, obsadil celú Perziu a vpadol aj do Malej Ázie a Arménska. Dochádza k vojenskému konfliktu s Byzantskou ríšou. Byzantský cisár informuje o situácii európske kniežatá a v obave o dobytie Carihradu žiada o pomoc. Vážnym dôsledkom tureckých nájazdov bolo aj prerušenie obchodu byzantských aj európskych kupcov s Indiou a Čínou.

   Takže ťažko bol jej inšpirátorom a dovodom nejaký pustovník, ako ty manipuluješ a klameš..

   Časom templársky rád získal obrovské, hlavne finančné bohatstvo. Dnes ich rolu plnia medzinárodné finančné organizácie ako MMF, Svetová banka a iné a v stredoveku do 14. stor. mali Templári medzinárodný monopol na úžerníctvo.

   To sa práve pletieš. Možeme sa baviť o tom,či templári používali úžeru = každé zmluvné ujednanie, podľa ktorého zmluvná strana A, ťažiac zo situácie slabosti (t.j. najmä tiesne, neskúsenosti, prípadne aj ľahkomyseľnosti a podobne) zmluvnej strany B, dostane plnenie zmluvnej strany B, ktoré je v hrubom nepomere k plneniu zmluvnej strany A, inými slovami: zmluvné ujednanie, z ktorého vyplýva zreteľne prehnaný zisk jednej strany v dôsledku využitia situácie slabosti druhej strany

   ale druhá vec je úroková úžera = požičanie peňazí (v trochu širšom zmysle aj tovaru a iných vecí) za prehnane vysoký úrok

   a práve tá likvidovala finačné systémy krajín a tá bola doménou Židov a tým bola povolená. templárom nie…

   A prečo práve templári a serú KSB a konceptuálov ?
   Pretože to boli práve oni, ktorí svojimi financiami pomáhali odstrániť prenikanie islamu do Európy, finacovali obranu kres´tanstva, čo sa KSB nepáči, nakoĺko tá slam propaguje.
   Rovnako kontrolvali financie kresťanskej Európy a len strata kontroly nad peniazmi mohla sposobiť následne pomalý úadok kresťanstva a kresťanaskej moci, pretože kto kontroluje peniaze, časom určuje celú politiku spoločnosti a v 14 storočí sa táto kontrola stratila v prospech iných…
   Dobre to zdovodňuje aj Levašov :

   …Paraziti zlikvidovali skutočných templárov, a tým zvrátili a zdeformovali podstatu toho, čo a kým bola táto organizácia. Templári prví pochopili stratégiu a taktiku sociálnych parazitov a začali ako protiváhu vytvárať svoj finančný systém a dosiahli v tejto oblasti veľké úspechy. Templármi vytvorený finančný systém sa stal oveľa silnejší ako ten, ktorý vytvárali sociálni paraziti.

   Preto, keď paraziti pochopili odkiaľ fúka pre nich vietor hrozby, udreli ako prví a ako nástroj k tomu využili svojho poslušného otroka – pápeža rímskeho a ctižiadostivého, chamtivého francúzskeho kráľa Filipa IV. Pekného.
   Templári ako prví založili banky! Po zničení templárov sociálni paraziti využili tento vynález templárov a pridali doň svoju parazitickú podstatu. A od tej doby sa kontrazbraň templárov stala verným služobníkom sociálnych parazitov…“

   Vždy ma poteší, keď “konceptuál ukáže, že nemá argumenty, tak pení vulgarity a urážky ako ty…
   Odpovědět
   Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

   Július | 14.05.2018

   A aby to bolo kompletné, ako uvažujete vy, konceptuáli o kresťanstve a RKC v porovnaní s heretikmi :

   Papež je podle nich „hlavní Antikrist”, biskupové,
   kněží a králové jeho aktivní pomahači,
   proto je třeba proti nim neustále bojovat vždycky
   a všude za každých okolností…
   jak hrdě sdělil před
   inkvizičním soudem albigenský kacíř Bélibaste,
   který náleželk tzv. ,,dokonalým”. Podobných
   svědectví o tomto zaměření albigenské nauky je
   celá řada . Už ve fanatické nenávisti k viditelné
   hierarchii a institucionální církvi tkví zá-
   rodek terorismu, albigenští se de facto netajili
   úmyslem použít proti nenáviděné „babylónské
   nevěstce”, jak s oblibou Katolickou církev nazývali,
   i násilí.

   Hox | 08.08.2017

   Tvrzení o božství Ježíše je jen manipulace, lež zavedená ve formě dogmatu do vědomí, mající za cíl tříštit celostné nekonfliktní vnímání světa, to že tomu věří miliarda křesťanů kteří obecně nepřemýšlí o podstatě dogmat, jen je akceptují, to je jedna věc, to, že někdo dále razí toto rozštěpení vědomí i poté, co byla zaostřena jeho pozornost na daný problém a bylo mu vše vysvětleno, to už je projev defektní mravnosti, takovou protilidskou pozici může zastávat opět jen stoupenec tohoto protilidského schématu, stoupenec davo-“elitářského” kryptofašismu.
   Dále je to jen předstupeň k dogmatu o tom, že Ježíš se obětoval a vykoupil hříchy všech lidí (další rozštěpení vědomí věřících křesťanů), protože akceptovat, že někdo může svou smrtí vykoupit cizí hřích, a tedy i naopak, já zhreším a někdo mě vykoupí, takže neponesu následky, přijmout toto to znamená stát se v určitém smyslu šíleným, a jako výsledek se do kolektivního šílenstv propadne celá civilizace, což pozorujeme kolem sebe. Síla je v pravdě, ne v množství stoupenců.

   Ano, ty jsi skutečně kryptosatanista, protože jsi měl možnost se zamyslet a změnit svoje defektní názory, ale neudělal jsi to, i když máš k dispozici všechny potřebné informace, abys mohl vyvodit potřebné závěry.

   Takže, človek, ktorý neprijme vaše učenie a verí na Ježiša ako Boha je kryptosatanista. Keby ste mali moc, tak by ste najskor postupovali ako ten katar. Je dobre, že ste len okrajová sekta, Paľo, ktorej materiály sú v Rusku vyhlásené ako extrémizmus…

   Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/premozeni-krestanstvi-svetovym-zakulisim-politicke-technologie-a-vysledek-5/

 12. Priznanie konceptuála Jardoba :

  “Keďže som mnohé etické normy “kresťanskej” morálky uznal za chybné, a zmenil som svoju mravnosť, tak aj svedomie sa ozýva v súlade s aktuálnym systémom mravných hodnôt, a nie v súlade s tým, čo považujem za omyl a v rozpore s vyššou etikou.
  Svedomie sa ozýva len v súlade s tým, s čím sa vedome a podvedome stotožňuješ. Ak sa z niečim nestotožňuješ, tam sa svedomie neozve.
  Áno KSB mi momentálne vyhovuje a stotožňujem sa s tým, ale aktívnym kresťanom som prestal byť veľa rokov predtým, než som narazil na KSB. To mi však nebránilo premýšľať. Na mnohé filozofické veci som prišiel vlastnou logikou, postupne som narážal na ojedinelé zdroje, ktoré mi to potvrdzovali. A najucelenejšie je to práve tu. ”

  Koho zaujíma, ako je to so svedomím “konceptuála” a čo uznáva, odporúčam toto prečítať…
  Jardob vlastne priznal, že konceptuál nežije podľa svojho svedomia v súlade s Božím zámerom, pretože jeho svedomie reaguje len na morálku a etické hodnoty KSB.
  Teda mravnosť hlas svedomia neurčuje jardobovi Boh, ale neznámi autori KSB, rovnako ako ostatným.

  Je to presne tak, ako pri výchove radikálneho moslima. On prijal morálku radikálneho islamu, koránu, ktorá pokladá za bohumilý skutok, keď zabije kresťana a preto taký moslim nemá výčitky svedomia za svoj čin…

  Konceptuáli vlastne priznali, že ich hlas svedomia nie je od Boha neozýva sa na základe osobného kontaktu s Bohom, ale ich hlas svedomia reaguje len na morálku a etické princípy KSB, ktoré prijali ako svoju mravnosť..

  Takže, keci a hlúposti , ako žije konceptuál podľa svojho sveodmia v súlade s Božím zámerom je ďalšie falošný vágna a neplatná téza KSB.
  V skutočnosti žijú v súlade s tým, čo do nich nahustia ich guru autori KSB, ktorí radšej ostávajú anonymní..

  jardob | 11.05.2018

  Aby sme sa rozumeli. Pod spoločenskou morálkou myslím kolektívne mravné normy akéhokoľvek konkrétneho spoločenstva. Napr. aj kresťanského, alebo iného…
  Mravnosť = individuálny systém etických hodnôt
  Morálka = kolektívny systém etických hodnôt.
  Štatisticky ľudia nezvyknú mať úplne neprotirečivú mravnosť alebo morálku. Buď defekty obsahuje samotná morálka spoločenstva, alebo sú u nich prítomné aj fragmenty minulých mravností, hodnôt, ktoré pretrvali.
  Napriek tomu, že svedomie väčšinou reaguje na aktuálny systém mravných hodnôt, alebo morálky (podľa toho, čo je silnejšie, a niekedy si všetky hodnoty ani nemusí plne uvedomovať, ale zistí to v kritickej situácii), a tieto môžu byť defektné a protirečivé, tak ľudia môžu v sebe mať aj zvyšky adekvátnej mravnosti z minulosti, a práve tá môže vo vyostrených situáciách im pomôcť prekonať tlak kolektívnej morálky prijatej za svoju osobnú mravnosť. A to je dobré, lebo rozvoj = tendencia života prekonávať všetky defekty a vždy si nájsť cestu k skutočnému vyššiemu cieľu.

  Keďže som mnohé etické normy “kresťanskej” morálky uznal za chybné, a zmenil som svoju mravnosť, tak aj svedomie sa ozýva v súlade s aktuálnym systémom mravných hodnôt, a nie v súlade s tým, čo považujem za omyl a v rozpore s vyššou etikou.
  Svedomie sa ozýva len v súlade s tým, s čím sa vedome a podvedome stotožňuješ. Ak sa z niečim nestotožňuješ, tam sa svedomie neozve.

  Áno KSB mi momentálne vyhovuje a stotožňujem sa s tým, ale aktívnym kresťanom som prestal byť veľa rokov predtým, než som narazil na KSB. To mi však nebránilo premýšľať. Na mnohé filozofické veci som prišiel vlastnou logikou, postupne som narážal na ojedinelé zdroje, ktoré mi to potvrdzovali. A najucelenejšie je to práve tu.
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

  Július | 11.05.2018

  “Svedomie sa ozýva len v súlade s tým, s čím sa vedome a podvedome stotožňuješ. Ak sa z niečim nestotožňuješ, tam sa svedomie neozve.”

  Takže tebe sa svedomie stotožnilo s morálkou KSB a tvoja mravnosť ju prijala…

  Takže teraz prakticky si sám priznal, že nie je to individuálny kontakt s Bohom, čo oplyvňuje tvoje svedomie, ako učí KSB, ale morálka, ktorú si z KSB prijal, pričom 100 % nevieš, či je správna, len tomu veríš a na základe nej sa ti ozýva svedomie..

  Prakticky si tým potvrdil, že svedomie človeka sa neozýva, na základe individuálneho kontaktu s Bohom, kde človek žije v súlade so svojím svedomím. Ale hlas svedomia sa ozýva na základe morálky a mravnosti, ktorú človek prijme, pričom nevie,či je správna a takú si ju želá HNR alebo Boh.

  Neviem,či si si to všimol, ale prakticky si poprel tézy KSB..

  A ktoré etické normy kresťanskej morálky si uznal za chybné ?
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

  jardob | 11.05.2018

  Potvrdil som iba to, že vždy sa snažím rozmýšľať vlastným rozumom, aj za cenu omylov, nie dogmaticky. Tiež sa môžem mýliť, to uvidím neskôr.

  V živote v ničom nemáš 100 percent/0 percent istotu. Vždy pracuješ s pravdepodobnosťami, aj keď si to možno neuvedomuješ, alebo budeš tvrdiť opak. A aj v otázkach mravnosti človek nemá nikdy 100 percentnú istotu. Vždy si to overuje v praxi, v živote, niekedy zdanlivo mravné sa s odstupom času ukáže ako nie také…

  “Pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže”. To znamená, že Boh nepomáha lenivým, ale aktívnym a hľadajúcim… Ak nestratíš, správne telefónne číslo… Ak získaš pochybnú istotu, že žiješ v absolútnej pravde, môže sa stať, že ohluchneš a prestaneš počuť Boha, ohlušený volaním obrovského davu podobne zmýšľajúcich, že poznajú boha a žijú v pravde… To je skúška, či človeku skutočne záleží na Pravde, alebo je len (zo strachu alebo zaslepenosti) lokajom niekoho/niečoho, čo sa vydáva za Boha.

  Ja sa radšej pomýlim a opravím, pokiaľ ide o Pravdu, než byť tvrdošíjnym dogmatikom. Avšak ten, kto má vo veciach jasno, ešte tiež nemusí byť dogmatik, pretože vníma široké spektrum a veci si overuje. Rozdiel je len v rozlíšení a chápani.
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

  Július | 13.05.2018

  “Svedomie sa ozýva len v súlade s tým, s čím sa vedome a podvedome stotožňuješ. Ak sa z niečim nestotožňuješ, tam sa svedomie neozve.”

  Jardob, zamysli si nad týmto, čo si napísal…
  Nie je cieľom KSB vychovať človeka, ktorý žije podľa svojho svedomia na základe osobného kontaktu s Bohom v súlade s Božím zámerom ?

  Až taký konceptuál tak, ako ty akceptuje morálku – etické hodnoty KSB a súčasne to prijme jeho mravnosť, ako u teba, tak jeho svedomie bude reagovať len na porušenie etických noriem KSB…

  Lenže nevieš ani ty a ani nikto, či etické normy KSB -morálka KSB je v súlade s BOŽÍM ZÁMEROM…

  Prakticky si priznal, že svedomia človeka sa neozýva na základe osobného kontaktu človeka s Bohom, ale len s tým, s čím sa podvedome stotožňuješ, v tvojom prípade morálka a etika KSB, ktorú si prijal za svoju mravnosť….

  To znamená, že KSB vobec nemože vychovať svedomia človeka v súlade s Božím zámerom, pretože ho nepozná.
  KSB može vychovať svedomia človeka, len v súlade s morálkou a etickými hodnotami KSB, lenže, vobec nevieš,

  ČI ETICKÉ NORMY, MORÁLKA KSB JE V SÚLADE S BOŽÍM ZÁMEROM.

  Takže, jardob, prakticky KSB nemá patent na to, čo si želá Boh, čo a aké morálne princípy a hodnoty uznáva BOH. KSB len učí svoje etické normy, svoju morálku, ktorú mravnosť ľudí, čo prijímajú KSB potom uznávajú za svoju hodnotu pre svedomie ako aj ty…

  Z toho vyplýva, že KSB svojou morálkou ovplyvňue svedomie ľudí, čo ju prijali = SVEDOMIE ČLOVEKA URĆUJÚ NEZNÁMI AUTORI KSB a ŽIADEN BOH A ANI OSOBNÝ KONTAKT S BOHOM..

  A toto tvrdím od začiatku, že autori KSB vychovávajú svojho človeka…

  Jardob, ty si odvrhol kresťanskú morálku, tvoja mravnosť prijala morálku KSB autorov a preto sa ti neozýva svedomie..
  Ale príde čas, keď budeš uvažovať nad tým, či kresťanská morálka, nieje tá skutočná pravda od Boha a nie morálka neznámych autorov KSB…
  Odpovědět
  Re: Re: Re: názor

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/premozeni-krestanstvi-svetovym-zakulisim-politicke-technologie-a-vysledek-4/

  • Ten hajzlík,Jardob,má už telefónne číslo len na uďa,Hoxa,Taurusa a dementov akým sú orákulum a cico ciciak.A dobrovoľne ten blázon škodí kade chodí.Všetko sa mu vráti,nepochybujem.Peklo volá a teší sa na podobných vygumovancov.Neľutujem ich,naopak….

   • Hlavne sa jardob úžasne odkopal…

    KSB má vychovať človeka, ktorý žije podľa svojho svedomia na základe osobného kontaktu s Bohom v súlade s Božím zámerom.

    Aká je realita (priznanie špičkového konceptuála jardoba) :

    Svedomie sa ozýva len v súlade s tým, s čím sa vedome a podvedome stotožňuješ. Ak sa z niečim nestotožňuješ, tam sa svedomie neozve.

    = osobný kontakt s Bohom a výchova v súlade s Božím zámerom odišla do nenávratna. Osobný kontakt s Bohom, súlad s Božím zámerom sa u konceptuálov redukuje na indoktrináciu etických noriem a morálky KSB…
    Morálku KSB, etické normy ako aj hlas svedomia konceptuálov určujú neznámi autori KSB…
    Či to nie je jasná definícia pre sektu ?

    Toto priznanie by mal možno dať admin navrch stránky, pretože sa výborne prezradili o čom je KSB..

    • Predali svoje duše Diablovi a tak aj skončia.Presne ako psychopatické elity-majitelia Zeme,ktoré vedia,že po smrti pre nich už nikde nebude miesta,pretože ich duše sa rozpadnú do ničoty v Pekle.Definitívny koniec.Sami sa tak rozhodli,vybrali si pre život Zlo a to Boh neodpúšťa.

  • A P.S.: Čo iné môžeš očakávať od trollej farmy akou nepochybne je celý aktívny kolektív najväčších opičákov z farmy leva-net a vodaSS.
   Tú poznámku,čo si im venoval,ešte aj ten dementný orákulum nepochopil.IQ-hojdacieho koňa…

   • Jak se s něčím neztotožňuješ, např. s migrací, tak se svědomí neozve. Slušný špek pro méně chápavé.

    Ti vedle jsou jen pokažené stroje a mechanik se někde cestou k opravě ztratil.

    • Dobrá charakteristika.Sú to totálne pokazené stroje,skazené osoby,ktoré sú zo samotnej podstaty ich zvrhlej činnosti neopraviteľné…Tí zradci vlastného svedomia sa riadne zamotali do vlastných lží.Nevedia z nich potom vykľučkovať a preto len mažú,obviňujú,napádajú ako drbnutí.Aspoň každý vidí,čo sú zač.Kreatúry bez zodpovednosti,keď sú schopní také svinstvá,akým je korán a jeho zvrhlá protikresťanská a najmä protiľudská idelógia,akou islám bezpochyby je,podporovať.

    • Tím mechanikov možno len čaká, kým sa im poskladajú “uvažajemoe zriteľi a čitateľi” na letenky z Altaja do ostravské Poruby na lekciu z čelovečenstva.

 13. Z diskusie pod článkom na levanete :

  ?

  Bulík | 08.05.2018

  Prečo mám pocit, že niekto uponáhlal “migračnú krízu”? –
  Keď čítam produkty “konceptuálov” mám zvláštny pocit, že pred “migračnou krízou” mala byť KSB v EÚrópe už dávno rozšírená viac než je v súčasnosti.
  To by značne napomohlo likvidácii kresťanstva ako takého a tiež by to pomohlo islamizovať Európu bez výraznejších problémov. Proste preto že takto to prebieha prevažne na šiestej priorite, kdežto KSB (podľa plánu GP) to mala vyriešiť na 3-1 priorite. Koliesko však nezapadlo do mechanizmu ako malo.

  Keď čítam Korán a produkty “konceptuálov” tak mi príde celkom “logické” prečo GP v tejto fáze vsadil na islam. Zrejme preto ho GP cez VP SSSR rehabilituje. Taktiež GP prostredníctvom VP SSSR rehabilituje aj Stalina. To je pochopiteľné, keď uvážim projekt SSSR 2,0. Bez rehabilitácie Stalina by to nešlo.
  Rovnako ako islamizácia bez rehabilitácie islamu a totálneho očiernenia kresťanstva ako takého.

  Západ medzi tým svojím jednaním krásne naháňa republiky bývalého SSSR do náručia Ruska, ktoré malo medzi tým vychovať budúce elity k čomu mala poslúžiť (“prekrútená”) KSB a DVTR so vsuvkami od GP. Globalisti sa zrejme poučili, že posadiť za volant idiota je pri najmenšom problémové. Preto potrebovali vychovať inteligentných hajzlov. Problémom sa ale stala samotná KSB a fakt že západná elita to uponáhlala. Nuž… A budúce elity “Ruského sveta” narazili na objektívne (Bohom dané) zákonitosti popísané v samotnej koncepcii. Tieto ich budúce elity totiž narazili na svoju mravnosť. Teraz sú z nich iba “užitočný idioti” ktorí sú dobrý iba na šírenie KSB ktorú sa všemožne snažia zneužiť na svoje mocenské záujmi. To využívajú Globalisti ktorí ale stále nepochopili, že idiocia je vedlajší produkt zloby. Nie naopak, ako si niektorí myslia že zloba je produkt hlúposti. To je práve dôvod prečo sa to Globalistom sype. Výsledok ich “idiockého” riadenia dnes vidíme v plnej kráse. Už by mohli pochopiť že keď si vychovávajú zmrdov, tak musia počítať s tým, že budú zákonite aj idiotmi. Znalosť KSB na tom nič nezmení pretože ju nebudú schopný uplatniť (obzvlášť “dnes”)
  “chovajú si hada na prsiach”.
  Dobré pre nás.

  Ide totiž o proces pri ktorom sa ľudia najprv oddelili od Universa (“strácali vedomie”) v ďaka čomu dnes ľudia (nie všetci) prechádzajú na zcela novú úroveň vedomia. Ide o to že človek je tvor ktorý si uvedomí čo má až keď to stratí. O tomto to je. Museli sme padnúť na samé dno. Iba tak sa môžme odraziť a vyplávať na hladinu.
  To sa deje práve dnes.
  -Len neviem kde poniektorí vzali podVodné bagre a začali prehlbovať ono dno.

  česť práci.

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/premozeni-krestanstvi-svetovym-zakulisim-politicke-technologie-a-vysledek-4/

  Re: ?

  jardob | 10.05.2018

  A ty myslíš, že ten kto rozbombardoval Blízky Východ, nemal v pláne dostať náplavy migrantov aj do Ruska? Myslíš, že šlo iba o Europu?
  V Rusku je KSB rozšírené oveľa viac, mali na to oveľa viac času… Ruskí konceptuáli (napr. Pjakin) považujú Putina za človeka, ktorý koná v duchu KSB… Prečo potom Putin zasiahol v Sýrii, a urobil všetko preto, aby sa problém riešil tam, a nie až v Rusku? (Čím čiastočne pomohol aj Europe).
  Ak by KSB šlo o Islamizáciu, potom prečo sa Rusko bráni pred náplavami a potencionálnym vznikom Islamského kalifátu v Ázii? Nad tým ste sa zamyslel?
  Odpovědět
  Re: Re: ?

  Petr | 11.05.2018

  Putin se ke KSB nikdy veřejne nepřihlásil, je to jen domněnka. Rusko se brání islamizaci, možná proto nebylo dovoleno KSB se oficielne prosazovat.
  Odpovědět
  Re: Re: ?

  Július | 11.05.2018

  Isteže, tí, čo rozbombardovali Blízky východ chceli dostať migrantov do Ruska.
  Lenže to, že sa KSB kryje tým, že Putin koná podľa KSB je len tvoja manipulácia a manipulácia gurov KSB, ako Pjakina a ďalších.
  KSB totiž samotné manipuluje islamom a Mohamedom. Klame o osobe Mohameda a o sposobe šírenia islamu za Mohamedových čias. Rovnako manipuluje s islamom, keď tvrdí, že sa súčasny, príšerný, historicky sformovaný islam može zmeniť na akýsi neexistujúci koránický islam v praxi, čo je len ďalšia forma manipulácie na akceptáciu islamu aj v Európe. Nič také totiž v praxi s islamom nikdy neprebehlo. Prax je predsa podľa KSB kritériom pravdy….Tak, prečo túto utópiu, lož, manipuláciu nepreverenú v praxi KSB tvrdí a podporuje ?
  Prečo klame o tom, že Mohamed za svojho života rozširoval islam koránickým sposobom, mierovo, keď pravda je taká, že vraždil, zabíjal, mučil ľudí ,dával ĺudí ,hlavne ženy do otroctva ?
  Prečo KSB matie a manipuluje ľudí s tým, že sa islam može zmeniť na koránický ? Prečo túto lož propaguje ? V skutočnosti práve takto manipuluje a podsúva islam ľuďom.
  Putin nič také netvrdí a nešíri.Islam robí aj v súčasnom Rusku iba problémy a to ešte ani nie je tak zradikalizovaný ako ISIL.
  Islam je totiž kultúra vrahov, čo dobre vedel aj otec Kadyrova z Čečenska, ktorý stínal ruským vojakom hlavy.
  Takže sa nekryjte Putinom. Ten posiela ruské vojská, aby v Sýrií bojovali proti ISIL a ich spojencom a nerobí si ilúzie, nečaká ako vy, kedy sa islam zmení na koránický, pretože to sa nikdy nestane.
  Putin je realista a nie je oblbnutý názormi KSB o krásach islamu.
  Súčasný, kodifikovaný korán je odporná kniha plná nenávisti k neveriacim, kafírom je tam spústa nenávistných súr ku nim, k ženám, rovnako ako aj k zabíjaniu neveriacich a ich zotročovaniu. Moslimovia však veria,že korán je dokonalý a nik ho nemože zmeniť…
  Putin teda vobec nekoná v duchu KSB, pretože neprišiel do Sýrie s misionármi KSB s koránom pod vankúšom ako Zaznobin, aby ich tam učil koránický islam. Miesto toho ich likviduje ako škodnú, pretože nič iné na nich neplatí…Ale KSB tvrdí, že ich treba zmeniť na moslimov, čo uznávajú koránický islam.

  Prečo teda ruské vojská musia s ISIL moslimami bojovať a prečo nepomože výučba ISIL ku koránickému islamu podĺa vzoru a plánu KSB ?

  No,pretože je blbosť si myslieť, že radikálnych moslimov premenia na koránických a že to prijmú dobrovoľne. Teda Putin vobec nekoná podľa duchu KSB a ich hlúpostí, pretože si uvedomuje bigotnosť názorov KSB o výučbe moslimov na koránický islam.
  Vieš si predstaviť, ako by Zaznobin šiel do Sýrie a tam s koránom v rukách učil ISIL vrahov skutočnému koránickému islamu, ktorý existuje len v jeho chorom vedomí a nikde v praxi ?

  Prečo KSB uprednostňuje islam vo svojich prácach, potláča kresťanstvo, hĺadá rozne manipulácie, aby kresťanstvo, RKC mohlo očierniť ako tento článok o Pavlovi a tam napísané manipulácie ?

  Pretože práve KSB podporuje islamizáciu Európy, Ruska a odkresťančenie…Svojím bludným učením, glorifikáciou osoby Mohameda, ktorý mal byť podĺa KSB dobrý a morálny človek, pričom bol diktátor a vrah.
  Špinením, prekrúcaním histórie kresťanstva…Podporou polygamie.

  Nevidí to len hlupák alebo nevedomý a neznalý človek…

  A ešte niečo. Putin je pravoslávny kresťan, nosí stále aj pravoslávny krížik na krku. Takže ťažko bude uznávať korán a islam, takže sa ním nekryjte a nesnažte sa jeho úspechy v politike pripísať KSB. Práveže Putin si uvedomuje hrozbu islamu, a to vrátane Ruska…Lenže je prezident multinárodného štátu, kde žije cca 20 mil. moslimov, tak s nimi musí vychádzať a to len tak, keď im silou ukáže, kde je ich miesto, ako to bolo v Čečensku..
  Islam je mor sveta, kultúra vrahov, čo sposobuje zaostávanie, degeneráciu a návrat do staroveku…
  A vy tomuto zlu na stránkach tohto webu robíte propagandu…
  Čo potom ste, ak nie škodná európskych národov a nášho domova, tým,že nám podsúvate islam a boj Putina s islamom manipulujte do roviny ,že koná podĺa KSB, pričom je to lož a KSB v skutočnosti islam chráni, podporuje a klame o ňom, že je to učenie najbližšie k Bohu..
  Odpovědět

  • Výborne,Július.Tie zapredané sektárske kreatúry tak zneužívajú úspechy Putina,že nemajú ani štipku morálnych zábran takto odporne klamať a privlastňovať si jeho zásluhy.

   Odporné a zároveň vtipné.Je to len zúfalstvo z toho,že skončili!A trápne a zúfalé pokusy ešte ako tak tých pár vymetencov na vodaSS si udržať.

   Ale čo sa dá čakať od amorálnej čvargy,ktorá sa inak ako klamstvom uživiť nevie.Teraz tam ten schizofrenik uďo napísal,že treba nekompromisne mazať všetko,čo narúša ich demagógiu,pretože asi zo SAV a ostatných sorošovských grantov mu neschvaľujú toľko prachov na preklady oplzlých tučných kníh a demagogický prekrútených článkov,ako by potreboval.
   To,čo im prispievajú na preklady ovce,už im nestačí…

   A nás nazýva opičiakmi.Najväčší opičiak a chorý človek s invalidným mozgom bude tvrdiť,že my sme farma opičiakov,ktorá je platená,či čo.Ten kretén si dobre uvedomuje,že my máme Pravdu a preto musí o nás takto písať.
   Veľmi ma to teší,lebo to je dôkaz,že sú v kýbli a z tej KSB žumpy im už trčí len dutá hlava,zvyšok je hlboko ponorený v nej…

   ľudo | 11.05.2018

   Všetky vyslovene provokačné nekonštruktívne
   “príspevky” okamžite bez vysvetlenia mazať aj spätne.

   Inak celý účel diskusie stráca zmysel
   a opičáci z trolých fariem si tu len odpracovávajú svoje hodiny
   aby mohli u zamestnavateľa vydeklarovať činnosť.
   Od toho tu tento portál neni.

   Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/premozeni-krestanstvi-svetovym-zakulisim-politicke-technologie-a-vysledek-4/
   Bože,to sú špiny a ako špiny skončia-v Pekle.

   • Dík, vieš nemám toĺko času, ako by so chcel, aby som rozoberal každý článok pod levanetom a vysvetľoval tie bludy. nie som za to platený…,takže nemám také možnosti ako Hox a toĺko času, Ale budem sa snažiť si nájsť viac, času a dávať to sem….

    • Boh pomáha Pravde.
     Úplne stačí toľko Tvojho času,koľko môžeš.A vďaka.Vôbec nie je potrebné venovať čas a rozoberať do detailov všetky články.Tie bludy aj tak nikto nečíta,maximálne agitátori,aj to pochybujem.Tie články sú na odvádzanie pozornosti.
     Na účinné oblafovanie oviec,má tá sebranka sešlosti,na ktorých si píše scénare,ako tie zvrhlosti pretláčať.

 14. https://www.hlavnespravy.sk/slovensky-navrh-zakona-fara-opat-navrhnuty-na-prijatie-v-nr-sr/1365758

  Tento článok a hlavne hlasovanie treba stále pripomínať a otĺkať o hlavy dodokobov vedľa a takých entít ako je Nikita -SS, ktorí neustále básnia a klamú o tom, aká je strana SMER vlastenecká a patriotická.

  Zákon, ktorý by obmedzil činnosť mimovládnych soros organizácií, ktoré rozkladajú SR, chcú nás majdanom zlikvidovať, vládne strany nepodporili.

  SMER má 49 poslancov, ani jeden z prítomných zákon nepodporil, proti bolo 13 , judášsky ako Pilát sa zachovalo 25 poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania a neprítomných bolo jedenásť.

  A o tejto strane vedľa orákulum, Hox, TauRus, Jox a ďalší básnia, klamú a manipulujú, akí sú to vlastenci…
  Pričom ani jeden z prítomných sa nenašiel, aby daný zákon podporil. Je to hanba tejto strany.

  SNS, ktorá sa hrá na národovcov sa znova ukázala, že sú vlastizradní judáši, 8 z prítomných proti a 2 sa zahrali na Piláta a zdržali sa hlasovania.

  OĽANO as SAS, všetci prítomní, samozrejme,proti takému zákonu,

  MOST – HÍD všetci prítomní proti s výnimkou 2 Pilátov, čo sa zdržalo hlasovania.

  Čestne sa zachovala len ĽSNS ,kde všetci prítomní boli za zákon a rovnako aj Kollárova strana.

  Takže jediná strana mimo ĽSNS, ktorá zákon podporila bola mafiánska strana Kollára, ktorá je trójskym koňom v parlamente s cieĺom prebrať voličov ĽSNS..

  A kde sú vládne strany, ako chránia záujmy Slovákov ?

  Dodokobi vedľa nechápu ani to, prečo kollárovci hlasovali tak, ako hlasovali, fakt úbohosť, kde tam došla diskusia a chápanie…..

  Takže toto je realita, pričom dodokobi vedľa nemajú tej hanby, aby neustále vykresľovali ĽSNS ako fašistickú, ktorá chce SR len zlo.

  Tí, ktorí to tu čítajú, nech si uvedomia, kto klame, kto manipuluje a kto je skutočný vlastenec, čo bojuje o slovenské záujmy a nebojí sa, rozhodne to nie sú vládne strany…

 15. Rád by som tu poukázal na hlúpe a defektné uvažovanie orákula odvedľa, ktorého Hox absolútne podporuje v jeho bigotných názoroch, ktoré mu vyhovujú, lebo takto odvádza za neho prácu..

  Sergio vedľa napísal príspevok, kde nastolil určitý problém ako reakciu na príspevok SS -Nikity :

  … Sergio 6.4.2018 o 12:44

  … len tak
  niekde tu na diskusii Nikita pise :
  Najťažšie bude VYSVETLIŤ ľuďom, že voliť Fica a SMER je najschodnejšie riešenie v tejto dobe. Najťažšie bude poraziť „patriotov“ a globalistov, nie neokonov. Treba skrížiť plány GP v zmysle vytvorenia „nesystémovej alternatívy“ v podobe ĽSNS. Vysvetliť, že jediná pol. sila, ktorá má charakter nesystémovej alternatívy, je SMER … Práve toto bude sakra ťažké, obzvlášť v situácii, keď za ĽSNS bude lobbovať celé tradičné spektrum patriotov, od SNS a KDH po Mečiara a Harabina. atd. …..
  …. takze ponukam iny pohlad :
  ad.1 odkial berie Nikita „istotu“ ze za LSNS bude lobovat Meciar , Harabin , KDH a pod. ? ….. prieskumy napr. hovoria o odlive sympatizantov zo Smeru , ale iba cast z „odliatych“ sympatizantov presla ku Lsns ….., presla aj ku KSS :-) , zbytok vyckava ,je nerozhodnuty , nepridal sa zatial ku ziadnej ani opozicnej strane , cize ho z roznych dovodov ponuka existujucich stran neoslovila …. je teda namieste otazka : Co ocakavaju ? Aku ponuku ? CO ma tato nova ponuka obsahovat ?…..
  ad2 obhajovat SMER iba preto ze Fico je schopny , skuseny , rozhladeny politik ( ci sa to niekomu paci al. nie je to tak ) a nevidiet , ze na podporu svojej cinnosti si vybera a vyuziva HLAVNE finance obohacovanie , korupciu (vyuzivanie eurofondov) a prospecharstvo jednotlivych spolupracovnikov , tak to hranici so stratou realneho videnia a chapania sveta . Je namieste jedna zakladna otazka : Ako a v prospech KOHO vyuzil cas , ked mal vacsinu v parlamente ? Ake zakony , aj pri respektovani realne existujucich vonkajsich vplyvov a riadeni , prijal aby aspon v ramci svojich a statnych moznosti , odstranil al. zmiernil zarodky , povodcov a siritelov tych majdanovych dejov , ktore teraz sledujeme na namestiach ?…

  Na ad2 reagoval orákulum takto :

  “A ty nevieš ako je nastavená parlamentná demokracia t.j. korupcia a tie neduhy čo menuješ sú jej súčasti?!”

  http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-13/#comment-127301

  Prečo to rozoberám ? Pretože v ad2 použil Sergio argumenty, ktoré orákulum tradične nedokázal vyvrátiť a miesto toho použil presmerovanie, že také chovanie je normálne, pretože také je korupčné prostredie “parlamentnej demokracie”, v ktorej žijeme.

  Isteže v odpovedi orákula je toto pravda, lenže on obišiel skutočný problém, ktorý zdoraznil Sergio.

  Ten je stručne takýto :

  Prečo podporovať Fica a jeho stranu, keď je sama plná korupcie, vrátane Fica, ktorý tomu robí strechu…

  Orákulum odkazuje, že takto chodí a kvoli tomu nie je možné Fica kritizovať a aj napriek tomu, treba Fica a jeho stranu podporovať.

  Otázka však je, človek, ktorý sa takto správa, kryje korupciu, pomáha, aby tu Západ presadil svoje ciele, sám dopomohl pádu svojej osoby, prečo máme dať takému človeku a takej strane doveru ? Prečo si máme myslieť, že takéto entity budú niekedy PROĽUDOVÉ, VLASTENECKÉ, budú to ľudia HODNOT A VYSOKEJ MORÁLKY ?

  Je to však zlučiteľné s realitou ?

  Nie je. Je to klam, lož, manipulácia.

  Človek, ktorý sa zaplietol do vysokej koupcie a kryje ju už nikdy nedokáže byť PROĽUDOVÝ a človekom vysokých morálnych hodnot…

  A práve to je tá manipulácia na vodaSS, aj od orákula. Máme podporovať korupčnú stranu, korupčného človeka, pretože si máme NAMÝŠLAŤ, že on je proľudový, provlastenecký, patriotický.

  Odporúčam si pozrieť toto video, kde Canito vysvetľuje, ako sa morálne zamočil v korupcii a kto pozná tento taliansky seriál si jasne može potvrdiť, že cesta spať už nie je možná.

  Fico tu do istej miery predstavuje toho Canita akurát s tým,že on nespáchal a ani nespácha samovraždu, len “dobrovoľne” ,bez boja odstúpil..
  Pretože obidvaja nie sú bez viny a mali maslo na hlave…

  https://www.youtube.com/watch?v=At8vNdGU99Y

  Soros, tu predstavuje entitu Espinózu – figúru, ktorá je verejne známa, označkovaná, takže existuje pre ňu síce minimálne, ale hodne malé vonkajšie riziko od spoločnosti.
  Ja hodne podobný tejto postave, ktorý rovnako vysvetľuje, ako funguje moc a akú rolu v tom hrá on navonok.

  https://www.youtube.com/watch?v=NUQ_DuyJI8U

  Záver :

  A práve to je tá manipulácia na vodaSS, aj od orákula. Máme podporovať korupčnú stranu, korupčného človeka, pretože si máme NAMÝŠLAŤ, že on je proľudový, provlastenecký, patriotický.

  Týmto sposobom a touto manipuláciou znegujeme snahy iných strán, ktoré sa skutočne snažia o zmenu, v SR je to ĽSNS, pretože dáme prednosť SMER-u, až tejto manipulácií podĺahneme.

  A preto tvrdím, že orákulum aj jadro na vodaSS slúžia na manipuláciu vedomia ľudí, aby si stále vyberali strany, ktoré sú systémové, pričom sa navonok tvária, že sú proľudové, aby si vyberali takto korupčné strany, ako “menšie zlo” a práve kvoli takýmto názorom a postojom sa NIKDY NA SLOVENSKU situácia NEZMENÍ K LEPŠIEMU.

  A presne o toto agentom nadácií na vodaSS, vrátane Nikitu -SS ide.

  Odkloniť myslenie ľudí a ich sympatie k ich “strane”, ktorá chráni ich “záujmy”, ktoré rozhodne nie je proĺudová a slovenská a nepomože vyriešiť problémy spoločnosti.

 16. Toto si zaslúži archiváciu, aby každý,komu nie je jasné, čo je Hox zač a ako vytrháva veci z kontextu a manipuluje, aby zámerne niekoho očiernil a dehonestoval, osobu, čo sa odvážila kritizovať KSB a islam.

  Hox 30.3.2018 o 17:13

  Něco výrazného se doopravdy v noosféře děje, dnes pod tímto článkem napsal Július 19 příspěvků:

  http://leva-net.webnode.cz/products/garantovana-cesta-ke-zmene-situace-k-lepsimu/
  Odpověď

  Atevi 30.3.2018 o 17:47

  No, to je ako mániodepresívna psychóza.
  Odpověď
  Július 30.3.2018 o 17:58

  Super argument, ako z mainstreamu. Označkovať, dehonestovať, eliminovať.

  :-)
  Odpověď
  Atevi 30.3.2018 o 18:06

  To nie je dehonestácia, ale podpora pri sebareflexii – stačí po sebe prečítať- ak sa to vôbec všetko dá a ešte si pospomínať na svoje dávnejšie prehlásenia.
  Odpověď
  Július 30.3.2018 o 18:22

  Neviem, aké dávnejšie prehlásenia, ale až ide o to, že som zmenil názor na KSB a túto diskusiu, to je len vývoj na základe poznania a to človeku nemožeš uprieť.

  No, nič. Omlúvaj si svoje nálepkovanie ako chceš.

  Hox má pravdu v tom,že toto je ozaj obývačka kobistov, to, čo som mal v pláne napísať určitému nickovi som už urobil.
  Ja ku vám nepatrím, takže je jasné, že ani moje názory…
  Odpověď
  Atevi 30.3.2018 o 18:29

  Prajem hlavne pokojný zvyšok týchto dní a veľa zdravia – to je potrebné
  Odpověď
  Július 30.3.2018 o 18:31

  Ďakujem a ja tebe rovnako. Myslím,že to potrebuješ.
  Odpověď
  Oracle 911 30.3.2018 o 18:40

  Ale no, kážeš o slušnosti a ukončuješ svoj príspevok jednou pomerne neslušnou narážkou.
  Odpověď
  Július 30.3.2018 o 18:31

  A ešte jedno, Atevi. Akosi si pri dehonestácií mojej osoby neuviedla, že tých mojich 19 príspevkov, čo si vyrátala bola len reakcia na príspevky iných nickov a z predchádzajúcich dní, ktorí predtým reagovali na tie moje.
  Dokonca pri jednom príspevku má Hox viackrát upozornil, kedy budem na ten jeho odpovedať…
  Takže, áno, máš snahu o dehonestáciu mojej osoby, mne je to jedno, len to dávam do obrazu.
  Zvlášte je, že Cico, ktorý sa tam nevie ovládať a ani udržať emócie na uzde, toho ako psychotika nespomínaš, chápem,ten je váš.. :-) Iný meter, iná objektivita, však ? :-)
  Odpověď
  Atevi 30.3.2018 o 18:36

  Zavesila som si ceduľku na comp: Nekŕmiť trollov.
  Odpověď
  Július 30.3.2018 o 18:47

  :-)

  Pri odchode si ma ešte stihla pobaviť. Ale chápem ťa. Želám ti príjemný víkend…
  Odpověď
  Hox 30.3.2018 o 19:56

  Odpověď na můj příspěvek, to je jeden příspěvek. 18 zbývajících je co? :)

  Přímo vrchol slušnosti a korektnosti, to se nedá upřít:

  Július | 30.03.2018
  Špina a vulgárny primitív si ty.
  A tvoje bláboy a omáčka okolo toho nič nezmenia.

  Július | 30.03.2018
  bla, bla.bla, manipulátorská a klamárska špina si ty.

  Július | 30.03.2018
  Nie som tvoj poskok, špina.

  Július | 30.03.2018
  Zúfala špina ako ty nemá argumenty, tak sa uchyľuje k urážkam.
  Teba rozhodne nie je problém vyargumentovať.

  Július | 30.03.2018
  Agresívny fanatik. Je dobre, že si len marginálnou záležitosťou..Nie je divu, že v Rusku je KSB brané ako extrémistická literatúra, až vychováva takých špinavcov ako si ty..

  * * *

  A po této přehlídce „slušnosti a mravnosti“, to zaklincoval Július tímhle:

  Július | 30.03.2018
  Až chceš moje návrhy, najprv sa nauč správať slušne, takže zatiaĺ nemám záujme slúžiť. A hlavne sa nauč krotiť emócie, keď ti niekto dokáže, že hlavná téza KSB je utópia.
  Odpověď
  Oracle 911 30.3.2018 o 20:24

  V skutku úroveň 4. cenovej. :)
  Odpověď
  Oracle 911 30.3.2018 o 20:42

  A keby nestačilo, napísal aj toto:
  http://www.vodaksb.eu/diskuse/politika/comment-page-27/#comment-125683

  :)
  Odpověď
  Július 30.3.2018 o 21:16

  Hox, úžasne si sa vyfarbil. 18 príspevkov, čo ?

  Reakcie boli na čo, na koho ? Akosi, si ako manipulátor zabudol napísať, že som hlavne reagoval na Cica a jeho invektívy a primitívnosti. Ale to nepokladáš za podstatné ako strážca morálky a objektivity spomenúť, však ? To nie je podstatné, ako sa cico vyjadroval na mńa ani to,že som na neho reagoval tak, ako si zaslúžil.
  Podstatné je ma manipulačne zosmiešniť, aby som vyzeral ako ten zlý…

  Cico Ciciak | 28.03.2018

  …Si len totálny idiot alebo len nepriateľ? :)

  Cico Ciciak | 28.03.2018

  …Si len obyčajný špinavý hajzel a za to skončíš v pekle (len konštatujem).

  Cico Ciciak | 27.03.2018

  …Hlavne, že kritizuješ podľa teba (nie že by som nesúhlasil – ale musím tiež povedať, že vďaka tomu musím šťaviť mozog na maximum a vyhľadávať externé informácie, čo je pre mňa prínosom) nie príliš ľudový štýl Koncepcie spoločenskej bezpečnosti a Dostatočne všeobecnej teórie riadenia, ty pokrytec.

  Čo robíš konkrétne ty, ty ťažký frajer?!
  Len nekonštruktívne prudíš a kritizuješ (samozrejme okrem RKC a ĽSNS), lebo za to ťa aj platia ty šššššššššššš…!

  Cico Ciciak | 28.03.2018

  Nezasieraj tu večne tieto stránky tvojim zdĺhavými sprostosťami, ktoré je škoda čítať – a to hovorím na základe osobnej praxe ako ten človek, čo si už tie sračky x krát prečítal.
  Ešte aj klameš, že beriem KSB ako písmo sväté, ty čo sa tu neustále oháňaš dogmatickou zbierkou bájok – Bibliou a bludmi typu, že Isa bol boho-človek.
  Choď do riti ty prašivý klamársky manipulátor.
  Šššššššššššššššššššš…!

  Podľa mňa celkom adekvátna reakcia na špinu, jak si ty.

  To, že si špina, potvrdila aj prax, a môžu potvrdiť aj iní.

  Keď niekoho adekvátne nazvem špinou a pošlem ho do riti pretože mám pre to pádne dôvody, tak to ešte nič nevypovedá o mojom človečenstve alebo nečlovečenstve, pretože k normálnym ľuďom sa správam primerane.

  Keď sa sformuje na základe správnych myšlienok Koránu lživý pseudo-islam, tak to ešte neznamená, že Korán klame.

  Ty vôbec nechápeš tej poučke, že subjektívna bytosť, ako je človek, musí posudzovať veci hlavne na základe praxe a nielen diskutovať o teóriách na akademickej pôde.

  Takže, do huby si tu po celý čas serieš tak jedine ty.

  Cico Ciciak | 28.03.2018

  Ani jedno z toho nie je pravda ty manipulátorská a klamárska špina.

  Za toto raz zhoríš v horúcom pekle, tak sa na to už teraz teš.

  Cico Ciciak | 28.03.2018

  To, že zhoríš v pekle, ja len konštatujem, nie je to prianie, pričom zohľadňujem i fakt, že sa tu označuješ za katolíka.

  Takže neodvádzaj od podstaty predošlého príspevku, ktorá je:

  „Ani jedno z toho nie je pravda ty manipulátorská a klamárska špina.“

  Pripomínam, že je to reakcia na tvrdenie toho špinavého provokatéra, že Fico údajne zdupkal bez boja.
  Ide o neslýchanú lož.

  Tento smrad, nie že má iný názor na Fica – on zámerne klame!

  Preto usudzujem, že jediným cieľom tohto nicku „Julius“ je tu iba trolovať a nie konštruktívne kritizovať, navrhovať reálne riešenia a úprimne sa približovať k objektívnej pravde na základe praxe.

  Cico Ciciak | 27.03.2018

  …A ešte by som ti pridal aj zopár po tej nevymáchanej a drzej papuli!

  Cico Ciciak | 28.03.2018

  Zavri klapačku šššššššššššššš…! :DDD

  Cico Ciciak | 28.03.2018

  …Takže snaž sa byť aspoň trochu objektívny a nielen klamať ako taká špina.

  Cico Ciciak | 28.03.2018

  K veci špina!

  Cico Ciciak | 28.03.2018

  Ako vždy.
  Od zúfalej špiny je márne čakať pádne argumenty.

  Cico Ciciak | 28.03.2018

  …O čom to tu zase trepeš ty manipulatívna klamárska špina?

  …Ja nepotrebujem konkrétne od teba žiadne rady, nemám o ne vôbec záujem, tak si ich strč voľakde do riti.

  …Ty si buď len taký dogmatickí úbožiačik typu Pakoš a spol. alebo agent-provokatér (dokonca ma už napadla aj taká „kacírska“ myšlienka, že paradoxne pracuješ pre Leva-net, aby si ukazoval, aký sú katolíci totálne primitívni hlupáci a katolícka viera „rakovina“ na mozgu :)) ).

  Vieš, Hox, neľutujem ani cica a ani teba, ľutujem čestných ĺudí, čo ti veria a nemajú doosť intelektu, aby vedeli, čo si zač.

  • Predbehol si ma.Práve som hľadala,do ktorej kolonky to vložiť.
   Skopírovala som len Hoxov výpad až po Tvoju odpoveď.

   Tá sliepka atevI mi nestála za reč.Blbá bola a vždy bude…

   • Hox je asi hodne zúfalý, z toho, čo som mu v tom článku napísal, tak sa uchýlil, k takému klasickému kobáckemu podrazu…

    A stavím, sa že jeho dodokobi na diskusii mu nenapíšu na to ani slovka kritiky, len ja budem ten zlý…:-)

    Ale to mi je jedno,aspoń sa takto poriadne vyfarbil. Tí, čo majú mozgy to pochopia..

    • Július,ten,kto si myslí,alebo na základe Hoxovej psychózy uverí,že Ty si ten zlý,to nie je človek.Je to len sprostá a zmanipulovaná ovca vychovaná psychopatmi istého odporného etnika,nič viac.Ak niekto si na základe napísaného pomyslí,že Ty si ten zlý,tak to je len kreatúra,ktorá sama skrýva ZLO a obhajuje multy-kulty a zničenie našich národov islamizáciou.
     Všetko sa im vracia.Nemaj obavy.Pravda je na našej strane,tí degeneráti odvedľa podporujú a upísali sa ZLU a Satanovi.Presne podľa toho s nimi Boh naloží,takže bez obav.☺

     • Dík za morálnu podporu.. :-)

      • Veľmi rada.☺

      • Július,ako si to dovoľuješ brániť sa voči dehonestácii svojej osoby a oplácať “vyvoleným” rovnakou mincou?Oni nie sú na to zvyknutí.Oni sa správajú presne tak,ako isté etnikum,bez duše,bez svedomia,bez rodiny,bez pocitu vlastenectva,bez vlastného štátu…Oni môžu,Ty máš byť ticho,tak si to “vyvolení” predstavujú.
       Tým zmrdom z vodaSS už došlo,že končia,že nič nezmôžu,preto tie reakcie.Sú na smiech.☺Tak nech si zvykajú,že tie časy,keď sme,my Slovania,klonili hlavu sú dávno preč!!!

       • Takže o čo tým tupcom odvedľa ide?O to,čo od samotného rozdelenia diskusie.Oni nie sú schopní prežuť,že naša diskusia funguje.☺Taká smola.!Tóóó maďarské Orákulum,čím je nervóznejšie,tým horšie dáva pozor na slovenčinu.Ten Hox robí záslužnú prácu vďaka Orákulovi na vlastnom zničení.☺

        Oracle 911 30.3.2018 o 22:36

        Július NEJDE LEN o moje otázky, ide aj o Hoxove otázky napr. ohľadne IP banu na DVTR. Na tú otázku si neodpovedal.

        A Cicove reakcie sú pochopiteľné ale podľa mňa by mal reagovať inak na tvoje de facto útoky.

        PS: Ak myslíš odchod vážne, tak vykašleš na leva-net a na tieto stránky, tak ako som ja vykašlal na diskusiu na DVTR.

        • Tak on vykašľal! A vzal dva hotdogy, jeden zostane!
         Ištenemkuťafás!:-)

        • Ono je podivné už aj to, že Hox dovolim aby som na vodaSS písal bez jeho ručného schvaľovania príspevkov. To svedčí o niečom zvláštnom, ohĺadom Hoxa.

         1) je mu jedno, že tam odlhalím informácie, pre ktoré kedysi zúrivo mazal a ma odrezával z diskusie,
         2) nie je mu to jedno a niečo tým sledoval,

         Myslím, že 1) neplatí…

         2a) myslel si, že sa tam sám zdiskreditujem,
         (možné to je, vzhĺadom na jeho posledný útok, manipuláciu, aký som hrubý na cica, ale to poukazuje potom, že by mal nižšie IQ ,ako som čakal)

         2b) chcel si vylepšiť image a ukázať sa lepším ako náš admin, že on neblokuje kritika ,ako som ja,že on je tá správa čestná cesta a my ty zlí…
         ( to by znamenalo, že mu klesá podpora sledovanie diskusie, aj webu = klesajú príjmy, teda si chcel vylepšiť image spolu s kreditom získavania nových obcí pre KSB do budúcna, to možné je)

         2c) využitie mojej kritiky pre “korektora”, aby mohli upraviť stratégiu šírenia KSB
         (možné to je)

         2d) príkaz z vyšších miest udo a možno niekto ďalší, aby zmenil stratégiu správania sa kvoli novým ovciam KSB,
         (rovnako to je možné)

         Takže možeš tipovať…:-)

         Ale v jednom som si istý, urobil to preto,že tam majú závažné problémy, ktoré sa snažia riešiť..

         To,čo tvrdíš, že ich naša existencia serie a že fungujeme,tak to je jasná tutovka, to tu všetci vieme a zažívame, útoky na tento web, ako hlásil admin sú tot dokazom.

         • …sorry za chyby, ponáhĺal som sa, je už neskoro…

         • Július:
          2a/….ty si ho nevidel na tom videu,ako ho pani učiteľka Irena Aneri predstavila,ako svojho žiačika?O akom IQ môžme po tom všetkom,čo sme od neho počuli a videli doteraz, hovoríš?Je to len sektárska mrcha,dôkladne vyškolená,trasorítka v detskej izbičke.Mamička mu nosí čajíček,aby neprechladol.

          2b/,2c/,2d/….ak raz nemajú morálku v sebe,nikdy nedokážu pritiahnuť slušných ľudí,ktorým ide o skutočné dobro a vidia aj vedia,t.zn.majú schopnosť rozlíšenia.
          Musí im klesať čítanosť a guruom sa to nepáči,Hox dostal príkaz niečo s tým robiť,tak Ťa chytil na vopred pripravenú pascu….Ty si sa obhajoval,že nemôžeš písať na vodaSS a on “dobráčisko” na to len čakal a povedal,že tam máš voľný prístup…taký je on spravodlivý a konečne to všetci vidia.Chytil si sa do tej jeho pasce a využil si možnosť písať na vodaSS.
          Takže v konečnom dôsledku sa im to vrátilo a dostali na frak.☺

          Zvyšok vieme.Ty si im to natrel excelentne a uďo je na kapačkách.
          Nič tým psychošom nevychádza a tak to má byť!

         • A ešte jeden závažný dôvod som zabudla.
          Začal si písať u nás a nikoho z našej diskusie nechcem uraziť,ale tá diskusia po Tvojom príchode sa dostala na veľmi vysoký level vďaka všetkým chalanom,najmä Petrovi a elovi.Vaše trio debaty sú nezabudnuteľné.Vynikajúco sa dopĺňate,aj keď toľko krát navzájom nesúhlasíte.
          A Peter,napríklad,je dosť lenivý.Má toľko vedomostí,ale nemal takého sparing partnera na debatu,ako si Ty.

          Toto je najväčší dôvod,prečo Tvojim príchodom je zničenie tejto diskusie pre ich existenciu nevyhnutné.

          Preto Ťa “hypnotizovali”,aby Ťa pritiahli pod nejaký ich článok.Preto výsledkom boli tie rozprávky o našom adminovi a kadejakých IP…

          • Jekaterina Jeva 31. marec 2018 o 12:10

           Vela ludi, ktori citaju vedla, citaju aj tu. Tak, ako napisala Maria, Julius, el a Peter produkuju kvalitnu diskusiu, ktora v konecnom dosledku meni nazory tych, ktorych povodne zaujal leva. Peter a el vedla nepisu, preto Hox chcel discreditovat Juliusa tym, ze tentokrat nevymaze jeho prispevky a ulohou “spolahlivych” clenov klubu malo byt ich vyargumentovat. Podla vysledku ich “argumentacie” sklzlej do primitivneho osocovania je velmi pravdepodobne, ze od seriozneho citania prispevkov a clankov vedla, viac a viac citatelov urobi radikalnu otocku. Takze kto je discreditovany? Mame na to slovenske prislovie – Kto druhemu jamu kope …

          • Dík za uznanie, myslím však, že Hox nie je zrovna nadšený, že mu píšem pod levanet články, viackrát dal najavo želanie, aby so tam nepísal.
           Mojou chybou je, že tam vobec diskutujem, v budúcnosti napíšem len jednu reakciu, lebo reakcia na moj príspevok ma tam len oberá o čas..

           • Nemáš za čo.
            Ja by som Ti navrhovala,aby si ich článok z leva-netu rozobral u nás.Tu je dosť miesta.
            A keďže sme pod ich drobnohľadom,ten kto má záujem si to prečíta a tých vedľa roztrhne od zlosti a Ty nebudeš strácať s magormi čas.
            Ich bludy sa dajú vyvracať aj tu.Stačí odkaz na ich blud a Tvoj rozbor.☺

            • To je dobrý nápad…Asi to tak urobím..

            • A žalúdočné potiaže budú mať oni,lebo nebudú môcť Ťa urážať a zhadzovať.☺A mnohým hľadajúcim veľmi pomôže Tvoj rozbor.

    • Július, pekne!

     Ibaže si aj potvrdil, čo som písal – nezaslúžia si, aby si tam písal.
     Za svoju snahu sa Ťa iba snažia uraziť.

     Ale chápem, ja som sa takto ešte veľmi nedávno dohadoval s inými idi.itmi inde. Akurát ja nemám nervy udi.otom argumentovať. Veď sú to predsa id.ioti, no nie?:-)

     • Robo,zvládol si ich perfektne☺.Kto nemá v hlave nas.raté,ten vie,kde je pravda.
      Akurát to bolo v opačnom garde-Ty a všetci ostatní voči jednému úchylákovi,ktorému nadržala veď vieme kto…

      Július tam bol sám voči celej sekte a rozomlel ich na padrť.☺

     • Veď ja viem, že si v tom mal pravdu. Si stručný, rázny, praktický a nestrácaš čas..
      Ja som kapku iný, ale to dobre vieš.. :-)

      • Áno, je to Tvoja devíza a je to potrebné presne pre tých, ktorým to tam píšeš – tým, ktorí hľadajú.
       Fanatikov ani admimistrátorov nikto nepresvedčí.

      • Tak Vám poviem,chalani,každý,čo sme tu,máme potrebu vykričať svetu,čo sa to deje.A každý má svoj spôsob,ale nemáme všetci rovnaké schopnosti to dať na papier.Máme však úprimnú a najprirodzenejšiu snahu s tým niečo robiť,aj keď len písaním…

 17. Hox dlhodobejšie tvrdí a razí názor, že ani on a ani KSB nepodporuje a neuprednostňuje nekriticky islam.
  Takže sem niečo hodím z diskusie na levanete, kde si o tom možete urobiť sami obraz, kde je pravda…

  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

  Hox | 28.03.2018

  Článek kritizuje islám. Ale podle tebe není protiislámský :). Opět zajímavé názory. Proč záměrně nerozlišuješ pojmy “islám” a “Mohamed”?
  Ježíš a křesťanství je podle tebe také totéž? Ježíš a to, co dělala církev je také totéž? Ruce po lokty v krvi celý středověk. Jestliže připisuješ Mohamedovi za vinu něco, co se dělo po jeho smrti, proč také nepřipisuješ Ježíšovi všechno, co se dělo po jeho smrti ze strany tzv. křesťanů?

  Jestliže je Mohamed podle tebe špatný proto, co dělali “muslimové” po jeho smrti, pak je taky Ježíš osobně odpovědný za všechno, co někdo udělal později v jeho jménu (inkvizice, upalování lidí zaživa a podobně).

  A jak už jsem psal, existují práce historiků, které dokládají přesný opak a jsou založeny na dochovaných zdrojích. Odkud bereš tu jistotu, že ty tvoje citované “práce” nejsou tendenční manipulace? Máš prostudované fakta a argumentaci protistrany? Udělal sis vlastní názor?

  Neexistují dnes práce a knihy, které dokládají, jaký je Putin zločinec? Plné knihovny. Znamená to, že je to pravda?

  Jestliže máš dvě práce, tvrdící vzájemný opak o konkrétním tématu, a obě dvě jsou “vědecké”, jak zjistíš kde je pravda, na základě čeho tvrdíš, že pravda je na tvojí straně a že to ostatní jsou lži?

  Jestliže je islám tak agresivní, jaktože svět dobyla biblická civilizace, která mimochodem vyvraždila původní obyvatelstvo několika kontinentů?

  > A ty propaguješ čítanie kodifikovaného koránu, ktorým sa tieto zverstvá riadili…

  Opět jsem zmaten. Kde? Cituje laskavě.

  > Tieto fakta nemožeš poprieť rovnako ako aj to,že Mohamed vobec nebol dobrý a morálny človek, na čo odkazuje aj samotný korán.

  Můžeš je ty dokázat? Zkus demonstrovat na nějakém konkrétním příkladě, že Mohamed nebyl dobrý člověk. Jen tak, pro účely diskuse.

  Když už jsme u těch konkrétních příkladů, v historii se stal jeden precedent, během křižáckých válek dobyli muslimové křesťanské město v palestině, a nechali všechny křesťany odejít živé a zdravé. Když pak později totéž město dobyli křižáci, vyvraždili celé muslimské obyvatelstvo toho města, 2000 lidí, včetně žen a dětí. Kdo se zde zachoval morálně a kdo ohavně?

  > Vyvraždené národy, islamizované krajiny, zánik náboženstiev a kultúr, kde islam získal majoritu, utláčanie a zotročenie kafírov, zotročenie žien, všade, kde získal islam kontrolu

  Popisuješ biblický projekt a jeho šířením po světě? Neboť tato parafráze odpovídá realitě mnohem více:

  Vyvraždené celé kontinenty, pokřesťanštěné krajiny, zánik náboženstiev a kultúr, kde biblický projekt získal kontrolu, utláčanie a zotročenie všech lidí bez výjimky.
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

  Hox | 28.03.2018

  Reakce nebude?
  Odpovědět
  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

  Július | 30.03.2018

  Ale bude, tu ju máš…

  “Článek kritizuje islám. Ale podle tebe není protiislámský :)”

  Článok nie je protislamský, pretože klame a manipuluje o Mohamedovi. Podľa koránu má každý moslim uznávať Mohameda a jeho správanie ako najdokonalejšieho človeka a jeho správanie je pre moslimov, mravným vzorom, príkladom, ktorý musia nasledovať. Až by si niekedy čítal korán, tak sa to tam dozvieš.
  Takže i keď článok, niektoré aspekty islamu kritizuje, hlavne po smrti Mohameda, klame a manipuluje o osobe Mohameda, jeho morálke a sposobe, ako šíril islam ešte za svojho života.
  Od medinský čias sa šíril islam vraždením a brutalitou, dával ĺudí do otroctva, masakroval množstvo ĺudí, ani v morálke tých čias nemohol byť Mohamed dobrý a morálny človek, ako tvrdia tie lživé články, ktoré si tam dal.

  “Proč záměrně nerozlišuješ pojmy “islám” a “Mohamed”?”

  Pretože je to v podstate to samé v zmysle, až sa jedná o islam. Tak ako sa od medinských čias šíril islam ešte za života Mohameda, tak sa šíril aj po jeho smrti, akurát,že ešte o niečo brutálnejšie…

  Tu máš niečo k začiatku, ako Mohamed islam šíril.

  Po príchode do Mediny došlo k jednej výraznej zmene, Mohamed zaviedol do Koránu džihád – boj v mene Alaha. Veľký džihád je duchovný boj a malý džihád je boj s mečom. Mohamed sa v Medine začal výrazne venovať boju s mečom, konkrétne začal prepadávať karavány. Prvý výraznejší úspech dosiahol v januári 624, to bol jeho ôsmy pokus. Prepady obchodných karaván mali jediný účel – získať peniaze na financovanie džihádu. Mohamed si z lupu nechával 20 percent, zvyšok sa rozdelil medzi jeho spolubojovníkov. Príslušnú legitimizáciu na takéto činy udáva Korán v súrach 22:39 a 22:40.

  “Ježíš a křesťanství je podle tebe také totéž?

  Nie. Ježiš je Bohočlovek, kresťanstvo je náboženstvo.

  “Ježíš a to, co dělala církev je také totéž?”

  Nie.

  “Ruce po lokty v krvi celý středověk. Jestliže připisuješ Mohamedovi za vinu něco, co se dělo po jeho smrti, proč také nepřipisuješ Ježíšovi všechno, co se dělo po jeho smrti ze strany tzv. křesťanů?”

  Pretože Ježiš neučil to, čo Mohamed. Neučil, že kresťanstvo sa má šíriť krvavým džihádom, mečom, agresiou, nerobil z ľudí otrokov, ako Mohamed, neučil, že keď je kresťanstvo v spoločnosti silné, tak sa musí podrobiť kafírov silou, ako učil Mohamed a dodnes je to v koráne.
  Takže, keď sa kresťania, vrátane RKC nesprávali podĺa učenia Ježiša, za to on nemože.

  A že kresťanstvo má ruky od krvi po lakte je len tvoja ďalšia bombastická lož.

  “Jestliže je Mohamed podle tebe špatný proto, co dělali “muslimové” po jeho smrti, pak je taky Ježíš osobně odpovědný za všechno, co někdo udělal později v jeho jménu (inkvizice, upalování lidí zaživa a podobně).”

  Lož, manipulácia, vyššie som to vysvetlil. Keby Ježiš učil to,čo Mohamed, potom by bol zodpovedný, ale on takú morálku a správanie, ako učil Mohamed a aká je v koráne rozhodne neučil.A neučil ani to, aby existovala agresívna inkvizícia, nezodpovedá za prípadné zločiny RKC, pretože nič také neučil a to je problém príslušných ĺudí v RKC, čo sa toho dopustili.

  “A jak už jsem psal, existují práce historiků, které dokládají přesný opak a jsou založeny na dochovaných zdrojích. Odkud bereš tu jistotu, že ty tvoje citované “práce” nejsou tendenční manipulace? Máš prostudované fakta a argumentaci protistrany? Udělal sis vlastní názor?”

  Mám preštudované práce o islame.Sposob, ako sa šíril islam, aký bol Mohamed je historicky dávno dokázané.
  Vyvracajú ho hlavne diela, ktoré vznikli, keď sa k moci v 17, 18 storočí v Európe dostali slobodomurári, ktorí písali diela, ktoré klamali o islame a na tie sa odvoláva dodnes.

  “Jestliže máš dvě práce, tvrdící vzájemný opak o konkrétním tématu, a obě dvě jsou “vědecké”, jak zjistíš kde je pravda, na základě čeho tvrdíš, že pravda je na tvojí straně a že to ostatní jsou lži?”

  Existujú historické kroniky, ako sa šíril islam, vyhubil kresťanstvo v Afrike, boj Západného kresťanstva s islamom, v Španielsku, Karol Martel, Lipany, Maltézsky rád v Stredomorí, ktorý bránil kedysi Európu pred islamom na mori, útok islamu,na Byzantskú ríšu, dobitie Konstantinopolu, útok na Habsburskú ríšu,Viedeň, vraždy islamu na Balkáne, v Indii, vyhladenie povodnej perskej kultúry a ich náboženstva, na to všetko je spústa dokazov. Zločiny islamu nemáš šancu omluviť ani ty a ani neobjektívni historici.

  Nejde totiž len o práce historikov, ale fyzické dokazy, čo je islam zač.Rovnako je zmapované, aké výboje konal Mohamed a aj kde počas svojho života, akým sposobom, ako sa správal k zajatcom, ako dával ĺudí do otroctva, znásilńoval, vraždil on a jeho vojsko moslimov.

  Mohamed získal mierovo počas 13 rokoch kázania 150 prívržencov a obrat nastal v Medine,keď sa Mohamed rozhodol šíriť islam silou a brutalitou. Ježiš nič také nerobil.
  Mohamed sa za menej ako 10 rokov zúčastnil 27 lúpežných nájazdov a ďalších 38 bitiek – agresií riadil.

  Zmapované je aj toto počiatočné obdobie za života Mohameda.

  “Neexistují dnes práce a knihy, které dokládají, jaký je Putin zločinec? Plné knihovny. Znamená to, že je to pravda?”

  Existujú, ale neopierajú sa o historické kroniky, fyzické dokazy, o spomienky prenášané cez generácie, ako v prípade islamu.

  “Jestliže je islám tak agresivní, jaktože svět dobyla biblická civilizace, která mimochodem vyvraždila původní obyvatelstvo několika kontinentů?”

  Problém je,že ty nechápeš správne, čo je biblická civilizácia.Svet nedobila biblická civilizácia, ale konkrétne kráľovstvá, konkrétne monarchie, konkrétne štáty, kde nebolo vždy jednotné náboženstvo a ani systém moci a tie kolonizovali novoobjavené územia.
  Niektoré štáty, monarchie a kráĺovstvá takmer úplne zdecimovali povodné obyvateľstvo, u iných došlo k asimilácií a nie k úplnému vyhladeniu, kde to vidieť v Južnej Amerike, kde mestici, ktorých je značné % sú dokazom zmiešania sa civilizácie a nie úplného vyhladenia povodnej populácie.

  Okrem toho neplatí, že svet dobila LEN biblická civilizácia, od 7 storočia existuje aj značný svet islamu, rozsiahle územie sveta, ktoré stále narastá a rovnako aj počet moslimov vo svete.

  “A ty propaguješ čítanie kodifikovaného koránu, ktorým sa tieto zverstvá riadili…

  Opět jsem zmaten. Kde? Cituje laskavě.

  Na tvojej diskusii.Sám som si stiahol kodifikovaný korán zo stránky, ktorú si uviedol na nete.Odporúčal si mi to prečítať.Rovnako si odporúčal tento preložený korán čítať aj ďalším. Nemám záujem ti to vyhľadávať v diskusii,ale je to tak.Chceš tvrdiť, že to nie je pravda ?

  “Tieto fakta nemožeš poprieť rovnako ako aj to,že Mohamed vobec nebol dobrý a morálny človek, na čo odkazuje aj samotný korán.

  Můžeš je ty dokázat? Zkus demonstrovat na nějakém konkrétním příkladě, že Mohamed nebyl dobrý člověk. Jen tak, pro účely diskuse.”

  Stačí si prečítať kodifikovaný korán a súry od Mohameda, stačí si prečítať diela historikov a expertov na korán a islam a skúmať ich dokazové materiály o islame, stačí si prečítať historické kroniky o šírení islamu z toho obdobia.Mnoho z toho som už uviedol vyššie.

  https://www.koranoislamu.cz/

  Počítaj si je tam mnoho toho,čo vykonal priamo “prorok”.

  Mohamed sa na ženy pozeral ako na domáce zvieratá.Zena ako zviera Vo svojej záverečnej kázni Mohamed prirovnal ženy k dobytku.Tabari (IX:113) zaznamenáva (citované Winn, 2004, Str. 557) „Zaobchádzajte so ženami dobre, pretože sú ako zvieratá a nič vlastného nemajú. Alah urobil potešenie z ich tiel zákonným vo svojom Koráne.”

  V islame, skrze manželstvo, muž nadobúda právne vlastníctvo „mäsa” tela ženy.Na rozdiel od hinduizmu a kresťanstva manželstvo nie je v islame záväzným zväzkom. Tu absolútne nie je prítomná idea spoločenstva, partnerstva alebo kamarátstva v rámci manželského páru. Korán nenahliada na rozvod alebo oddelenie ako na tragickú možnosť, ale ako na výhodnú príležitosť pre muža. V islame ženy nemajú žiadnu myseľ, iba „mäso” jej tela je „halal” pre muža, aby si ho vychutnal.Podľa Shahih Bukhari 7.62.173, Manželka si musí oholiť svoje ochlpenie, ak sa manžel vráti domov v noci po dlhej ceste.

  Tu máš niečo k začiatku, ako Mohamed islam šíril.

  Po príchode do Mediny došlo k jednej výraznej zmene, Mohamed zaviedol do Koránu džihád – boj v mene Alaha. Veľký džihád je duchovný boj a malý džihád je boj s mečom. Mohamed sa v Medine začal výrazne venovať boju s mečom, konkrétne začal prepadávať karavány. Prvý výraznejší úspech dosiahol v januári 624, to bol jeho ôsmy pokus. Prepady obchodných karaván mali jediný účel – získať peniaze na financovanie džihádu. Mohamed si z lupu nechával 20 percent, zvyšok sa rozdelil medzi jeho spolubojovníkov. Príslušnú legitimizáciu na takéto činy udáva Korán v súrach 22:39 a 22:40.

  Po každém teroristickém útoku slyšíme muslimy volat, že to s islámem nemá nic společného. Islám je prý mírumilovný. Znamená to, že Mohamedovy zločiny proti lidskosti také nemají nic společného s islámem?

  Nespáchal snad Mohamed genocidu podobně jako ISIS? V roce 627 muslimové odrazili útok z Mekky ve slavné „Bitvě o příkop“. Mohamed se pak cítil dost silný, aby zničil poslední opozici v Medíně. Oblehl židovský kmen Bení Kurajzá, který se provinil jen tím, že byl neutrální.

  Když židy porazil, rozhodl se Prorok bezbranné zajatce povraždit ve stylu ISIS. Neumožnil jim konvertovat na islám a vyplatit svůj život výkupným (džizja). Ani mu nestačilo je vyhnat z města. Dovedete si představit, že by se tak zachoval Ježíš nebo Buddha?

  Během noci byly přes celé městské tržiště vyhloubeny příkopy velké natolik, aby pojaly mrtvá těla mužů. Ráno Mohamed, který byl celou dobu divákem, nařídil, aby muže přiváděli k popravě ve skupinkách po pěti či šesti. Každá skupinka se musela posadit na okraj příkopu, jenž se měl stát jejich hrobem, tam byli sťati a jejich těla byla shozena do příkopu. Tato jatka začala ráno a trvala celý den. Po soumraku pokračovala za svitu pochodní. Tak na tržišti prolili krev sedmi či osmi set obětí. Mohamed pak přikázal, aby příkop zahrabali a odešel se utěšovat krásou Rihany, jejíž manžel a jejíž všichni mužští příbuzní právě v tomto masakru zahynuli. (Ibn Warraq. Proč nejsem muslim. Votobia 2005. Strana 140. Vylíčeno podle středověkého islámského Mohamedova životopisce Ibn Ishaka)

  Kdyby to udělal dnes, byl by stíhán za zločiny proti lidskosti před tribunálem v Haagu. Jak se to liší od masakru v Srebrenici? Nebo od vyhlazení Lidic? O tomhle mluvil president Zeman 17. listopadu na Albertově, když zmiňoval „kulturu vrahů“.

  “Když už jsme u těch konkrétních příkladů, v historii se stal jeden precedent, během křižáckých válek dobyli muslimové křesťanské město v palestině, a nechali všechny křesťany odejít živé a zdravé. Když pak později totéž město dobyli křižáci, vyvraždili celé muslimské obyvatelstvo toho města, 2000 lidí, včetně žen a dětí. Kdo se zde zachoval morálně a kdo ohavně?”

  Nestačí vypichnúť konkrétny príklad a z toho vyvodzovať komplexný pohĺad na problematiku. Treba brať islam komplexnejšie a potom sa ukáže niečo iné..
  Napríklad toto :

  Ve jménu žádné jiné ideologie nebylo prolito tolik krve jako ve jménu islámu. Podle některých historiků zemřelo pod jeho mečem jenom v Indii víc než 80 milionů lidí. Další miliony byly zabity v následujících stoletích během nájezdů na Persii, Egypt a jiné země. Toto krveprolití trvá dodnes. Podle některých odhadů zmasakrovali islámští mudžahedíni za posledních čtrnáct století 280 milionů lidí.

  Zaujímavé, že ukážku niečo dobrého z kresťanstva v podobnom garde len tak nedáš a ty že neobhajuješ islam, :-)

  ” Vyvraždené národy, islamizované krajiny, zánik náboženstiev a kultúr, kde islam získal majoritu, utláčanie a zotročenie kafírov, zotročenie žien, všade, kde získal islam kontrolu

  Popisuješ biblický projekt a jeho šířením po světě? ”

  Nie, popisujem islam :

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/garantovana-cesta-ke-zmene-situace-k-lepsimu/

  • pekne ,palec hore
   este jedna vec ktorej sa genialny konceptual vyhyba – Co je v tom islame take co mi tuna nevieme?s cim nas ma obohatit?(par tez ktore sa rozoberaju v materialoch KSB a udajne su v korane (necital som) mame vo svojej kulture,porekadlach atd.)
   pre mna to je jednoznacne a prehladne nesmieme sa obrodit zo svojich zakladoch (tak ako pri Tisovia Sturovi) mame zase nieco cudzie prijmat aby nas mohli manipulovat.
   islam pre nas nieje dobry ani ako dezinfekcia proti buzno-liberalizmu ako na zapade

   • Presne tak.

   • Sokol,nemôžme sa čudovať,tí vedľa nie sú Slovania.Sú to šábesgóji v službách Satana.Vlastizradci!
    Pointou celého učenia KSB a DVTR je to,čo vždy,oslabenie,likvidácia a hlavne-zabránenie spojenia Slovanského sveta do jedného celku.
    Preto celé učenie vykonštruovali a preto sa tak ponáhľajú,lebo všetkými možnými spôsobmi chcú tomu zabrániť.NIKDY sa im to nepodarí!

 18. kroksunkrok 3. marec 2018 o 8:10

  Malý citát na zamyslenie:
  “…Velmi mnoho představ v životě člověka je zaměněno nastavením programů Vůle Živočišného rozumu, neboť lidé si sami často vybírají myšlenky a přání od Materiálního principu, koncentrují na ně svou *POZORNOST* a ŽIVOTNÍ SÍLU. Problém lidí je v tom, že uskutečňujíce svou volbu se stávají šiřiteli a vykonavateli vůle Živočišného rozumu a dokonce to ani nechápou, domnívají se, že on (Živočišný rozum) jako takový neexistuje. Vždyť pro jejich oči je neviditelný, na rozdíl od jejich fyzického těla a okolního trojrozměrného světa. Takoví lidé podceňují jeho moc a sílu. Nechápou jeho možnosti ovládání lidského rozumu a, co je hlavní, jeho snahy o totální materializaci vědomí lidí v celé lidské společnosti. Toto bez výjimky udělá z lidí šiřitele Vůle Živočišného rozumu, což značně násobí jeho síly.

  Zdroj životní síly lidstva s jeho možnostmi, spojenými s přítomností „věčné hybné síly“ (Duše) v konstrukci každého člověka, je pro Živočišný rozum velmi významný. Moudrým lidem stačí, aby pohlédli na události posledních století. Jak se prudce zvětšil počet obyvatel planety, jak se za pouhá dvě století vyvinuly technologie, které mají zajišťovat masovou komunikaci lidí na planetě, tedy spojit je všechny do jediného informačního pole. Jak se přitom po celém světě intenzivně vnucuje spotřebitelský formát myšlení, jak dochází ke zjevnému obratu civilizace na stranu materie. To není nic jiného než příprava Živočišného rozumu na absolutní kontrolu lidstva a využívání jeho sil a zdrojů kvůli svým záměrům, které ani nemusí být spojeny s trojrozměrným světem. V jeho moci se vyskytují vyšší a zajímavější dimenze v mezích husto obydleného materiálního světa, kde dokonce i bezvýznamné změny přinášejí globální změny v nižších dimenzích, což vede k určitým výsledkům doplnění síly Živočišného rozumu. To je nezbytné pro přežití samotného Živočišného rozumu, závisejícího na materii, kvůli prodloužení vlastní dočasné existence při odporu kladeném větším silám – silám Allatu. Živočišný rozum kvůli tomu nebude litovat žádných obětí, v podobě kolektivních a individuálních rozumů, podřízených jeho Vůli.

  Čili lidem stojí za to, aby se pořádně zamysleli, na jaké hraně dnes stojí světová společnost, čí Vůli bezstarostně ztělesňují a jaké následky očekávají jak individuálně každou Osobnost, tak i lidskou civilizaci celkově…”
  (pokračovanie online tu: http://schambala.cz/allatra/online/?page=747)

  • Živočišný rozum = islám…
   Technologie internetu právě nedovoluje absolutní kontrolu lidí.

   Dala jsem dole video s Drtinovou a tam ten americký odborník na islám řekl jasně, že pokud má muslim na výběr, stane se ateistou či křesťanem. V muslimských krajinách nemůže, tam ho čeká smrt.

   Dále sociální sítě jsou dnes zuřivě špehovány a je pokus je ovládnout.

   • kroksunkrok 3. marec 2018 o 23:17

    Asi to bolo veľa textu naraz, tak pre istotu ešte raz vybratý menší úryvok:

    “…To není nic jiného než příprava Živočišného rozumu na absolutní kontrolu lidstva a využívání jeho sil a zdrojů kvůli svým záměrům, které ani nemusí být spojeny s trojrozměrným světem. V jeho moci se vyskytují vyšší a zajímavější dimenze v mezích husto obydleného materiálního světa, kde dokonce i bezvýznamné změny přinášejí globální změny v nižších dimenzích, což vede k určitým výsledkům doplnění síly Živočišného rozumu. To je nezbytné pro přežití samotného Živočišného rozumu, závisejícího na materii, kvůli prodloužení vlastní dočasné existence při odporu kladeném větším silám – silám Allatu. Živočišný rozum kvůli tomu nebude litovat žádných obětí, v podobě kolektivních a individuálních rozumů, podřízených jeho Vůli…”

    Živočíšny, resp. Materiálny rozum nie je obmedzený Zemeguľou, ani slnečnou sústavou, takže niečo také, ako islam môže byť iba jeden z mnohých a mnohých nástrojov, slúžiacich k získavaniu energie pre systém ŽR (MR) – a tou energiou, ktorou neuveriteľne plytváme (vrátane mňa, nie som svätý), je POZORNOSŤ – urobí čokoľvek, aby získal pozornosť – krmivo pre svoje fungovanie a používa na to čokoľvek – islam, kresťanstvo, budhizmus, šintoizmus, ateizmus, futbal, hokej, rasy, drzo jazdiaceho vodiča, zatúlané mačiatko, sexi prádlo, zlého šéfa, bývalého/bývalú, rock, jazz, techno, cimbalku, lak na vlasy, výpredaj,… jemu je to úplne fuk.

    Ohľadne internetu – je to opäť nástroj na pritiahnutie pozornosti (preložené do iného jazyka – absolútnej kontroly ľudí) – a je úplne jedno, či pozeráš porno, horor, F1-ku, alebo správy o ekologických katastrofách , či prisťahovalcoch – hlavne pozeraj, emocionálne prežívaj (emócie = ďalší zdroj energie pre systém – opäť jedno, či negatívne (ako tu stále dokola), alebo pozitívne (občas aj tu), najmä, aby boli neovládané), diskutuj (za každú cenu vyjadri svoj názor – a pozor! nezabudni – čo najemotívnejšie!!!), daj si k tomu popcorn a kolu, len tu zostaň, atď, atď… – Ako každý nástroj však môže slúžiť aj na pozitívne veci – nástroj je len nástroj, človek z neho robí pomocníka, alebo škodcu, iba človek. Napríklad môže robiť vyššie popísané a podobné veci, alebo napríklad niečo tvoriť, zjednocovať sa s inými tvorcami, propagovať pozitívne veci (nemám na mysli “zachránili sme stratené mačiatko” a pod., ale skutočne pozitívne veci – dobré skutky iných ľudí – a je jedno, či moslimov, kresťanov, či ateistov…) a najmä prestať venovať pozornosť negatívnym veciam – keď sa len pozeráš na niečo negatívne, už tomu negatívnemu dodávaš energiu a ak do toho ešte nebodaj vložíš emócie, tak ho prekrmuješ – a potom sa čuduješ, kde sa tu naokolo berie toľko zla – nuž, sama/sám si ho nakŕmila/nakŕmil. Sama/sám si na vine a je jedno, či tomu veríš, alebo nie.

    Jedna z mála možností je vďaka knihám Anastasie Novych získať mnoho prastarých vedomostí v spojení s modernými asociáciami a príkladmi použitia pre to, aby sa to všetko začalo meniť k lepšiemu. Ak sa to nebude meniť, tak ešte len začne byť veselo a to, čo sa tu dokola točí (migranti, frco a vodass), bude len prd vo vetre, na ktorý si nikto ani len nespomenie. Pred pár dňami som sem napríklad dával odkaz na veľmi dôležité video pre mnohých a mnohých ľudí na tejto planéte – a teda aj vďaka nástroju, ktorý slúži na zotročovanie ľudí (nevedomé dobrovoľné odovzdávanie najcennejšej energie – svojej vlastnej pozornosti systému ) – internetu, sa môžu mnohí ľudia stretnúť s tým, čo im (aj nám všetkým) môže/pomôže reálne zlepšiť tento svet.
    Pre istotu dám odkaz na ten minulý príspevok, nech sa nemusí prácne hľadať http://www.dvtr.eu/diskuse/comment-page-44/#comment-96416

 19. Kňaz, rabín a imám si takto chodia po slovenských školách….to je jak z blbého Ftipu.

  https://www.hlavnespravy.sk/evanjelicky-knaz-rabin-imam-chodia-po-slovenskych-skolach-hovoria-ziakmi-o-tolerancii/1268654

  • Že to vôbec čítaš,Robo.☺

   Už zrána som to tu dala.

   • Aha, prepáč:-)

    • Stretnu sa katolicky knaz, moslimsky imam, zidovsky rabin a zacnu sa hadat o sile spravnej modlitby.

     Katolický knaz vravi:
     “Isiel som raz zopatrit choreho do dalekej dedinky. Idem cez pole a luky, ked sa prihnala burka aku som este nezazil. Nebolo sa kam schovat. Klakol som si na kolena, poprosil Krista o zachranu a naraz vsade okolo burka, len nadomnou svieti slnko!”
     Imam na to:
     „To ja som isiel raz na tave (velbloudu[mrknutí jedním okem]) puštou. Prihnala se piesocna burka aku som este nezazil, nebolo sa kam schovat. Padnem k zemi a prosím Allaha o zachranu. Naraz – vsade okolo burka, len nadomnou svieti slnko!”
     Rabin na to:
     „Pani, to je vsetko nic. To ja si tak v sobotu idem po hlavnej ulici a vidim na zemi lezat plnu penazenku. Chcem ju zdvihnut, ale vtom si uvedomim, ze je sobota-sabath a já se nesmiem dotykat penazi… oči k nebi, pomodlím se k Jahwemu….naraz – vsade okolo sobota, len nadomnou utorok!”

     • To je dobré!:-))

      • A ako vtip vyznie aj tento článok…kto tomu nečloveku ešte môže veriť?Dostal noty upokojovať nezvratnú islamizáciu?
       https://stredoevropan.cz/2018/01/09/papez-otocil-imigranti-se-musi-prizpusobit-zemim-ktere-je-hosti/

       • A tento sa až teraz prebral?
        https://stredoevropan.cz/2018/01/09/italsky-arcibiskup-nekontrolovana-migrace-rozdrti-evropskou-spolecnost/

 20. Tak protesty v Iránu skončily. A pomohly jim paradoxně Izrael a USA, opět kouzlo nechtěného…..
  Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který už dekády touží po zničení Íránu a nyní si neodpustil televizní projev adresovaný „íránskému lidu“, kterému popřál „úspěch v jeho ušlechtilém boji za svobodu“. Když prohlásil, že „ve chvíli, kdy íránský režim konečně padne, a jednoho dne se tak stane, Íránci a Izraelci budou zase velkými přáteli“, se z protivládních demonstrantů v ulicích staly naprosté „zaprodané“ nicky, pro něž nezbývalo nic jiného než „ulička hanby“. Americká a izraelská prohlášení tak íránskému vedení dostatečně pomohla k tvrzením, že za protesty stojí zahraniční nepřátelé typu CIA, Mossadu nebo Saúdské Arábie a že se demonstranti nechali „ošálit Velkým Satanem“.
  http://www.literarky.cz/blogy/tereza-spencerova/25526-ukonil-protesty-v-iranu-reim-silou-nebo-usa-a-izraelem-svou-politikou
  Naopak Turecko, které je ještě stále členem NATO, plně podpořilo prezidenta Róháního a turecký ministr zahraničí situaci popsal realisticky: „Jsou jen dvě figury ve světě, které podporují demonstranty: Trump a Netanjahu.
  USA narazily i v Radě bezpečnosti OSN, kam se rozhodly přenést otázku íránských protestů, protože prý mají „plnou pravomoc“ vést íránské činitele k zodpovědnosti. Kromě Ruska nebo Číny se proti této snaze postavily například i Švédsko nebo Francie, která na půdě OSN připomněla, že íránské protesty se nijak nedotýkají světového míru, a varovala před snahou „využít krize k :-O osobním zájmům“.
  Prezident Emmanuel Macron byl krátce předtím mnohem razantnější: „Oficiální politika prosazovaná Spojenými státy, Izraelem a Saúdskou Arábií, což jsou v mnoha ohledech naši spojenci, je takřka takovou, která nás dovede k válce,“ prohlásil s tím, že je to „čísi záměrná strategie“.
  Žeby Frantíci dostali rozum? Anebo je k rozumu nutí velká populace zuřivých muslimů.

  • Rozum nedostali a nikto ich nenúti.
   Je to len taký štvrťkrok späť, klasická taktika.

   Ani na sekundu si nesmiete myslieť, že západ už dostáva rozum. To sú len také jeho triky.

   Rozum dostanú, až ich k tomu prinútime.

   Vojna v Sýrii už (skoro) nieje, lebo to zariadilo Rusko so Sýriou. Pre
   nič iné.
   Vojna v Rusku nieje, pretože z vonku nezautocia, boja sa. A zvnútra sa to nepodarilo, Rusi sú skrátka ďalej ako my.

   Je to veľmi jednoduché, na pár veci je treba stále myslieť.

   https://www.tartaria.sk/hladanie/uzitocne-veci/441-trvala-agresia-voci-rusku-i

   https://www.tartaria.sk/hladanie/uzitocne-veci/442-trvala-agresia-voci-rusku-ii

   • Dobré články.

    Na iný som natrafila.Už začínajú ospevovať Grudinina.
    https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Strhavame-oponu-ruske-prezidentske-kampane-Ale-i-te-ceske-Hovori-pravnik-a-vysostny-znalec-Ruska-ktery-tam-zije-temer-ctvrtinu-zivota-519117

    Koncem roku komunisté společně s blokem levicových vlasteneckých sil nominovali společného kandidáta, Pavla Grudinina, který má údajně potenciál stát se černým koněm prezidentských voleb. Jak Grudinina vnímá veřejnost?

    O Pavlu Grudininovi jsem napsal samostatný článek, zde. Je to úspěšný podnikatel, který dokázal zároveň zajistit pro své zaměstnance skvělé sociální vymoženosti, není zatížen žádnými skandály, má skvělé výsledky a málokdo zpochybňuje jeho erudici. Poprvé v historii voleb je to opravdový protikandidát. Komunistický kadidát Genadij Zjuganov navíc vždy zaujímal v prezidenstkých volbách druhé místo. Pavel Grudinin proto rozhodně nění outsiderem. Navíc, byl sice nominovaným komunisty, nicméně není marxista ani revolucionář, je to novodobý Robert Owen. Grudinin bude mít kromě tradičního komunistického elektorátu silnou podporu ze strany střední třídy, která cítí nutnost změn a chápe rozporuplnost politiky nynějšího prezidenta. Grudinina budou volit ti, kteří mají odvahu hlasovat pro změny. Pokud by Pavel Grudinin zvítězil a provedl reformy, které navrhuje, mělo by to obrovský dopad nejen na ruskou, ale i na celosvětovou politiku. Čeká jej tvrdý boj a mnoho vlivných nepřátel, nejenom v Rusku. Jsem si jist, že o Pavlu Grudininovi v budoucnu hodně uslyšíme.

    Šance na překonání Vladimira Putina v tomto roce je proto stejně reálná jako zcela absurdní, jakkoliv si to vzájemně protiřečí.

 21. http://www.vodaksb.eu/diskuse/ksb-a-dvtr/comment-page-3/#comment-102190

  Odporúčam si pozrieť je to priama ukážka, ako nám islamista TauRus podsúva islam.
  Sú tam 2 odkazy na články neznámeho autora, najskor islamistu, alebo ide o nicka z nejakej murárskej lóže, ktorý nám chce podsúvať, že islam je náboženstvo mieru a pokoja. Presne tak, ako sa to robí, keď islam preniká a je ešte na danom území slabý.
  Využíva sa tu ten fakt, že v islame sú súry kontroverzné, jedny hovoria to, druhé opak, aby si každý mohol vybrať. Táto forma tákije, (povoleného klamania v islame) sa využíva na manipuláciu verejnosti, ktorá nevie, čo je to islam a hlavne kodifikovaný islam. A ten zradca TauRus ešte píše, že to, čo je v tých článkoch je koránický islam…

  ADM 8.1.2018 o 15:40

  Za sebe doporučuji toho člověka sledovat, zejména těm, kteří mají s Islámem problém a všechno hážou do jednoho pytle.

  Jakou konkrétně představuje pro naši společnost takový muslim hrozbu?

  Rád bych viděl obdobně smýšlejícího a jednajícího katolíka.

  Tooht ďalšieho nicka z vodaSS aj ťažko pomenovať slušne. Nie je to možné. Buď je evidentne hlúpy a myslí si, že reklama islamu znamená nejakú skutočnú realitu, alebo je len ďalší z vlastizradcov na vodaSS…

  A aká je skutočná realita a prečo nám podsúva islamista TaRus krásy islamu ?

  Islám není náboženství, není to ani kult. Ve své nejúplnější formě je to úplný, totální, 100% systém života. Avšak když je někde přes 2% obyvatelstva země muslimů, tak to bude stačit, aby se tím začal řetězec událostí, které povedou ke konečné genocidě všech ne-muslimů.

  Islám má složky náboženské, právní, politické, ekonomické, sociální i vojenské. Ta náboženská složka se prolíná všemi ostatními složkami.

  A takto to začína :

  Pokud v nějaké zemi zůstává muslimská populace kolem 2% nebo níže, tak jsou většinou považováni za mírumilovnou menšinu, a ostatní občané v nich nevidí hrozbu. Tak je tomu v zemích:
  Spojené státy – 0,8% muslimů (rychle to roste a slíbily, že vezmou desetitisíce ‚uprchlíků‘)
  Austrálie – 1,9% muslimů
  Čína – 1,8% muslimů

  A takto to končí :

  Téměř 100% má přinést mír, tj. ‚Dar-al-Salaam‘ – Islamistický dům míru. Zde se předpokládá, že bude mír, protože téměř všichni jsou muslimové (nikdo, kdo není, se o tom neodváží mluvit), jedinými školami jsou madrasy, a Korán je jediným „Slovem“, jako je tomu v zemích:
  Afghánistán – 99,8% muslimů
  Gaza – 98,7% muslimů
  Írán – 99,7% muslimů
  Irák – 98,9% muslimů (teď už asi více kvůli nedávným etnickým čistkám ISIS)
  Maroko – 99,9% muslimů
  Palestina – 99% muslimů
  Saúdská Arábie – 97,1% muslimů
  Somálsko – 98,6% muslimů
  Tádžikistán – 99% muslimů
  Turecko – 99,8% muslimů (je znepokojivé, že Turecko doufá, že brzy vstoupí do EU)
  Jemen – 99,6% muslimů

  Míru ale bohužel není nikdy dosaženo, jelikož v těchto 100% státech ti nejradikálnější muslimové zastrašují a šíří nenávist a uspokojují z různých důvodů svou krvežíznivost zabíjením méně radikálních muslimů.

  Důležité je i pochopit, že v některých z těch zemích, co mají hluboko pod 100% muslimského obyvatelstva, jako je Francie, žije menšinová muslimská populace v ghetech, v nichž je 100% muslimů a v nichž žijí podle zákona šaría. Do těchto ghet ani národní policie nevstupuje. Tam nejsou národní školy, ani soudy, ani žádná nemuslimská náboženská zařízení. V takovéto situaci se muslimové většinou neintegrují do komunity. Děti chodí do madras. Rovněž musíte vzít v úvahu rozlohu země, kde dochází k těmto úrovním koncentrace muslimů a účinek, jaký to následně bude mít obecně na společnost.

  Učí se jen Korán. Byť se i jen spolčovat s nevěřícími je zločin trestaný smrtí. V některých oblastech určitých zemí tudíž muslimští imámové a extremisté prosazují větší moc, než jak se to ukazuje v celé zemi průměrně.

  Upraveno podle knihy Dr. Petera Hammonda – Otrokářství, terorismus a islám: Historické kořeny a současné hrozby.

  Sami na vlastné oči možete vidieť, že KSB slúži na soft islamizáciu nášho prostredia, vykresľuje islam v ružových farbách ako mierové náboženstvo a vyhovára sa na “koránický islam”, ktorý nikde ako kodifikovaný neexistuje ani napísaný a ani v praxi.
  vlastizradca Taurus je tak drzý, že masírku a reklamu islamu, kde sa klame a manipuluje a nepovie celá pravda nazýva “koránickým islamom”.

  Keby u nás bola vlastenecká vláda, tak by mal byťstíhaný za vlastizradu, pretože práve takéto manipulácie robia neomarxisti v školách, kde deťom nasilu podsúvajú islam ako vlastizradca TauRus.
  Je vidieť, že KSB je sekta skrytých neomarxistov a vlastizradcov, ktorí sa schovávajú za Putina, aby ich neodhalili.

  • Viacerí vrátane toho nicktoša “adm” na vodass zjavili, že sú obrezanci.

   Ďalší (tentokrát nepriamy) dôkaz, kto sú aj kto stojí za rozdrbávaním Jevropy aj celého sveta.

   • Len pripomínam, že to zjavili v dobe, keď sa aj o guru pjakinovi bavili, že je tiež nosatý..

    • A do tretice – MOJE OSOBNÉ presvedčenie je, že islám je OPROTI judaizmu mieru-milovné náboženstvo.

     • Napadlo vás někdy, že za vznikem islámu mohou stát židovské elity, jako vytvoření protiváhy křesťanství, které jim nesedělo do krámu?

      • Som presvedčený, že islam vytvorili judaisti…
       Avšak rovnako, ako kresťanstvo a tu sa pravdepodobne nezhodneme.

       • Robo,len tak na okraj.Môžeš si o kresťanských kňazoch myslieť to,čo chceš,zvlášť v dnešnej dobe.
        Skús si ale odpovedať sám.
        Počul si niekedy,v dnešnej dobe,alebo Ti niekto povedal,že niektorý kresťanský kňaz hlásal,že moslimovia sú prašivý psy,neverci,ktorých treba obrátiť na kresťanskú vieru,alebo vyvraždiť,pretože sú neverníci?

        • Nedávam tu na kresťanov, Ninka?
         Dokonca ani kresťanských kňazov nehádžem do jedného vreca.
         Verím a chápem, že aj medzi nimi sú ľudia so svedomím.

         • Vyznelo to tak.Dávaj väčší pozor,napriek tomu,že súčasná vrchnosť v kresťanstve slúži diablovi.

          • Súčasná nie. Celú dobu.

           Ak píšem, že rozlišujem kresťanov od cirkve, tak tuším, o čom rozprávam.

           • Až tvrdíš, že všetci vrcholoví hodnostári od vzniku Cirkvi v Jeruzaleme v 1 storočí slúžili diablovi, tak potom sv.Petra 1. apoštola Krista rovnako pokladáš za diablovho sluhu.
            V tomto s tebou nemožem súhlasiť, ale napísal si svoj názor, čo je tvoja vec.

            • Netvrdím (že všetci vrcholoví), bo to neviem.
             Čo tvrdím je, že CIRKEV už od samého vzniku…

             Ale prihovoril by som sa za časť, kde si vymieňame pohľady s el-om, to mi príde konštruktívnejšie.

            • Benedikt, nevím který, abdikoval kvůli zdraví a on se dožil minulý měsíc 90 let. Ticho po pěšině. Je asi fakt držen ve Vatikánu, je v nějakém klášteře a Vatikán není moc starého data jako stát….Stát Vatikán vznikl roku 1929 na základě Lateránských smluv, které podepsal kardinál Pietro Gasparri jménem Svatého stolce a předseda vlády Benito Mussolini.

            • Benedikt XVI svojho času kritizoval islam, snažil sa odstraňovať modernizmus z RKC zavádzaný II.Vatikánskym koncilom, napr. návrat k Tridentskej povodnej omši a údajne sa spriečil a nešiel na ruku globalistom, ktorí cez slobodomurárov infitrovali vedenie Cirkvi a prikázali im, aby RKC transformovali na politicky – korektnú novú cirkev NWO.
             Údajne sa mu vyhrážali, že ho zabijú, až neodstúpi. V súčasnosti je vážne chorý a hovorí sa, že tá choroba neprišla náhodou…
             Rovnako sa počul, že zmena jeho správania súvisela s tým, že sa mu zajvila Panna Mária, ktorá mu niečo povedala (najskor kritiku) a odvtedy aj on sa začal snažiťobrátiť smerovanie RKC. Dovtedy patril k osobám, ktoré zavádzali rovnako modernizmus v RKC.
             Samozrejme, na to, čo tam teraz vystrája František, teda herézu, cez Amoris laetitia, samozrejme, nikdy nemal.

            • Turečtí muslimové dosud nezapomněli na zářijový výrok papeže Benedikta XVI. Svatý Otec tehdy v citaci stovky let starého textu označil islám za násilné náboženství. Nyní, jen pár dní před jeho návštěvou Turecka, ho vyzývají k jasnému prohlášení: islám je mírumilovný.

             Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/turek-chce-od-papeze-jasny-vyrok-islam-je-mirumilovny-pfn-/zahranicni.aspx?c=A061123_183327_zahranicni_ad

             Jen 4 dny pacifista papež Benedikt XVI. vzdoroval islámu. Vypadá to, že proroctví z francouzské La Saletty r.1846 i proroctví irského Malachiáše z 12.století se brzy vyplní. Viz komentáře na:

             http://www.granosalis.cz/article.php?sid=5604&mode=&order=0&thold=0

             To by znamenalo, že tento pacifistický papež je předposledním papežem v dějinách a že za jeho nástupce Řím úplně ztratí křesťanskou víru (pravděpodobně vzrůstajícím pacifismem a stále rostoucím “ekumenismem” – tzv. mezináboženským dialogem s nekřesťany). Tím se naplní proroctví z poslední knihy Bible ze Zjevení apoštola Jana, že město na 7 kopcích bude zničené. Zničená víra povede i k fyzickému zničení velkoměsta.

             O mírumilovnosti islámu víme své a stovky žen, pozůstalých obětí atentátů na západě také.

            • Těch předpovědí je více. Kupodivu skutky současného papeže a vedení církve (a nejenom RKC), jim odpovídají.

             Chci říct jen jedno, tentokrát se bude s největší pravděpodobností kácet celý les (systém). Nedokážu si představit, že další poučení z vyšších pater, by opět vyznělo naprázdno a tato civilizace se vrátila ke své obvyklé výrobě “chyb”.

         • Nie,nepochopili sme sa úplne.Ja nevravím,že nadávaš na kresťanov.To ten preklep.

          Každý jeden imám burcuje svojich k nenávisti kresťanov,pretože nás považujú za nevercov.Pre nich je jediná pravá viera ich korán…

          Čiže,ani jeden jediný katolícky kňaz nevyzýva kresťanov,aby nenávideli moslimov a obracali ich na kresťanstvo.

       • No, nezhodneme. Hlavní rozdíl spočívá v subjektu Boha. Otevřeš-li Genesis a budeš-li číst nejen mezi řádky, dospěješ k závěru, že už tato kniha znala dva Bohy. Boha Stvořitele a boha plagiátora . Bůh Stvořitel se vytratil z této starozákonní knihy jako pára nad hrncem a ten druhý začal utvářet pravidla hry v systému. Ježíš se vrátil ke kontaktu s původním Bohem Stvořitelem, odtud jím používaný Otec. K tomu nepotřeboval Židy, ty použil jako příklad k rozlišení rozdílů mezi systémem a Bohem Stvořitelem. Ono taky nebylo jednoduché najít lepší vzorek v tehdejším světě.

        Křesťanství je judaismu osinou v prdeli.

        • Ježiš prišiel učiť židov, nie nás.
         Takto ho chápem.

         A Otec? Nieje to snáď Jahve – boh/jeden z bohov i v judaizme?

         Nemá zmysel sa dohadovať, hlavne ak kresťania, ktorých zmysel života nieje pobyt v stáde, majú môj rešpekt.

         • Robo nechám to na tvém vnitřním pocitu, tam poznáš co je pro tebe správné. Jahve a Otec mají cosi společného, ale identita to není.

          Historie a dějiny této civilizace jsou natolik přepsané, že některé polemiky jsou zbytečné. Dá se tvrdit, že některé věci se můžeme jen domnívat a proto se můžeme soustředit na mechanismy, které se nám v životě osvědčily a kde jsme cítili pravdu. Ta by ještě stále měla být univerzální, ale notně skrytá.

          Udělali z nás pěkné šuliny, aby nám mohli vládnout.

          • el, pre mňa bol Ježiš jeden z nás. Môj (aj Tvoj) brat.
           A Ty ho máš za Boha.
           Pre mňa by dnes bol pravdepodobne As-om.
           As je “Boh žijúci na Zemi”. Najvyššia “méta”, ktorú svojim rozvojom v Javnom svete môžeme dosiahnuť.

           Naše ponímania sa nijak zásadne nelíšia.

          • “Přepsané” je presne to slovo. Jednoducho, ako je to dnes, bolo to aj pred 50, 100, 200, 300 rokmi. Len technológie sa menili. Od upaľovania, cez pálenie knižníc, vyhladzovacie vojny … dnes im stačí TV a hypermarket.
           Poznáš tieto stránky el? Majú aj českú mutáciu, celkom by ma zaujímal prekladateľ :)
           tinyurl.com/ybdep6fj
           Ale môžeš si tu počítať. Chlapík mi príde ako logik, ale až teraz sa idem ponoriť a “hľadať” prípadné logické nezmysly (ak tam sú). Čítam si to v RU verzii, aktuálne toto:
           tinyurl.com/ycpapkwb

           • Do této doby spadá i jedna z největších katastrof, která k nepoznání změnila vzhled Asie, kdy gigantický proud vody a bahna ze Severního ledového oceánu úplně smetl Velkou Tartárii východně od Uralského hřbetu až k samému Mongolsku.

            Tato událost položila začátek novému uspořádání světa, kvůli čemuž byla zcela přepsána celá historie. Není náhodou, že na příkaz Petra Velikého byly všechny staré knihy na území Ruské říše sebrány a zničeny. Domnívám se, že existuje velmi silný důvod k podezření, že v originále tohoto letopisu původně byly podrobné popisy této katastrofy. Přesně proto jej také na počátku osmnáctého století švédští důstojníci hledali po celé Sibiři. Nalezen byl v Ťumeni, přeložen z arabštiny do ruštiny (švédština jako jazyk tehdy ještě neexistovala) a originál pak odvezli s sebou do Švédska.

            S největší pravděpodobností pak byly při překladu do francouzštiny veškeré odkazy na povodně odstraněny a současně byly vytvořeny klíče ke všem ostatním informacím nezbytné pro nové majitele světa. Pravdu o tomto předpokladu nemůžeme ověřit, ale fakta mluví sama za sebe. Více či méně pravdivá informace o historii, kterou dnes máme, začíná po roce 1492. To, co bylo dříve, není známo žádnému obyčejnému smrtelníkovi.
            ……..
            Tehdá skončilo středověké teplé klima, tuším optimum
            https://cs.m.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk%C3%A9_klimatick%C3%A9_optimum#/media/Soubor%3A2000_Year_Temperature_Comparison_cs.png
            A začala malá doba ledová…..
            V létě měl být poblíž hor Aralských a řeky Jaidžiky a v zimě u Karakumu, Arakumu a řek Sirra a Saresa, protože tato místa se silně posunula k severu.
            Náš kontinent se ocitl blíž k arktickému polárnímu kruhu, než kde se nacházel předtím. Přesněji, nikoli kontinent se posunul, ale severní pól se přiblížil ke kontinentu. To se objasňuje Teorií posunu pólů.

            A je klidně možné, že se posouvá zase a Amerika mrzne.

            • Všetko sa posunulo. Bodaj by nie po takejto šupe.
             https://topdesat.sk/najvacsia-fotografia-zeme/
             Tá brázda, tiahnúca sa od cca Himalájí cez celú Afriku. Ešte lepšie to je vidieť na googleearth. Tam vidieť aj v oceáne pozostatky náplavových vĺn. Prelialo sa to aj cez Ameriku.
             Preto je v Afrike púšť – lebo všetko zmylo. Aj Palmyru. Zostali len zrúcaniny. Rovnakého typu, akú sú dnes a aké sú aj na maľbách “antických” maliarov. Už vtedy boli zrúcaninami.

           • Většina z nás se shodne, že se něco stalo, co naprosto změnilo svět před systémem. Já to upřímně vidím na letopočet 10.000 – 12.000 tisíc let před Kristem. Zároveň však nejsem přílišným zastáncem teorií o Atlantidě. Tyto informace jsou pro nás naprosté tabu a můžeme se vše jenom domnívat. Od důvodů, které k nějaké události vedly až k rozličným spekulacím. Za sebe mohu říct jen jedno, lidskému vědomí tyto informace v objektivní formě zatím dostupné nejsou. Tedy jedná se o hru jiných hráčů.

         • Ježiš neprišiel učiť len židov, (v tých časoch pojem žid neexistoval) ale všetkých ľudí.
          Boh judaizmu nemá s kresťanským nič spoločné. Boh judaizmu je to, čo si farizeji vytvorili z Boha, keď neuznali Ježiša za Bohočloveka a zo SZ, ktorý im tiež nevyhovoval si vytvorili vlastné náboženstvo, prekrútením zmyslu, judaizmus a talmud a podĺa príslušnosti k tomuto náboženstvu sa potom volajú židia.

          • Z diskuze na suenne:
           Kde byl skutečný Jeruzalém? Co znamenalo slovo „Jeruzalém“ původně? S dnešním pseudo – Jeruzalémem, kde jezdí zbožní turisté, nemá nic společného. Kde byl Ježíš Kristus ukřižován? Přece v Konstantinopoli !!
           https://www.suenee.cz/doslo-k-tomu-asi-v-18-stoleti/#comment-9995
           V roce 1250, když polovina světa podléhá „Tatarskému chánu“,mamelučtí Kozáci vládnou v Egyptě až do roku 1517, pak od roku 1517 do roku 1585 jejich moc nahrazuje vláda Istanbulu (Grada). Od roku 1585 se Mameluci – Kozáci znovu dostali k moci v Egyptě a vládli tam až do roku 1798, kdy Napoleon napadl Egypt.
           V roce 1811 kozáky – Mameluky vyřezali Britové, podle názoru Britů, jako očistu terénu z „nadbytečné slovanské populace“. Historie Egypta se uměle, značně prodlužuje o tisíce let dozadu, všechno se děje tak, aby paměť kozáků Egypta byla vymazána v myslích dnešních slovanských národů.

           A je tu hodně lží, co říkají dnešní církevní hodnostáři ..

           Kde je Pravda ?? Kristus se narodil na Krymu, nа mysu Fiolent, Stonehenge byl postavený v roce 1949, před 200 lety se stala Apokalypsa na Zemi. Celá města a milióny lidí zemřely pod vlnou bahna. Armáda Napoleona a armáda Alexandra I. bojovaly soudružsky na stejné straně ve válce roku 1812. Napoleon opravdu prohrál válku s Rusy ? Nebo je to jinak ? V jakém roce vybuchl Vesuv, který zničil Pompeje? Odpověď zní následovně: Největší výbuch Vesuvu ve středověku nebyl v roce 79, ale v roce 1631 v sedmnáctém století. Tehdy všichni zemřeli.
           Kristus Andronik se narodil 25.12. 1152 našeho letopočtu na Krymu, nа mysu Fiolent. Toto místo je popsáno v evangeliích jako Betlém.
           Byl ukřižován 22.3. 1185 n.l. v Konstantinopoli na hoře Yoros , pak přišla z V.Tartárie odplata v podobě IV. křížové výpravy, kdy Ruští křižáci dobyli přímo Konstantinopol roku 1204. Proto ta dnešní tahanice o ruský Krym. Koloseum nechal postavit Papež už jako Ruinu na okrasu města v roce 1790 nl, a Stonehenge byl postavený v roce 1949 na zakázku Armády v uzavřené vojenské z.

           http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry.2/

           • Takže, keď vznikol islam v 7 storočí a dobíjal Byzantskú ríšu, tak tá vlastne neexistovala a ani kresťanstvo a vládali tam ukri a kozáci ?
            Všetky historické dokazy, staré kroniky, datovanie nálezov, pamiatok, sakrálnych staviebm fragmentov evanjelií, rímskych záznamom, dokonca z 1 storočia, to všetko je gigantická lož Vatikánu.
            Koloseum zámerne postavil ako ruinu a ukrovia vykopali Čierne more…

            Sorry, ale nežeriem to.

            Sorry, ale bol to Radomír a nie Kristus…:

            http://leva-net.webnode.cz/products/chronologie-14-maria-a-radomir/

            :-)

            • “Všetky historické dokazy, staré kroniky, datovanie nálezov, pamiatok, sakrálnych staviebm fragmentov evanjelií, rímskych záznamom, dokonca z 1 storočia, to všetko je gigantická lož Vatikánu.”

             SAMOZREJME, že áno.

            • No, Robo, až je všetko podvod začni týmto. Vysvetli nám povod stigiem :

             Až to zvládneš, tak začnem uvažovať nad tvojím SAMOZREJME.

             Lekárske vyšetrenia stigiem

             Zvesť o stigmách P. Pia sa rozšírila ako blesk najskôr v Taliansku a neskôr po celom svete. Začali prichádzať novinári, ktorí boli svedkami obdivuhodných zázrakov a mnohých, aj vlastných obrátení na príhovor P. Pia. Pre veľkú publicitu sa rehoľní predstavení rozhodli dať podrobne lekársky vyšetriť rany pátra Pia.

             Rehoľní predstavení najskôr o to požiadali prof. Luigiho Romanelli. Podrobné vyšetrenie sa uskutočnilo 14. 5. 1919. Potvrdilo, že chodidlá a ruky sú celkom prebodnuté a rana v boku, dlhá 8 cm, hojne tepnovo krváca. V záverečnej správe prof. Romanelli napísal: „Pôvod rán P. Pia nie je prirodzený. Príčiny, ktoré vyvolali ich existenciu, majú nadprirodzený charakter. Medicína nedokáže tento jav vysvetliť.“

             O vyšetrenie stigiem P. Pia požiadali aj prof. Bignamiho, ktorý bol ateista a vopred vylúčil pôsobenie nadprirodzených síl, pretože jednoducho neveril v ich existenciu. Po vyšetrení profesor udivene vyhlásil, že neexistujú také chemické substancie ani choroby, ktoré by mohli spôsobiť takéto rany. Profesor Bignami nariadil liečenie, pretože chcel dokázať, že po dvoch týždňoch takého liečenia sa rany zahoja. Nariadil, aby: 1) P. Pio nemal nijaký prístup k jódovej tinktúre a iným medicínskym prostriedkom; 2) obviazali rany P. Pia a zapečatili ich v prítomnosti dvoch svedkov; 3) rany kontrolovali každý deň ráno počas ôsmich dní a po kontrole ich opäť zapečatili.

             Predstavení kláštora veľmi dôsledne dohliadali, aby sa vykonali pokyny prof. Bignamiho. Výsledok bol, že počas ôsmich dní liečenia sa rany vôbec nehojili a celú dobu hojne krvácali.

             Ďalším profesorom, ktorý vyšetroval stigmy P. Pia, bol prof. Giorgio Festa, ktorý vo svojej správe napísal, že celý nervový systém aj duchovné schopnosti P. Pia dokonale fungujú. Vyhlásil, že rany jednoznačne nevznikli ako dôsledok pôsobenia samotného pacienta, že rozhodne nevznikli pôsobením nijakých vonkajších alebo vnútorných činiteľov a že výzor ani pôvod rán sa nedá vysvetliť na základe medicínskeho poznania.

             Stigmy P. Pia 50 rokov neprestajne krvácali, nehojili sa, zachovali si trvalú čerstvosť, nevytvárali hnisavé ložiská ani zápaly či nekrózu. Tento úkaz úplne odporoval biologickým zákonitostiam. Na dôvažok, vo chvíli smrti P. Pia rany celkom zmizli a nezanechali po sebe ani len najmenšiu jazvu. Pre lekárov to bol ďalší výnimočný zázrak, nakoľko všetky rany spôsobené poškodením tkaniva po sebe zanechávajú trvalú stopu v podobe viditeľných jaziev. Pre lekársku vedu je to úplne nevysvetliteľný jav.

             Stigmy P. Pia boli zvlášť výrečným znamením, ktoré vyzývalo všetkých k obráteniu. Boh vo svojom veľkom milosrdenstve dal ľuďom prostredníctvom pátra Pia šancu, aby sa k nemu vrátili v zvlášť ťažkej dobe veľkej duchovnej krízy, v akej sa ľudstvo ocitlo.

            • Jak súvisia stigmy s históriou? Napríklad s prvým alebo štrnástym storočím?

             Ľudské vedomie je schopné liečiť, zabíjať, meniť fyzickú realitu a vraj aj minulosť..

            • Stigmy dokazujú, že Ježiš zomrel na kríži a bol Bohočlovek. To učí RKC, to sa píše aj vo fragmentoch, v evanjeliách, ktoré sa našli a sú datované od 1 storočia . Ty to máš za podvod. Ježiš Kristus dáva stigmy určitým kresťanom, mystikom, aby poukázal týmito viditeľnými znakmi, ktorých povod nie je ĺudský, čo potvrdzujú aj lekárske vyšetrenia, na pravosť náboženstva, ktoré založil na Petrovi a z ktorého pochádza RKC, ktorú neuznávaš a rovnako aj historické dokazy a čo tvrdí máš za podvod…

             Keby bol Ježiš iba človek, prečo by vobec určití kresťania boli stigmatizovaní ?

             Až bol Ježiš IBA človek a to je tvoj názor, tak potom treba vysvetliť povod stigiem pátra Pia.

             “Ľudské vedomie je schopné liečiť, zabíjať, meniť fyzickú realitu a vraj aj minulosť..”

             “Vyhlásil, že rany jednoznačne nevznikli ako dôsledok pôsobenia samotného pacienta, že rozhodne nevznikli pôsobením nijakých vonkajších alebo vnútorných činiteľov a že výzor ani pôvod rán sa nedá vysvetliť na základe medicínskeho poznania.”

             Nepoznám nikoho, kto by dokázal vytvoriť vlastným konaním stigmy, ktoré by mali také charakteristiky, ako zistili lekári ,čo vyšetrovali pátra Pia…A trvali cca 50 rokov.
             A aby po smrti zanikli a aj stopy po nich.

             Robo, nejdem sa miešať do tvojho svetonázoru, ale nežeriem, že všetky dokazy o kresťanstve, myslím aj fyzické sú lož a podvod.
             Nejdem tu riešiť túto tému.
             Ty si ver,čomu chceš ty, to je tvoja vec.
             Možeš pouvažovať aj nad týmto :

             Obraz Panny Márie v Guadalupe – rovnako skúmaný :

             http://www.esoterikweb.cz/clanky-nahled.php?id=2569

             Ten obraz vytvorilo tiež zázračne vedomie človeka ?

             Ale najlepšie je to nechať tak. Nepíšem sem preto, aby som tu presvedčoval o svojom svetonázore, ale pre iné hrozby…

             Trocha mi pripomínaš istého osvietenca počas komúny, ktorý sa vyjadril, že keby za ním prišli všetci Parížania a tvrdili, že videli zázrak, tak by im odkázal, že všetci Parížania sa musia mýliť…
             Taký si bol istý svojou pravdou.

            • V určitém náhledu je narušování časové kontinuity historie této civilizace, velmi dobře promyšlená past.

             Když řekneme, že před třemi sty lety nastal bod nula, popřeme tím celou historii. To je možné, ale anachronicky tím popřeme všechny události, které se staly před tímto bodem. Následně se stane to, že historicitu zvlášť významných osobností posuneme za bod nula a napasujeme ji do zhuštěného prostoru tříset let, které akceptujeme jako náš vědomý svět. Potom je zřejmé, že vědomí si synkreticky hledá možnost, spojit tyto osobnosti s ději, které měly jiný význam.

             Tyto úvahy jsou pro vědomí, které elity nasměrovaly k “tady a teď”, docela komplikované. Jenže pokud nepopřu historii, mám v ruce krystalicky čistý vývoj na duchovní rovině. Pokud se podívám na vývoj dosažení nesmrtelnosti v duchovních dějinách z pohledu člověka, začnu u Gilgameše (nedal to, protože sice rostlinu nesmrtelnosti získal, ale usnul – jinými slovy jeho vědomí tuto informaci nezvládlo), Zarathuštra se sice ptal Boha a stal u zrodu eschatologie v moderním pojetí, ale byl zabit vlky (nejspíše nájemnými vrahy tehdy oblíbených mužských spolků – tedy svým způsobem zednářů), Ježíš byl v kontaktu s Živým Bohem (Otcem) byl zabit, ale za zcela jiných okolností a své vůle (Šimon Mág už tehdy tvrdil, že Ježíš jako Bůh nechal dav svou smrt vyprojektovat – musím říct, že je to zajímavý názor, jež ani v nejmenším nelze odsuzovat) a vstal z mrtvých, nikoliv fyzicky ale ve stavu, jež má být dosažen.

             Pokud zhustím historii do předem vymezeného časového úseku odepřu si tím schopnost vývoje, který předcházel stavu v němž se dnes nacházím. Především jsem náchylný k manipulaci, protože ztrácím opěrné body, které mne v mém vývoji dovedly až ke stavu vědomí, v němž se právě nacházím.

             To, co vede k myšlenkám o přepisu dějin a dejme tomu tří set leté historii této civilizace je pojem času. Bez času a prostoru by neexistovala hmota, ale na druhou stranu třeba sny neznají pojem času v nám známém vnímání a rovněž s hmotou a gravitací nakládají naprosto jinak. Staré civilizace tvrdily, že čas zavedl Kronos, což znamená, že před tím musely nutně žít v jiném modu vědomí, protože čas neznali. Nutno říct, že i smrt je definovaná časem, který však byl zaveden, nikoliv že sám vznikl.

             Někde tam, na počátku historické linie leží pravda o níž Ježíš řekl: Učedníci řekli Ježíšovi: Pověz nám, jaký bude náš konec. Ježíš řekl: Už jste odkryli počátek, že se ptáte po konci? Tam, kde je počátek, tam bude i konec. Blažený je ten, kdo stojí na počátku. Takový pozná i konec a neokusí smrti.
             (L 9,27; Zj 20,6; Zj 22,13)

            • Július, nechcem sa s Tebou dohadovať.
             Už som písal, že aj pre mňa je Ježiš Bohočlovek. Len trochu inak, ako pre Teba.

             el, pre mňa je zaujímavé, že v mojom sa náš pohľad zhoduje.
             Napríklad Kronos tu stále pácha mnoho zla a je jedným z hlavných prvkov Matrixu..

            • ..v mnohom, nie “v mojom”..

            • Mě tam Julius zaujali ti Mameluci v Egyptě.
             Ono těch století bylo více než se uvádí v článku, ale pár jich je prostě tajných, už dříve mě zajímalo co se stalo po pádu Říma, nějak to nesedí ani v Anglii, o španělských Habsburcích jsem dlouho nevěděla.
             I naše území bylo jiné než pohanské, spečené valy a podobné zajímavosti.
             Prostě Slované byli rozšíření po celém středomoří a nikdo to nepotvrzuje.
             Nemají nás rádi.

            • Pravdu o Tartarii sa len tak ľahko nedozvieme. Iste tam prebehlo niečo hodne závažné, ale neverím, že kresťania tých čias Tartáriu dokázali zlikvidovať, pretože bola silnejšia…

            • Tartarii zničila zčásti přírodní pohroma a zánik dokončil západ. Pokud se časová posloupnost zhoduje s malou dobou ledovou v Evropě a s pohromou na Sibiři, se zánikem mamutů to bude jinak. Určitě nevydrží tělo v ledu bez poškození 30000 let.

        • Keď budeš čítať ktorékoľvek náboženstvo, resp. ich základné posvätné knihy “nejen mezi řádky”, prídeš na to, že je tam niekoľko vrstiev informácií – zjednodušene dve – pravé Poznanie a balast (prekrútené, skreslené, prispôsobené na porobenie – ovládnutie “veriacich”). Zvláštne je, že pravé Poznanie je všade identické, v každom náboženstve (myslím pôvodné, historické, nie novozavádzané moderné), kým balast sa líši podľa princípu “rozdeľuj a panuj” – každý “spolok” potrebuje nejaké svoje odlíšenie – svoje lži (akožepravdy), dresy, symboly, rituály, … Každé jedno, každé jedno náboženstvo je systém, vytvorený s cieľom získať moc (energiu, elektorát, slepé a hluché stádo veriacich- veľakrát nevediacich, iba veriacich, …). Pre ľudí ako jednotlivcov, tak aj pre ľudstvo ako celok, je nevyhnutné dozvedieť sa to pravé Poznanie – to, čo musí byť aspoň minimálne zakomponované do základov každej viery, každého náboženstva, pretože to jediné priťahuje “farníkov” do tej, či inej viery. Ale v čistej podobe, očistenej od nánosov zotročovacieho systému. Potom sa z más rôznym “dresom” veriacich, stanú davy Vediacich, Poznajúcich, … – a to jediné môže zmeniť situáciu vo svete.
         Prednedávnom bol spustený celosvetový projekt zameraný na nájdenie pravého Poznania vo všetkých relígiách sveta (nielen najväčších a najznámejších, ako kresťanstvo, islam, budhizmus, hinduizmus, judaizmus, šintoizmus, zoroastrizmus, baháizmus, sikhizmus, … no aj lokálnych – ako napr. náboženstvá, či viery afrických národov, polynézskych národov, …, mono- i polyteistických, takisto starých zaniknutých náboženstiev – Egypt, Grécko, Rím, …).
         Do projektu sa môže zapojiť každý, kto prejaví záujem hľadať, objavovať pôvodné dôležité informácie, ktoré priťahujú vnútro každého človeka a zároveň odhaliť, sám si uvedomiť to, čo tam bolo prekrútené, účelovo doplnené, … Je možné pracovať aj vo svojom jazyku. Viac informácií pre záujemcov tu: https://polahoda.cz/jedine_zrno

         • krok, kedy ti dojde, že ty hľadáš, to univerzálne svetové náboženstvo, new age, čo globalisti chcú servírovať masám ?
          Také, čo NEPOCHÁDZA od Boha, ALE VYHOVUJE MASÁM ?
          Pretože na to slúži ten tvoj ospevovaný projekt.

          Myslíš si, že keď rozmlátiš 10 váz a zoberieš z nich najkrajšie črepiny, že vytvoríš náboženstvo, ktoré pochádza od Boha ?

          Nie, stvoríš len ĺudské dielo, nedosiahneš nikdy kvalitu orginálu a dokonca v tých pozliepaných črepoch tvojho výtvoru ani nerozoznáš, ktoré črepy pochádzali z originálnej vázy náboženstva, ktoré dal Ježiš ĺuďom…

          Ale tvoj život, tvoje poznanie, tvoja vec…

          • Ja som mala chuť mu napísať,že keď sa prihlásim do toho ich projektu,koľko mi zaplatia.☺Ja im poskytnem to svoje zrnko pravdy,ktorú sa snažím žiť a nie len vymýšľať projekt “Mesto menom Zem”.Jedna masa–pomocou machrov z Allatra môže maximálne vzniknúť jedna stratená civilizácia ,nič viac.
           Videl si tú chobotnicu Allatra?Čo je to za megalomanský židácky projekt?Kto je v ňom zapojený?Tí istí,čo v KSB.Krok-slniečko-krok to musí vedieť,ale ani tak neprestane.Buď ho dobre platia,je v tých projektoch na vytvorenie NWO zapojený,alebo je až tak naivný…

           • Podľa mňa to nieje jeden z administrátorov, ale jeden z fanatikov.

            Už vymysleli tisíce projektov a ľudia im zas a znovu na to skáču.
            Pretože sú bez pamäte.
            Odobrali nám pamäť.
            To je celé.

            • Alebo loví na diskusiách naivné hľadajúce ovce pre Allatru,ktoré sa nevedia zaradiť,podobne,ako to robil Hox,po všetkých weboch,aby ich dostal ku KSB,potom až sa patrične vo svojej sekte zaučili,začali naplno raziť židovské Pjakinove rozprávky.Sekta Pjakinova pod gesciou Globálnych Parazitov,to už každý vie.

            • Študujú,študujú,tučné knihy poctivo čítajú,vzývajú Pjakina ,ale logicky zapochybovali o Zaznobinovi a to sa predsa nerobí!Ako si môže niekto len tak hala bala zapochybovať?
             Taurus a Lin ich pekne postavil do pozoru a dali im to vyžrať,pretože študujú,študujú,ale vôbec,vôbec nič nechápu…
             Taurusovi je z diskusie k pláči.Chudák,veď on sa tam na nich vôbec nemôže spoĺahnúť.Veď aj keby mu Zaznobin rovno do očí povedal,že ide podporovať Grudinina,tak Taurus neuverí.
             Ako chcú prevziať moc zdola,keď štúdium im zaplní celý život a furt sú takí tí Taurusovi podriadení nechápaví…

            • Ja myslím, že Zaznobinovi aj TauRusovi postačí, keď znenávidia kresťanstvo, bude sa im páčiť islam, pretože veď je “koránický” a hlavne zaujmú dodo postoj k politike. Nič nerobiť, všetko sa deje nalepším možný sposobom a Fico všetko vyrieši za nás, stačí ho podporovať i keď zavádza fašizmus a do krvi nenávidieť vlastenecké strany, pretože sú nacionálne = fašistické..
             Ženy na vodaSS budú pomaly inštruované, kde si majú kúpiť islamskú šatku na hlavu a ako majú poslúchať “autority” mužov, ako guru orákulum, TauRus, ktori to už vedia najlepšie ako s nimi zaobchodiť, keď názorovo nesprávne klopýtnu. Na pomoc pribehne Lin, Aksal, aby to nevyzeralo, že už je tu plný islam, kde len muž može povedať rozhodné slovo…..

             V podstate sa vyrába z ĺudí vták dodo a ten tiež nerozmýšľa.A keď ho lovia nebojí sa, všetko sa mu deje tým najlepším možným sposobom…

             Mantra funguje… :-)

            • Zaznobin sa pritom jasne vyjadril a naznačil, že Putin je agent Západu, ktorý spolupracuje s oligarchami, teda, a to je hlavné, čo z toho vyplýva, že nepracuje pre ľudí…
             Ešte potrvá, kým to na vodaSS zahladia a zahrajú do outu…

            • A popri študovaní tučných kníh,treba posielať pravidelne peniažky do kasičky pre guruov KSB…a tak si vlastne predplácať nič vlastnú likvidáciu…

            • Zaznobin má nádor na mozku?

       • Mám za to, že kresťanstvo nepochádza od predchodcov judaizmu, keby to tak bolo, tak si nepotrebujú vytvoriť proti nemu zástupnú armádu moslimov s novým náboženstvom islamom.

        • Najskôr ľudí zotročiť a potom i fyzicky vybiť prebytočných.
         A vlastnoručne? Veď prácu majú priam zakázanú.

         • Keby len prebytočných,furt len nás,Robo a my aj kresťanstvo sme tu stále.Takže niečo musí existovať,prečo dodnes nezničili nás,ale ani kresťanstvo.Toto je cez kresťanstvo posledný záťah na nás.Vidíme to len preto,že to s tými migrantmi sakra prehnali a ponáhľajú sa.Nie je Ti to divné,že len kresťania im prekážajú?

          Tak to vnímam.Cez islamizáciu nechcú zničiť len kresťanstvo,ale hlavne nás,gójimov.

          • Veď JASNÉ, že my sme hlavným cieľom a JASNÉ, že tentokrát pomiešaním s afričanmi, islam je jeden z vojenských nástrojov.
           Chcú tentokrát zničiť aj kresťanstvo, bo už je tu tisícročie (nech aj dve), už je to tradícia. Všetky tradície vyhubiť, nahradiť pornom a virtuálnou realitou.

           Nie, nieje mi divné, že spolu s nami chcú vyhubiť aj kresťanstvo.
           Mimochodom, aj islam a dokonca i judaizmus.

           • Chcem tým povedať,že nie je to len preto,že kresťanstvo má tradíciu a preto je jediný dôvod zničiť kresťanstvo.ONI chcú cez islamizáciu kresťanstva zničiť nás a pravých aj pasívnych kresťanov.Tých svojich obyčajných židov použili už neraz na likvidáciu.V záujme zachovania moci a vlády nad svetom,tých svojich dokonca s radosťou zlikvidujú…

            • nechce sa mi vyjadrovat ku “konceptualom” ale k tej islamizacii som sa tam vyjadroval niekolko x samozrejme bez odpovede alebo odpovede do stratena , v tom zmysle ze ked alah je boh a islam znamena vybudovat kralovstvo bozie na zemi a u nas v nasej kulture to existuje tak 1,preco nemozme pouzivat nase slova 2,preco sa nevraciame k nasim poznaniam ale mame prijmat nieco od nekial ked to “dobre” v tom udajnom islame mi pozname a mame ?
             Odpoved podla “konceptualov” ? predtym tu boli zreci a to je zle a pod. a to co zamlciavaju ze islam sa tlaci ako formu ovladania

        • Ono se jeví, že historie se opakuje. Vytvoření islámu vnímáné jako proxy projekt proti křesťanství, je opravdu podobné jako proxy armáda usa, kterou je IS. Cíle jsou stále tytéž, tedy zlikvidovat život a svobodu člověka, za účelem nadvlády nad ním. Co je však na této myšlence zajímavé je časový úsek, který odděluje obě události. Mechanismus, který se osvědčil v praxi, lze opakovat, a to i bez jakéhosi virtuálního gp. Na druhou stranu to potvrzuje závěr, že formy řízení systému jsou stejné pár tisíc let a zřejmě cyklického rázu, přičemž jejich účelem je udržení jednotlivce v nevědomosti.

      • Několikrát…… judaismus asi 3000 let, spíše méně, křesťanství 2000 let, no byly i podobné směry v Perzii, teď se nemůžu vzpomenout jak se to jmenují.
       Poslední je islám, jako na zavolanou…
       Jsem tu naposledy něco podobného kopírovala, že jak křesťané, tak judaisté čekali spasitele a zrovna na arabském poloostrově. No a v koncem 6.století se takový narodil. Otce tuším nepoznal, matka mu zemřela v dětství a byl vychováván strýcem, bůhví jak, když se pak choval jako dobytek.
       V Afghánistánu existovaly i jiné směry islámu, ty jsou zlikvidovány.
       V 11.století řádili hašašíni, ti zlikvidovali spoustu vzdělaných a hlavně vládnoucích lidí. Možná, že ti způsobili i dnešní militantní formu islámu. Ale hlavní viník je VB, wahabismus je jejich práce i vznik perských monarchií.

  • K tej taurusovskej špine som sa už neraz vyjadrila.Dokázané klamstvá o jeho vlastnej rodine úplne stačia,samý podvod a vykonštruovaná sektárska manipulácia.

   No a k tomu ADM? Veď to je taký istý blb,platený blb a vlastizradca.On napíše,že my hádžeme všetkých moslimov do jedného vreca? Veď to je ďalší zmrd.Kto hádže všetkých a IBA kresťanov do jedného vreca? IBA tí odvedľa a IBA kresťanov!Každý,kto sa považuje za kresťana je pre ADM a zvyšok smradov,satanista!!!

   Oni nie sú normálni.Veľmi zle skončia a nepotrvá to dlho.Svoju odmenu za zradu našich národov si vypijú do dna.Bude to v zmysle toho,čo postihlo Pjakina atď.
   Boli už zhora upozornení a nedbajú na to,takže je to len a len ich voľba.A toto sa pred bohom obkecať nedá tak,ako na ich diskusii…

   A čo ten Hatem Berrezouga ? To sú tie chápadlá treťosektorovej chobotnice,robí presne to isté,čo Taurus a jemu podobní.Teraz vedľa na hlavnej stránke dali ešte jeden článok od neho,v ktorom píše,že je Islám reformovateľný,ale iba v svojom pôvodnom prostredí a rozpisuje sa tam,ako krásne tam v Tunise všetci v láske nažívajú.
   Tak,nech si z Tunisanov berú príklad ostatné moslimské krajiny a nech ukážu svetu,že nie sú zvieratá bez IQ,pretože degradovali tak vďaka množeniu s najbližšími príbuznými,že to priznávajú aj samotní ich imámovia.Také kecy,ale hlavne vraj treba posielať dosť prachov,aby sa množili tam u seba,robiť ani bohovi a v kuse len cicať,či v Európe,či na svojom území.Logiku nevidno,čo ja mám s tým?Prečo ja mám okrem svojej rodiny podporovať nejakých zdegenerovaných neschopných príživníkov?Nech si to riešia tí,ktorí to zapríčinili.Nech si to rieši západ,my sme nikdy nič nevykoristili.Nikoho sme nekolonizovali.Prečo má našej vláde viac záležať na hentých náplavách,ako na vlastných občanoch?My v soc.bloku sme im málo pomáhali? Chodili k nám študovať zadarmo,mnohí sa vrátili a čo dokázali? Koľko peňazí a prostriedkov sa za socíku sa posielalo napr.Afrike? A teraz sa celá Afrika premiestni do Európy? Čo s našimi soc.investíciami porobili? Čo so všetkou humanitárnou pomocou sami porobili? Bojujú a vraždia sa medzi sebou…Nedá sa to čítať,čo ten moslim vypotil.Cieľ je jediný,klamať,variť nás a obhajovať Islám…

   • Tento článok bol na leva nete v sekcii články a už nie je.Tam som ho čítala.Teraz som chcela pozrieť do diskusie pod nim a už tam nie je…https://berrezouga.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=639489

   • Čítal som ten článok. Súhlasím s tebou. Ale ten moslim si nechce priznať zásadnú vec a to je to, že Tunisko a nielen ten štát, ale aj Lýbia a za Kaddáfiho začali len preto prosperovať, že sa začali odvracať od pokrivených zákonov kodifikovaného islamu, prestali strikne uplatňovať, šáriu, nenávisť k nevercom a zbytok príkazov kodifikovaného islamu. Alebo aspoń oslabili akceptáciu toho zla nerešpektovaním negatívnych príkazov koránu..

    Prakticky tá sekularizácia znamená ten fakt, že tie spoločnosti začali prosperovať, ktoré sa začali odvracať od islamu. A to je podstatné, čo si moslimovia len tak nepriznajú.

    Podĺa mojho názoru by mali islam zakázať u nás a moslimov sem nepúšťať, aby sa nemohli šíriť a oni nech si v islamských krajinách urobia sami poriadok a sami sa rozhodnú, či chcú nasledovať defektný islam.
    Ale, ono sa historicky už ukázalo, že spoločnosti založené na tvrdom dodržiavaní islamu zaostávajú, plus degenerujú pre svadby medzi príbuzními 1 stupńa.

    • Kedysi dávno tu Peter presne v tomto duchu písal a dal aj odkaz na Kaddáfiho Zelenú knihu:
     http://www.ksm.cz/zelenakniha.pdf

     Ale najväčší problém je v tom,že do Európy pašujú tú najväčšiu spodinu,ktorej sa potrebujú zbaviť…

     • Nejaký vrcholový politik z nejakého afrického štátu asi minulý alebo predminulý rok vyjadril v tomto duchu pár slov – že sa za nich hanbí, že je to ich najväčšia spodina.

      Pre mňa sú dohady o akomkoľvek náboženstve v súvislosti s nimi bezpredmetné. Oni sú armáda a využijú HOCIČO.
      A ich pastieri sú vieme kto!

    • Mě by zajímalo kdo vymyslel Muslimské bratrstvo, tihle začali řadit v Egyptě, pak jinde.
     Ještě v 50 letech se ženy v severní Africe nezahalovaly, dokonce tam měli i mis krásy.
     Ovšem všichni sekulární představitelé byli zlikvidování.
     Naposledy došlo k vojenskému převratu v Egyptě, což se Američanům nelíbilo a muslimské bratrstvo bylo postaveno opět mimo zákon.
     O tom, že v největší americké základně v Kosovu jsou cvičení teroristé se ví.
     I v době válek na Balkáně v 90 letech tam Američané podporovali a dováželi mudžáhediny, kteří surové a barbarsky vraždili Srby.

     • Zajímavá zpráva na okraj. Včera zemřel arciglobalista, ideový úderník barevné a zlikvidované Evropy s. Peter Sutherland.

      • Super,to bol jeden z diablov,ktorí sa najviac angažovali za zničenie Európy miešaním.Sutherland bol v 90. rokoch generálnym riaditeľom WTO. V roku 2006 bol vymenovaný za osobitného splnomocnenca OSN pre migráciu.Bol to veľký internacionalista.Človek NWO.

       • https://www.novinky.cz/zahranicni/459870-zemrela-sorosova-zachrankyne.html

        Diskuse je zablokována, jaký div, nejspíše se to nedalo ani číst.

      • http://www.protiproud.cz/politika/3564-konecne-reseni-evropske-otazky-jak-vypada-v-teorii-a-praxi-tajny-plan-z-bilderbergu-eu-veli-zapomenout-na-vlastni-zemi-islam-to-zabetonuje-jsme-urceni-k-likvidaci-reinhard-c-2-odesel-plan-vsak-jede-dal.htm

       O Sutherlandovi trochu více.

       • Z článku:

        “Migrace z kulturně odlišných zemí je vítanou příležitostí, jak narušit homogenitu evropských národů.“ (projev ve Sněmovně lordů)
        „EU by měla podkopat národní homogenitu členských států.“ (tiskové prohlášení 2015)
        „Paní Merkelová je podle mého názoru hrdinkou.“ (tisková konference v Ženevě)
        “Multikulturalismus je nevyhnutelný a žádoucí.”
        “Národní suverenita je iluzí, která musí být odstraněna!”
        „Evropská unie měla rozbít ‘národní jednolitost’ svých členských států a otevřít se migrantům z jiných kultur“.
        „Evropská unie by podle mého názoru měla dělat to nejlepší, aby podkopala jakýkoli smysl naší homogenity a odlišnosti od ostatních.”
        „Proč nemůže kontinent, který má přes 500 milionů lidí a který žije v nejvíce prosperující části světa, přijmout milión lidí, kteří každoročně přicházejí přes Středozemí, a rozdělit si je na základě spravedlivého podílu?“
        “Státy EU by se měly přestat zaměřovat na ‘vysoce kvalifikované’ migranty, protože každý jednotlivec by měl mít svobodu si vybrat, zda přijde a studovat nebo pracovat v jiné zemi”.

        … a tak by se dalo pokračovat dlouho.

        Ale asi nejvýznamnější, alespoň svým dopadem, byla slova, co pronesl na zasedání Bilderbergu, které se konalo krátce před propuknutím hlavní vlny “migrační krize”. Na jaře 2015 v rakouském Telfs-Buchenu. Tam měl prohlásit následující: „Evropa a USA nemají pouze morální, nýbrž zákonnou povinnost chránit utečence. Chci požádat vlády, aby spolupracovaly, aby pochopily, že suverenita je pouhou iluzí. Že pojem hranice je zastaralý. K tomu patří pochopit, že stará slova a vzpomínky na vlastní zemi je nutné pohřbít a že my všichni jsme jedno lidstvo.“

        Postačí přece mírové, poklidné a inkluzivní míšení se “zvláště vybranou” populací, utlumení reprodukce “nevhodné” skupiny, degradace vzdělanosti…

        A islám to pak na závěr zabetonuje na věčné úrovni 7. století….

        Odešel nadšený propagátor a jedna z hlavních tváří tohoto projektu. Globalista Peter Sutherland. Heydrich jedenadvacátého století.

        Jeho plán však jede dál.

      • Irsko ale islamizováno není, s kým jsem mluvila kdo v Irsku žil, katolická země nemá zájem o muslimy.

     • Tá radikalizácia islamu je práca CIA, rozpracovaná na príkaz politiky chaosu na Strednom východe, ktorú potrebuje USA, aby zadržiavalo Rusko a Čínu a upevnilo si svoje mocenské pozície.

 22. Jamail Yareshi 4. január 2018 o 21:40

  CO je KSB/DVTR ?
  Po rokoch sledovani KSB/DVTR som napokon dospel k nazoru ze ide o ideologiu, ktoru ja sam nazyvam “teo-marxizmom”…lepsie vyjadrit to ani nie je mozne. lebo to vsetko som tu uz zazil – vsetke ty skvele zarive zajtrajsky.Je to stale dookola – ak zadrhnuty gramofon a mna uz to naozaj nebavi.
  Bohuzial ide o spojenie klasickeho marxismu/leninismu, teorie riadenia vychadzajuceho z marx/leninskej politickej ekonomie a ezotericko-kosmopolitneho/ekumenickeho Boha (Satana) vo spojeni zo scientologiou a vierou v technologicko-informacne nekonecno-HNR.
  Z mojho pohladu ide o nastroj zidovsko-ruskej oligarchickej elity – nedelitelnej sucasti zidovskych svetovych elit NWO, sluziaci k zaisteni moci nad vsetkymi rabami v zone slovanskeho sveta v zaujmoch ruskeho imperialneho oligarchistanu riadeneho svetovou zidovskou kabalou.
  V tomto dosledku Ide o ideo-mixerovy podvod na ovela vyssom leveli ako popri realizacii VOSR v r.1917 .Ludia, budte vo strehu, lebo opat ide “o nas bez nas”.
  Zmyslom tohoto ucenia “Teo-marxizmu” je urobit z ludi poslusne riadene ovce dobrovolne a aktivno prinimajucich svoju rol v “delenom” polyimperialnom svete NWO pod kuratelou tochto ideo-mixeru.

 23. Tu by som chcel trocha podrobnejšie rozobrať sofistikovanú manipuláciu jardoba z vodaSS :

  Celý príspevok je tu :

  http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-26/#comment-96364

  “Toto isté mi pripomína aj situáciu s hurá-“patriotmi“ AntiFICO. Keď vediac, že politika sa nikdy nerobí priamočiaro, a niektoré veci nedozreli, aby ich bolo možné aplikovať bez narobenia ešte väčších škôd – huckajú ľudí, že Fico dopustil toto, a Fico neurobil tamto… Robiac z ľudí nerozumiacich politike svojich „užitočných idiotov“ aby cez masovosť nálad v národe zaistili dosadenie do vlády svojho kandidáta, a akým spôsobom, to už je jedno…cez voľby alebo majdan…”

  Takže, podĺa neho tí, čo poukazujú na politiku súčasnej vlády robia tieto činnosti :

  a) sú hurápatrioti – teda hlupáci
  b) robia z ľudí užitočných idiotov
  c) chcú dosadiť svojho kandidáta ,či už cez voĺby alebo majdan

  To sú hodne závažné obvinenia a na základe akého dovodu ich takto jardob značkuje ?

  Dovod jednoduchý :

  Odvážali sa poukazovať na protinárodné kroky súčasnej vlády a Fica.

  Za akých okolností by mal jardob pravdu ?

  Keby sa potvrdilo, že Fico je vlastenec Slovenska, ktorý všetko to protinárodné , ktoré musí konať raz zvráti a obráti na dobré a škody na národe, ktoré podľa jardoba, ako správca kolónie musí robiť, nebudú nevratné.

  Aké záruky nám jardob dáva, že počas “manévrovania Fica” škody, ktoré vzniknú na slovenskom národe a štáte budú opraviteľné v prípade zmeny pomerov ?

  Žiadne. Len vieru vtáka dodo.

  Na vysvetlenie negatívnych javov, ktoré sposobuje politika súčasnej moci, ktorá može zlikvidovať Slovensko , našu štátnosť aj národ poukazuje nielen Kotlebova strana, ale aj Mečiar, Harabin a ĺudia okolo neho, ktorí jasne tvrdia, že súčasná politika v SR je devastačná.
  (A považovať Mečiara za blbca može len človek s obmedzeným intelektom.)

  Sú všetci títo ĺudia sú hurápatrioti – teda hlupáci, ktorí chcú majdan a zničenie Slovenska ?

  Asi ťažko, ale to nebráni jardobovi, aby týchto ĺudí takto označkoval, lebo všetci menovaní sa odvážili kritizovať súčasnú vládu a ich milovaného Fica…

  Záver : jardob nemá právo vydávať morálne súdy a značkovať ľudí, preto, že títo ľudia konajú niečo, čo sa jemu subjektívne nepáči…

  Pretože jeho riešenie je nekritizovať súčasnú vládu, Fica, spoliehať sa na to, že je on a aj jeho strana vlastenci, čo chcú len dobro Slovákom, sa nemusí potvrdiť v budúcnosti.

  Povinnosťou občanov je poukazovať na kroky, ktoré škodia Slovensku a Slovákom. Aj formou diskusie na internete.

  Tým, že tomu jardob chce brániť, že nič také sa nehodí, lebo Fico správne “manévruje” nás núti spoliehať sa na vlastenectvo Fica a jeho strany, ktoré nie je dokázané, skutky hovoria o opaku.

  Teda v podstate je jardob za neaktivitu, lebo hlúpi hurápatrioti nechápu a neveria koncepčnej geniálnosti, manévrovaniu Fica a súčasnej vlády.

  V podstate odporúča neaktivitu a uspatie v štýle vtáka dodo. Lenže práve pre takéto správanie ten vták už vyhynul a podobne možu pre rovnaké správanie vyhynúť aj európske národy, vrátane slovenského, ktorý je už dlhé roky v narastajúcej genocíde, za ktorú Fico a jeho vláda, rozhodne tiež zopovedá, napriek tomu, že je len správca kolónie – Slovenska.

  http://www.white-media.info/budte_jako_dodo.html

  • A kto im to tým chrapúňom nakukal?Koľko krát im ten ich guru Pjakin nahučal,že v dnešnej dobe sa revolúcia robí z gauča????????Kreténi!

   • Když roku 1505 na ostrově přistáli Portugalci, objevili zde hloupého ptáka, který se vůbec nebál lidí, neutíkal a bylo jednoduché ho ulovit. Když námořníci jednoho chytili a zabíjeli na jídlo, ostatní ptáci jen stáli kolem a tupě koukali.

    Keď v Nemecku migranti napadli ženu jedného Nemca a znásilńovali ju pred jeho očami, nebránil ju, ale volal mobilným telefónom políciu…

    Nicméně ho pravděpodobně nevyhubil člověk. Dronte měl totiž podle dobových záznamů příliš tuhé a nechutné maso, takže jej námořníci brzy přestali lovit. Vyhubila ho dovezená zvířata, hlavně prasata, která vybírala jeho hnízda ležící na zemi. Dronte se jich nebál a nebránil si ani své hnízdo, ačkoliv byl poměrně velký.

    Ńa európske obyvateľstvo útočia ich politici , ale nedokázali ich zlikvidovať, takže ich musia zlikvidovať, cez dovezené moslimské náplavy.
    Európske národy sú inteligentnejšie a silnejšie ako moslimské hordy, ale nebránia sa…

    Či to nie je dobrá ukážka výchovy ľudí k správaniu vtáka doda v praxi ?

    Napadlo, ma že správna prezývka konceptuála je vlastne “dodokonceptuál”.

    :-)

  • Všetko budú len maľovať na ružovo,len navádzať k pasivite.Žiadna kritika a poukázanie na to,čo sa deje.Ich mantra na záver “Vsjo iďot tak,kak ma”,”Vsjo v poriadke”.Išli by do teplých krajín a to doslova!Tam,k svojim!

 24. Na tomto príklade vám chcem poukázať na pokrytectvo TauRusa ohľadom islamu, ktorý tvrdí, že neobhajuje žiadnu konfesiu, teda ani islam.
  Všimnite si čo je zvýraznené.

  Dost nelibě nesu některé výroky, které se objevují na našich stránkách, i když chápu, že původ jejich vzniku je v nekontrolované migraci, která zaplavila evropská města.
  Tyto výroky se tykají muslimů a islámu („islámská pakáž“, „zakázat islám“ a podobné).
  Všichni, byť na podvědomé úrovni, asi chápeme, že problém není v islámu samotném, ale v islámu radikálním, který ale vznikl v dílnách GP, západních tajných služeb a Izraele, a potom byl naočkován některým skupinám islámské mládeže.

  …Útočníky proti islámu vůbec, bych přirovnal ke psovi, který kouše klacek a nevidí ruku, která ho bije. A ať se na mně nikdo nezlobí, je to tak….

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/jde-o-klacek-kterym-se-nas-snazi-bit-nebo-o-ruku-ktera-ho-drzi/

  TauRus teda nevidí problém v samotnom islame, ktorý historicky a dávno pred jeho zradikalizovaním a už za života Mohameda likvidoval iné národy, štáty, viedol agresie, ten islam je podĺa neho v pohode, nebezpečný je ten,

  ale v islámu radikálním, který ale vznikl v dílnách GP, západních tajných služeb a Izraele, a potom byl naočkován některým skupinám islámské mládeže. Obětmi radikálního islámu jsou především islámské země Čečenskem počínaje, Libyí a Sýrií konče. Také ony spolu s Ruskem nejvíce bojují s jeho projevy a nejvíce trpí jeho důsledky….“

  Takže TauRus nevidí problém v sunnitskom, šíitskom islame, ale hlavne v tom radikálnom, wahhábizme a ďalších. Absolútne ignoruje historické reálie a vývoj islamu v našom svete od jeho vzniku.

  A ako dopadnú tí, ktorý na jeho manpuláciu s islamom poukazujú ?

  P.S. Já islám, ani migrací neobhajují, to tvrdíš o mně jen ty. Protože umíš jen jezuitský překrucovat smysl řečeného. Stejně, jako neobhajují žádnou z existujících konfesí. To bys už jednou mohl pochopit a nevyprávět o mně pohádky.

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/globalni-scenare-pro-evropu-role-kultury-v-samorizeni-spolecnosti-cil-projektu-breivik-co-by-mel-chapat-nejen-kazdy-liberal-i-nacionalista/

  Pričom napísal celý obhajujúci článok islamu na levanete :

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/jde-o-klacek-kterym-se-nas-snazi-bit-nebo-o-ruku-ktera-ho-drzi/

  Nepripadá vám toto ako pokrytectvo , ktoré je také bežné na vodaSS ?

  • Taurusovi raz jeden čitateľ napísal veľmi výstižnú odpoveď na jeho drísty a manipulácie.
   Voľne povedané asi toto:
   “Nejaký imigrant z Ruska nám tu bude vykladať,ako sa máme správať k migrantom my?!!!Navyše taký,ktorý sa tu k ženám správa ako hovädo?!!”A navrhol Taurusovi inú prezývku,trefnú,ale už som zabudla,ako znela.

 25. Dobrý den. Chcem len vyjadrit podporu a podakovanie že ste mi otvorili oči. V poslednej dobe som hltal KSB ale stále som v sebe niesol nevyvratitelné argumenty v ktorych KSB vyslovene lže. Tyka sa to skôr krestanskych a historických tém kde to proste nezapadá do mozaiky. Tiež nechapem ako mohol Mohamed pedofil byť Človekom. No ale teraz ma to uz netrápi.. ale trápi ma nieco iné. Ja si myslím ze stale je na KSB kus dobrej pravdy.. ktorá zapadá do mozaiky. Myslím ze existuje GP, slobodni murári, egregory a matrix. Čo si myslite vy? Pomôžte mi pochopiť a zaujat racionalny postoj k KSB DVTR.

  • Vies ako sa manipuluje? 90% pravdy a 10% jedu.

   Mimochodom, na egregory docela verim, uz pred nejakymi 10-timi rokmi som niekde zachytila, ze jednotlivi bohovia maju tolko sily, kolko ludi v nich veri. Ze boh posilnuje svoju ovecku, a ovecka na oplatku posilnuje svojho boha.

  • GP byl nejdříve pojmenován jako globální parazit, až později na globílního prediktora. A kdo parazituje?
   Globalizace (z angl. global, celosvětový) je dlouhodobý ekonomický, kulturní a politický proces, který rozšiřuje, prohlubuje a urychluje pohyb zboží, lidí i myšlenek přes hranice států a kontinentů. MMF uvádí jako čtyři hlavní aspekty globalizace:

   mezinárodní obchod,
   pohyb investic a kapitálu,
   migraci osob a
   šíření znalostí.[1
   Ve skutečnosti většinu světového trhu ovládají velké korporace, banky a malí podnikatelé nemají moc šancí se prosadit.
   Globalizace navázala na předchozí dálkový obchod, na koloniální expanzi evropských zemí a na působení křesťanských misionářů mimo Evropu. Vynálezy železnice, parních lodí a telegrafu kolem poloviny 19. století proces silně urychlily, takže už v období 1850-1913 vznikaly světové trhy, z Evropy emigrovalo přes 50 milionů lidí a objem mezinárodního obchodu rostl až o 4 % ročně. Nový impulz dostala globalizace po roce 1945, kdy vznikl Mezinárodní měnový fond, Světová banka a mezinárodní organizace pro obchod GATT/WTO. Rozvoj letecké i námořní dopravy, zdokonalení komunikací a vznik internetu se podílely na další vlně integrace, provázené globální kulturou a životním stylem. Přesto se velké části lidstva na těchto vymoženostech nemohly podílet, takže nerovnosti mezi bohatými a chudými společnostmi dále rostou. Díky těmto rozdílům mohou mít podobné procesy v různých částech světa velmi rozdílné důsledky (např. zavádění volného trhu) https://cs.wikipedia.org/wiki/Globalizace

 26. КОБ (Концепция общественной безопасности) – viac než o úplné informácie obsiahnuté v týchto materiáloch ide o pestrú zmes pseudovedeckého spiatočníctva a tmárstva, špekulácie hlúpych starých páprdov posadnutých konšpiračným sprisahaním a megalomániou. Po dôslednom preskúmaní vzdelaný človek rozpozná, prečo v drvivej väčšine stúpencov tejto… organizácie, ide o zabrzdených hlúpych somárov, alebo mentálne retardovaných idiotov presvedčených o tom, že konečne dostali odpovede na zásadné otázky.

  http://lurkmore.to/%D0%9A%D0%9E%D0%91#.D0.9A.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE_.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.B8.D0.B8_.D0.9B.D1.8E.D0.B1.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9_.D0.98.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.92.D0.B5.D1.80.D1.8B

  • Stručný a podstatný výťah z článku si dal.

   Prečítala som len zbežne s prekladačom.
   Akurát som si spomenula na list vdovy po Petrovovi adresovaný Zaznobinovi,ktorý tu pred časom dával Adam…
   Niet čo dodať.Blázni a bezcharakterné individuá zneužívajúce túžbu ľudí po spravodlivej spoločnosti.Paraziti.
   Myslím,že aktéri a prisluhovači tejto sekty si vydláždili cestu do pekla.
   Keďže v pomätení mozgu už nerozoznávajú realitu od svojich bludov,tak im nevadí,že po nás potopa…

 27. Tohle dostalo mně :-D :-D
  Zastřelená medvědice:
  Jana z Arku 3.6.2017 o 13:38

  No ale vidím tady paralelu s tím, že medvěd je symbol Ruska . Někdo se snaží zlikvidovat slovanství, které reprezentuje Rusko. Takže útok na Rusko v symbolické rovině.
  Odpověď

  JS 3.6.2017 o 13:52

  Samozřejmě, sokoli a medvěd, ještě štika chybí.

  Vasilisa Překrásná, Ivan, medvěd, sokol a štika.

  http://leva-net.webnode.cz/products/proroctvi-soucasne-etapy-niceni-detskych-dusi-vedy-a-skazky/
  Odpověď

 28. Cicina píše o rozumném Koránu: Cico Ciciak 25.05.2017
  > Zvery chazarské a siono-fašistické sa nám premnožili a zase zdierajú ten ľud podtatranský…

  Nj, dobre (= efektívne) tí pohlavári biblického projektu globalizácie tú Bibliu spísali, čím Slovana (aj iných) dvojnásobne zotročili na úrovni jeho podvedomia:

  SZ = “manuál” pre otrokárov – judaistov (vraj starších bratríčkov kresťanov, ktorých treba vraj neskonale velebiť), a
  NZ = “slniečkársky manuál” pre osprostených poslušných otrokov! :))

  Naopak Korán (parafrázujem) tvrdí:

  Keď na vás útočia, zabite ich všade, kde ich nájdete, pričom/ale s mierou – keď prestanú, prestaňte aj vy, lebo i Boh je milosrdný a odpúšťa!

  Ďalšie rozumné tvrdenie z Koránu (parafrázujem):

  Vinný je ten, čo sa nechá zotročovať, než ten, ktorý zotročuje!
  Takže, kto môže viac za to, že škaredý chazar zdiera ľud podtatranský? :))

  Avšak na dvtr diskusii agenti (provokatéri-imitátori) a užitoční idioti, čo tam lezú, smelo/suverénne hlásajú, že KSB je údajne metóda globalistov na soft islamizáciu Európy a bielych.
  No, ak myslia pod tou islamizáciou to, aby sa biele ovce viac poľudštili, tak nedbám. :))

  Více zde: http://m.leva-net.webnode.cz/products/marxismus-svetska-verze-biblickeho-projektu-zotroceni-lidstva-3/

  • Cicina je komik: Cico Ciciak 29.05.2017
   GP chcel pôvodne v západnej Európe vymeniť jednu biomasu za druhú.
   Teda západné rozmaznané biele “opice”, ktoré sú nositeľom buržoázne-liberálnej (kapitalistickej), t.j. konzumnej ideológie, aby tak mohol vytvoriť z menej civilizovaných a menej náročných (prevažne čiernych) “opíc”, ktoré sem prichádzajú, novú – menej konzumnú kultúru.

   Více zde: http://m.leva-net.webnode.cz/products/navrat-k-biogennej-energie/

   Jinak k tvrzení v článku, že benzín a nafta vedou k zanesení motorů a etalon ne, by si měl Oracle něco přečíst k tomuto tématu, evidentně ví h*o.
   Právě tyhle složky vedou k usazování motorů a pokud chce aby dnešní motory zvládly etanol, musí být upraveny.
   Manžel po revoluci motory opravoval a nejvíc jich bylo poškozených z bionafty.

   A co bude žrát, když kukuřice a brambory se budou používat na výrobu etanolu?

  • To trvalo, po 3/4 roku konečne niekto z tých čo nás nazývajú fašistami a bielymi opicami verejne priznal, že tu mali všetci od začiatku pravdu a kobisti naozaj čakajú na islamizáciu Európy ako na spasenie.

   • Július tam psal něco zajímavého, ale velký islamista ho už smazal, mohl by to tu zkopírovat, ať víme co napsal tak pohoršujícího.

   • Je to úplne zjavné,čakajú na islamizáciu.
    Ale nejakým dvom ženským,čo sú poctivými študentkami KOB ,začal byť Fico podozrivý,naznačili obavy z Fica,lebo nie sú slepé,ale kobisti na tie články a vyjadrenia Fica v nich,nereagujú,mlčia jak voš pod chrastou.

   • Hej, bo sú to všetko šľimáci a takto si myslia že im panny pod nos donesú. Obyčajní šľimáci to sú.

 29. Jamial Yareshi 27. apríl 2017 o 13:38

  KSB ani DVTR nie su samy o sebe zle, len sa nesmeju stat ideologiou ci nabozenstvom, obavam sa, ze tak sa deje, nieco ako novocasna postmarxisticka ideologia aj zo svojmi vykladacmi a guru – ako ze som to len neuvidel skor ? Asi moje chapanie sa dostalo pod ideovu manipulaciu a deformaciu tychto vykladacov. Vdaka behu udalosti a Bozej vole som vsak prehliadol – zdrave racio a vyssie sebauvedomenie mna vratilo do skutocnej reality…a som za to vdacny

 30. Kto sú propagátori KSB:
  http://www.dvtr.eu/propagatori-ksb/

  • ty kokos J. ty sa s tým neserieš :D :D

  • Tak to je masaker, keď sa do mozaiky vkladajú skutočné časti . :-)

  • to sa to nejako “odkopuje samo” alebo čo sa to deje? :))

   Um 30.1.2017 o 12:54
   Dobrá numerológia je na najdise.cz

   Odpověď
   Hox 30.1.2017 o 13:41
   heh… tak jsem to zkusil a zjistil že toho spousta sedí jako kastrol na příslušné místo, zajímavé. A to tu na mě ještě čeká kniha Millmana „Čísla života“, která před pár dny dorazila.

   http://www.vodaksb.eu/diskuse/mimo-tema/comment-page-11/#comment-26541

   Tak dámy a páni, pokračujeme :) a je tu numerologický rozbor

   http://numerologie.najdise.cz/numerologicky-rozbor-formular/?narozeni_den=6&narozeni_mesic=4&narozeni_rok=1980

 31. Hox 19.12.2016 o 16:04
  Ještě bych se chtěl krátce vrátit k tématu koránického islámu, které vyvolalo takové reakce a místy nepochopení, i když už o tom utichla řeč. Něco málo dovysvětlit, protože v předchozí diskusi byly místy nejednoznačné obraty.

  Abych vyloučil nepochopení, dopředu budiž řečeno:
  1) ideál Koránu dnes v praxi neexistuje nikde, ani v islámské kultuře, ani jinde. Existují jen jednotlivci v různých kulturách, kteří ho praxí naplňují, ale kultura, která by ho realizovala, neexistuje a hned tak existovat nebude.
  2) historicky zformovaný islám, stejně jako historicky zformované křesťanství a další kulty je nástroj ovládání, manipulace, byznys projekt „elit“. Kultovní systém určený na podporu davově-“elitární“ společnosti, tj. forma fašismu, kultura potlačující rozšíření lidského typu psychiky.

  Jde o to, že dnešní křesťanství má s učením Ježíše společného přesně tolik, co dnešní islám s podstatou Koránu. Dnešní islám používá Korán jak „heslovník“, s nímž lze ospravedlnit cokoliv podle potřeby, i vzájemně vylučující se věci – stačí jen najít patřičné místo, vytrhnout z kontextu a zacitovat. To je však chyba kultury, nikoliv informací z Koránu, ten může sloužit jako užitečný nástroj (zdroj užitečných informací) i jako zbraň (vymývání mozků islamistům). Jde jako obvykle o míru a rozlišení.

  Jaký je tedy ideál koránického islámu? Ještě jednou napíšu, že to v praxi ve velkém nikde neexistuje. Je to člověk žijící podle svědomí v osobní komunikaci s HNR cestou řeči životních okolností, usilující o realizaci Záměru HNR na Zemi.
  A přesně na tento smysl odkazuje autorský kolektiv VP ve svých pracech, pokud se odkazuje na Korán. Jde totiž o to, že
  a) existuje objektivně určitá norma pro Člověka, předurčená Shora
  b) ta existuje bez ohledu na to, zda je někde zapsaná nebo nikoliv
  c) shodou okolností a historickým vývojem je norma, která je této Normě nejblíže, zapsaná v Koránu, nikoliv v Bibli nebo „posvátných textech“ jiných náboženských kultů (je to tak proto, že globální zákulisí nebylo schopné zdeformovat Korán tolik, jak dřívější informaci).

  Z tohoto důvodu a v tomto smyslu se VP na tuto normu občas odkazuje, i proto, že islám je součástí ruské civilizace a jako prevenci islamismu (viz také „Dlouhodobá antikoránická strategie GP“ – nikoliv antiislámská, ale antikoránická).

  Odpověď
  ADM 19.12.2016 o 16:22
  Není nic lehčího, než si Korán přečíst a zamyslet se.

  Tato špína vrhána na Korán mi připomíná pseudo-recenzisty KOBu, jež nebyli schopni dočíst jedinou publikaci.

  Všeho s Mírou, pak to totiž může dopadnout i takto:

  „KOB je soft nástroj pre prijatie islamizácie a akýsi predstupeň náboženstva, ktoré chcú zaviesť globalisti. „

  Odpověď
  Hox 19.12.2016 o 16:44
  > „KOB je soft nástroj pre prijatie islamizácie a akýsi predstupeň náboženstva, ktoré chcú zaviesť globalisti. „

  Tohle právě není s mírou, to je bez.

  Odpověď
  ADM 20.12.2016 o 15:57
  Všeho s Mírou, pak to totiž může dopadnout i takto = Všeho s Mírou, neboť když není Míra, může to dopadnout i takto:

  Odpověď
  žádnépivo 19.12.2016 o 19:44
  Něco jako islám se nedá porazit odporem. Nalézt to co je v islámské kultuře, pro nás pravdivé a rozvíjet to. Musíme si ovšem věřit, že rozpoznáme co je pravé. KSB je cestou míru, cestou která vede přes oběti, které se učíme předvídat a přijímat.

  Odpověď
  PetrD 19.12.2016 o 16:32
  Přiznám se, že mi noc není jasné(a rozhodně to není myšleno útočně), proč je v dnešní době vůbec nutné se odvolávat ať už na bibli či korán, když víme, že obojí je zdeformované ať už z jakéhokoliv důvodu.
  Odmala mě zajímaly „duchovní“ záležitosti, a byť je v dnešní době kolem hodně „ezo“ balastu, tak to, co jsi ve zkratce popsal jako původní smysl koránu, rozhodně není mnohým lidem či učením v žádném případě něco neznámého. A právě mnoho takových autorů pochází z ruskojazyčných oblastí. A pochybuji, že všechny ty zdroje by se odkazovaly ke koránu jako nejméně zkreslenému učení.
  Není mým cílem zpochybňovat odkazy na korán, nicméně k častým odvolávkám na korán ani nevidím důvod, pokud není cílem přivést muslimskou ruskou minoritu ke „správnému“ vidění islámu.
  Ale v případě etnických Rusů či západních Slovanů může být ten efekt možná spíše kontraproduktivní v mnoha případech, čehož je důkazem i to, že vůbec musíš k danému tému tématu vysvětlení podávat. Ale možná mi uniká něco dalšího?

  P.S. Něco se mi ve druhém příspěvku okopírovalo špatně. Neměla tam být odpověď Petrusovi.

 32. Mne pripadá, že pre autorov KSB je islam len nástroj na realizáciu ich skrytých plánov. Najpr radikálny islam využiť na zničenie kresťanstva, ktoré reprezentuje hlavne RKC, nakoĺko sa KSB veľmi tvrdo stavia ku RKC a selektívne jej dáva hlavnú vinu za biblický projekt, pričom skrýva rolu judaisticko – talmudského projektu, ktorý kresťanstvo infiltroval už významne od 14 storočia, pádom templárov, keď RKC a kresťanstvo stratilo kontrolu nad financiami, ktorá bola do tých čias rukách kresťanských templárov, ktorí podliehali pápežovi.Tento aspekt judaizácie a talmudizácie kresťanstva, vrátane kontroly pápežskej moci v súčasnosti si moc nevšíma.Miesto toho razí tézu, že kresťanstvo a RKC je od začiatku nástroj GP, čo také isté nie je.
  Hox 19.12.2016 o 16:41
  Istina je Istina bez ohledu na to, kde je napsána.

  Odpověď
  PetrD 19.12.2016 o 16:47
  Jistě, ale právě tam směřuje moje otázka – nemůže být Istina popsána bez odvolávek ke konkrétnímu(navíc zdeformovanému) učení?

  Odpověď
  eM 19.12.2016 o 16:54
  Podle mne může, ale musíš ji popsat dostatečně celistvě, a dostatečně všeobecně. To je KSB, a nemusí se odkazovat na Korán, pokud vím ani se nijak apriori neodkazuje. Korán je pouze uváděn jako jeden z nejmladších, a tedy nejméně zdeformovaných sdělení shora jakožto konceptu života člověka, a proto některé informace KSB mají odkaz na stejnou informaci z Koránu.
  Navíc to považuji za dobrý krok, protože pokud KSB míří i na vzdělávání věřících Islámu, tito věřící to budou číst o to více, o co více budou cítit že KSB neodporuje Koránu.

  Odpověď
  Sycak 19.12.2016 o 18:28
  PetrD: Jako bys mne mluvil z duse. Na to aby clovek byl Clovekem neni potreba zadny nabozenstvi. Svedomi ma clovek i bez koranu a bez bible. Nabozenstvi mne nejsou sympaticka – z meho pohledu nejsou potreba – treba se pletu.
  Je potreba jeste premyslet o tom, co bude dal, az se vsichni stanou Cloveky. Jak zajistit, aby se to nezvrhlo zpatky jako je to tu ted? To se myslim uz v dvane historii nekolikrat stalo. Takze dalsi pokracovani Lidstva by melo pomyslet na to, co potom.

  Odpověď
  jardob 19.12.2016 o 16:43
  Keď sa buduje koncepcia globalizácie, tak takáto musí obsahovať všetky dôležité aspekty života, nesmie byť akýmsi torzom. Preto do nej patria aj takzvane humanitné vedy, aj technické, a keďže filozofia je kľúčová veda z hľadiska správneho vývinu ľudstva, tak nemožno obísť ani otázku náboženstiev. Náboženstvá ovládajú životy miliard ľudí, preto ich nemožno ignorovať. A podobne ako Bashar Assad vo svojom interview načrtol, že proti falošnej idei treba bojovať správnou, tak aj tu… Totiž na rozdiel od bludov „svätých kníh“ a pseudonáboženstiev, Boh je reálne súčasťou objektívnej reality, a ľudstvo ho nemôže zo svojho života vytesniť. Bez spolupráce s ním, nemože ani dosiahnuť svoj genetiky predurčený vývojový cieľ. Preto treba aj tu nájsť správne odpovede, aby sme sa nezamotali do pavučín lží…

  Odpověď
  PetrD 19.12.2016 o 16:51
  S tím plně souhlasím. Smyslem mého komentáře ale nebylo v žádném případě vytěsňování Boha. Šlo pouze a jenom o úvahu, jestli je nutné pro popis objektivních jevů odkazovat ke konkrétním religím.

  Odpověď
  jardob 19.12.2016 o 17:13
  Viem, a no to som dal práve odpoveď nižšie:-)
  http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-41/#comment-18691

  Odpověď
  PetrD 19.12.2016 o 17:46
  Čímž ale potvrzuješ, že odvolávky na korán jsou určitou alternativou pro muslimy? V tom případě dobrá. Stále se ale domnívám, že pro etnické Rusy či středoevropany jsou ty odvolávky zbytečné samy o sobě.

  Odpověď
  jardob 19.12.2016 o 17:58
  Nielen pre moslimov. Užitok z toho môže mať každý. Korán sám o sebe hovorí, že je pre ľudí čosi ako pripomienkou na Boha. Niečo ako diár pre bežného človeka, ktorý nemá superpamäť a pamätal si všetko čo treba. To znamená, že sväté knihy v podstate nepotrebujeme, ak máme zdravý osobný vzťah s Bohom a toto spojenie funguje… No kým tento vzťah nebude mať celé ľudstvo, tak sväté knihy existovať budú, aby pripomínali ľuďom Boha. Zároveň budú existovať aj prekrúcači a falzifikátori písem – čo naozaj núti ľudí, aby sa obracali priamo na Boha a nie do písem.
  Aj v Biblii nájdeš skutočné múdrosti, napr. v knihe Šalamúna, v novom zákone je veľa skvelých podobenstiev, v Budhizme je tiež kopu múdrosti, Evanjelium Ježiša Krista je parádna vec – mnoho z toho je užitočné pre život každého. Sú to zdravé zrnká ľudskej kultúry (kolektívna skúsenosť ľudstva), škoda by to bolo zahodiť. Hoci najviac múdrosti je v prírode samotnej, je to svojim spôsobom kniha.
  A keďže nastupuje éra pseudoislamu, tak aj na toto obdobie je potrebná stratégia a tou je Koranický Islam (Očistené zdravé jadro Koránu, bez nánosov a balastu, s akým svedomie muža či ženy nemôže súhlasiť)

  Odpověď
  jardob 19.12.2016 o 18:04
  A ešte dôležitá vec – Koranický Islam (o ktorom sa často hovorí) nespočíva v žiadnej rituálnosti a kultovosti, ani individuálnej ani kolektívnej, žiadne klaňanie sa koberčekom, alebo návšteva mešít, či šaria… Je to život podľa svedomia, v osobnej komunikácii s Bohom, práca na svojich vedomostiach a morálke, kultivovanie svojej psychiky a práca na spoločné kolektívne blaho. Koranický Islam a Skutočná Ježišova blahozvesť – je jedno a to isté… Žiadne rituály, iba návrat k Ľudskosti.

  Odpověď
  PetrD 19.12.2016 o 18:05
  Dobře, proč ale korán víc než jiná učení? Již tu bylo psáno, že je údajně(a to slovo píšu záměrně, protože kdo byl oním objektivním posuzovatelem?) nejméně zdeformovaným náboženstvím.
  Zajímalo by mě ale, které konkrétní pasáže, súry či myšlenky jsou těmi, o které by člověk jinde nezavadil nebo byly tak podstatné pro autory VP? Jde to nějak vyjádřit?

  Odpověď
  jardob 19.12.2016 o 18:12
  Korán je aktuálny práve kvôli prebiehajúcej expanzii Islamského fundamentalizmu, ako neutralizácia.
  Čím pomohol VP?
  – Napríklad pomohol im pochopiť podstatu MIM, konkrétne im pomohol odhaliť koncept Miery. V jednom z ruských prekladov je: Boh stvoril každú vec a nadelil (rozmeral) ju Mierou.
  – Tak isto poukazuje na skreslenia v Biblii, dáva iný pohľad na udalosti opisované v Biblii.

  Odpověď
  vidlak 19.12.2016 o 18:13
  – Jezis nezomrel na krizi.
  – Dejudaizacia.

  Odpověď
  jardob 19.12.2016 o 18:18
  Veď si vezmi taký príklad a to ako funguje:
  Západ vlastní väčšinu hlavných médii sveta, a preto si myslel že môže klamať, svet mu bude veriť a nikto mu nedokáže opak…
  Ako Putinovo Rusko bojuje so západnou propagandou? Zakazuje média čo klamú? Cenzúra? Nie!
  Svoju propagandu postavilo na tom, že hovorí pravdu. Do svojich tolkšov si pozýva aj západniarov a v priamom prenose ich demaskuje a odrýva ich lži. Pravda je príťažliva a je v nej sila. Preto západ nedokázal pokriviť informačné pole v Rusku, a poštvať ľudí proti Putinovi.
  Rovnako možno poraziť všetky pseudoideologie, ak sa proti nim použije ich očistené jadro.

  Odpověď
  PetrD 19.12.2016 o 18:40
  O tom nepochybuji. Ale můj příspěvek byl o tom, čím může být koránické učení přínosné či výjimečné pro středoevropana či etnického Rusa. Proč se na něj odkazovat přednostně oproti jiným náboženstvím.
  A rozhodně nechci mluvit za všechny lidi, ale pro mě osobně nic z toho, co jste vypsali není ničím novým nebo že bych k tomu potřeboval přečíst korán.
  Domnívám se, že ono výše zmiňované původní poselství koránu(ale i jiných náboženství) v dnešní době není žádným mystériem. Osobně mi připadá debata o tom, které z velkých náboženství je více či méně zkreslené zcela zbytečné, protože v dnešní době otevřené komunikace jsou lidé schopni se dobrat základní pravdy mnohem snáze než tomu bylo v minulosti, a to bez nutnosti obtížně louskat více či méně deformované texty.
  Takže znovu – jestli jde o protiváhu „zkreslenému“ islámu, budiž.
  Ale jinak? Ty „prapůvodní“ myšlenky dle mého nijak světoborné nejsou s ohledem na jejich „originálnost“ jestli mi rozumíte.

  Odpověď
  jardob 19.12.2016 o 18:52
  Ja osobne by som neodporúčal lúskať Korán, ak človek nemá prelúskanú KSB. Možno sa v tom ľahko stratiť alebo uletieť na niečom… No ak sa človek snaží žiť ako Človek, vníma a analyzuje život, tak aj získava cit pre to čo je dobré a čo nie, čo spravodlivé a čo nie. A ľahšie tieto veci dokáže objaviť aj v slovách, ktoré sú napísané dosť svojsky a zle vyjadrené… Každopádne, europan alebo rus sa Koránom zaoberať nemusí, pravdu môže hľadať priamo zo života, alebo pri komunikácii s Tvorcom. Korán je ale dobré poznať ako jeden z mnohých zdrojov informácii, a najmä preto, aby človek mohol gramotne šíriť alternatívnu koncepciu v pseudoislamskom svete.
  vidlak 19.12.2016 o 18:27
  Clovek nie je vec z plasteliny s vdychnutou dusou. Clovek je obraz, ciastocka, sucast stvoritela. Zvyraznena tym, ze sa mu museli poklonit vstci anjeli. Az na Iblisa, Satana. Aj on je sucast stvoritela. Preto Bulgakovov Jezis hovori, ze vsetci su dobri, niet zleho. Miera vyvinu je v chapani seba ako sucast celku.

  Odpověď
  popolvár 19.12.2016 o 19:13
  Vzhľadom na to kedy Mohamed žil (Ježiš bol starší a staroegyptský pokus o monoteizáciu ešte starší) a zložito veršovanú podobu Koránu, tak zdá sa, že jediným zdeformovaním pôvodného Koránu do jeho dnešnej podoby je poprehadzovanie poradia pôvodných súr – 2. priorita ZPR/VV – chronológia…
  Biblia je na tom oveľa horšie – implementácia judaistického učenia, t.j. Starý zákon s Deuteronómiom a Iziášovou doktrínou skúpenia-zotročenia sveta, dogmy, Pavlove prekrútenia, cenzúra a falzifikácia Evanjelií atď…
  Plus v Koráne je ešte stále zakotvená neprípustnosť úžery (na rozdiel od Biblie, kde je úžera ž**ov na úkor zbytku sveta deklarovaná ako Božia vôľa). Preto terajšia radikálna islamizácia je len prostriedkom skrze plánovaného budúceho stretu „kresťanského“ s „islamským“ svetom len cestou, ako dostať Korán na zoznam zakázanej literatúry a navždy v pokoleniach preživších tento stret civilizáciíí zafixovať Korán = radikálny islamizmus = hrôzy a zverstvá proti ľuďom. Aj preto VP SSSR odkazuje tak často na Korán – je to dostupný zdroj, existujú aj postupy správnej chronologizácie súr, a to umožňuje, aby sa ľudia sami zoznámili s Koránom a nevytvárali si len obraz na základe mainstriemovej manipulácie…
  jardob 19.12.2016 o 17:12
  Ja by som sa ešte rád vyjadril k otázke toho, na čo narážala Aksal.

  Myslím že môžem povedať, že nikto z prívržencov KSB nie je nadšený rozpínaním kultúry historicky sformovaného islamu, a nikto to nepovažuje za ideál ani si nič také v europe nepraje.
  V tom, že sa táto kultúra sem do Europy hrnie, a europa sa mení, mala Aksal nepochybne pravdu a nemýlila sa. Pravdepodobne sa časom Západná Europa naozaj zmení na baštu tradičného Islamu, V4 sa možno podarí odolať, ale každopádne budeme prichádzať aspoň informačne s Islamom častejšie než by sme chceli.

  A čo s tým? Postavíme si hradby okolo V4 a bude žiť len sami pre seba izolovaní od sveta? Takéto civilizácie v histórii vždy zanikali, ktoré hoc aj mali dobrú koncepciu, ale mali ju len pre seba a nedelili sa o ňu so svetom (dokonca dostatočne nie ani s vlastnou spoločnosťou), prípadne si mysleli, že ich koncepcie druhých obídu…
  Vnutorný Prediktor určite predpokladal túto expanziu pseudoislamu a zrejme aj preto venoval toľko pozornosti tomu, aby bolo v Koráne odhalené zdravé jadro, to čo je v súlade s objektívnou realitou, – skrátka aby prívrženci KSB vedeli vysvetliť čo je v koráne správne a čo nie, čo je skutočný ISLAM a čo preudoISlam… Prečo? Lebo proti prekrútenej idei treba bojovať správnou… Zbrane sú nanič. Len idea dokáže poraziť ideu. A s čím budeme bojovať my, keď sa z EU stane kalifát? Budeme sa s nimi byť? Alebo ich presvedčovať aby sa vykašlali na ich náboženstvo? To asi nepomôže. Každá filozofia má v sebe kúsky pravdy, treba ich nájsť a na nich stavať svoju mozaiku. Práve preto treba rozumieť Koránu, čo je v ňom správne a čo choré… To má najväčšiu šancu uspieť aj u moslimov ktorí sem prídu. Treba do kalifátu infiltrovať pravdivú podstatu Koranickej vierouky, očistenú od nezmyslov a balastu. Lebo náboženstvá kazia a prekrúcajú vykladači – duchovní… Preto ich treba usvedčovať z lži, lebo aj tu platí, že prax je kritérium pravdy, a dobré idei prinášajú mier, a zle idei skazu a trapenie.. Podľa toho ich možno rozoznať, a hľadať v nich chyby (nie odvrhnúť celé, ale vyčistiť)
  Veď skúste sa každý sám zamyslieť, ako zvrátiť trend premeny EU na kalifát, ale tak, aby sme nezostali pri dnešnom nezdravom spôsobe života, ale posúvali sa dopredu vo vývoji zároveň (nie len brániť sa, ale zároveň tvoriť, vyvíjať), lebo dnešný stav civilizácie tiež nie je výhra, a každý národ má povinnosť podeliť sa o múdrosť s ostatnými.
  Relígia je spojenie – osobný dialog jednotlivca s Bohom bez prostredníkov, kníh a vykladačov. A takzvané Božie kráľovstvo si osobne predstavujem približne ako opis civilizácie „spojených rukou“ v knihe Jefremova „Hodina Býka“, tá ktorá odletela na misiu na Tormans, čiže harmonická spoločnosť. Kde relígia nie je fanatizmus a masový kult, ale čosi osobné a súkromné iba medzi jedincom a Bohom, a ľudia medzi sebou vedia harmonicky fungovať – je to o koncepcii riadenia spoločnosti.
  Chcú zaplaviť EU bakteriami lží? My z nich spravíme baktérie pravdy a zaplavíme nimu nielen EU ale celý svet.

 33. Zdravím,len krátko – Kob je sekta.
  Nemá žiaden vplyv na dianie v Rusku ani vo svete.

  https://www.youtube.com/watch?v=vcmVq7p2aAk

  • síce som všetko neprečítal ale z to čo viem o KOB mi vychádza, že keby ľudia prijali aspoň tie zásadné veci a myšlienky, ľudia by si rozšírili obzor poznania dosť rapídne čo by spoločnosť posunulo na míle ďalej od tlupolitarizmu. Takže kritika založená na báze aktuálneho vplyvu je irelevantná. Po druhé, napadané sú často práve dobré myšlienky, pretože sú nebezpečné. KOB rozhodne prináša nové znalosti ktoré idú až príliš “za hranice” a teda nebezpečný pre súčasnú elitu rozhodne JE. Ak by som ja dnes elitou, a vedel by som o KOB/DVTR, urobil by som všetko preto, aby toto zmizlo z povrchu zemského.
   Tým nehovorím že existuje len KOB alebo že všetko berem unblock ako pravdu. Určite nie.

   • Nepreháňaj . KOB ,v čom posunulo,neviem,na prijatie zásadných vecí,ako hovoríš,nie sú potrebné také zložité teórie,ale prirodzená človečina.
    Časť poznania vždy bola skrytá,to je predsa jasné,mne sa najviac na Leva páčili staršie články,ten o Sinajskom pochode bol výborný.To k pozitívam.

    • Zdieľam Tvoj názor.Prijala by som však,keby sa mi dostali do ruky tie úplne pôvodné nepreložené materiály, z ktorých dnešná KOB a DVTR vychádza.Ja som tie ich tlsté knihy nečítala.Len okrajovo.Takže sa za študenta KOB vôbec nepovažujem,žijem tak,aby som používala zdravý rozum a intuíciu.Tá ma nesklamala nikdy.

    • Kdyby všichni dokázali vyfiltrovat jen ty správné informace a využít je ku prospěchu, pravděpodobně se nebude lidstvo nacházet v situaci do které dospělo.
     Pokud jde o KOB a jeho rozvinuté „dceřiné aktivity“, dostalo se do problému až v době, kdy naostro začal první pokus o vstup do politiky.
     vlevo Пякин – Зазнобин – Ефимов
     http://img-fotki.yandex.ru/get/4104/dimkaf1.36/0_18ef4_894669f8_XL
     Pro běžného čtenáře nepodstatné a přehlédnutelné věci jako je např. : neznámý kolektiv autorů ( prezentující v technických částech práce známých, ale neuvedených autorů), dílo dává světu k dispozici (jako bibli koho ?), záměrné novotvary a překroucení významů myšlenek, při každé příležitosti vyvolávání dojmů, že jsou na jedné lodi s gosudarem, že vlast= oni, přitom např. u rektora univerzity Jefimova těžko obhajovat, že neví co činí, když se Zaznobinem učení na univerzitě zavedli a obohacovali o nevědecké ……….., přitom nemající schopnost vyargumentovat z čeho jejich učení vychází ( Pjakin: z tlustých knih), začalo být KOB vykřičníkem a soudní moc dala o sobě vědět. Když nebyl známý autor, byl známý nejvýznamnější šiřitel….a kolo se začalo točit.

     • Zdravím Ťa Jene:-).Utajovanie vedomostí je možno staršie ako človek,určite nezačalo Bibliou.Osobne si myslím,že zatial najlepšie je toto vysvetlené v Kabale,ale ja ako gój a naviac “iba”žena som sa naozaj mohla dostať len k malej,celkom malej indícii.
      Niekedy,veľmi zriedkavo sa však stáva niečo ťažko vysvetlitelné,keď “zrazu” vieš.Tak som sa sama ako 5 ročná naučila čítať,písmená som poznala,uvedomila som si,že stačí sa na slová pozerať ako na celok a predstaviť si obraz v hlave.Nebolo treba hovoriť nahlas.Paradoxne,do školy ma nechceli vziať,lebo som mala len 16kíl.
      Myslíš si,bez falošnej skromnosti,že my sme “bežní čitatelia”? Nie,ja si to nemyslím,tí skutočne bežní sa o Kobe nikdy nedozvedia.Uff,zas mi niekto povie,že sa preceňujem, to nie, iba je čas poznať svoju hodnotu.

      • Pěkný večer, Galino, taková schopnost by se mi hodila, ale jsem spokojen aj s tím co mám :-) a souhlasím s Tebou. Dělal jsem rodokmen, přes sto lidí z matrik, protože mi přišlo důležitější vědět kdo jsou moji předci a ne to, “jak se stát člověkem” – taková úchylná podprahová fráze – to musel vymyslet jen ten, který v lidech vidí tupce a slepice.

       • Souhlas, tohle muze rict jen ten, ktery se povazuje za neco vic, nechybuje a zrejme ma i patent na pravdu, rozum a moudro. A hlavne ma dokonale znalosti o tom, co prave a konkretne podnika obavany GP a tyto informace cerpa z prehledu mainstreamoveho denniho tisku ☺

 34. Ave 3. október 2016 o 13:49 …………….Dnes som si počúvla toto video z programu S. Veselovského, s hosťom V V Pjakinom. Je o KOB a Pjakin tam potvrdzuje schválenie KOB prezidentom Putinom v r. 2013. Ja som sa splietla, nemyslím si, že by sa plietol v tomto Pjakin. Nechcem prilievať olej do ohnivej diskusie, ktorá tu prebehla pred týždňom, ale myslím, že je fér, o informácii sa zmieniť.
  Dle mého současného názoru:
  Všichni, kteří v diskusi zastávali názor, že jde o dvě různé koncepce, měli pravdu. Ho ax zcela špatně argumentoval a podstatu jsme se od něho nedozvěděli. Že papoškuje Zaznobina, neznamená, že ví. Nebo ví, a to je ještě horší pro celý jeho tým.
  Po dohledání a prostudování především dvou příspěvků kobisty a specialisty na matrice Michaila Krasova, které vydal koncem roku 2013 ve velmi krátké době po sobě, rozumím „schválení-neschválení“ následovně:
  vnitřním prediktorem jsou ti, kteří do pádu CCCR vypracovali koncept na cestu k obnovení své moci s použitím principů ezoteriky, kabaly, šaman……,pomocí vytváření matrix – matric – obrazů v reálném světě. Aby dosáhli vytčeného cíle, potřebují nejméně 10% lidí stejně smýšlejících, Spojováním různých dějů a obrazů, které jsou předem naplánovány a my jsme jen jako množina křováků potřebná k jejich zakončení, manipulují a přitom nechají všechny, každého podle míry svého chápání, dělat na jejich myšlence –KOB a cíli převzetí politické moci.
  První článek Krasova je ze dne 21.12.2013
  pod názvem КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ “СОВПАДЕНИЯ, (téhož dne byla zveřejněna koncepce Kremlem),
  pod článkem odpověděl
  Mikhail Krasov replied to Evgeny
  Евгений, всё так.
  Je to odpověd potvzující, že Zaznobinův závěr o tom, že jde o identické koncepce, je správný.
  https://vk.com/mixail_krasov

  poté, dne 16.12.2013, vypustil Krasov další článek s názvem
  Матрицы в жизни и в кино, kde píše co jsou to matrice a na příkladech uvádí, jak funguje matrice. (také ta jejich)
  otázka a odpověď pod článkem zní:
  megapashko April 30th, 2014, 05:52 pm
  Где, кроме КОБ, есть знания, позволяющие формировать матрицы?
  mixail_krasov April 30th, 2014, 06:17 pm
  не встречал………chápete, nikdo jiný to nedělá, jinak by věděl
  http://mixail-krasov.livejournal.com/8969.html
  konceptuálové
  http://cs636316.vk.me/v636316816/11c5a/f72-mCTjY5A.jpg

  • Čiže Pjakin je ich guru a Putinove správne kroky len využívajú pre svoju sektu,či myšlienku,ako za pomoci Putinových správnych krokov získať tých 10% nadšencov ,ktorí sa na KOB namotajú a svojou vloženou energiou im- KOBistom pomôžu získať moc?Hádam som otázku položila zrozumiteľne.Rozumiem tomu správne?

   • Čiže správna otázka má znieť: Aké sú ciele VP CCCP?
    10% stačí takých, ktorí nadšene, z presvedčenia/či iných cieľov – budú šíriť myšlienku. Potom už sa to rozprestrie na celú spoločnosť. Bam.

    • Hej,len to “bam”vôbec nemusí byť pre ľudstvo spása,ale len pokračovanie otroctva v inom odeve.

    • PepekNamornik 3. október 2016 o 21:09

     to sice podľa poučiek je spravne ale k prevzatiu moci je potrebne mať toho mať podchytene viac. Prečo pan F.ico neuspel na prvy krat. 10% ktory siria myslienku je ok ale co ostatne, moc podla pouciek pozostava moci vykonnej, moci zakonodarnej a moci súdnej. Ak ktorakolvek z nich nie je podchytena alebo aspon nie je schopna sa podielat na prevzati moci nic sa neudeje. Toť podľa mojho usudku.

     • Poučky strácajú na význame.
      Už len preto, že za-KONo-“dar”-na moc je šmejdská už z podstaty a pretože vidíme v priamom prenose, ako sa prejavuje zmena objektívnej reality na moci všetkých šmejdov.

      • PepekNamornik 3. október 2016 o 21:52

       hej ale moc neprevezmeš ked maš len presvedcenych, potrebujes aj ludi zo systemu, inak smola, naposledy sa take nieco podarilo v 1948 vo februari a az potom si zacali dosadzat svojich ludi. Inak preco je to vsade okolo tak rozbite? Aby k niecomu podobnemu nemohlo prist. Ziadne prevzatie moci nikym alebo velmi obtiazne. Preto tí šmejdi, a šmejd proti šmejdovi nepojde preto musia zachovat status quo aby zle neskoncili.

       • Šmejd proti šmejdovi praveže odjakživa ide, to je na tom to vtipné.

        Asi sa ale moc nerozumieme.

        V podstate hovorím, že čo je proti prírode (súčasný systém/civilizácia), končí. Bude nahradené.

        U nás verím, že do 20 rokov.

        Podľa niektorých to u nás začne (viditeľná zmena) už budúci rok. Uvidíme, bolo by to krásne.

        • Tak.Šmejdi nech sa vytlčú medzi sebou.A my ostatní sa snažme aj naďalej žiť svoje životy poctivo a potom sa aj dožijeme tej očakávanej zmeny systému,ktorá bude pre nás a nie proti nám.

   • Gosudar může být třeba i jejich člověk, nevíme, má složitou situaci a musí hrát se všemi.

    • Nie, nemôže.
     Gosudar je človečí človek.
     Ak sú “oni” na našej strane, tak potom je to AJ ich človek.
     Veď to denne dokazuje skutkami..!

     • Putin-Človek a my-tých potrebných 10% obyčajných Človekov-čo ak sme pre Kobistov len potrební na to,aby nás použili ako výťah k moci,aby nás po starom mohli ovládať?

      • To píše ien a dáva to zmysel.

       NIKTO ale nemôže ovládať Putina, PRETOŽE je to Človek.
       Len Boh/Energia/Sila.
       Nikto nemôže ovládať Človek-ov.

       Ak chcú KOBisti ovládať, je ich životným záujmom zabrániť rozšíreniu Človek-ov.

       Človek s veľkým Č je totiž človek s prebudenými všetkými jeho schopnosťami. Alebo aspoň s podstatnou časťou.

       Je to márny boj. Môžu však získať trochu času, ak by boli z ich pohľadu extrémne úspešní.

       To všetko za predpokladu, že skutočne nepracujú pre nás.

       • Súhlasím.Preto hneď v prvej otázke pod rozborom iena sa pýtam,či Putina nezneužívajú na svoje manipulatívne ciele.

  • ien, záveru príspevku veľmi nerozumiem.

   Každopádne, že svet je tvorený pomocou obrazov, je stará pravda. Veľmi stará.

   Najmenej od dôb starého Egypta bola táto znalosť využívaná/zneužívaná programovo.

  • ien

   Vždy som v podvedomí pochyboval o VP SSSR a ich vykladačoch. Hoaxovi som napísal že Pjakin vytvára dojem že jeho skupina je hlavným poradcom p. Putina, pričom som vyjadril presvedčenie že p. Putin robí dobre že ho ale – ale vôbec nepočúva. Nie je čudné, že v poslednej dobe Pjakinovi chýbalo nejaké stále médium, ktorý by vyjadrovalo jeho vývody k objasneniu činov Globálneho parazita ktoré vývody mali byť smerodatné pre nič nechápajúcich politológov a politikov.
   Samozrejme takéto mnohé diskusné príspevky sa nezobrazovali v diskusií / príspevok vždy čakal na schválenie /, ale v takto vytvorenom vlákne ktoré Ste Vy nevideli, sme si často s Hoaxom od srdca všeličo kultivovane k veci aj od veci vysvetľovali. Hoax je jednoducho smrad. Celkom chápem prečo nenávidel môj pozdrav.
   Slovienom, všetkým Slovanom a ich poznaniu zdar!

   • Moje posledné obvinenie smerom k nemu dáva teraz ešte väčší zmysel.
    Aj to neustále omieľanie nielen od českých KOBistov, že poznanie minulosti (predkresťanskej) nieje až také dôležité.
    Pretože kto pozná minulosť, pozná VŠETKO.

   • Nikdy jsem ho nepovažoval za seriozního pro způsoby jak se choval k ostatním.

  • Vďaka za zaujímavé info. K vyššie uvedenýmu len malé upresnenie, prvý odkaz je k 21. novembru (XI) 2013. Zaznobin sa vyjadruje, že na stránkach Kremlu je deklarácia, a samotná КОБ ВП СССР je naučno metodologické prevedenie tejto deklaracie do života. Chápem to tak, že vlastne Zaznobin potvrdil, že sa jedná o KOB VP.
   K matrici – dobre, čo je potom zdrojom, z ktorého pochádzajú matrice a ich tvorba? Že by si ich vymyslel VP CCCP? To je predpoklad, ale nie dokaz, že zdroj matríc neexistuje.
   Ešte k Pjakinovi – mne sa ako človek zdá doveryhodný. Myslíte si, že by bol tak doverivý a prehliadol by, že s ním niekdo manipuluje?

 35. Napadla ma taká “kacírska” otázka, že ak GP nikdy (? – z princípu by nemal) neprekročí hradbu svojej (absolútnej?) anonymity, tak ako dokáže riadiť svet, formovať príslušné informačné pole, alebo napr. spôsobiť nejaký teroristický útok v presne stanovený termín, alebo vypustiť cez meédiá potrebnú informáciu/správu? Vlastní nejaké svoje súkromné meédiá priamo? Dochádza medzi GP a jeho blízkymi perifériami a agentami k nejakým osobným korekčným kontaktom? Vďaka. BTW: Dúfam, že som tento príspevok umiestnil do vhodnej diskusnej kategórie a ak nie, tak sa predom ospravedlňujem.

  • Celkom zrozumiteľne (jednoduchým jazykom) je to popísané v knihách Anastasie Novych – konkrétne o tejto problematike v knihách (v cz preklade) Sensei ze Šambaly III. a IV. – na stiahnutie na stránkach http://ibisbooks.cz/index.php?nma=downloads&fla=index

   • Skús to prosím zhrnúť do pár viet. Vďaka

    • Dám ti sem nejaké citáty, ale lepšie je preštudovať tú literatúru celú (8 kníh nabitých množstvom informácií z rôznych oblastí, čo vytvára ucelený obraz (mozaiku) o živote – doteraz je 7 preložených do češtiny – tá, čo nie je zatiaľ preložená odkrýva okrem iného aj pozadie nástupu VVP do čela RF):
     “…Abyste lépe pochopili problematiku elity tohoto světa, budu vám vyprávět příběh, který tomu předcházel.
     Jejich předci byli v podstatě osobnostmi, které se snažily uchovat znalosti předchozí civilizace včetně takzvaných nadpřirozených schopností. Avšak tyto znalosti předávali pouze jako dědictví, v krajním případě je odkazovali svým následovníkům. Tedy uchovávali a zdokonalovali tyto znalosti a zároveň je po generace udržovali v tajnosti před lidmi. Když se lidstvo značně rozrostlo co do počtu a postupně se rodily základy společenských a ekonomických útvarů, začali se objevovat také vůdci a leadeři. Jenže v pozadí jejich viditelné vlády stáli ‚strážci znalostí‘ nebo, jak se sami s oblibou titulovali ‚vyvolení bohy a duchy‘, kteří nejenže byli poradci vůdců, ale v podstatě je šikovně ovládali a nutili plnit své příkazy. Tuto zvláštní skupinu lidí nazývali různě: šamani, léčitelé, čarodějové, kněží apod. Ale jejich skutečné pojmenování je Archóntové.“…”

     “…„Ano. Z řečtiny se toto slovo překládá jako ‚náčelníci‘, ‚vládci‘. Ale pokud se ponoříme hlouběji do historie, bude nám odhalen skutečný význam tohoto slova, které zní ‚vládci světa‘. To znamená, že Archóntové v podstatě sami sebe zařadili do zvláštní kasty prostředníků mezi lidmi a vyšší mocí, později pojmenovanou bohové. Vůdce kmene, osoba veřejná a zodpovědná za svůj lid, byl ovládán Archóntem. Archónt reálně vládl kmeni prostřednictvím vůdce a zároveň vždy zůstával ve stínu. Toto utajení nabízelo více možností pro reálnou manipulaci s lidmi. Zatímco vůdce byl volen kmenem, Archónt předával své ‚magické umění‘ reálné moci pouze svému nástupci….”

     “,,,„Ne. Jejich počet je stálý. Tehdy, stejně jako dnes. Dvanáct osob plus jeden Nejvyšší Archónta, který stojí v jejich čele.“
     „Proč právě dvanáct?“
     „Protože tato civilizace se zrodila z dvanácti lidských rodů. Současní Archóntové jsou přímými následovníky prvních dvanácti Archóntů….”

     “…„Takže Archóntové stojí v čele světových náboženství?“
     „Fakticky, co se vlády týká, ano. Přesněji v čele světových náboženství stáli a budou stát jejich prominenti. V čele velké politiky a obchodu stojí jejich loutky. Dokonce všichni ti, kteří rozhodovali o osudu světa, například Alexander Makedonský, Čingischán, Tamerlán, Napoleon, Stalin, Hitler a jiní byli pouze figurkami na šachovnici Archóntů, s nimiž jen rozehrávali své důmyslné partie…“…”

     “…„Ale vždyť Archóntové nejsou žádnými nepřáteli! Jsou to nešťastní lidé, kteří si omylem zvolili prázdné a dočasné namísto věčného. Jejich volba směřovala ve prospěch hmotného, přesněji ve prospěch Ahrimana. Člověk si stále vymýšlí nějaké nepřátele, protože v podstatě není schopen vyřešit svůj vnitřní konflikt mezi Materiálnem a Duchovnem. Vztahy mezi skupinami lidí a mezi státy jsou vždy pouze nafouknutou a zvětšenou kopií tohoto konfliktu. Ve skutečnosti je největším nepřítelem člověka člověk sám, přesněji řečeno jeho Materiální podstata. Nemůžeme s ní bojovat obvyklými zbraněmi, protože čím větší je odpor, tím silnější je agrese ze strany Materiálna, vždyť do tohoto konfliktu vkládáte svou pozornost. Můžete ho zdolat pouze svou snahou nepoddávat se provokacím a svodům Materiálního principu a také soustředěním se na duchovno, na to, co je užitečné pro duši. A až zaujmete vnitřně tuto pozici a budete se jí upřímně držet, pak ani ve vnějším světě nebudete mít nepřátele a život se pro vás stane zábavnou hrou. Konec konců žijeme zde pouze dočasně, v podstatě jsme tady jen hosty.“…”

 36. Co to je za logiku ? “„Já se jít volit rozhodně nechystám. Proč ne? Za nás v Rusku volí jiní,“ uvedl další z moskevských důchodců odpočívajících v Parku kultury.” To si myslí, že mu důchod, který mu dovolí odpočívat v Praze pošlou kamarádi američanů (když je náhodou zvolí) z Moskvy ?

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Neni-pravda-ze-mame-mozky-vymyte-propagandou-Hovorili-jsme-primo-s-ruskymi-volici-a-dozvedeli-se-mnoho-zajimaveho-O-Putinovi-Jelcinovi-i-Navalnem-454285

  Rusové, prošli si takovým peklem rozvratu po rozpadu SSSR a ještě si dovolí takový luxus hloupého uvažování. Bylo by to u nás jiné ?

 37. Pre všetkých:
  1. Prečo Boh stovky/tisícky rokov podporuje na Zemi skupinu ľudí ktorá sa snaží riadiť ľudstvo, a ktorá je schopná v riadení, hoci v ľudskej rovine je na tom mizerne?
  2. Prečo sa radšej nezaoberá iba jednotlivcami, a nechová sa ako rodič, keď robí hádajúcim sa deťom policajta a rozhodcu?

  • Skadiaľ ty vieš, ako sa Boh chová ? Povedal ti to ?

   • Pozorujem, analyzujem a predpokladám, ako každý.

    • Z jednoduchej analýzy vyplýva, že ak existuje Boh, tak je to entita s s mocou a inteligenciou nad rámec možnosti pochopenia naším ĺudským mozgom.
     Keďže nemáme na to sa k nemu priblížiť našim rozumom a inteligenciou, tak nemožeme správne chápať dovody jeho konania.
     Až nemožeme správne chápať dovody jeho konania, tak ho nemožeme ani relevantne, správne posudzovať.

     • Petrus, berieš to moc čiernobielo. Ja nepotrebujem poznať Boha v jeho plnosti. Stačí skrz tie informácie ktoré zanechal vo všetkom čo nás obklopuje. Včela nemá rozum ani ako človek, a vie čo má robiť, čo sa od nej žiada od HNR – a prax potvrdzuje, že to čo včela robí skutočne udržiava rovnováhu v oveľa objemnejšom systéme… Nie je narušiteľom. Človek nerozumie mnohým veciam. Ale aj zanedbateľný zlomok stačí aby pochopil kúsok reality. Niekedy nemusíš poznať všetky kúsky skladačky puzzle, a aj tak vieš že tieto dva čiastkové dieliky k sebe patria (teda nie vieš, ale predpokladáš s vysokou mierou pravdepodobnosti)
      – ale nie o tom som chcel diskutovať. O existencii Boha môžme v inej diskusii. Držme sa témy, chcel som otvoriť diskusiu o tom, čo sa na tejto diskusii berie za fakt – existenciu globálnej moci, prečo prežila takú dlhú dobu, napriek nízkej mravnej úrovni. Zatiaľčo mnohé iné národy, oveľa mravnejšie zanikli. V čom bol podľa vás problém?
      K otázke č. 2. – z toho čo sa na svete deje, a násilia existuje dosť je zrejmé, že HNR sa sa k ľudstvu nestavia ako mentor jednotlivcov, že každého dobrého odmení a každého zlého potrestá… Funguje to očividne trochu podľa iných pravidiel… Prečo?

      • Porovnání se včelou. Včela nemá možnost volby, proto čií v souladu se záměrem HNR. Člověku HNR možnost volby dal a teď se dívá na to, co s tou vůli dokážeme udělat… Dal nám i důvěru, ale my ji pokaždé zklameme… Proto ty zaniklé civilizace… Každá civilizace má jiné podmínky k životu (biogenní, technogenní sféra) ale ať jsou podmínky různé pokaždé naskočíme na stejnou matrici… To znamená, že je to chyba systému v našem vědomí a podvědomí a příště, po našem zničení dostane tuto možnost volby někdo jiný, například delfíni, nebo mravenci…

       • oprava – činí

       • Nie je to chyba, ale niečí zámer, že stále skáčeme na to isté.

        • Pokud se neumíme vymanit z toho kruhu a pořád opakujeme stejnou chybu tak to podle mě chyba v systému je…Jsme jako přeskakující deska na gramofonu…Nejsme schopni se dostat na vyšší level…

         • Čo pre niekoho javí ako chyba pre iného môže byť zámer.
          A čo sa deje dávno nie je náhodná chyba ale niečí zámer.

         • Nehádzal by som flintu do žita. Nie nadarmo žije v ľuďoch nádej. Ak si vezmeš že celé ľudstvo je jedna bytosť, a v kute jeho srdca žije len iskrička nádeje že svoju úlohu zvládne, tak si myslím že Boh túto šancu nezadusí. V tom je jeho krása a múdrosť. V tom, že napriek tomu, že to celé vyzerá ako chaos, ako začarovaný kruh, je to perfektný algoritmus. To čo mi vnímame ako súbor pravdepodobností, Boh vidí ako ucelený scenár jasný ako 2×2. Dokonca Genezis píše “stvoril… a bolo to dobré”. Boh netvorí nepodarky, ktoré nesplnia svoj cieľ… Môžeš padnuť tisíckrát, ale cieľom je splniť poslanie, dosiahnuť cieľ. Dokonalosť tvorenia nenarušuje to, že v kuse padáme… Dokonalosť Tvorenia sa prejavuje v tom, že napriek všetkému zdanlivo nemožnému sa dosiahne cieľ ktorý je na objekt položený… Všetko zlé nakoniec pominie, ale dobré zostáva…

        • zámer to je,doporučujem pozriet knihu AllatRa tam najdete odpovede na vela otázok,medziiným aj akým sposobom a kdo manipuluje s ludmi aby skákali stále na to isté

         • http://allatra.eu/ Tak to hledím, to jsem vůbec neznal… Ale myslím, že to hnutí brzy zanikne, resp. degraduje v důsledku průniku psychopatických infiltrátů, pro které není lepšího prostředí, než “sdružení poctivých a přátelských lidi, kteří se snaží využit své nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti”.

          ( Proto taky neoliberálové milují a potřebují demokracii, lhostejno zda přímou nebo zastupitelskou… )

      • Čiastočne odpoviem na obe otázky:
       1) Pretože ako VP ZSSR povedal, niektorí žreci zradili a iné spoločnosti zas boli davo-elitárne.
       2) Pochybujem, že netrestá ale trest je primeraný zločinu ako je to? Kto bojuje mečom…

       • 1. Mňa ale zaujímalo, prečo ich trpí na vrchole pyramídy moci, taký dlhý čas, napriek ich skazenosti. Čo by sa stalo ak by na globálnej úrovni, na úrovni riadenia ľudstva neprihliadal na znalosti a schopnosti, ale výlučne len na morálku ľudí?
        2. Na zemi sa to skôr podobá na situáciu: “Keď sa rúbe les, lietajú triesky”. Zlí ľudia naubližujú okoliu dosť, než sa zlý jedinec spamätá… Tá miera slobody (voľná ruka v konaní) u dobrých aj zlých je dosť široká… Ale má to svoj objektívny dôvod, vieš aký?

        • 1) Dlhý čas?! Čo je tento tvoj “dlhý čas” v porovnaní všetkým časom univerza?
         2) Nesúhlasím, všetko sa deje v súlade morálkou všetkých zúčastnených a keďže morálka vo všeobecnosti je dosť nízka…

      • jardob, ale včela neposudzuje správanie Boha :-) Neberiem to čiernobielo.
       Len ty si zle formuloval vstupné otázky.
       Možeš diskutovať o probléme, ktorý spomínaš, až na to, že to nebude o správaní a konaní Boha, ale len subjektívne názory ľudí na tebou uvedený problém.
       Ako som písal, nemožeš správne posudzovať správanie a konanie Boha. Nikto z nás.
       A o tom si chcel diskutovať v súvislosti s problémom, ktorý uvádzaš. A na to som ťa upozornil.

       • Samozrejme že to bude subjektívna diskusia, inak to ani nemôže byť. Žiadny človek ani žiadna bytosť vo vesmíre nedisponuje plnosťou informácie ako Tvorca, ale len nejakou zovšeobecnenou diskretizovanou časťou. Veď aj mozog a intelekt človeka nepracuje s faktami ale iba s mierami neurčitostí. Môžem si byť istý že zajtra ráno vyjde slnko, ale reálne je to len vysoko pravdepodobné, no rozhodne nie isté… Kto tvrdí že vie niečo na 100 percent, klame sám seba. Avšak človek nepotrebuje 100 percent, existovať a harmonicky žiť sa dá aj na báze pravdepodobností, najmä ak sú vysoké…

        • Neviem, či je možné a tieto otázky, čo nastoluješ odpovedať s tým, že sa dosiahne vysoká báza pravdepodobnosti.
         Odpovede majú rozne koncepčné, filozofické, náboženské smery, ale otázkou je, či sa vobec blížia k nejakej vyššiej pravdepodobnosti.
         KSB/DVTR ti na to nedala dostatočné odpovede ?

        • jardob,
         keby som ti na tie tvoje položené otázky napísal moje názory, ako to ja chápem, tak by so nerozčúlil len teba, ale vznikol by tu nový flame, kde by som bol obvinený ako troll :-)
         Rozhodne by moje názory nekonvergovali s tvojimi. Takže sa radšej nevyjadrím a budem tu čítať iných.
         Inak, že Boh sa nezaoberá jednotlivcami je nesprávny názor. Už len to, že existuješ je dokazom, že sa tebou musel zaoberať a nedá sa predpokladať, že tvojím narodením jeho záujem skončil.

         • Nemyslel som to tak ako píšeš, že by sa vobec nezaujímal. Ale skôr, že prečo má vyššiu prioritu ľudstvo ako celok, než jednotlivec. Samozrejme že sa zaujíma aj o jednotlivcov, ale nie ako policajt (ako by si časť ľudí možno želala). Názor si povedať môžeš, len nie je treba nástojiť a presviedčať. To by nikam neviedlo.

          • Ak by malo vyššiu prioritu ľudstvo v celku, ako je potom možné, že už viaceré civilizácie zanikli? Každý človek má slobodu výberu/voľby – je to na každom jednotlivcovi. Tí až následne tvoria ľudstvo. Ak sa jednotlivec preváži na správnu stranu – “vstúpi do nirvány” (“spasí sa”, …), bez ohľadu na zvyšok ľudstva. Ak sa preváži ľudstvo z väčšej časti na správnu stranu – môže sa “spasiť” tiež (tzv. zlatý vek a pod.), ak tak neurobí a nahromadí kritickú masu “negatívnej energie (skutkov, postupov, myšlienok, …”) , potom zanikne rovnako ako civilizácie v minulosti. Takže otázka stojí na tom, ako sa rozhodne každý jednotlivec. Len ak správne rozhodnutých jednotlivcov bude dostatočne veľa (nad 1/2? – ľudstvo má slobodu výberu len cez jednotlivcov), má civilizácia šancu na pokojný vývoj v harmonickejších podmienkach.
           Otázka podpory zo strany HNR nestojí, prečo on podporuje/nepodporuje, ale či ja uskutočňujem tú správnu voľbu (+ alebo -)a tým pádom získavam danú “podporu”.

           • Samozrejme tí “správne rozhodnutí” jednotlivci by sa mali spájať s ostatnými, resp. pomáhať všetkým záujemcom s cieľom zabezpečiť pre ľudstvo vyhovujúci smer, nie nechávať si to len pre seba a svoju osobnú spásu.

    • jardo, skus najskor toto, Lazarov:
     О личной воле в разных религиях.
     https://www.youtube.com/watch?v=EQuL8fcF4ks
     potom toto, odpoved na tvoju otazku, Kotelnikov:
     Видеоблог Павла Котельникова. Выпуск 01 от 23 августа 2016 г
     https://www.youtube.com/watch?v=oDeHQG74WEU

  • HNR velice dobře vidí, co se na světě děje. Co je největším cílem GP? vyrovnat se HNR. Kdyby HNR vstoupil s touto entitou do otevřeného boje (trestal by je za jejich nelidské chování a podobně), sám by se snížil na jejich úroveň a potvrdil by tak jejich postavení na rovný s rovným… Tím, že nezasahuje, ponechává jim možnost volby, a trest přijde. Počká si, až odejdou z tohoto světa a až pak pocítí jeho spravedlnost…Proč i ti největší grázlové na smrtelné posteli žádají o odpuštění? Takže ON je nepodporuje. Každý člověk si může vybrat svojí cestu a oni si ji vybrali…
   2. Proč se nezaobírá jednotlivci? Protože všichni jsme jeho dětmi. On přece své děti usměrňuje a karhá (pomocí životních událostí), ale když člověk na to nebere ohled… Pořád se pokoušejí najít nějaké kličky, jak se jeho spravedlnosti vyhnout, např. transplantace a pod. Vždyť ne u všech rodičů se děti povedou. Kromě toho, každá duše si vybírá, v kůži koho by se chtěla ocitnout a jaký osud by chtěla prožít, vybírá si i rodiče, kterým se narodí. On těm duším dává tuto možnost…Když se podíváme na tu skutečnost, že každý jednou zemře, tak to celoživotní pachtění za majetkem najednou dostává komický rozměr…Co člověk v životě potřebuje? Trochu jídla, vody a nějaké přístřeší…Vše ostatní je balast…
   Jednou jsem četla nějakou povídku o člověku, který žil na nějakém ostrůvku. Když se chtěl najíst, ulovil si se svojí bárkou rybu, najedl se a celý den pak strávil sedíc pod palmou s pohledem upřeným na moře. Zastavil se u něj nějaký západní turista a zeptal se ho, proč neloví celý den, proč si neobstará více lodí, že by úlovky mohl prodávat do hotelů a mohl by si pořídit hodně věcí. Kdyby byl bohatý, tak by už pak nemusel nic dělat a sedět na břehu moře a kochat se pohledem na něj. Místní člověk se na turistu s nepochopením podíval a zeptal se ho: A co dělám teď???

   • Vďaka Aksal,
    budem pokračovať otázkami.
    1. Ak boh dáva takúto mieru slobody dobrým aj zlým, potom ako je to s jeho riadením celého stvorenia? Presnejšie, dá sa predpokladať, že aj HNR má svoj vektor cieľov (chronologicky a prioritne zoradený zoznam cieľov), a nie len vo vzťahu k človeku, ale vo vzťahu k všetkým vloženým systémom v celom stvorení. Svet sa predsa vyvíja, niekam smeruje… Tak ak jednotlivec má svoje objektívne Zhora dané ciele (či už si ich uvedomuje alebo nie), tak aj ľudstvo ako celok má svoj cieľ. Zem má cieľ, galaxia má cieľ… Každý objekt má vo svojej vloženosti cieľ… (a tiež periodu času – života)
    Ak teda HNR “ustupuje” pred zlom, ako potom vedie ľudstvo, vesmír a všetky prepojené veci k cieľu? Z pohľadu KSB je predsa celá stvorená časť objektívnej reality riadená algoritmom, ktorý možno nazvať Božím predurčením, ktorá obsahuje všetky možné varianty vývoja, vrátane “dráhy “ideálneho Zámeru, vrátane rôznych dopustení, “dobra” i “zla”. Ak možno veriť že táto veta Koránu je Zhora (v súlade s Bohom), prečo ju vlastne povedal? – “Zvíťazím Ja a Moji poslovia!”
    2. Ano, aj tak sa dá na to pozerať, ale ani u ľudských rodičov nie je hlavným cieľom byť policajtom, či bacharom. Deti sa potrebujú vyvíjať smerom k nejakému cieľu. Preto aj jednotlivé funkcie rodiča (ciele) majú svoje priority…

    • jardo, otoc otazku, kto vlastne potrebuje boha? Pes asi nie, ludia so zivotnou psychikou asi tiez. No a chod po rebriku vyssie.

     • Ještě, že jsi napsal toho boha s malým b.

     • špatná otázka. Správná zní k čemu Bůh potřebuje lidi.

      • Davaj tak. Ludia vystupia po pomyselnom rebriku, splynu s bohom alebo neviemco, frekvencie sa vyrovnaju do rezonancie, harmonie. A teraz? Nas znamy svet sa stane este potrebnym, ci zanikne ako zlo?

      • Tu sa celkom hodí tento verš Koránu (25:2…)
       2. Požehnaný ten, ktorému patrí moc nad nebesami a zemou, ktorý pre Seba nesplodil dieťa a ktorý sa s nikým nedelil o moc. On stvoril všetko čo je a dal tomu [náležitú] mieru. 3. [Neverní] začali miesto Neho uctievať iných bohov, ktorí nič netvoria, ale sami sú stvorení, dokonca sami sebe nemôžu ani uškodiť, ani prospieť, nepodriaďuje sa im ani smrť, ani život, ani vzkriesenie.» — V preklade Osmanova.
       Veršom 3 samozrejme prípad ľudstvo nekončí. Boží zámer je nadradený a veci sa dotiahnu do konca, prirodzenou cestou, vývojom, evolúciou psychiky.

       • Ja by som to skratil, verny ci verni bohu. Uz prvy dojem, pozehnany ten … . Moze niekto boha pozehnat? Je este nejaky vyssi mechanizmus, princip?

        • Dal som to preto, lebo ten verš znie, ako keby si Boh chcel adoptovať človeka. (Nesplodil si syna (ani Ježiša), ale od človeka čaká že sa ako syn bude chovať)

         • Koran 25:3 … dokonca sami sebe nemôžu ani uškodiť, ani prospieť,
          Opat sa vynara otazka. Moze boh sam sebe uskodit? Napriklad zaniknut? Ak si predstavim strunu, pokial kmita, je, my mu dodavame naladenu energiu. AK ju nema, dokmita. Dokmita aj neladenou energiou, pripadne bude preladeny. Nedivim sa islamskemu verni bohu. To verni sa da zneuzit, comu by zodpovedal aj terajsi obraz islamskeho sveta.

     • Chápem, kam mieriš. Tak som to ale nemyslel. Reálne bez Boha by tu nebol nikto… A takisto, Vesmír je riadený a nastavený tak, že každej racionálnej bytosti stačí vnímať a chápať čo ho obklopuje aby pochopil čo má robiť a ako žiť. Boh nadelil správu Vesmíru múdrymi správcami a radcami, hierarchiami riadení – mierami, takže ak počuješ vysoký vesmírny egregor (môžme ich pomenovať aj ako anjelov), je to ako by si počul Boha. Boh sa zrkadlí vo svojich stvoreniach, najmä tých, ktorý nie sú uprostred svojho mentálneho vývoja – evolúcie.

     • Podľa mňa si človek musí (dobrovoľne, vnuknutím Zhora – rečou života/okolností) uvedomiť a prijať existenciu Boha-Tvorcu, lebo inak nikdy nebude môcť naplno žiť morálne a podľa vlastného svedomia, s vedomím, že na Zemi má svoj určitý individuálny cieľ preddefinovaný od Zhora, ktorý má v konečnom dôsledku dopomôcť k hlavnému Zámeru Boha s ľudstvom: človek sa má stať zodpovedným námestníkom/správcom Boha na Zemi). Bez uvedomenia si existencie Boha, podľa mňa človek nikdy nemôže nadobudnúť pokoru, ktorá je podľa mňa takým základným/prvotným atribútom/predpokladom k jeho rozvoju (aby neničil Dielo Božie, ale ho naopak rozumne spravoval a ešte aj dotváral).

    • 1.Na tvoji první otázku nám dávají odpověď pohádky. Princ má za úkol něco najít, vydá se na cestu a najednou se dostane na rozcestí. Je jasné, že obě cesty vedou k cíli. Jedna se jeví jako lehká a bez překážek, druhá je klikatá a princ se musí popasovat s různými úkoly. Můj názor je ten, že ať by si vybral jakoukoliv cestu z těch dvou, pořád bude muset něco překonat… Ta cesta je dlouhá a HNR má času dost. Pokud tuto misi nezvládneme uskutečnit my, dá tuto možnost civilizaci po nás… A co je cílem? Myslím, že cílem je žít v HARMONII a lásce se vším, co HNR stvořil…
     Představ si, jaký život by byl na Zemi, kdyby se odstranily všechny ideologie a prostředky genocidy… Byl by tady RÁJ na Zemi. Problém je v tom, že někteří si myslí, že ráj je jenom pro ně, protože mají moc… Ale ráj, nerovná se moc a majetek, ráj je láska… Podívej se milující se lidi. Ti nepotřebují k lásce nic. Ani majetek, ani moc, potřebuji jenom jeden druhého… Jsou šťastni a to štěstí přejí všem lidem kolem…
     Takže HNR, jako náš rodič pro nás chce to, co každý rodič tady na zemi, aby jeho dítě bylo šťastné…Ne nadarmo se v Bibli říká, že nás stvořil k obrazu svému. Naši rodiče svojí láskou nám dávají vědět, co po nás HNR chce…Tak jako naši rodiče chtějí abychom byli šťastni, tak i HNR chce to samé, aby jeho děti byly šťastné…A to mohou jenom v případě, že žijí v harmonii s NÍM…
     Ještě bych se vrátila k tomu, že HNR zloduchy netrestá. Já myslím, že trestá, jen my to nevnímáme, jako trest. Někoho potrestá na jeho dětech, někoho tím, že přijde o majetek, někdo o čet, někdo o lásku, Hilary přijde o možnost být prezidentkou… Každý ztrácí to, na čem mu nejvíce záleží… Učebnicovým příkladem této teze byl seriál Čím se provinila Fatmagul? Velice poučné a ukázané jak HNR pracuje…Každý ze zloduchů přišel o to, co bylo pro něj v životě nejdůležitější a určitě to nebyl jen majetek a postavení…

     • Ano, to už je lepšia odpoved:-) Tá harmonia je určite veľmi vysoko v tabuľke cieľov, a na ceste k nej sa človek naučí aj to ako nájsť zdroj šťastia v sebe.
      Tým celým som chcel povedať, že aj Tvorca má nepochybne svoj cieľ vo vzťahu ku každému živočíšnemu druhu aj všetkým systémom ktoré stvoril. A procesy ktoré sa dejú majú svoju prioritu, sú časťami stratégií ktorých cieľ nieje len lokálny ale aj chronologický, teda pôsobí v roznych časových diapazonoch. Smrťou jednotlivca sa nič nekončí, duch ďalej existuje v algoritme egregorov s ktorými je spojený, vrátane rodovej línie, duša tiež nezomiera. Ľudstvo je podobne ako jednotlivec tiež formou uceleného organizmu ktorý sa vyvíja.
      Ak by boli globálne sily likvidované len preto že sú zlé a mravne nízke, tak by sa ľudstvo stále vracalo na nulu vo svojom rozvoji, pretože zlo je vždy dynamickejšie a pracuje v kratšom časovom rozpetí. Dobro je pomalšie ale oveľa mocnejšie. Je ako nosná vlna a pracuje v oveľa väčšom časovom rozsahu. Má mnohonásobne dlhšiu periodu života, vlnovú dlžku. Tí čo sa snažia o zlo, sú nakoniec vždy nútení pomáhať dobru. Vždy im niečo nevíde a ich možnosti a varianty sa obmedzujú. Dobro sa medzi tým zdokonaľuje, a ku koncu svojej periody zvíťazí…
      Tí zlí boli vďaka svojej mimoriadnej tvorivosti prví čo objavili globálnu moc, preto sa vedomosti zhromaždujú u nich, hoci im chýba morálka, ale dobro žije mnohonásobne dlhšie a až dospeje, zlo vyčerpá všetky svoje možnosti a nebude mať ďalší priestor…

      • No, z tej definicie my vychadza, ze boh stvoril zlo, aby pomahalo dobru. Preco by malo dobro zvitazit? Zlo splni svoju ulohu a zanikne.

       • V terminologii KSB existuje pojem Božie predurčenie – to znamená celý scenár bytia… Deje sa len to, čo má v tomto scenáry miesto, a to čo v ňom nie je sa udiať nemôže. Súčasťou scenára sú aj procesy ktoré vnímame subjektívne ako dobro alebo zlo, premietajú sa do emocii ktoré sú hybnou silou vôle a štartujú všetky procesy, spojené so živými bytosťami. Akcia vyvoláva reakciu a každá nerovnováha hľadá svoj vyváženosť. Vyváženosť sa nakoniec prejaví v harmonii, lebo všetky procesy sú prepojené a ovplyvňujú sa. Malé dieťa (do 3 rokov) ktoré máš na rukách ťa neťahá za vlasy lebo je zlé a chce ti ublížiť. Iba skúma svet a neuvedomuje si dôsledky činov, a ak mu ľudia nevysvetlia čo sa môže a čo nie. Tak bez empatie to môže vo vyššom veku prerásť do patologických rozmerov, chybnej psychike. Tak aj ľudia na začiatku, dostali rozum, ale nedostali bezpečnostné inštrukcie aby vedeli ako ho použiť. Tak sa učili pokusom a omylom, a niektorí sklzli do závislostí na zvrhlostiach, nerozvili v sebe empatiu, iní upadli do egoizmu. Situácia sa skomplikovala…
        No bol by to hlúpy boží scenár, ak by tá situácia nebola riešiteľná. A ja verím že kým existuje túžba po harmonickom svete aspoň v srdciach pár jedincov na svete, nádej ľudstva nezomrie a nakoniec bude cieľ splnený. Veď ak si pozeráš všelijaké Zvestovania, apokryfy, vrátane Ježišovho, všade sú náznaky toho, že to nakoniec dopadne dobre… HNR nie je fušer. Je naopak vynikajúci spisovateľ a sám číta svoje knihy:-)

        • Ci je fuser, ci nie, nejdem dnes rozoberat. Ale ine mi vrta hlavou. HNR je najvyssym hierarchyckym bodom. Hierarchia je zakotvena v principe. Aky sulad? Niekto musi tu nosnu frekvenciu, na ktoru sa ma vsetko zive harmonizovat, urcit. Dalej mi nie je z podstaty jasne, ci ide len o vyvoj cloveka, ci aj o vyvoj inych organizmov. Vo vesmire nie sme zrejme sami, budeme sa harmonizovat spolocne? Opat sa mi natiska otazka ich inych sucasti sveta. Budeme sa harmonizovat spolu, ci po etapach?

     • 1. Myslím si, že ciele sú pre každého jednotlivca a na tieto sa treba zamerať – každý z nás žije svoj život za seba a na konci dostane odmenu, akú si zaslúži. Súhlasím s názorom, že po určitom čase sa už duše, ktoré nedosiahli počas života na Zemi určitú úroveň, nebudú inkarnovať na Zemi, ale (možno) niekde inde… alebo naopak – duše na dostatočnej úrovni sa už nebudú inkarnovať na Zemi, ale niekde inde. Konečný cieľ pre dušu je dosiahnuť stav splynutia s Bohom.

      2. Nie všetci rodičia milujú svoje deti, príkladov je mnoho. S Bohom by som ich neporovnával. Tiež by som netvrdil, že duša si vyberá rodičov… možno si ale vyberá ciele a možno aj cestu (a podľa toho sú jej pridelení rodičia, ktorí zabezpečia fyzikálne danosti – silné stránky ale aj slabiny).

      3. Je (väčší alebo menší) rozdiel medzi tým, čo vnímajú jednotlivý ľudia a Boh ako úspech a neúspech z hľadiska plnenia božieho plánu a potom aj ako odmenu/trest. Absolútne verím v spravodlivosť. Skutočne zlí ľudia trpia viac pred smrťou, vtedy im je vyjavené, čo v tomto živote napáchali a za čo budú potrestatní. Úniku už ale niet. Nepochybujem o spravodlivom treste pre Albrightovú, Clintonovú, Samanthu Powerovú, Bushovcov, či Kisku a Lajčáka.

      • “Konečný cieľ pre dušu je dosiahnuť stav splynutia s Bohom.”
       – dobre, ale ako to chceš dosiahnuť, ak človek bude myslieť len na svoje budúce inkarnácie, karmu, a nebude plniť Božiu vôľu na Zemi. Veď budhizmus sa tvári, ako by sa ich tento svet ani netýkal… A pritom ľudstvo tu žije a má svoj cieľ kam by malo smerovať. To či tam kráča sa dá poznať, nakoľko je v harmonii s okolím, a ako mu odpovedá život na to čo robí…

       • Človek by nemal ani tak pozerať na predošlé alebo budúce inkarnácie, ako okolo seba a “do seba”. Keď sa ako- tak zastabilizuje a dokáže sa bez rušivých vplyvov pozrieť “do seba”, pochopí, čomu by sa mal v živote venovať – čo ho bude napĺňať šťastím (bez toho, že by ho mali chváliť/odmeňovať iní ľudia). Konkrétnejšie ciele/úlohy sú mu vyjavené pri rôznych životných situáciách, alebo trebárs aj v snoch.

   • Tak tohle je moc pěkný příklad.Když se nad tím člověk zamyslí,tak to otevírá další rovinu úvah.

   • “každá duše si vybírá, v kůži koho by se chtěla ocitnout a jaký osud by chtěla prožít”

    To je velmi nebezpečný blud, pomocí kterého mnozí neoconi, ale i různí pomatenci z prostředí New Age, obhajují krutost a nespravedlnost kapitalismu… Mizí tím důvod pro soucit, solidaritu i pro nápravu systému… Což je samozřejmě záměr, ale přemýšliví lidé by to měli prokouknout…

  • Boh ne-“podporuje” jednotlivcov ani skupiny, pomáha ľuďom napĺňať boží zámer. To znamená – podporuje svoje vlastné projekty. … Boh neinformuje o svojich zámeroch každého človeka rovnako, pravdepodobne miera zasvetenie jednotlivca do božích plánov závisí od miery, na koľko je človekom, od morálnosti, dodržiavania božích zákonov.

   Ja tu ale vidím v spoločnosti jeden veľký problém – niekto má prostriedky projekty realizovať, niekto projekty dokáže realizovať, a niekto vidí ten boží zámer. Málokedy je to však tá istá osoba. Moja otázka je: Boh “naschval” to takto rozvrhol, aby sme boli nútení sa medzi sebou zhovárať a spolupracovať, alebo… každý jednotlivec má získať dostatočnú úroveň vo všetkých 3 oblastiach na to, aby bolo možné daný boží plán realizovať (je táto druhá možnosť vôbec možná? veľa úspešných projektov vo svojom okolí alebo aj na Slovensku nevidím… Židom sa akosi darí realizovať projekty viac než iným a určite to nie je náhoda.). Ja osobne v čase striedam uvedené schopnosti… samému mi nejde dotiahnuť väčší projekt do konca…, hádam tu medzi nami sú aj šikovnejší a úspešnejší, lebo ak nie, všetci sme v **** :)

  • jardob, prečítal som si celé vlákno, niektoré príspevky sa dotkli podstaty odpovede na tvoje otázky. v podstate tieto otázky treba brať ako spojené nádoby, odpove´d na jednú črtá odpoveď na druhú a naopak.
   Prečo sa nezaoberá iba jednotlivcami? A prečo podporuje tú nemravnú skupinu, čo vie, resp.vdoteraz vedela lepšie riadiť? Lebo je jednoduchšie a lepšie v súvislosti s celkovým zámerom s ľudstvom s jeho úlohou aj mimo tejto planéty to riešiť s ľudstvom ako celkom. Dve kľúčové slová, z ktorých jedno tu už plne zaznelo: HARMÓNIA a GLOBALIZÁCIA. To jest, koncentrácia tvorivých a riadiacich síl ľudstva, ľudstva ako množiny mravných jedincov, žijúcich jak jednotlivo, tak aj ako celok v harmónii s ho obklopujúcim prostredím, schopných spojiť sa a koncentrovať v prýpade potreby za jedným cieľom.
   Ak si toto rozmeníš na drobné, skúmajúc ich krok za krokom, prídeš na to, že jedno bez druhého by bolo nedosiahnuteľné. Len táto cesta zabezpečí oboje…

   • sorry za toľko preklepov a hrúbok…

   • Ano popolvár, toto som chcel počuť. Riadenie ktoré sa týka jednotlivcov a riadenie ktoré sa týka celého ľudstva sú z hľadiska priorít samostatné procesy, hoc aj prepojené. Vývoj jednotlivca a vývoj ľudstva nemožno miešať dohromady, progres prebieha v úplne iných časových rozsahoch. Malé dieťa, jednotlivec, veľakrát padne na zadok, spraví množstvo chýb, kým sa z neho stane plnohodnotný Človek z hľadiska psychickej zrelosti, vedomostí a mravnosti. Zdá sa že vývoj ľudstva je veľmi dlhodobý proces, nech už ktokoľvek sa chopil globálnych procesov, je to vždy lepšie ako keby neexistoval v globálnom riadení žiadny pokrok a kumulácia vedomostí. Slepé uličky ľudstva sú biosférou likvidované, nikdy neboli zlikvidované nazbierané znalosti v globálnom riadení, vždy niekto znalý prežil kataklyzmu, takže nebolo treba začínať od nuly. A keďže zlo vždy robí chyby a ustupuje dobru, tak progres a vývoj pokračuje ku svojmu cieľu. Harmonia bude, až jedinec – celé ľudstvo – dozreje…

    Preto aj na tejto diskusii, konceptuálne znalosti majú o trošíčku vyššiu prioritu, pred slušným a uhladeným správaním. Je to síce nepríjemné ak sa niekto správa ako buran a otravuje druhých. Ale za slušné správanie zodpovedá v prvom rade každý sám, a môže sa mu naučiť aj bez špeciálnej pomoci. Zato konceptuálne znalosti sú vzácnosťou pre nás všetkých a je dobré ak sa ľudia o svoje poznatky delia, hoc sa správať ešte nenaučili. Nemôžme pochovať zárodok niečoho čo má vyššiu prioritu a týka sa celého ľudstva, len kvôli správaniu, ktoré sa týka len jednotlivca alebo pár ľudí ktorých to obťažuje. Toto treba chápať. Hoci aj to v rámci určitej miery, žiadne extrémy. A ak by sa niekto predsa len začal opíjať svojimi vedomosťami, a podľahol pýche, uškodí len sám sebe, nie druhým. Jednotlivec je nahraditeľný, ľudstvo nie. Vedomosti budú nakoniec dedičstvom všetkých.

    • S tymto sa da suhlasit.

    • Žijeme vo svete kde ľudstvo tvoria: svine, psy, démoni a svätci (sufijská analogia typov psychiky v KSB). Čo sa týka vedomostí, bolo by chybou učiť sa len od svätcov, lebo najviac vedomostí kumulujú u seba “démoni” a nežijeme v izolovanom svete…
     Svätci navyše si kladú ciele, ktoré prevyšujú dobu jednej generácie. Kladú si ciele ktoré sú oveľa dlhodobejšie ako cieľ hocakého démona. Preto v záujme prežitia a zabezpečenia dlhodobých plánov, treba sa učiť aj od ostatných… Nečakať na jedinca s typom psychiky Človek. Múdry človek sa dokáže poučiť od každého v niečom. A nielen od ľudí…

     • Jooj jardo, s tymto nesuhlasim. Svatec je zaklad religie, zaklad kastovania na tych znalych a neznalych podstaty. Nie on sam, ale jeho ziaci. Staci, co si napisal hore.

      • To sú len také zástupné termíny, nie brané doslova so všetkým čo k tomu patrí. Nemám na mysli biblických svätcov a už vôbec nie kasty ale to, k čomu sa dopracuješ vlastným úsilím. A relígia znamená – bezprostredné spojenie jedinca a Boha, to je dobré…

    • preto aj Pjakin stále hudie svoje: učte sa z hrubých kníh, učte sa konceptuálne znalosti, učte sa riadiť, prevziať moc. A ak aj navyše mravnosť v sebe ruka v ruke s vedomosťami rozvíjať budete, tak potom HNR-Boh vás plnou mierou podporí… a skončí sa éra GP a jeho manipulácií… Či už ho okolnosti a vývoj prinútia nastaviť si zrkadlo a pozrieť sa až na samé dno svojej duše a následne sa umravniť, či už bude vykorenený kvôli svojej zarputilosti – to je vec druhoradá… No škoda nevyužiť znalosti jeho tisícročiami nazhromaždené…

  • 1. “Všechno se děje tím nejlepším možným způsobem vzhledem na morálku a míru chápání všech účastníků procesu.” To je nám známé pořekadlo, které v sobě skrývá mnohé odpovědi.

   Nemyslím si, že je vhodné psát “podporuje”, jde spíše o jakousi toleranci. Celková mravnost lidstva odpovídá možnostem zá-kulisáků v globálním řízení.

   Přestože míra chápání a morálka jsou chápány jako spojená nádoba (jednota JingJang), kvalitu řízení jako takovou určuje spíše míra chápání (“morálnost” řízení zase morálka). Kvalitní řízení (tedy – vím co chci a vím jak toho dosáhnout) má přednost před (vím co chci, ale nevím jak toho dosáhnout/jsem v iluzi že vím jak toho dosáhnout). GP se svou zkaženou morálkou pravděpodobně ví co chce a taky ví jak toho dosáhnout (v řízení jako takovém je tedy poměrně kompetentní), naproti tomu spousta lidí možná ví co chce (chceme dobro), ale neví jak toho dosáhnout. Řízení současného GP chápu tak, že funguje na hlavně principu svádějícího ďábla, což znamená, že ve finále vykoná jeho vůli biomasa sama.

   ***

   V době, kdy došlo k identifikaci procesu globalizace skupinkou (skupinkami) jedinců, byla pravděpodobně drtivá většina biomasy planety maximálně na úrovni mluvícího nástroje (zvíře/zombie) – tedy s určitými rozdíly jako dnes. No mluvící nástroj chtěl jen jedno – mít se dobře (vzhledem k jeho chápání) tj. zajištění základních fiziologických potřeb jako jídlo, spánek, kopulace atd.

   Stádo zvířat není schopno řídit globalizaci, která se jeví jako součást záměru. Tedy bez ohledu na morálku kurátorů realizujících globální politiku, bylo řízení globalizace (ikdyž na osnově defektní – vzhledem k záměru – morálky) “evolučním” krokem/posunem. K čemu je planeta kopulujících opic? Buď budeme lidmi nebo nebudeme vůbec.

   Řízení globalizace na základě defektní morálky je proto příjatelnější. Tolerováno to bude do té doby, dokud se neobjeví někdo, kdo bude nejen morálně blíže zámeru, ale zejména bude řídit minimálně na stejné úrovni kvality jako právě současní kurátoři.

   2. A nedělá to (otázka mi vyznívá hodně všeobecně)?

  • Skus najprv, prosim, definovat vyznam slova Boh.
   Pre odpoved na tvoju otazku je to zasadne. Skusim svoje vnimanie:
   Tento vesmir (vcetne toho co niektori nazyvaju vyssie dimenzie, astral, …) je vytvoreny bytostami.
   Tieto bytosti (ktore vytvorili tento “nas” Vesmir) nazyvam Stvoritel.
   (Tak ako clovek vytvoril motyku, tak Stvoritel vytvoril Vesmir. – Ak motyku vytvoril clovek a nie Boh, potom aj tento nas vesmir vytvoril Stvoritel a nie Boh.)
   V ramci nasho Vesmiru bytosti tohto Vesmiru robili terraforming Zeme.
   A za neskorsimi osidlovaniami na nasej planete Zem su opat bytosti z tohto Vesmiru.

   1. Ak Boh “podporuje na Zemi skupinu ľudí “, potom podporuje vsetkych ludi (aj neludi) rovnako (a navyse “podporuje” nie je presny termin).
   2. Preco by mal Boh zasahovat do hry, ktora sa odohrava na Zemi? (Hry, ktorej sucastou je stav obmedzeneho vedomia.)

  • Nazdar jardob. V skratke moja úroveň chápania: Boh-Tvorca dal ľudom slobodnú vôľu v rámci Božieho dopustenia (mantinelov – u každého sú individuálne a zužujú sa tým viac, čím viac je daný človek morálnejší a žije podľa vlastného svedomia a v koryte /jemu predurčeného/ Zámeru Boha-Tvorcu – resp. čím viac je človek morálnejší, tým viac ho “hryzie” svedomie, ak spraví niečo zlé – takisto, čím má daný jedinec vyššiu zodpovednosť vo vzťahu k ostatným ľudom/spoločnosti, tým prísnejšie k nemu Boh pristupuje a meria jeho činy z hľadiska prospešnosti voči spoločnosti ako celku – napr.: generál Petrov a Sergej Chelemendik, ktorí evidentne nepochopili všetko tak, ako mali a išli proti Zámeru Jeho, čím neškodili len sami sebe, ale aj ostatným, keďže vzhľadom na svoju vyššiu morálku a chápanie vecí a verejnú známosť nesprávne ovplyvňovali/manipulovali veľké množstvo ľudí, lenže nie tak, jak si to “želal” samotný Boh a preto ich podľa mňa Tvorca pre istotu “stiahol z obehu” – v ich prípade si to mohol dovoliť, lebo boli nahraditeľní, ale taký GP zatiaľ nie!), ale… Ďalej, HNR nemôže k sebe povolať hlavného “šoféra” sveta – GP, ktorý, treba uznať, do určitej miery udržuje na svete ako takú stabilitu, pretože zatiaľ neexistuje adekvátna náhrada jak za GP, tak ani k jeho aktuálnemu globalizačnému projektu, hoci je objektívne nedobrý. To je akoby ste chceli zabiť pripitého vodiča autobusu, pričom nikto okrem neho by autobus nevedel riadiť. HNR si zatiaľ môže dovoliť kosiť len menšie ryby (chlast, drogy, choroby, degenerácie, neplodnosť, vojny…), ale ani tým vyššie postaveným sa nevyhýba, keď je k tomu vhodná možnosť (rôzni bankári v posledných rokoch kapú ako muchy – ani bohatým a mocným sa nevyhýbajú rôzne choroby, aj u ich detí). Je to určite ešte komplikovanejšie a rôznorodé. Podľa mňa, jak môže Boh-Tvorca niekoho alebo niečo (tendenciu, myšlienku…) podporiť, poskytnúť jedincovi, skupine, národu alebo štátu ochranu (ale nie nekonečnú – ak je niekto aj vysoko morálny človek, ale zase naopak hlúpy, t.j. disponuje nízkou mierou chápania objektívnej reality, napr.: vysoko-postavený politik si pustí verejne hubu na špacír, tak sa nemôže čudovať, že ho proste systém rozomelie na márne kúsky), tak môže aj v niektorých prípadoch zasiahnuť, s cieľom potrestať (Veličko v jednom svojom video-dieli spomínal tuším nejakú tajomnú mystiku, ktorá môže zaúradovať). Skúste ma chytiť za slovo/názor, nech môžem dôvod prehodnocovať, čo som napísal.

   • si majster a genius v písaní o ničom:-)))))) takýto príspevok treba napísat na 45 strán aby ludia lepšie pochopili o čom to je:-)))))

 38. PepekNamornik 8. september 2016 o 8:13

  Som tu nový a len som začal čítať materiály na tejto stránke, a preto sa obraciam do pléna o vysvetlenie matrice (asi). V médiách správa že spadol ďalší záchranársky vrtulník 7.9.2016, teraz pri BB, a zahynuli zachranari na palube. To iste pred rokom 17.7.2015. A ked som šiel písať túto otázku narazil som na komentar v inej sekcii a padlo mi do oka “helicopter money”.

  • Nič dobré pre BB a pre Slovensko vo všeobecnosti, lebo záchranci odtiaľ nás nielen nezachránia ale privodia smrť.

  • s termínom “helicopter money” to vôbec nesúvisí, tam ide o to, že v situácii, keď boli už vyčerpané bežné možnosti stimulovania ekonomického rastu, centrálna banka sa snaží “z vrtuľníka rozhadzovať” peniaze komukoľvek – čiže už aj obyvateľstvu a malým podnikom, aby ich týto rýchlo minuli v rámci ekonomiky do najviac životaschopných projektov – či už sa peniaze dostanú k tým, čo uspokojujú základné životné potreby, alebo k novým, inovatívnym riešeniam, kde je pravdepodobnosť “zázračného oživenia ekonomiky” vyššia – inovácie, technologicky revolučné riešenia…

 39. Poslední gambit

  Rád bych se zeptal zkušenějších “KOBistů”, zda-li někdy proběhla debata, nebo zda-li někde zkoumali, realizaci matric z třech ruských pikniků. Zvláště mě zaujala tato část:

  “Obranném pikniku” je ve druhé sloce “písně o maršákech” text o Syrakusách:
  Třesou se Syrakusy,
  Chvěje se Haag,
  I Pisa s Tolouse,
  I Praha s Santiago.”

  Zatímco je dále v knize popisována souvislost objevování se Syrakus, Pisy a Tolouse v piknicích, o Haagu a Praze tam dále nic není. Zajímalo by mě, zda-li i Haag i Praha mají (či měly) hrát roli (a jakou), v tomto matričním řízení.

 40. Ak ma niekto zaujem. Vratim sa k tancujucim detom okolo krokodila. Deti su velmi vnimave, spozoruju aj najmensie detaily, nad ktore prehliadame a dlho si ich pamataju. Zaujimava analyza rozpravky o Pecivalovi. Uz na prvy pohlad styl Disney, 1953, Stalin. Sucet je 18, cislo Lucasovho radu 2,1,3,4,7,11,18,29 atd. To je moja kratka uvaha, dalej necham rozpravat videorolik. Uplne na konci kde Putin ulovil stuku 21 kg, zaujimava veta, stuka ako krokodil.
  https://www.youtube.com/watch?v=NsgJT5RzIgk

  • Zaujímavé analógie, veľmi zaujímavé. Pekná ukážka používania dobových informačných médií na usmerňovanie verejnej mienky do nasledujúceho obdobia.
   Tie deti s krokodílom je možné vnímať aj ako založenie/podpora procesu prevahy tradície civilizácie spätej s „kolo kruhom“ nad tradíciou reprezentovanou krokodílom, čo smeruje k historickému Egyptu. Deti sa bavia a krokodíl je v obrannej pozícii.

   • Putin startoval matricu ziveho sveta ciselnym radom 1,1,2,3,5,8,13,21. Biblia sa zacina stvorenim ziveho sveta, potom nejaky panboh otvoril inu matricu, virus, ktora konci novym Jeruzalemom (hlavnym mestom) z drahych kamenov, zlata, ale bez zivota. Obe matrice su postavene na zlatom reze, iba jedna je zivot. Jablko derzavia stromu zivota bolo ponuknute Eve, ktora ho prijala. V davnej historii bolo niekolko pokusov zmenit matricu na povodnu, napriklad Juraj zabija draka , ktory rozoziera korene stromu zivota kopijou, ale neuspesne. Pouzil 6. prioritu. Mnoho ludi si neuvedomuje vyznam KOB, ktory sa javi ideovou kopijou na 1. priorite, ktora dokaze porazit vlozeneho parazita v korenoch stromu zivota. Ak poskodis korenovy system, porazis cely strom, celu pracu stvoritela nasho javneho sveta. Treba si vsimnut aj co stvoritel urcil cloveku za potravu, plody, semena. Nechcel znicit nic zivo narodene, vzklicene, stvorene parom, vyvijajuce sa. Delenim sa nic nevyvija, Stale sa jedna o ten isty organizmus. Tu je priestor na siroku polemiku, najma v otazke napriklad delenia buniek a hranice medzi zivym a nezivym. Navzajom pozierajuci sa svet vznikol az vlozenim novej postupnosti do povodnej matrice. Ked si dosadis prvky oboch postupnosti napriklad do Exelu, v grafickej forme vidno okrem vstupneho zakmitu, ze Lucasova postupnost prechadza do exponencialy skor ako Fibonacciho. Na pociatku bolo nie slo-vo, ale ci-slo. Nevhodne slovo, zmena vibracie okoliteho prostredia, zmenilo povodny obraz do kaleidoskopu. Dobry priklad je s vibrujucou ocelovou platnou s vrstvou piesku a meniacou sa frekvenciou. Iba niektore frekvencie postupnosti vytvaraju obraz. Medzi tym je mismas. Nevhodna frekvencia rusi stvorene ako jerichove truby Jericho. Silu rezonancnej destrukcie poznaju stavitelia mostov, vezi, socialnych systemov a … svetov.

    • Unikátní skleněný most byl uzavřen. Bylo by zajímavé dozvědět se proč konkrétně…
     https://www.novinky.cz/cestovani/413639-unikatni-skleneny-most-v-cine-museli-uzavrit-po-dvou-tydnech.html

 41. co poviete na toto slovenský premiér dostal od V.Putina do daru prvé vydanie zbierky zákonov Ferdinanda I. z roku 1557. ,a teraz si pozrite co sa dialo počas vládnutia dotyčného monarchu http://zborniky.e-slovak.sk/SAS_27_1998.pdf

  • Akoby mu dával manuál na záchranu strednej Európy.Resp.potvrdenie správnosti Ficovho postoja v otázke utečencov.

   • tiež mám podobný pocit,len tak pre nič za nič mu nedal práve takýto dar

    • Ďakujem. Prečítam. Zaujímavý vývod – čo viedlo Putina k tomu – aby mu daroval práve takúto knihu. Dobré vývody. Fakt. Andrea? To si už zapamätám :)
     Nechcem to zľahčovať – ale Schuster rozdával drienkovicu :)

     • tá drienkovica nemá chybu :) :).Náš “nekonečný cestovatel”-Schuster pravdepodobne ani nevedel čo sa okolo neho deje a asi to nevie doteraz :),tak tá drienkovica mu v podstate pasuje :)

  • Ono to má asi súvis s postupným naberaním na dôležitosti V4, slovenským predsedníctvom, aj blížiacím sa summitom v Bratislave a možným budúcim vývojom. Je očividné, že Fico už dávnejšie začal vyvíjať veľkú aktivitu v rámci EU a vyzdvihovať dôležitosť V4, čo môže poukazovať na zmeny blížiaceho sa obdobia a Putim mu týmto naznačil, aké sú možnosti a ako je vhodné ďalej postupovať.

   Úryvok z tebou priloženého materiálu ohľadom Ferdinanda I:
   Bratislava sa stáva hlavným a korunovačným mestom uhorského kráľovstva a ako taká sa priamo aktivizuje v európskej politike a diplomacii tohto obdobia. Ferdinand I. vo svojej stredoeurópskej politike kládol veľký dôraz na Uhorsko.

   PS: Jasné, že sa nejde budobvať žiadne Uhorsko, ale makať sa bude na V4 v rámci EU.
   Tak, ako to v politike chodí, väčšina dôležitých vecí sa dohaduje už pred oficiálnym stretnutím a Fico často spomína slovné spojenie ‘Bratislavský proces’, tak uvidíme, čo nám tento ‘Bratislavský proces’ prinesie.

  • Co je v té sbírce zákonů, podle tebe, nejpodstatnější?
   Dlouhé texty ve slovenštině pro mě jsou dost náročné na čtení. Kdyby byly aspoň v azbuce. :)

   • to je fakt také vážne … nikdy som si neuvedomil že by tie rozdely v jazyku mohli byť problémové. Ja to mám za jedno a aj moje deti …
    Inak, dobrá trefa s tými zákonmi, vďaka autorovi za link – vyzerá to na jasný signál. Idem to omrknúť.

   • neviem či to súvisí len zo zákonmi,mohol mu dať aj inú zbierku zákonov.Skôr mi pripadá ako zámer zbierka zákonov práve od tohoto monarchu ktorý vlastne spojil jednotlivé krajiny a vytvoril stredoeuropsku monarchiu.Ak je šikovný politik a dobré zákony tak sa dá vytvoriť monarchia ktorá prežije pár storočí.Situácia ktorá bola vtedy mi pripadá taká ako je momentálne-vrátane invázie tzv. “utečencov”.Možno je to náznak toho aby sa z krajín východného bloku spravila taká malá “monarchia” ktorá by bola samostatná a nie niekoho koloniou

 42. Informace v Německu “největší alternativní server” Kopp Online pořádá 1. Kongres

  http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/willy-wimmer/willy-wimmer-hier-geht-ein-ruck-durch-das-land-stuttgart-und-augsburg.html

  Možná zajímavé pro něměcky znající – občas ten web sleduji občas zajímavá témata.

 43. Taurus, prosím, pomôž s prekladom slova четырехипостасность. Je to v kontexte: четырехипостасность материи-духа-пространства-времени Aмyнa. Vďaka.

  • Ипоста́сь (z řečtiny ὑπόστᾰσις — «tvář, substance») — termín, který se používá převážně ve východním bohosloví, pro označení jedné ze třech Tváři Trojjediného Boha: Otce, Syna a Ducha svatého.
   Slovník mi “Ипоста́сь” přeložil, jako hypostáze, hypostase- • zpodstatnění, zvěcnění
   • povýšení abstrakce na samostatnou kategorii

   Přeložil bych to, jako: čtyřnásobná hypostáze (hypostase) materii-ducha-prostranství a času Amuna

 44. 6 priorít riadenia (alebo 6 hierarchicky usporiadaných kategórií riadenia)
  – boli objavené, lebo skrze ne sa od nepamäti tvorila skaza. No s ich poznaním možno budovať aj ochranu a stabilitu pre budovanie harmónie.
  – Okrem všedných politických sfér života, je možné tieto kategórie vidieť aj pri výchove detí…

  1. priorita: metodologická – vidieť svet objektívne, ako všetko so všetkým súvisí (mozaikovo, nie kaleidoskopicky), v súlade so svetonázorom adekvátnym objektívnej realite. Práca na svojej psychike a vývoji ako jednotlivca (aj spoločnosti a ľudstva ako celku) aby bola v harmónii s všadeobklopujúcim nás životným prostredím, vesmírom, Bohom.
  – počas detského vývinu, predovšetkým v prvých rokoch života, keď sa buduje mravná zložka v psychike jedinca a funguje detská zvedavosť, túžba spoznávať svet – môže dať dobrý základ dieťaťu len rodič, ktorý sám v sebe sformoval psychiku typu Človek, a vďaka vlastnému úsiliu a rozlíšeniu Zhora si rozšíril svoj obzor poznania (mozaiku) aby vedel čo je správne a udržateľné (v dlhodobom aspekte) a mohol k tomu viesť svoje dieťa.
  Človek s rozbitou mravnosťou a videním/chápaním sveta deformuje osobnosť dieťaťa sám od jeho prvých rokov na prvej priorite. Tu sa na politiku nemožno ešte vyhovoriť.

  2. priorita: chronologická. Človek bez minulosti, je ako strom bez koreňov. Žije na koreňoch, ale nie svojich. Vo svojich génoch si nesie len to, čo si stihol nazhromaždiť, kým ho presadili, a aby si zachoval život, žije v cudzej nekompatibilnej kultúre, pričom srdce mu dobre hovorí, že sem nepatrí, cítiac vnútorný rozpor.
  – Podobné veci sa stávajú, keď v rámci agresívnej politiky likvidácie nežiaducich kultúr, odoberajú deti násilne z rodín a učia cudzej kultúre.. Ak sa nemýlim, toto sa ešte v 1970-tych rokoch robilo austrálskym domorodcom, a dnes sú z mnohých zmätených generácií ľudia, čo sa nevedia zaradiť a končia ako alkoholici. Čo si tak všímam, aj na Západe, juvenálna justícia sa v prvom rade týka cudzincov, s nekompatibilnou pre nich kultúrou. Berú deti napr. Rusom v Nórsku atd. Ale v podstate sme na tom podobne aj my všetci, ktorí nepoznáme reálne dejiny, len akýsi historický mýtus. Nevieme veľa a s istotou o úspechoch a chybách našich reálnych predkov. Ťažšie je preto posilňovať ducha hrdosťou na svoj dávny rod, a preberať jeho skutočnú kultúru, najmä učiť sa to dobré a vyvarovať sa starých chýb, ktorých ozveny sa zákonite vracajú…

  3. priorita: (faktologická alebo) Ideologicko-technologická: je to ten druh informácií ktorý pôsobí na naše emocie, motiváciu… Všetko to čo nás môže inšpirovať k tvorivosti na dobrom alebo zlom. K tvorivému individualizmu, alebo tvorivému kolektivizmu. Apropo, všetky technologie sú tiež ideologiou, lebo tiež pôsobia na človeka ako modla, droga, budujú životný štýl, sú tým za čím mnohí utekajú a nenechajú si to vziať (rovnako ako pri náboženstvách a filozofiách)
  – je množstvo kultúr, ktoré si môže osvojiť rodina. Kultúr budujúcich súlad, že všetko klape vo vnútri rodiny, v psychike ich členov, aj pri styku s okolím. Ale aj kultúry degradačné…
  Okrem toho pri umení efektívne komunikovať, ľudia skutočne dokážu riadiť vývoj a výchovu svojich detí, bez toho že by sa uchyľovali k tvrdším prostriedkom.

  4. priorita, ekonomická… Ako agresívna politická koncepcia likviduje rodiny ekonomicky, to asi všetci vieme. A čo má s touto prioritou výchova?
  – Rodičia, často pri zlyhávaní v komunikácií alebo z iných príčin uplácajú svoje deti peniazmi. Či už ide o formu motivácie k učeniu, pomáhaní v domácnosti, alebo pri rozhádaných rodinách si tým jeden rodič kupuje náklonnosť na úkor druhého. Dieťaťu to ale neprospeje, učí sa len zručnosti, ktorú neskôr možno použije sám, keď bude rodič.

  5. Zdravotno-biologická (alebo v ultimátnom negatívnom význame – zbrane genocídy)
  O tom že drogy, tabak, alkohol, nezdravá strava, gmo produkty – škodia zdraviu celých národov, a poškodzujú aj genetiku aby poškodili budúce generácie vieme. Aj to že falošnou kultúrou možno pomalé jedy predstavovať ako niečo takmer neškodné, a žiadúce v spoločenskom styku, ako súčasť kultúry, stolovania a pod. Naopak zaujímajúc sa o zdravie jedincov, národa, ľudstva, možno budovať zdravú kultúru aj v tejto oblasti a udržateľne.
  – Pri výchove detí sa táto priorita prejavuje napr. uplácaním detí sladkosťami (tiež pod vplyvom kultúry, vlastnej hlúposti a zabudnutých rodinných tradícií – keďže je trend, ničiť mnohogeneračné rodiny, kde si dcéry od matiek odovzdávali všetku múdrosť nazhromaždenú generáciami, priamo v praxi, a teraz si všetko chcú robiť sami a podľa seba od nuly, riadiac sa len tupými a nie dlhodobo udržateľnými radami z internetu (od “špecialistov” z psychologie, zdravia, pedagogiky a výživy). To odovzdávanie poznatkov a zručností sa samozrejme týkalo aj mužov). Okrem toho že je to zlý psychologický zvyk, navyše to nijako neprospieva zdraviu človeka, nacpávať sa sladkosťami. Okrem toho to pestuje závislosť a znižuje silu vôle. Ak to aj pre citovú angažovanosť k deťom vidieť nechceme, stačí sa pozrieť na našich domácich miláčikov. Ak sú zvyknutí na obyčajné jedno, a dáte im nejakú delikatesu, tak pár dní budú odmietať jesť obyčajné jedlo, a dlho vás budú otravovať aby ste im dali práve tú dobrotu.
  A u človeka, dávať deťom sladkosti určite nie je dobrý výchovný prostriedok, aby sme z nich vychovali Ľudí. Príliš veľa cukru telu škodí, a je to malá droga, je treba vo všetkom poznať mieru.

  6. Silová: vo vojenskom význame sú to zbrane a fyzický útok. V defenzívnom význame zase obrana, či už kolektívna alebo u jednotlivcov fyzická sebeobrana. Všeobecne platí, že táto priorita sa používa, keď človek natoľko zlyhal v riadení ostatných priorít, že mu už zostala iba táto.
  – Platí to v podstate aj vo výchove. Rodič sa uchýli k bitke, keď zlyhal v ostatných prostriedkoch výchovy. Niekedy sa tomu vyhnúť nedá, ak rodičia narobili toľko chýb, že sa to prejavilo v osobnosti dieťaťa (+ vplyv školy, ulice, kamarátov atd.). Ale vždy je lepšie keď dieťa cíti, nech už ide o akýkoľvek trest, dohováranie atd., že rodič to robí čisto pre dobro dieťaťa, z lásky, lebo mu záleží na jeho budúcnosti, a nie preto že rodič si len hladká svoje ego, ješitnosť, alebo sa niekto dotkol jeho skrytých komplexov. Potom to dieťa aj ľahšie príjme.

  Veď čo znamená byť rodičom? Veď dať strechu nad hlavou, nakrmiť, ošatiť, to dokážu dať aj v detskom domove. Dokonca, ak majú šťastie na vychovávateľov a profi rodičov, tak dostanú aj akú takú lasku, čiastočne… No detské domovy nie sú tým spoločenským inštitútom, ktorý by mal nahradiť inštitút rodiny celoplošne. Počas samotnej výchovy, je úlohou rodičov napomôcť deťom stať sa Ľuďmi, ešte pred pubertou, keď im to budú sťažovať emócie. To sa nedá bez stabilného zväzku muža a ženy, toho že sami sú Ľudmi a majú zodpovedajúcu mravnosť a poznatky, že sú schopní milovať (v zmysle, že Láska = okrem náklonnosti, predovšetkým zodpovedný a ďalekozrivý prístup ku všetkému, k čomu cítime Lásku). Byť Človekom = okrem iného byť emocionálne sebestačným.
  A potom druhá vec, úlohou rodiča a veľmi dôležitou, je naučiť svoje deti všetkému, aby z nich v budúcnosti mohli byť rovnako dobrí rodičia, aj lepší… (veď ako inač možno zabezpečiť dlhodobú funkčnosť spoločenského inštitútu rodiny v štáte?) Teda odovzdať mravnosť, poznanie, nevyhnutné zručnosti… aby ich dospelý človek nemusel hľadať keď už bude neskoro… Mnohí mladí ľudia, ktorí sa už pri jednom dieťati sťažujú ako nezvládajú svoje povinnosti, že je toho na nich priveľa, – to je dôsledok aj toho, že kým boli deťmi a tínedžermi si neosvojili potrebné návyky a znalosti (rodičia na to nedbali), a zhýčkaná morálka, neznalosť sebadisciplíny (čiže slabá vôľa) to celé len zhoršuje…
  Ľudstvo ako také má pred sebou ešte mnohé, ale kým nestojíme a hýbeme sa vpred, tak je to dobre:-)

  • hĺbaš, jardob, nad KSB. A to je dobre. Vďaka za seriál. Teším sa na ďalšiu časť.

   • Vďaka popolvár. Držím sa toho, že záblesky rozlíšenia netreba premrhať, lebo sa stratia v prázdne a už k ním viac nebudem mať prístup. Preto takýmto okamihom venujem pozornosť, niekedy stačí nad tým pouvažovať, niekedy je fajn si to zapísať, a zaujímavé je, že pri samotnom písaní sa informácia sama rozvíja a niekedy netuším, čo sa na konci dozviem….

    • tvoj postreh ohľadom zábleskov Rozlíšenia je veľmi správny – ja už tiež mám dlhšie papier a písatko po ruke…

 45. Mozaika, Vitráž, – ak ich berieme ako druh výtvarného umenia, čo v nich by bolo možné nazvať základnou matricou, ak ich berieme ako druh informácie?
  – sú to kontúry objektov na obraze, hrubá skica. Tieto zobrazujú základnú informačnú vrstvu, objekty, informáciu. Každá matrica je mnohovariantná. Na mozaike sa prejavuje v tom, že obsah kontúr (ako v omaľovánke) možno vyplňovať rôznymi textúrami, pričom bez ohľadu na to akú textúru zvolíme, význam základného obrazu to v zásade nezmení, len trocha spresní.
  – druhá vec je to, že textúra môže byť mnohoraká, a prakticky aj ona predstavuje ďalšiu informačnú rovinu, ďalšiu úroveň matrice (vloženú matricu). Pri maľbách textúry sú zobrazované vzormi ktoré sa opakujú, čiže ide o objekty, ktoré možno pomenovať, zaradiť do skupín, kategórii, môžu vyjadrovať informácie rovnako dobre, len na nižšej úrovni, ako nadradený obraz.
  – a každá textúra môže obsahovať svoju vlastnú vloženú textúru (vloženú matricu – ďalšiu úroveň systému informácii)

  Krásne je to vidieť na “textúrovaní” Vesmíru. Na úrovni Makro rozoznávame vzory ako – hviezdy, planéty a interakcie medzi nimi. Na úrovni samostatných planét zasa rôzne formy života – ako stromy, zvieratá, ľudia. Na úrovní živých jedincov – rôzne formy buniek. Na úrovni buniek – ešte menšie živé útvary. A na ešte nižšej úrovni – molekuly, atomy – ktoré sa veľmi podobajú makro úrovni – hvieznym a galaktickým sústavám. Je to systém vložených matríc, naplnený rôznymi “textúrami” a na niektorých úrovniach sa vzory podobajú, ako v nejakom fraktály.

 46. Sedliackym rozumom pasažiersku ponorku ani Airbus nepostavíš..!
  Môžeš poznať Archimedov zákon, alebo nejaké základné zákony airodynamiky, no na zostrojenie kvalitného vysokotechnologického objektu alebo procesu je to málo. To len na margo tých, čo tvrdia že teória sa dá podať aj jednoduchým jazykom (čosi ako keď deťom vysvetľujeme zložité veci).
  V skutočnosti sa v živote opisujú reálne zložité veci jednoduchým jazykom prevažne ľuďom, u ktorých sa nečaká že sa tým budú hneď aj seriózne zaoberať (nesnažíme sa jednoduchou rečou z nich spraviť odborníkov). Dospelým aj deťom sa podáva veľmi zjednodušený opis vecí preto, aby sme uspokojili ich zvedavosť. Z druhej strany, takýto zjednodušený opis u laikov má aj PR (reklamnú) funkciu, teda u talentovaných ľudí vyvoláva záujem o danú vec, a ak sa chcú stať skutočnými odborníkmi, prirodzene sa neuspokoja so zjednodušeným opisom, ale študujú seriózne danú problematiku so všetkými detailami… Odborníkom a profesionálom sa ešte nestal nikto, kto by sa seriózne nezaoberal teóriou aj praxou nejakej problematiky… Iste, veľa napomáha aj talent či dobrá intuícia, ale to je len časť úspechu… Aj v športe častejšie vyhrávajú usilovní, než talentovaní…
  Preto aj v rôznych filozofiách, rôzny majstri hovoria pravdy jednoduchými slovami preto, aby vzbudili u ľudí záujem, silou pravdivých slov, ktoré sú schopní pochopiť všetci… Pár pravdivých poučiek však ešte z nikoho majstra nespravilo, a tých ktorých tieto múdre poučky oslovili sa venujú hľadaniu pravdy serióznejšie a detailnejšie… Aj Ježišové podobenstvá boli formou PR, podobne je to s výrokmi súfijských alebo budhistických majstrov. Znalosť poučiek z človeka nerobí majstra ale je to dobrý začiatok cesty.

  • Zjednodušovanie je analógiou komprimácie (napr. v IT kompresii súborov – obrázkov, hudby…). Veľký obsah možno zjednodušiť na X-násobne menší, no len zriedkakedy je to bez straty kvality. V hudbe platí (napr. u súborov .mp3) že čím väčšia kompresia, tým väčšia strata kvality. To znamená, že ak si prehrávač vezme takýto zjednodušený súbor a pokúsi sa ho “rozbaliť”/obnoviť do pôvodnej podoby, je tam väčšie či menšie skreslenie.
   Napr. kuchársky recept je tiež analógiou zjednodušeného technologického postupu varenia nejakého druhu jedla… Skúste dať úplne nový recept skúsenému kuchárovi a úplnému laikovi, ktorý ešte nikdy nevaril a pozrite sa kto uvarí kvalitnejšie jedlo. Recept je zjednodušená matrica, ktorá kvôli svojej jednoduchosti umožňuje rôzne variácie svojej obnovy do plného a podrobného technologického postupu… Laik väčšinou aj pri jednoduchom recepte pohorí, lebo nemá podrobné znalosti o varení, ktoré kuchár ovláda automaticky a nepotrebuje aby boli v recepte zakaždým opísané, stačí mu napísať len to dôležité čo nevie pri novom recepte.
   To znamená, že pre laikov je akýkoľvek zjednodušený výklad na prd, a slúži len na uspokojenie zvedavosti, prípadne pre nadchnutie a prebudenie záujmu u talentovaných a motivovaných jedincov, ktorí sa následne musia naučiť celú teóriu podrobne a doplniť ju navyše detailami, zručnosťami a poznatkami z praxe, lebo každá situácia a prostredie sú jedinečné a vplývajú na celkový proces.
   Podobne je to s manuálom k nejakému technickému zariadeniu. Pokiaľ ide o mobil, a človek predtým mobil nemal, teda intuitívne nepozná ovládanie danej značky telefónu, bude za takýto manuál vďačný, najmä ak bude podrobný. Iste, možno manuál zjednodušiť a napísať ako sa mobil zapina a vypína a ktoré tlačidlo slúži pre nastavenia v ktorom je už “všetko”, a basta. Slová sú ale nejednoznačné, pre tých, ktorým termíny nič nehovoria a človek tak bude formou pokus omyl skúšať a učiť sa pracovať s mobilom. Pokiaľ ide o mobil, žiadna tragédia nehrozí…. No bolo by možné takto zjednodušovať (nechať učiť sa na pokusoch/omyloch) teóriu ovládania jadrovej elektrárne? Chemického kombinátu? Pedagogiku školstva? (podobu budúcej spoločnosti) Mravný aspekt výchovy detí v rodine? Riadenie štátu a teóriu sociológie? Tam to veľmi smrdí katastrofou a problémami pre “neelitnú” časť spoločnosti…
   Zjednodušiť viacero slov bez straty kvality sa dá jedine zavedením nových termínov, s tým že ľudia majú dostup k ich úplnému a plnovýznamovému vysvetleniu. Inak nie.
   Pri doterajších prekladoch som pochopil, že najdôležitejšie je preniesť a sprostredkovať nosný význam povedaného (rečou odbornou, no blízkou a dostupnou väčšine súčasníkov), tak aby bol jednoznačný. Pretože možno mať výhrady k náročnému štýlu písania a vyjadrovania, ale nie k významovému obsahu originálu. Asi by dnes nikomu neprospelo, ak by sme písali ako Puškin, avšak Puškin, zdá sa nepísal pre svojich súčasníkov (pre ruskú šlachtu, lebo ostatní boli negramotní). Písal pre budúce generácie a zrejme predpokladal že postupne, krok po kroku, potom ako sa masy stanú gramotné a dostanú k informáciám, sa bude v nich prebúdzať intelekt a rozlíšenie toho, čo on ukryl do slov. Myslím že všetky “hrubé knihy” sú určené nielen budúcim generáciám, ale najmä súčasným, lebo korene už rastú…
   Každý jazyk, a ruština nie je výnimkou, má svoje vlastné špecifiká, svoj slovosled, svoje osobité gramatické tvary, svoje vlastné jedinečné termíny (aké v iných jazykoch v jednom slove nie sú) i svojho ducha. Preto asi by nemalo význam sa snažiť prekladať obsah čo najvernejšie gramatickej stránke originálu, to čo je prirodzené pre jeden národ nepôsobí prirodzene pre iný, a často skôr odrádza alebo vysáva z energie (ak sa človek premáha). Sú slová a frázy ktoré sa naozaj ťažko prekladajú, hoc aj opisom, lebo v našom jazyku neexistujú, nepoužívajú sa. Potom má človek dilemu, ako to opísať, aby sa zachoval význam a bol jednoznačný… Preto pomáhajú poznámky pod čiarou.
   Mnohé z “hrubých kníh” sa dá opísať štýlom technickej príručky, hoci nie úplne všetko, najmä otázky filozofického a bohosloveckého charakteru patria k tým, ku ktorým možno človeka len obšírne nasmerovať, a prežiť a pochopiť detailne ich musí už sám, lebo Boh nedáva rozlíšenie hocikomu, najmä nie “démonickým” typom, to by sa ich prevaha nad ostatnými stala nezvratnou… Rozlíšenie je dávané typom Človek, a tým čo k nim smerujú, hoc je ich menšina.
   Existuje ešte taký fenomén, ako pripojenie sa na egregor. Je to, čo do procesu, určitý druh empatie. Naladenie emocií a intelektu na určitý proces, myšlienkový smer. Vtedy to funguje tak, že človek chápe veľa vecí aj bez toho, aby si ich podrobne naštudoval. Egregor mu akoby osvetľuje (aj z prežitého v živote) všetko čo je pre danú tému a oblasť dôležité. Všímam si to aj u seba. Zďaleka nemám preštudovanú celú Vodu Mŕtvu, ale akosi samo sebou automaticky rozumiem mnohému o čom je reč. Je to akoby vžiť sa do myšlienok tvorcov, naskočiť na rovnakú vlnu, a zrazu všetko dostáva svoje presné mená… No človek nikdy nie je napojený len na jeden egregor, ale môže ísť o hierarchickú štruktúru… preto sa môže stať že hierarchicky vyššej idey ostane verný, a v nižších ak objaví chyby nezlučiteľné s princípmi vo vyššom egregore na ktorý je pripojený, tak to život (ako najvyšší egregor v materiálnom svete) zariadi tak, že sa od neho odpojí a hľadá ďalej.

   • Co by v tomto kontextu tedy mohlo být jakýmsi analogem bezeztrátové komprese dat?

    • ADM,
     viem zatiaľ len o tom, ktorý som spomenul vyššie. Dokážu to nové termíny, ktoré zahrňujú jedným slovom zložitejší proces, ktorý by bolo inak treba opísať mnohými slovami. Treba len dosiahnuť aby mal každý prístup k presnému vysvetleniu termínu opisom, a jednoznačné chápanie slov.
     Je to podobné ako pri kompresii datových súborov, tá musí byť bezstratová (na rozdiel od obrázkov, videí, hudby), inak by došlo k poškodeniu dát, kde záleží na každom bite. V tomto prípade je aplikácia na kompresiu a dekompresiu ako človek, bez ohľadu od typu počítača a operačného systému na ktorom beží, musia mať všetky aplikácie jednoznačné chápanie kódovanej informácie aj kódovacích/dekódovacích algoritmov…

     • Jednoduchšie povedané – analógiou bezstratovej kompresie je vysvetlenie pochopiteľnou formou. Nie všetko jednoduché býva pochopiteľne vysvetlené a nie všetko pochopiteľne vysvetlené býva jednoduché.

      Podľa mňa sa aj zložité veci dajú podať pochopiteľnou formou, len na to treba talent. Talent na správne vyjadrovanie a schopnosť vžitia sa do uvažovania laika v danej oblasti.

      Napr. existujú informačné zdroje o programovaní, ktoré človek so záujmom o učenie pochopí hneď. Potom sú zdroje, ktorých je väčšina, napísané nepochopiteľnou hatlaninou, kde google translator tvorí pochopiteľnejšie vety. Niečo ako keď má učebnica ruštiny pre úplných začiatočníkov slová od prvej strany písané v azbuke, pričom keby som vedel čítať azbuku, tak asi logicky nehľadám učebnicu ruštiny pre úplných začiatočníkov. Alebo dopis z úradu. Neviem či som ojedinelý prípad ale tú ich “spleť slov” často pochopím až na druhé, tretie prečítanie.
      Odborník v istej oblasti už s veľkou pravdepodobnosťou netuší ako začínal, má problém pochopiť ako veci vidí začiatočník, veľa vecí považuje za banality nehodné pozornosti, vysvetľuje pre laika nepochopiteľnými slovami alebo má proste vyjadrovacie schopnosti melónu. Ale ide to aj inak, sám som zo zažil a základom je podľa mňa nevyjadrovať sa ako chuj, kde tu dať príklad z reálneho života a hneď sa veci vysvetľujú a chápu lepšie. S takými aj laik postaví ponorku.

      • Jardob, J. samozřejmě souhlas.

       Máme určitý (minimální) kvant informací, který je nutný pro dostatečně přesný (maximálně objektivní) opis nějakého jevu. Pokud odejmeme některé informace, dojde ke zkreslení obrazu (představy, výsledné informace) daného jevu. Při učení lze zabezpečit maximálně přesné pochopení pouze co nejobjektivnějším popisem daného jevu (procesu/objektu).

       Cílem je v podstatě nalézt rovnováhu (míru) mezi co nejobjektivnějším popisem a kvantitou informací pro ten popis potřebných – tj. rovnováha mezi kvalitou a kvantitou. Samozřejmě, kvantita je určena úkolem, který se řeší. Někdy stačí 2 věty a někdy jsou potřeba celé svazky knih, ale ta minimální hranice objemu informací potřebných pro co nejpřesnější popis, pod tu bez zkreslení nelze jít.

       Zjednodušení textu ve smyslu stylistických úprav a různých korekcí, jež nenarušují jeho celkové pochopení (resp. nezkreslují výslednou informaci), to je věc druhá…

       ***

       Jako demonstrace bezeztrátové komprese může posloužit tento příklad:

       pojem “stabilita ve smyslu předvídatelnosti”

       O bezeztrátové kompresi je možné se bavit pouze za předpokladu, že má člověk v psychice uložený tento pojem v plném (plnohodnotném informačním) rozsahu – “stabilita objektu ve smyslu předvídatelnosti chování objektu v dostatečné míře pod vlivem vnějšího prostředí, vnitřních změn a samotného řízení”.

       Tj. velmi zjednodušeně: Například Jardob napíše analytickou zprávu na nějaké téma a místo “stabilita objektu…. samotného řízení” použije “stabilita ve smyslu předvídatelosti”. Pro ty, kteří vidí za těmito málo slovami (4) všech 19 z původní definice, tak to je bezeztrátová komprese. Někdo, kdo nemá o plné definici tohoto pojmu ponětí, nebo z nějakého důvodu nevidí za těmi několika slovami onen “zbytek”, tak to je ztrátová komprese.

       ***

       Jardob, máš schopnost podávat i na první pohled složitější problematiku velmi zrozumitelnou skoro až populárně naučnou formou. Jednou to bude možná i na knihu (pokud ji už nepíšeš), či dvě… deset….

 47. Na netu je kniha Antona Vajno (nový hlava kanceláře Putina) a spol. “Obraz vítězství” rj.
  Zajímavé počteníčko. Nedá se říct, že by v kanceláři prezidenta nechápali procesy mirozdání, řeč symbolů, původ a sakralitu moci.
  http://www.clubvi.ru/news/2014/10/23/saraev/1.pdf

  • Doplňující články:
   Кое-что о Концепции упреждающего управления и нооскопе Вайно.
   https://cont.ws/post/347514

   Эксперты: идеи Вайно о “нооскопе” восходят к Богданову и ранним коммунистам
   Эксперты полагают, что теории Вайно являются продолжением “русского космизма”. В XX веке космистское стремление к идеальной системе управления стало одним из источников плановой экономики.
   http://www.bbc.com/russian/features-37083133

   Podle všeho přístroj “nooskop” má hodně společného s “noosférou”. V posledním článku z BBC už se našel kritik, který píše o utopii a nevědeckosti (protože noosféru oficiální nauka neuznává). Pokud, ovšem se Rusům povedlo vynálezt takový přístroj, který

   • zkoumá a sbírá data z noosféry, tak je to průlom ve vědě, který částečně vysvětluje i úspěchy ruské politiky posledních let.

    • Taurus, co myslis o tzv. odstavke Ivanova. Mne sa to javi ako praca na geofyzikalnych javoch. Vyzera zodpovedne, plni ulohy a drzi jazyk.

     • Ivanov, především, dostal resort, přes který se dnes dá kontrolovat téměř všechno. Navíc takový, který je prioritou globálních elit. A v souvislosti s projektem “ЕДИНАЯ ЕВРАЗИЯ” se mi to jeví, jako velká důvěra od Putina.
      Co se tyče kanceláře prezidenta a jeho nové hlavy Vajno, tak tam to vypadá, že dostala zelenou nová, revoluční koncepce řízení.
      Obě změny vidím velmi pozitivně. Uvidíme, co řekne Pjakin, ten bude vědět více.

      • Mam ten isty pohlad. Akurat mi v suvislosti s projektom nesedi setrenie zdrojov. Projekt riesi iba presuny s infrastrukturou s naslednym rozmnozenim ruskej populacie. Nespomina rozvoj energetiky, ktoru si Rusko nechava vo svojom zaujme. Pred casom som vyslovil podiv nad nerozvojom technologicky novych energetickych technologii. Tie stare sa zrejme drzia kvoli financovaniu projektov ako Euroazia a zapchatie huby GP. A toto sa mi javi ako Ivanovova parketa. Nemyslim, ze Pjakin vela povie, ma limity, cez ktore nemoze, buducnost ukaze. Idem nakut kosu, dnes som ju poriadne zatupil.

       • jaku kosu máš? Klepeš sám? Len na kovadlinke, alebo máš ten prípravok?

        • Kos mam viac, podla toho, co idem kosit. Teraz som kosil dozretu horcicu s hrubymi tvrdymi steblami. Cieze kratsia sirsia a hrubsia kosa, ktora nie je vykuta natenko, iba asi 5 mm lem, aby sa nevystiepila. Hrubsia oslicka. Klepem sam na uzkej kovadlinke, pretoze si ju viem najlepsie vykut. Pripravky nepouzivam ziadne. S dobrou kosou je rozdiel v koseni enormny. Kosim rad, precvici telo i ducha. Akurat som pri koseni pocuval Zelenu Taru. Zda sa mi, ze je to pani, kedysi som daval link, prednasala o korane v nejakej vojenskej akademii. Skusim pohladat to video, nemam archiv. Bavil som sa z textovym odkazom rozhovoru a prestali mi fungovat odkazy na na Altaj. Altaj a Tuva su moja srdcova zalezitost.

 48. Развитие аналитической записки
  «О текущем моменте» № 6 (127), июль 2016 года
  Концептуальная кабала Православия или как ему
  преобразиться
  https://dotu.ru/files/2016/07/20160728_tek_moment06127_new.pdf

 49. Ahoj všem,

  dokážete někdo osvětlit co je těch 6 skupin objektivních zákonitostí, viz video Zaznobina čas 3:42?
  http://leva-net.webnode.cz/products/v-zaznobin-o-tom-jak-bude-probihat-rizeni-v-budoucnu/

  Je k tomu něco přeloženo, nevíte?

  Díky moc!

  • Děláš si srandu?

  • Nemyslel 6 priorit řízení ?

  • …aha… promiň…teď jsem si to teprve vyposlechla a asi to nebude ono, co jsem myslela – tj. “6 stupňů řízení”. Říká tam totiž, že to zformulovali tak před 2-3 roky…

  • Viz analýza “o válkách” na stránkách.

   • Proč se vlastně neuchytila klasifikace 8 priorit dle Gora Sidorova? To jen tak mezi řečí. Mě se nějak vnitřně líbí víc. Pak samozřejmě – je bordel mluvit o prioritách v indexech místo v názvech. Je to kvůli tomu, aby se to dodatečně nepletlo, anebo existují nějaké zásadnější výhrady proti jeho klasifikaci, či snad je to čistě jeho píseček mimo dvtr.

    • Druhá priorita Sidorova je podkategorie 5. priority, zbraně nepřímé genocidy. Okultní vliv je nástroj, “jiná fyzika”, který může pracovat na více prioritách.

     • Hoxi,rozdělit činy člověka na priority je dobré pro celou strategii jakékoliv činosti. To však nestačí k pochopení toho,co je za ohradou hmotné přírody. Budeme se muset ještě dlouho učit a také morálně změnit. Pro ilustraci o co se jedná, uvádím mystické síly, které védská literatura nazývá takto:
      animá, laghimá, mahimá, prakámya, prápti,išitva, vašitva, a kámávasáyitá. Těchto osum mystických sil umožňuje být lehčí než nejlehčí, menší než nejmenší, mít cokoli si přejeme, panovat hmotné přírodě, ovládat živé bytosti, vrhat plameny do vnějšího prostoru atd.

      Dokonalý jogí ovládá osum druhů dokonalosti. Pomocí jednoho z nich zvaného animá siddhi, se muže stát menší než atom a v tomto stavu vstoupit kamkoli. Védské dějiny uvádějí příklad mudrce Saubhariho, který se jogovou metodou expandoval do osmi podob,ale sám přitom zůstával jen jednou osobou.

      Také spisovatel Zdeněk Patrick v článku Brána bohů,archa úmluvy a babylónský vládce, píše: Co však víme bezpečně,je fakt, že se na samotný výsledek pokusu přišel podívat a podivit se i sám král králů Nabuchodonecar. Nicméně již nyní věděl,že Levité již vědí to, po čem léta při obnovování Babylonu usilovně pátrá.

      Zřejmě se již nikdy nedovíme zda, zřejmě oděn příslušným ochranným oblekem,nevstoupil skrze ochrannou dračí zónu do Brány bohů,bez základních znalostí druhé varianty přístupové ceremonie. Jeho mysl se bezpečně a zcela náhle proměnila a on žvatlaje nesmysly,zcela nahý žral trávu před svými někdejšími zajatci.

      A také máme parapsychologii-dle slovníku,názor a praktiky mimosmyslového vnímání,psychotronika,metapsychologie. To proto,
      že při vší úctě k materialistickým vědcům, nemají na to, jak se podívat za imaginární hranici hmotné přírody.

   • Aha, tu jsem četl. Asi špatně, zopakuji. Díky moc.

 50. v niektorych dieloch pjakin spomina, ze hlavnym cielom gp je dostat sa mimo planetu, v horsom pripade ulozit svoje vedomie na technicke nosice (napr na obeznu drahu zeme).
  na levanete som si nevsimol, ze by tato otazka bola podrobnejsie rozdiskutovana.
  akokeby gp vedel, ze v “blizkej” buducnosti nas caka globalna katastrofa a potreboval sa na nu pripravit. napr. ze gp je potomok atlantidanov a ma urcite informacie. alebo vidi, ze dopad ludskej cinnosti na ekologiu je nezvratny.
  myslite si, ze pjakin vie toho viac alebo, ze sa v tomto cieli moze mylit? ze zrovna tento ciel je jediny a najvyssi…

  • nemusi ist o globalnu katastrofu, co ak chce GP ujst z planety iba preto, lebo mu uz vazne idu po krku a vie ze toto uz neustoji?

  • Pro GP je důležité dostat se ze Země jakýmkoli způsobem. V tom případě by mu ani nevadila jaderná válka a zničení lidské civilizace. Pokud by zůstalo na Zemi pár lidí, mohl by novou civilizaci budovat od znova při zachování své konceptuální moci. Teď je v těžkostech, jelikož lidé se probouzejí, vědí o jeho existenci, Putin a další v Rusku prohlédli jeho hru a je nebezpečí, že jej od řízení odstaví, což by znamenalo jeho konec. Kdyby neexistovali jaderné zbraně, nic by mu nebránilo, aby se USA pokusili vymazat Rusko z povrchu Země balistickými zbraněmi. Zároveň by se zbavil většiny obyvatelstva…On na tomto konceptu pracoval 1000 let, ale přepočítal se. Jaderné zbraně jsou skutečností a jediný, kdo může odvrátit jadernou katastrofu je právě Putin a Rusko, které by nejraději zničil. Svým řízením se dostal do absurdní situace, ten koho má v plánu zničit, tak jedině ten, může GP zachránit…

   • PS: Cílem GP je dostat se na úroveň HNR…

    • tak hlupy predsa nemoze byt …

     • No to nevím, ale v jedné přednášce pana Pjakina toto zaznělo…

      • Bez personifikace GP budou tyto debaty poloviční. Kdo nebo co, se chce dostat mimo planetu a proč?

       Za mne osobně, nenamítám nic proti jakékoliv teorii, která zatím výše zazněla.

       1. Přesto všechno, jaderná válka by GP opravdu neprospěla, protože by si zničil jediné informační pole, které má k dispozici (myšleno tím systém – planeta).

       2. Opustit systém není schopen, přičemž zde je odpovědí na to proč, naprosto abstraktní výklad, jež naše vědomí díky manipulaci systému není schopno akceptovat. Tedy je systém projekce GP v níž se pohybujeme nebo je to naše projekce, jako otroků sebe sama? Co je vlastně hmota, kromě částic a vlnění? Proč ji vidíme právě v této podobě? Anebo je to projekce Boha, která byla okopírována, protože již žádná jiná alternativa nepřipadala v úvahu? Kde je tedy skryto jádro hry? V přizpůsobení se nefungujícímu systému a zabití sebe sama? Zatím to tak ve většině případů fungovalo, ale má to takto fungovat i nadále?

       3. Bohem se stát nemůže, byť by dozajista chtěl a byl to jeden z motivů jeho (jejich) příchodu do předchozího systému (před potopou), nikoliv však primární. Primárním motivem to bylo pro někoho jiného. To říká gnostický mýtus o stvoření systému.

       4. Co si představujete pod pojmem HNR? A hlavně jsou ještě podle Vás nějaké subjekty nad tímto prvkem?

       5. Samozřejmě, že nejideálnější řešení pro člověka by bylo, kdyby všechny data ze systému (je to jenom informační pole) byly nahrány na nosiče a se svými původci se odebraly do zapomnění. Tato varianta však nic neřeší.

       6. Jak to udělat, když vyšší forma vědomí nemá v oblibě násilí? A co tedy nemáme vědět, když se idioti ovládající systém chovají jako smyslu zbavení?

       7. Toto téma se odehrává v hlubokých (sotva zachytitelných) myšlenkových tocích a málokdo je na ni připraven tak, aby ho neovlivňovalo vědomí, jež je prakticky systémovým produktem.

       • 1. to není primární důvod proč GP jadernou válku nechce. Je to věc jeho přežití, nikoli přežití jeho řízení. Tedy, GP jedná podle pudu sebezáchovy. Tím pádem samozřejmě jedná o to víc pod tlakem, a dopouští se chyb, které ho odkrývají. Čili svou snahou o sebezáchovu paradoxně likviduje své řízení.

        2. podle mne nesprávně položená otázka

        3. před potopou tu podle toho co vím nebyl GP. Načasování nesedí, protože GP funguje cca 3000 let, a potopa tu byla pravděpodobně dříve. Bohem se chce stát mnoho entit, v podstatě si na něj hrají všichni, kdo akceptují svou svobodnou vůli a nehrají podle pravidel Boha.

        4. Hierarchicky Nejvyšší Řízení, už to tu bylo mnohokrát. Když by byl někdo nad ním, tak ten nad ním by byl HNR. Tedy, vzhledem k definici je to opět nesmyslná otázka. Jako by jsi se ptal: “je nějaký strom vyšší než nejvyšší strom?”

        5. Tady jsme u příkladu s autobusem plným lidí a řidičem. Pokud v tuto chvíli odstraníš řidiče, tak momentálně mu neexistuje alternativa = v první zatáčce narazíme na jadernou válku. Pochop, že GP není něco co škodí fungujícímu systému. GP je něco, co z velké části samo nahradilo systémy nezbytné pro fungování stávajícího systému. Systém je třeba přebudovat, a prvky GP nahradit pro-lidskými prvky řízení. Potom můžeme odstranit GP, ale potom už to nebude potřeba. Nikdo se tu nebaví o eliminaci GP jako takového, ale o převzetí řízení vlastního světa.

        6. jakou vyšší formu vědomí myslíš?

      • Tady z přednášky Pjakina…
       https://www.youtube.com/watch?v=7gI9p1L4Ncc

       • aksal
        ano toto som videl len potom radsej dajme slovo HNR do uvodzoviek aby to nebolo zavadzajuce. Ano, oni by radi boli “bohmi” pre neinformovanu masu biorobotov, nie vsak v absolutnom chapani. Preto ta moja reakcia … Vsak si rozumieme, ja len koli pripadnym navstevnikom aby nieco nepochopili zle.

  • Při protáhnutí linií současného vývoje svět vede ke katastrofě.
   GP neplánoval, že kapitalismus se svou nezřízenou spotřebou tu bude fungovat tak dlouho… .měl skončit už před 100 lety.

   Pokud nemá GP jak zemi oputstit, je nutné svět přeformátovat, aby s vyčerpáním zdrojů nezahynul sám. Pro GP bohužel se jeho tranformaci postavilo do cesty Putinovo Rusko. V současnoti probíhá boj o to, jak ta tranformace bude vypadat (tj. kdo na její charakter bude mít větší vliv. Tj. GP nebo Putinovo Rusko).

 51. 5/
  m. velitsko, anastazia: po celu dobu civilizacie tabuizovana otazka, ci ludstvo ide cestou pozdvihnutia alebo poklesu

  6/
  anastaziin dedko megremu pri navsteve muzea nechcel vysvetlit, preco 2 deti boli pochovane hlavami k sebe. vraj ma porozmyslat. co si myslite

  7/
  anastaziin dedko pri rozhovore s mojzisom: uznanie svojej viny (koniec biblickeho projektu?) a podpora anastaziinej koncepcie:
  Jsem Mojžíš, potomek té dynastie, která po tisíciletí řídila osudy národů. Jsem jejich potomek a praotec. Tebe, jenž ses nazval vrchním, vzývám bez prosby. Netrať své úsilí na odpor proti Anastasii. Všechna vnuččina snažení se neshodují s našimi úmysly. Anastasiin nesoulad se líbí mně a mé duši. Jsem Mojžíš, žrec, svou silou jsme si rovni, ochráním vnučku sebou.’
  A odpověď vrchního žrece byla:
  685
  ,Ano, Mojžíši, silou jsme si rovni. A proto vím: nečekáš ode mě, že se vzdám útoků, očekáváš – radu.
  Jsem ten, který teď přemýšlí, jak jí pomoct, jak zastavit obludnost systému. Stvořili jsme monstrum a je silnější než my. Vždyť ses také zúčastnil jeho tvoření. Nejedno tisíciletí požíral děti, mrzačil lidská těla. Teď jsou na jeho zastavení zapotřebí století našich úsilí.
  Ale mysl tvé vnučky je rychlejší než naše. Za rok tvoří tisíciletí. Teď jí nikdo z nás nedokáže pomoct nebo uškodit.
  Jediné, v čem jsem si jistý, je to, že musíme tvořit vlastní způsob života podle obrazu nakresleného tvou vnučkou. Všechny své znalosti vložit do stvoření, stát se názorným příkladem pro lidi.’

 52. rad by som rozviedol este niekolko tem.

  1/
  zena-zrec (zivot-recenie), da sa povedat, ze je vedma (vedoma matka)? alebo aky je tam rozdiel?

  2/
  ako krestan mam rozpor vo viere v posmrtny zivot (nebo/peklo/ocistec) vs anastaziino prevtelovanie/rozplynutie vo vesmire… zatajili nam tym zreci nejake vedomie, aby ziskali vyhodu pre seba a pre svoju cinnost?

  3/
  dalej v knizkach je kapitola aj o nesmrtelnosti (v pripade zomeriania nepripustat si myslienku na smrt).
  david icke: som nekonecne vedomie.
  dr. rauni-kilde: “Vyhrožovali mi smrtí, byla jsem odvezena do nemocnice v bezvědomí, protože mě otrávili jedem. Říkali: my vás zabijeme taky. A já říkala, no a co, žádná smrt není. Smrt je můj přítel, protože vím, že moje tělo se skládá většinou z vody a drží je pohromadě energie. Takže se pouze dostanete ze svého těla. Někdy se ženy i při porodu dostanou ven ze svého těla. Dívají se na sebe, jak rodí dítě, a pak se vrátí zpátky. Takže když to víte, víte taky, že nemůžete zemřít, protože energie prostě neumírá, pouze mění formu. Mění svou frekvenci. V tom je moje síla. Mohou udělat cokoliv, já nemohu zemřít.”

  Moja predstava o smrti je priblizne takato: predstavim si, ze napr o 10s prestanem vnimat svetlo, teplo, gravitaciu, tep srdca, dychanie a “som mrtvy”. vsetko ostatne mi ostava, moja viera, nazory, postoje, vztahy k ludom… no a s tymto budem konfrontovany pred bohom. dokonca si myslim, ze posledny sud, nebude ani tak o tom, ze boh ma odsudi, ale sam si pred sebou priznam mieru svojho zavinenia/zhresenia pocas zivota.

  4/ v.jefimov aj anastazia predpoklada stretnutie s mimozemskou civilizaciou netechnokratickym sposobom, (na urovni telepatie)…

  • Teď nemám moc času, ale můj názor k smrti. Takovou malou “smrt” zažíváme přece každou noc, když spíme…Naše fyzické tělo žije, ale vědomí ne, funguje jenom podvědomí… “Velká” smrt je něco podobného ale v opačném gardu. Fyzické tělo je mrtvé, ale vědomí ve formě energie žije dále… Když se narodí nový člověk, tato energie (duše) přejde no nového člověka a novým životem dále pokračuje její růst na další level… Nevím, jestli jsem to popsala srozumitelně, ale tak to chápu já…

   • Ještě je třeba podotknout, že ten přechod neděláme vůbec rozumě, jinak bychom měli více zkušeností z minulého vtělení.

    V tomto alespoň pro mne bylo poučné hluboce zadumat nad touto smlouvou:
    http://www.joconrad.com/themeninkcze.htm

 53. Zajímavý rozbor Starikova nadcházející návštěvy Erdogana v Moskvě…
  http://politikus.ru/video/81598-nikolay-starikov-o-poezdke-erdogana-v-rossiyu.html

 54. Upozorňují na skvělou analýzu Krasova
  ПО НОВОСТЯМ И СОБЫТИЯМ: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ
  http://zakonvremeni.ru/publications/24-chronological/27944-po-novostyam-i-sobytiyam-na-zare-spravedlivosti.html

  která se zabývá nízkofrekvenčními procesy, probíhajícími v super systémech USA a Ruska a jejích vliv na budoucnost planety Země.

 55. Kto poznate knihy V.Megreho Anastazia (napr tu https://www.ulozto.sk/!1gGagatPD/leceni-megre-vladimir-cs-zvonici-cedry-ruska-knihy1-10-pdf):
  Nezda sa vam, ze autori VP ZSSR sa inspirovali aj tymito textami? Mozno by bolo vhodne porovnat casy vydanych prac na oboch stranach. napr cez temy mrtva/ziva voda, faraoni ako bioroboti, egyptska civilizacia, riadenie sveta 6-tymi zrecmi (z toho jeden hlavny) ako GP, veda o obraznosti akoMatricno-egregorialne riadenie,…

  • mne teda ano, je to zarazajuco podobne :)
   tiez ten navrh zakona o 1 hektary pody…
   seriu o Anastazii odporucam precitat :)

   • Ano, ten 1 ha som hned pochopil, odkial fuka vietor.

    Anastaziin pradedo bol jeden z najvyssich zrecov a pred smrtou sa na niecom dohodol s jej synom Volodom. Na com, to v knihe neoznamili. Myslim, ze si zaistoval vtelenie ako jeho buduce dieta. Z toho chapem, ze GP si drzi rodovu liniu po starocia.

    Ina cast ma zaujala, ked prisiel Megre s Anastaziou za jej dedkom na navstevu asi na 2-3 dni. Megre slubil, ze by rad napisal aj knihu z tej navstevy. Hned po prichode, museli este asi hodinu cakat, kym dedko viedol rokovanie s rodovou stranou. sedel koncentrovane pred zapichnutou palicou. Myslim ze, svojimi myslienkami naplnal noosferu a palica mala byt antena, alebo nejaky rezonator. tak by mohlo byt odhalene, ako pracuje GP. chcel by som vediet, napr aj skutocny vyznam stlpa v strede vatikanskeho namestia, ci tiez neplni funkciu nejakej anteny

    • Četl jsem asi tři díly, vic jsem nedal. Díval jsem se na Youtube a viděl jsem srocení Mergem poblázněných lidí. Má to všechny indicie šílené náboženské sekty. Podle mě se veze na módní vlně a cílem jsou prachy …

     • a presne vo tom je aj DVTR a KOB:-)))))))))))))))))))

      • A hovorí to uctievač Kotlaebu. :P

      • Nezdá se mi. Pjakin i Zaznobin vždy zdůrazňovali, že jejich semináře jsou zdarma stejně jako veškeré materiály, které vydávají. Žádné jiné sekundární požadavky na nějaké platby jsem nezaznamenal. Pro mě osobně je to indikátor pravosti a poctivosti jejich snažení.

       • Nepobírají ani žádné autorské poplatky, dokonce jsou důrazně proti takovým poplatkům všeobecně…

        • Toto nie je reakcia len na Aksal a Nasredina.
         Menší odstup by nezaškodil – ani Megre (či prekladatelia) za e-knihy neberú poplatky, ale aj na preklady kníh (ich vydanie v hmotnej podobe) od VP SSSR na tomto webe sa zbierali príspevky. Myslíte, že toto – platby, niekedy až silne emocionálne reakcie v diskusii, vzájomné podporovanie sa a pod. – v niekom môže evokovať sektu KSB/KOB? – najmä ak sú tieto veci vytrhnuté z kontextu, alebo ak je to iba povrchný pozorovateľ, náhodný okoloidúci?
         Kto chce, nech študuje (nielen povrchne prebehne, ale aj porozmýšľa, prípadne precíti) Megreho a kto chce, nech to isté robí s DVTR/KSB. A kto čokoľvek len prebehol, prípadne si prečítal letmo 2-3 recenzie bez toho, aby to vo svojom vnútri spracoval, by sa mohol napr. z úcty k “zodpovednejším študentom” pozdržať svojich jednoznačných “dobrých rád”.
         Ďakujeme si navzájom (uvedené platí aj pre mňa).

         • Já konkrétně teď čtu Megreho. Zároveň jsem se podívala na video rodové školy. Co se mně týče, některé věci, které jsem se dočetla v knihách , nebo uviděla ve videu jsem sama dělala, nebo dělám. Například u výchovy dětí jsem se snažila, aby každý rok zvládli nějako novou dovednost. Ale co se mi na té škole nelíbilo, bylo odtržení od rodiny, žádné soukromí dětí a malý prostor na vlastní (ne kolektivní) přemýšlení a snění… Přišlo mi to pomalu jako dril…Co se týče míry, tak se mi zdá, že také trochu přestřelili…

          • kroksunkrok 3. august 2016 o 1:30

           Keďže o tej škole a jej zakladateľovi mám len čiastočné informácie z videa, Megreho, či pár článkov na nete, tak nemôžem zmysluplne hodnotiť. Beriem to ako určitú inšpiráciu s plusmi (možno použiť, aplikovať,…)aj mínusmi (vyvarovať sa, preveriť, …), podobne ako aj Ty. Ak prečítaš Megreho (10 kníh), skús aj Novych (8 kníh -7 v češtine, 1 zatiaľ (asi cielene)nepreložená, no so zaujímavými údajmi o pozadí aj dnešných udalostí).

           • prosim Ta, ktora od A. Novych nebola prelozena?
            som si myslel, ze som cital vsetky :)

            • Перекрестье (Križovatka) – http://schambala.com.ua/book/perekrestie – časovo predchádza udalostiam z knihy Vtáci a kameň, najmä 3. kapitole.(Prípadne všetky knihy , príbehy, výbery a pod na http://schambala.com.ua/download) + ešte kniha s citátmi/výrokmi z predchádzajúcich kníh Живой Источник : Живой источник — Новых Анастасия — быстро скачать na www.klex.ru/cod .

            • kroksunkrok, vdaka, stiahnute :)
             [nedalo sa odpovedat na Tvoj prispevok…]
             len pozeram, ze to ma 295 stran, ale poslendna strana je vlastne cast obsahu, kde sa pise, ze by to malo mat viac ako 566 stran, cize je to len polovica knihy (ak to dobre chapem)…

            • kroksunkrok 4. august 2016 o 0:34

             Ten obsah je asi na formát A5, kniha je celá na 295 stranách.

            • ano, mas pravdu, len som si to neoveril skor…
             a este raz vdaka :)

     • Nedočetl jsem ani první díl.Popisované chování postav ve mně nevzbuzuje důvěru.Ano,v Rusku měli vždy Divotvorce ,jsou tím proslaveni.Ale tady bych je nehledal.

  • Spis by to bylo naopak – Megre se inspiroval u VP SSSR. Ne? Jake ma cile VP SSSR a jake Megre?

   • Anastasie: “Přenést lidi přes úsek času temných sil” …. ve výsledku vznik Nové civilizace
    VP SSSR: Odstranění davo-elitarismu zákonitě vždy vedoucímu k otroctví a vznik Nové Ruské civilizace

  • Na tohle zatím neexistuje objektívní a nezpochybnitelná odpověď, osobně to stále zkoumám … zatím s tímto provizorním výsledkem:

   Znáte filozofickou otázku: Co bylo dřív. Vejce nebo slepice? Myslím, že to skončilo odpovědí, že jak vejce, tak i slepice jsou projevy stejného biologického druhu.

   V přímé linii byl dřív VP SSSR: Formování 1987-8, Voda Mrtvá 1991-2, pak se odmlčeli a reálně hrozilo, že pokračovat nebudou … a znovu začali publikovat ke konci roku 1994.
   Megre potkal Anastasii poprvé v létě roku 1994, podruhé v roce 1995, v roce 1996 napsal první knihu.
   Anastasie se ale narodila už cca v roce 1969-70 a celý svůj vědomý život věnovala zahrádkářům (a jejich trápení se světem). Dlouho problém poznávala a nevěděla jak to všechno změnit. Dle svých slov zná všechny programy vrchních žreců (domnívám se, že VP SSSR tuto strukturu nazývá GP) a zná i touhy lidí, které tyto programy chtějí zrušit. V souvislosti se setkáním Megreho vymyslela svůj plán s názvem “Přenést lidi přes úsek času temných sil”, který (řečeno slovy VP SSSR) na hiearchicky vyšší konceptuální úrovni zahrnuje jak plány GP, tak plány lidí, kteří chtějí plány GP zrušit … a jen k nim dodává pár podstatných ingrediencí, bez kterých by se jim ten boj s GP nepovedl (stejně jako se nepovedl mnoha lidem v minulosti – např. Ježíšovi). Konat tak např. nechává konat jiné lidi okolo sebe (Megre, …) i jinde ve společnosti a sama žije v ústraní. Podle mě se tak snaží vyznout “zbozštění”, díky kterému zneutralizoval GP činnost Ježíše.

   Ještě z jiné strany. Když vyšly první knihy o Anastásii, tak se v Rusku hodně řešilo, jestli si to Megre všechno nevymyslel. Závěr byl poměrně jednoznačný: Megre je svým způsobem prostý podnikatel, který se nikdy nezajímal o duchovno a sám by si tohle v těch komplexních vyjádřeních vymyslet nedokázal. Buď tedy mluví pravdu (nebo alespoň víceméně pravdu, protože pár detailů mohl změnit kvůli nedohladatelnosti konkrétní osoby) nebo mu knihu někdo diktoval…. v podstatě jediné možné jsou tajné služby. On se kolem něho v začátcích jeden člověk původně působící v tajných službách i motal. …. zajímavé, že ale zde pátrání odpůrců díla Megreho končí a nejdou v rozlíčování dál (Mimochodem, takto to bylo předpovězeno, že ti, kteří by mohli tomuto dílu uškodit se ho ani nebudou zkoušet zkoumat – skončí přesně takto: “Napsali to Megremu tajné služby. Tečka. Dál se tím nezabývám.”
   Takže neznám zatím nikoho kdo by šel dál v těchto zjištěních. Mě osobně napadá jen V.A. Jefimov, který v tomto videu http://leva-net.webnode.cz/products/otazky-a-odpovedi-v-a-jefimova-ze-dne-18-4-2016/ hovoří o holčičce, se kterou se dříve setkal, a která má schopnosti si přečíst si “někde” (cca jako v TV) cokoliv o světu jako z databanky. (Mimochodem, přesně takto odpovídá Anastasie Megremu). To mě vede k možné hypotéze, že tím, kdo by Anastasii mohl Megremu nadiktovat je někdo v jeho okolí (tj. VP SSSR).
   Jenže se dá vysledovat i opačná hypotéza. Že za vznikem VP SSSR by mohl stát Anastasiin pradědeček, resp. nyní dědeček.

   No a nakonec ještě jedna indicie, resp. pro mě nyní nejpravděpodobnější varianta odpovědi: Žreci pracují v tandemním režimu. Kde vidíte tandem od VP SSSR?
   Nemohla by být Anastasie tím tandemem vůči VP SSSR?
   VP SSSR (Leningrad), Anastasie (Moskva – Institut pro hledání národní idei atp.).

   Mimochodem, kromě Ruska má jak VP SSSR i Anastasie dosah v cizině největší právě v prostoru CZ/SK … oba proudy cca 20+ tisíc (sledovatelů Pjakina, čtenářů Anastasie), nikde jinde takové počty nejsou.

   • Urcite Megremu priznavam, ze knihy o Anastazii dokazou vzbudit nadseni pro zahradkareni.

   • Moc hezké shrnutí.
    S tím tandemem je to odvážná myšlenka. Myslím že tandem VP SSSR bude spíš o vnitřní struktuře VP, ale to je jen moje tušení (pokud vůbec pracuje tandemním způsobem a ne ještě lepším).

    Okolo Anastasie je spousta spekulací, ale po přečtení části Megreho díla jsem podobného názoru, tedy že jeden podfukářský člověk si to všechno určitě vymyslet nemohl.
    Když jsem nad tím přemýšlel, došel jsem k závěru, že je mi úplně jedno jak to bylo. Informace v knize jsou velice užitečné (zahrádkaření je jen zlomek), a jestli si to Megre “vymyslel” napojený na nějaký Egregor řekněme jménem Anastasia, nebo ten egregor vytvořil, nebo mu to existující Anastasia vnukla aniž by se potkali, a nebo se opravdu potkali jak píše v knize, pro mne nemá velký význam. Jako svoji pracovní teorii to beru tak, že objektivním požadavkem mnoha lidí bylo vrátit se k “zahradnickému” způsobu života, a bojovat se zlem které visí nad celým lidstvem, a na tento objektivní požadavek zareagovala noosféra “stvořením” podmínek pro vznik Anastasie. (laicky popsáno mými slovy).

    Čtenost v ČR/SR považuji také za velice zajímavou. Ono se do našich jazyků vůbec překládá mnoho zajímavých děl, které do jiných jazyků neprobublají. (viz smaragdové desky, které byly dlouhá léta jen cz/sk/en)

  • Зазнобин В.М. – Коротко О Мегре
   https://www.youtube.com/watch?v=gkJrdPIYHLE&index=93&list=PLE9A292A62E8665A3

   • Při vší úctě k Zaznobinovi, hned na začátku řekl, že četl 4 nebo 5 knih …. na základě tohodle videa bych netvrdil, že se tomu věnoval porádně a jeho závěry nejsou tedy zas tak směrodatné.

    Na konci videa tam někdo mluví o tom, že Megre toho spoustu mohl opsal z Mrtvé vody, která byla dřív – to je nezpochybnitelný fakt.

    V Anastasii jsou ale i prvky, které nikdo (ani VP SSSR) nevyhodnotili včas správně. Např. Putina dle jedné analytické poznámky cca z let 2002-4 hodnotili neutrálně, či spíše s despektem. To naopak Anastasie když si Megre postěžoval (cca podzim 1998-jaro 1999), jak to jde s Ruskem z kopce mu řekla: “Již brzy Vladimíre, bude tvůj stát pod vedením důstojného obrazu ….. zatím ale nemůžu být konkrétní.” A v další knize, která vyšla 2001, vyjadřovala radost, že její plán již nemůže nic zastavit (jen to bude ještě chvíli trvat než to bude vidět).

    Jsem tedy stále ve stejném bodu – nemám jistotu ani jedním směrem.

    • podla mna treba kniham o Anastazii priznat, ze do znacnej miery ovplyvnuju vacsinu ludi, ktori tieto knihy citaju a to v pozitivnom smere, cize je to len dobre, ze tieto knihy existuju…
     a hoci sa to niekomu nemusi pacit – myslienky Anastazie – vyzera to tak, ze sa hodne z nich uz realizuje…
     mne osobne by sa svet podla Anastazie velmi pacil a pokial budem mat moznost, urcite v tomto smere prispejem k realizacii jej “planov” :)
     cim neberiem pravo kritikom na ich nazor, kazdy mame svoju pravdu a kazdy z nas (aj pan Zaznobin, aj Anastazia/Megre) sa mozeme mylit, otazne je, ci si to vsetci vieme aj priznat :)
     pekny den vsetkym zelam :)

    • Зазнобин В.М. – 2007.02.14 О выступлении Путина и по Мегре
     https://www.youtube.com/watch?v=UXrsjTAlD-A

     • keby niekto pozeral, tak o Anastazii je to od 1:06:45 +-
      z oboch videi je jasne, ze pan Zaznobin s Megreho knihami v podstate nesuhlasi, napadlo mi, ze ci napr aj kvoli tomu, ze je Megreho “koncepcia” (ako by mali ludia zit) viac zrozumitelnejsia ako KOB, cize je akoby konkurenciou…
      podla mna by sa VP mal nad tuto temu povzniest a prave z pohladu KOB sa vyjadrit o vektoroch cielov nielen Megreho, ale pokusit sa analyzovat aj ciele Anastazie, aj ked si o nej myslia, ze je to vymyslena osoba…

    • Juro, Zaznobin má pravdu…
     Kdo kdy viděl na vlastní oči onu Anastázii? Proč jezdí po přednáškách Megre a ne ona? Aspoň jednou by ji mohl vzít sebou, ne? :-)
     Ty knihy třeba někomu mohou sloužit jako inspirace, ale jako směrodatná nauka?
     Napíšu jednu svou vlastní zkušenost s člověkem “megrovcem”. V té době jsem o knihách jen slyšela a nic podstatného nevěděla – a přesto mě “šestý smysl” velmi správně varoval…
     Ten člověk se mě snažil získat pro projekt “ekovesnice” (pod tímto názvem se u nás “megrovci” angažují) – asi mě otypoval jako vhodnou ovečku do stáda. Líčil mi to v růžových barvách (návrat k přírodě, svoboda, čisté potraviny, voda, slaměné domy “zadarmo”…mezilidské vztahy napříč generacemi…atd.).
     Můj první dotaz, jestli ví, jaká je to ohromná dřina a “plný závazek” v zemědělství – že třeba zvířata nejsou nafukovací a vyžadují své den co den – bez ohledu na “nechce se, nemůžu, je mi zle”. Jeho odpověď – samozřejmě, mohou pomoci ostatní. Já na to -neumím si představit mít hospodářství a ještě k tomu chodit do práce. On – to byste přeci nechodila, hospodářství vás uživí. Já – ale co když bude neúroda? Stačí jedno krupobití, “mokrý rok” nebo naopak měsíc sucha. I kdyby zbylo pro mě, nebudu moci nic prodat a v každém hospodářství jsou třeba aspoň nějaké malé peníze. On – na co peníze? Všechno si vyrobíte nebo vám vyroste. Já – i elektřina, nástroje, nádobí nebo oděv? On – vyrobíte všechno. Já – třeba i hrnce, elektrickou vrtačku, pilu nebo pračku? On – to přeci nepotřebujete. Všechno se dá dělat ručně. Já – děkuju, nechci se vracet zpátky do doby kamenné a udřít se k smrti jen proto, že je to “eko”. Až jednou klekne civilizace, pak nejspíš nic jiného nezbyde. Nehledě na to, že vy všude počítáte se dřevem – ale my nejsme Rusko. Těch lesů tu tolik nemáme a stromy rostou hodně pomalu, aby tolik dřeva bylo pro každého. Vaše vesnice si pozemky odlesní během jedné generace. A to nejhorší – vy vůbec neberete v potaz systém, který tu je. Už jen to, že si nebudete platit zdravotní pojištění, vás přivede do obrovských problémů. Z čeho budete platit daň z nemovitosti, když údajně nepotřebujete peníze? Jako kurz pro ruční řemesla na víkendový pobyt je ta vaše ekovesnice dobrá, ale pro normální život? Myslím si, že nejprve je potřeba změnit systém – a ne čůrat proti větru…

     Tím se náš hovor ukončil a pán ze mě vůbec nadšený nebyl – zvláště, když nás slyšeli “noví nadšenci”.
     Závěr: Anastázii beru jako beletrii, kde je možné si vyzobat pár věcí pro život. A jak už tu někdo napsal – určitě nadchne zahrádkáře.
     Ale do života “Anastázie” se tedy vracet vůbec nechci – zvlášť za situace, že většina prací je “ženských”. Ono vůbec není náhodné, že se tehdy ženské dožívaly stěží padesátky…

     • Budu reagovat na i na to video:

      Nikdo neviděl Anastasii, ale jen Megreho. …. Lidem zbývá v její existenci věřit (nebo jí cítit).
      Podobně nikdo neviděl členy VP SSSR, ale jen jeho 3 mluvčí (Zaznobin, Veličko, Jefimov). Lidem zbývá v jejich existenci věřit.
      Nebo nikdo z běžných lidí neví, kdo je členem GP (předpokládám, že pár jednotlivců to tuší a ostatním zbývá v jejich existenci věřit). Přesto práce VP SSSR jsou na jeho existenci či neexistenci bytostně závislé.
      Zrovna tohle mi tedy jako důkaz neexistence nepřijde.

      Jestli jsem správně odposlechl z videa, tak tam padla otázka, zda žena s takovými schopnostmi vůbec může existovat? To je správná otázka. Na ale v pracíchch VP SSSR čtu o žrecech.
      Jak mám tedy to vyjádření chápat? Že problém je žena jako žrec v prostředí, kde jinak všichni žreci jsou muži? Nebo jsou problém Megrem popsané Anastasiiny schopnosti? Jsou až moc silné oproti jim známým žrecům (a tím pro Zaznobina nevěrohodné)? Odpovědi na to jsem ve videu nenašel. …. Zvláště když jsem viděl otázky a odpovědi s Jefimovem, který tam mluvil o tom, jak potkal a zkoumal holčičku, která měla schopnost si přečíst odpověď na jakoukoliv otázku … a dělá to prý tak, jako kdyby se koukla na virtuální televizi s odpovědí ve své mysli (tedy velmi podobně, jako to dělá Anastasie)

      V pracích VP SSSR se píše, že dnešní technokratická civilizace je spoutaná programy od GP a vede tedy nutně k otroctví. Vymanit se z toho dá přechodem k biologické civilizaci (nebo alespoň eko-technické). Kritizovat někoho, kdo uvažuje (často sice velmi naivně) už nyní o přechodu k biologické civilizaci je řezání si větve pod sebou samým, když je ten přechod je cílem i KSB (byť směřovaný ne do aktuálního období, ale do blízké budoucnosti).

      • V některých tebou popsaných věcech se dá i souhlasit. A teď ke sporným bodům:
       Ta tebou jmenovaná trojice není jediná, kdo přednáší a patří to týmu. Tito jsou jen (u nás) nejznámější. Potíž s tvým přirovnáním přece jen je = trojice přednáší své vlastní věci, podílí se na analýzách. Kdežto Merge jen tlumočí cizí názory, kdesi mu předané.
       ad “žena-žrec”:
       Žádný problém, i takové ženy byly a jsou. Osobně si myslím, že často dokážou být i lepší, než muži a to právě v tom “čtení”. Horší už je to se schopností propracovat vize tak, aby v reálném světě fungovaly.
       Jestliže se Zaznobin staví skepticky ke žrecům, není to kvůli “silným schopnostem”, ale kvůli jejich pyramidálnímu obrazu světa, kde “oni” jsou automaticky na špici. Přitom – už několikrát v minulosti fatálně selhali a to, kde jsme nyní, leží i na jejich odpovědnosti (více o tom v materiálech Zaznobina a už jsme to tu protřásali několikrát – nemá cenu znovu opisovat). Věřit skupině, která už párkrát selhala a to pro svůj “tučný kousek”? Proč by to nyní měli myslet jinak a čím o tom přesvědčují?
       Třeba já chápu právě tohle snažení vracet lidi do doby kamenné za jeden z jejich fíglů a opětovnou cestu “do nikam” – a to jen proto, aby si oni udrželi své výsadní postavení.
       A nejspíš chápeme oba různě pojem “biologická civilizace”. Dle mého chápání není biologická civilizace o zpátečním chodu kdesi do středověku nebo ještě dál. Podle toho, jak jsem pochopila já, je vize o zachování všech poznatků vědy i techniky, ovšem s rozumným využíváním – a hlavně – se snížením uměle provokované spotřeby. Soužití člověka s přírodou zdaleka nemusí být o slaměných domech a o používání pravěkých nástrojů.
       Navíc – montovat do současného stavu “světa” takovéto komunity si koleduje o věčně střety s existující “civilizací” a možnou kriminalizací (= systémem, který tu je). Takže komunita bude braná jen jako “módní výstřelek” nějak orientovaných lidí – tedy nevážně. Možná něco jako Mormoni – tedy nic k následování pro široký okruh lidí.

       • Jen malá oprava – biogenní, technogenní civilizace

       • Poznatky od Mormonov, teda konkrétne LDS, ohľadom potravinovej sebestačnosti sú docela pôsobivé a myslím, že v dnešnej dobe aj hodné následovania. Nejde o žiadnu stredovekú otročinu, využívajú moderné poznatky na uľahčenie práce a zaistenie úrody aj pre prípady zlého počasia, napr. geotermálne ohrievané a v lete chladené fóliovníky – na jednoduchom princípe cirkulácie vzduchu cez dieru v zemi pod skleníkom, čím stabilizujú teplotu a úroda vyzerá perfektne aj bez pesticídov a postrekov.

        Geothermal Greenhouse
        https://www.youtube.com/watch?v=qA3YGYELZ98

        Určite, že by bolo lepšie zmeniť celý systém, nech priamo veľkovýrobci produkujú kvalitnú výživu v súľade s biosférou, ale než niečo také nastane, tak to ľudí skôr otrávia chemikáliami, alebo vyvalia bok hladom.

        • Proč zrovna Mormoni?
         Přece máme zkušenosti s JZD, i zemědělec mohl jít na dovolenou dokonce i v létě.
         Zrovna dnes jsme šli na houby okolo polozbořené družstevní přidružené výroby. Družstvo zaměstnávalo 2000 lidí a ten dotovaný zbytek dnes jen 8 lidí.
         Stav všech kusů dobytka byl 3500 kusů a dnes asi 50 krav s telaty.

         • Nástupníci JZD nepozerajú na budúcnosť ani na udržateľnosť ich praktík, valia chémiu na polia po cisternách, nestriedajú pestované plodiny a len sa trasú na sadenie repky a dotovaných GMO sračiek.

          • Je to tak. Prof. Dr. Dr. Megahed by vedel rozpravat.

           • Zapomínáte, že je to vše v réžii EU a podpindosů.
            Oni budou střídat plodiny, jen se musí narovnat podmínky a přestat pokřivovat trh dotovanými potravinami.

          • Pokud stále chovají mléčný skot nemohou se takhle chovat a proto se krávy u nás likvidují http://agropress.cz/rozhovor-s-reditelem-mlekarskeho-hospodarskeho-druzstva-stredni-cechy/
           Cena mléka padá dolů. Hlavní komodity jsou mléčné výrobky (máslo, jogurty, sýry). Eidam v Německu stojí 43,- kilo. Na tom bohatnou hlavně obchodní řetězce. Kdyby se cena v obchodě této souvislosti snížila, spotřebovalo by se určitě více, ale bohužel je to velice složité. Jak říkám Evropská unie přetéká mlékem. (SMÍCH) Po uvolnění kvót Irsko vzrostlo s produkcí mléka o 30 %, stejně tak Holandsko o 30 % nebo sever Německa o 10 – 15 %. To jsou státy, které čekaly, aby mohli produkovat.

          • Ty ale píšeš o nástupcích. Stejně jako Eva nechápu, proč si brát příklad z Mormonů, abychom dosáhli potravinové soběstačnosti. Jednak – v současných podmínkách “v režii EU” ji nedosáhneme nikdy, však to bylo úplně první, co u nás zničili, takže těžko očekávat, že nyní budou něco takového podporovat.
           Druhak – možná jsi zapomněl, že náš družstevní systém byl vzorem pro svět – takže netřeba hledat u Mormonů ani u izraelských kibuců. Ostatně – ty kibuce si naopak převzaly zkušenosti od nás…
           Družstva – na rozdíl od zde zmiňovaných jiných systémů – nevyžadují od svých členů žádné “uni – ani ve víře, ani ve způsobu života.

           • LDS mormoni nie sú amiši, ale to je jedno. Mimo pestovateľských info ma nezaujímajú.
            Snáď sa obnovy družstiev do ich pôvodnej produkcie dožijeme. Reálne to tak skoro asi nebude, takže je na každom jednotlivcovi zvážiť ako veľmi si váži svojho zdravia a ako dlho vyžije na odpadoch zo supermarketov, alebo z tovaru poľských veľkoskladov často fejkovaného na trhoch ako domáca úroda. Dopestovať si slušné množstvá pre seba a rodinu zas nie je až taká strašná námaha, ako som si kedysi myslel. Len ma mrzí, že dnes produktívna generácia v tomto začína od nuly, lebo babky a dedovia ešte pestovať vedeli ale ich deti sa o to nezaujímali, keďže pre nich celý život pestovali družstvá. Družstvá sú preč, babky tak isto, jedna generácia skúsenosti neuchovala a rokmi nazbierané znalosti sú v … . Potom niet divu, že sa rád poučím aj od mormona na youtube, lebo dnešná preslopaná generácia dôchodcov odchovaná na receptári ti poradí akurát tak kalendár chemických postrekov alebo že sa na to máš vysrať, lebo všetko kúpiš v obchode.

            • Neviem, ako si také ideálne družstvo predstavujete, ale existujú aj dnes. Nie sú to tie klasické socialistické, založené na scelovaní majetkov, ale skor odbytové družstvá samostatne hospodáriacich pestovateľov. Ich produkcia je koordinovaná aby bolo možné zaistiť dodávky do reťazcov. Inak klasické poľnohospodárske družstvá kedysi používali chemiu rovnako ako dnes (možno v menšom množstve) a ich sposob hospodárenia nebol vždy ukážkový a zodpovedný. Dedkov a babky by som nezatracovala, všetko je to o skúsenostiach a práve oni ešte nejaké majú a inak než učením sa na vlastných chybách sa k nim nedopracovali. To isté platí o tých pestovateľoch. Už sme to tu riešili skor, predstava, že bude možné len tak prejsť zo súčasného sposobu na nejaký ideálny bez chemie je skor iluzia. To je možné v malom množste pre svoju potrebu, pokial to robíte vo velkom a ste na produkcii existenčne závislí, rozmyslíte si, či uhorky nepostriekať proti plesni. Moje nakladačky boli bez postrekov, bolo dosť pre mňa aj susedov som podarovala, ale plodili dva týždne horko ťažko a dávno padli za obeť plesniam. Je to všetko o systéme, ochote pracovať a učiť sa, čo dnes moc nejde, čím ale nevylučujem, že pri zmene myšlienkového “podhubia” to časom bude možné.

          • pro “jéčko” – mormoni:
           https://www.youtube.com/watch?v=lOfZLb33uCg

           • Ode zdi ke zdi Lin, opravdu je nechápu, máme takové zkušenosti z dob socíku a oni Mormony.
            Slušovice kdysi výkvět našeho družstevnictí, příroda netrpěla, vody bylo dost, hluboká orba zajišťovala zásoby spodní vody, dnes vše odteče a jen se vymýšlejí hovadiny aby se chechtáky v bankách točily.
            Ubylo motýlů, zpěvného ptactva, krávy se běžně pásly, jak říkával tchán na horách je čistý vzduch, všude sám kravinec a na něm plno much.
            Byli jsme soběstační, po revoluci se ovoce vyváželo na západ jako BIO, akorát naši zemědělci to nevěděli a byli překupníky okrádaníhttp://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Profesor-Zeleny-zavzpominal-na-Havla-Byl-hrickou-v-rukou-jinych-netusil-co-se-kolem-nej-deje-Chtel-jen-debatovat-s-kumpany-ve-Slavii-349539

         • Magnus Maximus 2. august 2016 o 19:54

          Správně Evo. JZD se zakládala i z důvodu osvobození lidí od otroctví a nekonečné celoroční práce.

          • Družstevnictví stále funguje i na západě, třeba mlékárenský průmysl je z velké části družstevní http://www.co-operativefood.co.uk/food-matters/farming-food/farming-groups/dairy/. To jen tady se to neví a hlavně se o tom nemluví.

     • Ještě k tomu, že Anastasii nikdo neviděl:
      V 1. vydání 1. knihy (1000 výtisků) v ruštině Megre zveřejnil jméno vesničky, u které se nechal vysadit na břehu a pokračoval k jejímu paloučku 20-25 km pěšky.

      Podle toho ji dokázal najít jeden Němec (ten by se možná dal dohledat) a hledala jí i vědecká expedice (popis toho je ve 3. dílu), diky čemuž důrazně vyzval, aby jí nikdo nehledal a od té doby v dalších vydáních již tato informace chybí.

     • Lin, máš pravdu s tím příkladem. To je samozřejmě vyhnané do extrému a vůbec neřeší objektivní otázky spolupráce v rámci globalizace, a v rámci existujícího systému.
      Ovšem z Megreho knih nemám pocit že by k něčemu takovému apriori nabádaly. Tak například už v první knize, když se jí ptá jak vyřešit problém se znečištěným vzduchem ve městech. Padlo tam téma nějakého filtru vespod auta, který by zachytával 30 procent prašnosti vozovky. Vůbec nehodlám rozebírat tento nápad jako takový, ale když by Anastasia nabádala k takovému extrému jaký jsi popsala, tak by řekla “nejezděte autem”, nebo “zrušte města”. Ani nenápadně k tomu kniha nenabádala ani nemířila, naopak tento problém řešila v rámci stávající situace, bez výrazných změn.

      Tedy, tyto extrémy jsou vyvolané mnoha faktory, a tito lidé k tomu inklinovali podle mne ještě před přečtením těchto knih. Podle mne je to v lidech vyvolané tím extrémem který teď žijeme, a tito lidé z toho dělají extrém opačný ala “hurá na pole s kosou”.

      Svádět tyto postoje kompletně na tuto sérii knih je podle mne nesmysl.

      Pokud mluvit za sebe, nepřeji si aby moje partnerka musela na pole trhat brambory, a ani to abychom vypli elektřinu a internet. To by byly obrovské kroky zpět.

      Ale! brát tyto knihy jen jako beletrii s pár střípky tipů, to je taky extrém. Informační hodnota mnohých rad a postojů je obrovská, avšak stejně jako všechno, je to třeba přefiltrovat ve správném typu stroje psychiky, a použít k tomu potřebné znalosti a zdravý rozum i srdce. Za tyto extrémy podle mne nemůže kniha, ale nesprávný postoj těch, kdo údajně podle této knihy takto změnili život.

      • Technogenní společnost se vyřeší s tím, jak se z lidí stane ČLOVĚK… ten bude mít takové schopnosti (intuice, telepatie, teleportace), že tyto technické pomůcky, které používáme dnes nebudou potřeba… Chce to pozorněji číst KOB, tam se tento problém řeší…

       • Ještě jsem nečetl všechno a v tom co jsem přečetl jsem to nenalezl, proto se ptám:

        Může mi někdo dát okaz na materiál v KSB, kde se o tom, JAK se člen druhu člověk rozumný stane ČLOVĚKEM?

        Já našel pasáž, že je to potřeba, vysvětlení proč je to potřeba, ale ne návod jak to udělat.

        Přes všechny problémy, extrémisty (s názorem, že to musí zanamenat pouze návrat do doby kamenné – jak píše Lin) a nepochopeních při aplikaci, já osobně chápu rodový statek popsaný v Anastasii za ideální trenažer, jak nově narozené děti získají do vínku nejvíce možností se tím ČLOVĚKEM stát.

        • kroksunkrok 3. august 2016 o 1:42

         Napr. http://leva-net.webnode.cz/products/kompas-v-nas/, alebo “Ako sa stať Človekom” https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/Ako%20sa%20sta%C5%A5%20%C4%8Clovekom%202.7.doc, alebo podrobnejšie – študovať knihy Anastasie Novych, …

      • Souhlas, že je třeba brát s velkými rozlišovacími schopnostmi – a hlavně to, co hlásají tyto komunity, údajně se knihami řídící. Osobně jsem svůj skeptický pohled a nechuť číst dál tyto knihy získala právě kvůli svému praktickému zážitku.
       Má zkušenost je, že jsou to z velké většiny městští lidé, kteří nikdy nedrželi motyku ani kosu, natož aby se starali o dobytek. Myslí si, že se všechno tak nějak udělá samo (“sad roste sám”) a všechno je zadarmo, spadlé jim bezpracně do klína. Možná i proto mají tyto komunity “vysokou úmrtnost” (= že jim lidi odcházejí) – jenže komunity to zdůvodňují “nedostatečným urovnání vlastního života, nízkou vůlí”.

       • Ono hodně závisí na skromnosti lidí. Kdo potřebuje mít každý rok nový mobil, oblečení podle poslední módy, dům zařízen reprezentativně pro návštěvy a ne pohodlně pro rodinu, tak takoví lidé by o tom neměli ani přemýšlet. Lidé, kteří jsou co se týče materiálních statků skromní, mají zkušenost se zahradou, ti mají šanci se adaptovat…Zkouším to na sobě a zjišťuji, jak málo toho k životu potřebuji, věci recykluji a snažím se využít vše co mám k dispozici a co mi nabízí příroda…

        • Obě máte pravdu, ono je potřeba v tomto případě skloubit jak názory pro-technické, tak i názory pro-bio.

         Fakt že k tomu častěji inklinují městští lidé je logický, taky to nejvíc postrádají. Malé zkušenosti s podobnou prací je samozřejmě vedou k tomu haló efektu že jdou do opačného extrému, ovšem na jejich obhajobu nutno říct, že oproti neměstským lidem vědí o moc lépe, o čem městský život je, a jak moc je na houby. Však se podívejte kolik vesničanů ještě dnes chce do města. To jasně vypovídá o stejné naivitě vesničanů vůči městskému životu, jakou je naivita měšťáků při představách o jejich bio-farmičce.

         Ani jedno ale nehodlám kvůli tomu hanit, protože hanit lidi kteří sice extrémě, ale požadují obnovu přírodnějšího a tedy i přirozenějšího života, je amorální.

         Všeho s mírou :-) viďte.

         • Tak to nějak uzavřeme, ne? A pěkně od podlahy – už se s tím crcat nehodlám… :-)
          ad Megre a Anastázie:
          – stačí se podívat, jak je tento “projekt” napojený na neziskovky – a máme celkem vypovídající obrázek. U nás jsou nejen “přátelé Anastázie”, ale také projekt “ekovesnice”, vycházející právě z projektu “Anastázie”. A heleme – opět samá neziskovka a “grant” – prostě samá hezká “podpora”. O Mergem ani mluvit nebudu – je to osoba na způsob autorů knihy Tajemství = moc krásných slov, moc rad – jenže ono to takhle vůbec nefunguje, hlavně že autorům tečou obrovské příjmy.
          Věřit na Anastázii je pro mě to samé, jako věřit na Harryho Potera (i na něm si autorka dost vylepšila rodinný rozpočet).
          Je to podvod na lidi, zneužívající právě to, o čem píšeš = nespokojenost s dnešním stavem (stylem života). Ten ohromný hák spočívá nejen v onom komunitním způsobu života (kde je nějaký ten “anastáziolog”, prostě “velký světlý šéf”, či “převtělený Ježíš” určuje všem, co se zrovna bude a nebude dělat, co je a není správné – prostě něco jako samosoudce), ale hlavně ve vyčlenění z okolního světa. Něco jako permanentní tábor – nikoliv dětský, ale pracovní. A únikových cest z něj zrovna moc není, protože (co vím) jsou požadované investice, vklady (minimálně koupě pozemku i domu – popř. stavebního materiálu). A pak se starej, snaž se, ať tě tvůj hektar uživí… A když ne – jsi neschopa. Moc šikovný způsob na kontrolu a ovládání lidí.
          Proč bych, proboha, lezla do něčeho takového, když stále je ta možnost koupit si domek kdesi v Zapomenuté Lhotě a tam se realizovat? Proč mají někteří pořád touhy lézt do podivných komunit, kde ti nakonec diktují i to, koho si můžeš či nemůžeš pozvat na návštěvu? Sakra – to si “komuniťáci” neumí v životě najít ani svůj okruh přátel?
          A hanit je je amorální, říkáš? Jakápak obnova přírodnějšího? K tomu je potřeba nějaká komunita a anastáziolog? To přece může každý sám.
          Na komunitu čeká jen ovce, co se bojí, že se sama ztratí a nepřežije – jak na pasáka a zbytek stáda.
          A končím na tohle téma…”anastázilologové” mi zrovna nedělají dobře…

          • Myslel jsem doposud, že napojení Anastasiovců na neziskovky je nulová.
           Teď koukám, že Petr Skořepa na stránkách logo EU a nějakého programu pro vzdělávání má. … Nezdá se mi, že by to byl typický přístup.

           Rozdíly mezi Anastasiovci budou takové jako mezi křesťanem Husem a katolickými křesťany (někteří z nich ho v Kostnici dali dokonce upálit). Hodně záleží, na koho jsi narazila.

           O Globálním prediktoru např. psal i Tomáš Marný z dílny Osud.cz
           A pokud si někdo našel jen jeho dílko, kde zmiňoval Globální prediktor spolu a další pojmy používané v KSB, tak ten si taky může klepat na čelo ohledně KSB.

         • Vesničani prchající do velkoměsta jsou mladí a hlavně studenti. Stáří lidé do města neodchází, ani lidé středního věku.

      • suhlasim a eM, o.i. Anastazia hovori, aby ludia hufne neodchadzali z miest, prave naopak, kazdy by si mal najprv vycistit bordel tam, kde ho spravil…
       dalsie z veci, co by ma zaujimali:
       – Megre v knihach spomina zvlastnu skolu akademika Michaila Petroviče Ščetinina (web skolazivota.empyrea.net neexistuje) – ozaj existuje akademink aj jeho skola?
       – alebo co sa v knihach spominaju dolmeny, naozaj bola ich funkcia taka, ako sa popisuje v knihach Megreho? a su nejake aj na Slovensku alebo v Cechach?

       • Rád bych odpověděl, ale zdaleka celou sérii jsem ještě nepřečetl. Pramením z toho, co jsem četl v pár knihách. Na všechny jsem si ještě čas nenašel.

        Ale dojde na to, a rád o tom podiskutuji.

       • Ku tej škole máš video “Ruská rodová škola” na https://www.youtube.com/watch?v=A_88x8SZTSY

        • velmi pekne dakujem :)
         taku skolu by bolo dobre zalozit aj u nas, otazne je, ako by “zapadla” do nasich zakonov…

         • Niet za čo. Do tej školy chodia nielen žiaci z “celého” sveta, ale na stáže aj veľa pedagógov aj zo Slovenska, či Čiech, napr. http://www.biosferaklub.info/michail-petrovic-scetinin/,
          http://lafia.sweb.cz/?pg=clanky, dokonca bol aj pokus zriadiť podľa jej vzoru súkromné gymnázium na Spiši
          http://www.integra.fost.sk/clanky/rodova_skola_SR.pdf, … – názor na “zapadnutie” si sprav sám.

      • Ono trhat brambory je trochu nesmysl, ony se vykopávají. Na podzim je třeba zorat pole a zarýt hnůj, dá se i brzo na jaře pokud nemrzne a není sníh, hnůj musí být částečně uležený. Pokud trochu se prohřeje půda, tady u nás začátkem května, poslední dobou i koncem dubna do pokopané půdy se brambory nasadí a zahrnou zeminou. Tu udržovat bez plevele a okopávat a udržovat v hrůbcích. Podle ranosti odrůdy se brambory vyorávají, nebo vykopávají.
       Brambory pěstoval manžel v mládí a pokud jsou k dostání, pěstovat je určitě nebude. Já jsem živočicháro a krávu určitě ne, dokud jídlo bude, žádný velký dobytek.
       To je člověk totiž doslova uvázaný taky.

       • Chápu vás oba. Ovšem, o co méně je člověk uvázaný v robotě, kterou si na to samé jídlo vydělává? To je jalový argument.

        Pravda je, že skrze pracovní trh a provázanou ekonomiku je na produkci nezbytných věcí zapotřebí průměrně méně práce na osobu. To ovšem platí o ekonomice blížící se ideálu, a v té nežijeme.

        Mám tedy každý den vstávat abych podojil kravku a vyplel záhon, nebo proto abych řídil tramvaj, nebo proto abych seděl v práci a čekal až se někomu rozbije počítač? Přičemž, jako zahradník experimentátor vím, že vypěstovat si rajčata mid alo mnohem méně práce, než na stejné množství stejné kvality si vydělat v práci (a to nejsem špatně placený).

        K tomu je samosebou ještě třeba připočíst ostatní faktory, a z Rajčat jen živ nebudu, takže tím neobhajuji dát výpověď a jít pracovat na pole, ovšem nemyslím si že práce v klasickém zaměstnání je jednoznačně méně náročná a efektivnější.

        • Ono se to dá řešit i tak, že budeš pracovat v zaměstnání jenom část týdne, a část se věnovat hospodářství. Závisí to především na tom, o čem jsem psala výše. Na skromnosti a na prioritách…Protože KOB toto u Člověka předpokládá…

         • A kdo tě zaměstná na půl úvazku? Nikdo! Zabíráš místo někomu, kdo by pracoval na úvazek plný.

          • Já pracuji 3 dny v týdnu. Ostatní dny se věnuji rodině, zahradě, čtení, studiu, meditování, zálibám…

           • Vzhľadom na výšku odvodov je dnes viac podporované zamestnať jedného makača na prácu 16h denne vrátane víkendov a sviatkov.

            • Citace z poznámky:
             “I zde platí – všeho s mírou. Příroda a “moderní” výdobytky proti sobě nemusí bojovat, ale mohou si podat ruce a spolupracovat. A to je jedním z úkolů současného člověka – nalézt rovnováhu.”
             A o to se snažím…

           • Aksal, myslím, že rozumiem, ja volím moment. medzi možnosťami:
            A. odviesť 8 hod. manuálnej práce za minim. mzdu ale s “čistou hlavou”, pokial možno čo najskorej z rána, potom volno pre rodinu a svoje aktivity
            B. odviesť 8+ hod. práce ku ktorej mám zverené “talenty”, vela práce a úsilia za viac peňazí, s tým, že mi na rodinu zostane minimálny a na záujmy skoro žiaden čas. Asi vyhraje druhá možnost, z dovodu zdielanej zodpovednosti za rodinu a rozpočet. Aj keď sama nepotrebujem prakticky nič. Chápem Vašu volbu.

           • No tak to Aksal děkuj Bohu, že takhle můžeš pracovat, drtivá část pracujících si o tomhle může nechat zdát.

       • Evka brambory sa trhať dá, ako fialky. Dynamitom alebo lepšie bleskovicou :) ako tuto chlapci zo Спецназ
        Viem že off topic ale nedalo mi :)
        https://youtu.be/PrQ7c91b758

     • Lin : suhlasím. čítala som anstazii a ako píšeš, možme si niečo z toho chovania sa k prirode vziat ale ani ja by som nešla do lesa na samotu..klčit podu aby sa tam dalo niečo pestovat…knižky som prečitala rychlo ako červenu knihovnu..Moj zaver : Megre na to pekne zaraba..pozrite si stranky olejicek borovicovy kolko stoji..atd.. dobry je tento článok http://zivavoda-lena.blog.cz/1401/anastasia-zvonive-cedry-z-ruska-v-megre-podvod

      • Z prvého odstavca…
       “nemohu číst “zkušenost-pravdu” někoho jiného. Jelikož tato cizí a následně mnou převzatá “pravda” by ovlivnila můj vlastní úsudek a poznání života, svedla by mne z mé vlastní cesty. Já si na vše, nebo alespoň téměř vše musím přijít sama, ikdyž je to mnohem těžší a zdlouhavější.”

       Dúfam, že podľa tejto logiky blogerka nepoužíva ani počítač. Lebo tie skúsenosti niekoho iného, zhmotnené do niečoho cudzieho, prevzaté do jej života, by mohli ovplyvniť jej úsudok a poznanie života, zviesť ju z vlastnej cesty. Vie, že si na všetko musí prísť sama, aj keby bol život bez počítača ťažší a zdĺhavejší.

       • Tak to jste si určitě vyložil nesprávně. Článek i názory blogerky jsem si přečetla a když je v něm řeč a jeho téma je o knihách, které se zabývají i duchovními tématy, tak jasně vyvstane, že mluví a vyjadřuje se k těmhle věcem. “Nemůže číst pravdu někoho jiného, protože si vytváří vlastní na základě svých zkušeností”. Takže mluví o své, řekněme “duchovní cestě”, získaných zkušenostech, které nikde nevyčte. Logiku to má a určitě i moudrost.
        Takže dávat dohromady duchovno a počítač je asi to samé, jako plést dohromady Putina s velrybou.

        Jinak dík za tip, ty stránky živá voda lena jsou hodně zajímavé, je tam dost různých témat, které si určitě přečtu.

     • Magnus Maximus 2. august 2016 o 19:49

      Výborně Lin ! Megre, Merge nebo Magor ? Pro mě jsou to převlečení jehovisti, takže sekta. S neplacením zdravotního a sociálního pojištění by daleko nedoběhnul. Dříve či později by šel do kriminálu.

      • ja si osobne viem predstavit vela oblasti, v ktorych ked to clovek (skupina ludi) prezenie, tak to zvonka vyzera ako sekta… vratane premotivovanych obhajovatelom KSB…
       vsetkeho s mierou :)
       preto by som poprosil podobne oznacovania niekoho za sektu/sektarov bud vynechat (nechat si to pre posedenie niekde medzi svojimi), alebo potom dolozit podla znakov sekty a spravania sa danej skupiny ludi…
       – to podla mna zaroven znamena, ze sa najprv ma clovek oboznamit s nazormi ludi, ich cielmi, pohladom na svet… a az potom si moze dovolit ich oznacit ako sektu – vecne, nie tak povysenecky, ako to teraz pises, Magnus…
       Tvoj nazor teda nepovazujem za odborny, ale krcmovy… stotoznujes sa s tou skupinou ludi, ktora to cele proste zmietla zo stolu – pretoze Ty predsa VIES, co je spravne, ktore prejavy su prejavom sekty, atd. ..
       Predpokladam, ze by Ta asi neprekvapilo, keby si sa jedneho dna ocitol Ty v skupine, ktoru bude niekto podobny Tvojim znalostiam oznacovat len tak (bez blizsieho spoznania Teba, pripadne Tvojich kamaratov) za sektarov… ci?

Pridaj komentár

*
*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>