História, dejiny

Podepisování příspěvků: anonymní příspěvky nebo ty, které v poli jména/přezdívky budou mít titulek nebo jiný text, mohou být smazány. Příspěvky s nakopírovaným delším obsahem, který je dostupný na jiném místě, mohou být také smazány – v takovém případě uvádět pouze odkaz, případně pár vět, nikoliv celý text systémem copy&paste. První komentář nového uživatele se zobrazí až po schválení, další již hned.

 Obnoviť

 1. NEZNÁMÉ RUSKO: TAJEMSTVÍ STAROSLOVANSKÉ CIVILIZACE (9)
  Lydia Efimova pokračuje:

  „Mnohokilometrové, mnohoposchodové, z křemencové žuly, jako v metru. Suché zdi, obrovské haly, tunely–přechody a opracování kamene stěn – současná technologie se k tomu ještě nedopracovala. Hladce, čistě zpracováno“.

  Ale jejich výzkumy taky neměly dostatek času a zdrojů… Geografové se míní zanedlouho vrátit a zkoumat podivné stavby. Jsou tyto tajemné chodby a šachty svázány s podivnými jevy, které se vyskytují v Karélii a na poloostrově Kola? Obyvatelé karelské vesnice Vedlozero už po mnoho let každé jaro pozorují UFO. Na obloze se objevují podivné zářící koule. Někdy jsou objekty ve vzduchu déle než hodinu.

  Evdokiya Egorova, obyvatelka vesnice Vedlozero se dělí o pozorování:

  „V minulém roce jsme viděli: nad ostrovem Rošnavoloka visela 10 – 15 minut koule velikosti fotbalového míče. Ale prosvítaly, byla podobné slunci“.

  UFO v této oblasti začali pozorovat od roku 1928. Pak u Vedlozera spadl velký blýskavý, na pohled kovový předmět. Vesničané dodnes diskutují o podrobnostech této události. Ivan Minin, obyvatel vesnice Vedlozero, vzpomíná:

  „Vyprávěli staříci, dnes již nejsou mezi živými, že předmět válcovitého tvaru letěl tiše a spadl blízko malého ostrova, nedaleko obce Šuknavolok. Při pádu nedošlo k výbuchu“.

  Historik Igor Afoničev zasvětil mnoho let studiu Vedlozerského fenoménu. Nejednou důkladně zkoumal území. Za více než 80 let se tu málo změnilo. Afoničev zrekonstruoval obraz událostí roku 1928 podle příběhů starých obyvatel.

  Igor Afoničev upřesňuje:

  „Pokles válce byl pozvolný, to znamená, že nedošlo k silné vlně“.

  Ani na konci dvacátých let, ani později se nepodařilo na dně hlubokého jezera najít objekt, který spadl z nebe, ačkoli pokusy najít ho se uskutečnily nejednou. Expertiza půdy nevykázala zvýšenou hladinu radiace. Ale potápěčům se podařilo najít důkazy Vedlozerského zázraku.

  Po několika ponorech bylo jasné, že dnem Vedlozerského jezera probíhá značný tektonický zlom. Zjistit jeho hloubku v některých místech se ukázalo být zcela nemožné. Možná toto vysvětluje zjevení se zářící koule nad jezerem.

  Ivan Minin přemýšlí:

  „Možná, že v tom čase se skutečně otevírají portály. Lidé se ztrácejí, byly takové případy i před dvaceti lety“.
  Stopy starodávné civilizace na severu hledali nejen vědci a nadšenci. Na počátku dvacátého století fungovalo ve Třetí říši obrovské výzkumné centrum, jehož personál prováděl hon na starodávné artefakty. Měli zájem především o připolární oblasti. Za pohádkovou sumu – milion marek – dokonce koupili od sovětského špiona Jakova Blumkina starodávné rukopisy, které pocházely z Tibetu. Mezi těmito dokumenty byla schémata vnitřní struktury Země, a taky mapy nějakých vnitřních dutin, kde možná žije starodávná vysoce vyspělá civilizace. Její dobyvatelé chtěli převzít jejich technologii ​​a zbraně. Posvátné texty hlásaly, že vstupy dovnitř jsou na pólech planety. Aby si to vůdce ověřil, poslal do Antarktidy jednotky značné síly. (Porovnejte s informace od Corey Gooda apod. poz. red.).
  Špion Jakov Blumkin https://www.matrix-2001.cz/files/image/585.jpg
  Ale Severní pól byl blíž, a z nějakých důvodů zajímavější.

  Předseda “Akademie geopolitických problémů” Leonid Ivašov poznamenává:

  „Němci obdrželi informaci, že existuje takový vstup do vnitřního prostoru Země, a mysleli si, že my jsme se zmocnili těchto tajemství“.

  Němci věřili, že právě na severu se nachází nějaký tajemný ostrov Thule, tak se v severské mytologii nazývá příbytek bohů. Vůdci „Ahnenerbe“ si byli jisti, že fyzicky existuje, a je možné, že starodávní bohové jsou stále tam… Historik Andrej Sineľnikov vzpomíná:

  „Thule – je v germánské a skandinávské mytologii posvátný ostrov. Na tento ostrov se dostávají hrdinové, a tam se jim otevírá cesta k bohům“.

  V roce 1941 v Laponsku, které je po politické stránce součástí Finska a po geografické pokračováním Karélie, byla vytvořena speciální jednotka „Nord“. Tato divize byla v podstatě zkompletovaná z horských střeleckých praporů, které zajišťovaly speciální mobilní špionážní skupiny.

  Andrej Sineľnikov upřesňuje:

  „Podle legendy, byla v Laponsku celá síť podzemních tunelů, které se nazývaly „ďáblovy vchody“. A „Nord“ je hledal. Speciální jednotka měla celou řadu dalších úkolů na ruském severu, poloostrově Kola, Soloveckých ostrovech, Uralu, archangelském a polárním pobřeží“.
  Tyto tunely jsou tak starodávné, že místní obyvatelé měli pocit, jako kdyby vznikly dlouho před objevením se člověka. Jindy lidé údajně viděli, jak zpod země vycházeli „ďáblové“ – divné bytosti, částečně podobné člověku. Andrej Sineľnikov si je jistý:

  „Byla to bitva o podsvětí. To znamená, že pokud věříte starodávným legendám, tam kde byl starodávný ostrov Thule, kde byly ostatky Hyperborey, tam byl vchod do jiných, paralelních světů“. https://www.matrix-2001.cz/files/image/1(2).png Oficiální signatura 6. horské
  divize SS „Nord“
  Historici si jsou jisti, že se Němcům podařilo prokázat, že se části obyvatelů Hyperborey podařilo uniknout do podzemí“. Leonid Ivašov říká:

  “Ve čtyřicátém pátém roce se podle míry dobytí území Německa prudce zesílila pozornost speciálních služeb sovětských, i našich spojenců (Velké Británie a Spojených států především) na honbu za materiály výzkumů Ahnenerbe a společnosti Thule. Tyto materiály se staly předmětem hledání číslo jedna. Jaderné zbraně a technologie, raketové přípravy – to bylo vedlejší. Nejdůležitější věcí bylo zmocnit se dokumentů první kategorie. Vyváželi je ve vagónech“.

  Co našli nacisti na Severním pólu? Dokázali najít mytický přechod ze Severního pólu na Jižní středem Země? Odpověď na tuto otázku neexistuje. Věda se nijak nevyjádřila k tomuto pátrání a materiálům z důvodu nedostatku informací. V tomto smyslu jsou zvláště cenné důkazy plukovníka Ivašova, protože Leonid Grigorjevič díky služební hodnosti měl dlouhé roky přístup k nejtajnějším archivům Generálního štábu.

  Leonid Ivašov říká:

  „Hledali portály na pólech. Na Jižním pólu je otevřely a na Severu hledali a… nenašli. Neúspěch lze vysvětlit tím, že podle názoru našich vědců, stejně jako akademika Saveľjeva, byl v tomto okamžiku severní portál neprostupný v důsledku změny polohy naší zemské osy“.

  Pokud je to tak, tak je jasné, odkud se v Karélii a na poloostrově Kola objevuje UFO. Podle názoru některých vědců, létající talíře cestují speciálními meziprostorovými koridory nebo červími dírami mezi dimenzemi.

  Ale proč se severní portál ukázal být neprostupný?

  Leonid Ivašov zdůrazňuje:

  „Ledová doba pohřbila předcházející civilizace. Takže i podle údajů současné vědy můžeme předpokládat, že kdysi nejen Antarktida, ale i Arktida byla vzkvétající oblastí; to znamená, že mnohé muselo být skryto pod ledem“.

  Co se vlastně stalo s ostrovem (nebo kontinentem) Hyperborea? Možná, že najít odpověď na tuto otázku pomůže teorie geografa, kandidáta fyzikálně-matematických věd Anatolija Voťjakova. K odhalení mu pomohlo studium globusu. Vědec si všimnul, že naši planetu obklopují kruhové horské systémy. Jeden prochází napříč pohořími Himálaje a Alpami, druhý Andami, třetí – horami Uralu.

  Anatolij Voťjakov https://www.matrix-2001.cz/files/image/586.jpg poznamenává:
  „Horské systémy pokračují dnem oceánů a to znamená, že kontinenty nemají na ně vliv. A jak vznikly tyto horské okruhy? Výpočty ukázaly, že Země nemá tvar dokonale kulatého míče, ale je na pólech trochu zploštělá, na rovníku zemská kůra zachovává vyvýšeniny. A v případě, že se rovník změní, tak vyvýšeniny nikam nezmizí a budou viditelné ještě miliony let. A tato myšlenka vedla k závěru: kruhové horské systémy jsou bývalé rovníky“.

  Ale pokud jsou tyto kruhové horské systémy bývalými rovníky, tak z toho vychází, že se planeta několikrát převrátila, to znamená, že měnila póly a osu otáčení! To se zásadně projevilo na jejím klimatu. Tam, kde bylo léto, prudce zaútočily mrazy; tam, kde byla souš, vše pokryly mořské vlny.

  Vědec později rozšířil oblast svého výzkumu a zjistil, že Země před katastrofami opravdu vypadala jinak a naši předkové o tom věděli. Existuje senzační historický dokument: málo známá mapa světa. Sestavil jí francouzský matematik Aranteus Finaus v roce 1531. Nepochybně jí zkopíroval ze starých zdrojů. Odborníci spočítali, že mapa je přesná. Na ní se současný Severní a Jižní pól nacházely na rovníku. (Je také možné si prostudovat velmi významné dílo od dr. Charlese Hapgoda: “Staré mapy mořských králů”. pozn. red.).

  Anatolij Voťjakov souhlasí:

  „V tomto případě se Antarktida spolu s Hyperboreí nacházely na rovníku. A samozřejmě, že se tam v teplém podnebí mohla rozvíjet civilizace. Změna pólů uvrhla tuto zemi do velmi obtížných podmínek, a Hyperborejci odešli do teplejších míst“.

  Ale potopila se celá Hyperborea? Výzkumník Valerij Uvarov si je jistý, že část legendárního kontinentu, se nachází nad vodou i dnes. Použil originální způsob výzkumu, založený na analýze starodávných textů. Uvarov vycházel z myšlenky, že starodávná hora Meru, Osa Světa, nacházející se v Hyperboreji, je pyramida.

  A tady je zákonitost: všechny starověké pyramidy na Zemi jsou orientovány jedna na druhou. To znamená, že pokud od starodávných pyramid vyznačíme vektory na sever, musí ukázat směr k Hyperboreji. První linku vyznačíme z východu, ze severní stěny hory Kailás – obří pyramidy v Tibetu. Ale vektor neukazuje na současný Severní pól, ale 15 stupňů západněji. To je ostrov Grónsko. Nyní potřebujeme ještě jedno vodítko, ze západní polokoule. Zde se zachovaly pyramidy – komplex Teotihuacan v Mexiku. Centrální trasa mezi pyramidami také ukazuje téměř na sever – posun o 15 stupňů na východ od pólu. A oba naše vektory se sbíhají v Grónsku! To je ona, nepotopená část Hyperborey.
  “Thule” – současná základna NATO v Gronsku (náhoda?) https://www.matrix-2001.cz/files/image/587(1).jpg
  Valerij Uvarov, ředitel “MICUFV” při “Akademii národní bezpečnosti Ruska”, konstatuje:

  „V centru je jakási hora Meru. S plnou důvěrou můžeme říci, že to byla opravdu hora. Nebyl to nejvyšší vrchol pohoří, které se nyní rozkládá v Grónsku. Ale hora se nacházela přesně na Severním pólu. Starodávném Severním pólu“.

  Provedená počítačová rekonstrukce ukazuje, že obrysy současného Grónska zapadají do starodávné mapy Hyperborey. Anatolij Voťjakov souhlasí:

  „Pro Hyperborejce byl po katastrofě důležitý kousek souše. Abychom si ověřili své předpoklady, musíme se podívat pod led“.

  A západním zpravodajským službám, které se zajímaly o dědictví velké mocnosti, je toto dobře známé. Možná jde o zvláštní náhodu, ale základna NATO v Grónsku se zcela vážně nazývá… „Thule“. Ukazuje se, že skutečně žijeme na pozůstatcích dědictví veliké pracivilizace. Ruská historie není zcela jednoduchá! To nejzajímavější v ní se nachází tam, kde učebnice ruských dějin ještě ani nezačaly…

  -konec-

 2. Ředitel Institutu teologie Ruské severní tradice Dmitrij Loginov, komentuje současnou jazykovou situaci takto:

  „Je to pokus umlčet dávnou minulost Slovanů v dějinách světa – jakoby jejich historie začala po narození Krista, jakoby v dávných dobách žádných Slovanů nebylo. A Antové – to je velmi starý a slavný slovanský kmen. Je to celá stará epocha pojmenovaná podle slovanského kmene, který v této době jakoby ani nebyl“.

  Pojďme se vrátit k již zmíněnému disku z Faistu a pohovořme o tom podrobněji. Kryptograf Gennadij Grinevič je známý rozluštěním faistského disku, zvláštního hliněného artefaktu s nápisy, nalezeného na jihu Kréty. Nikdo nebyl schopen ho ani datovat, ani říct, k jaké civilizaci patřil. Již druhé století vědci zápasí s přečtením těchto jedinečných znaků. Metoda navržená Grinevičem byla vřele přivítaná na univerzitách v Srbsku, Bulharsku a na Ukrajině, ale odmítnutá ruskou vědou. Posouvá totiž začátek slovanské historie a písemnictví několik tisíc let zpátky do minulosti.

  Gennadij Grinevič vysvětluje:

  „Existuje taková věc, „vzdálenost jednoznačnosti“. Je to potřebné množství textu, které je možné rozšifrovat pro různé druhy písma. Pro typ slohového písma faistského disku se vzdálenost jednoznačnosti rovná 400-500 znakům, ale na faistském disku je obsaženo pouze 242 znaků. To znamená, že ho nelze v takovém stavu rozšifrovat, má mnoho způsobů čtení. Pokud budu pracovat s jedním faistským diskem, mohu vám ho přečíst čukotsky, vylíčit biografii Putina, všechno co chcete, protože nepodléhá dešifrování“.

  Gennadij Grinevič dospěl k rozluštění faistského disku po mnohaleté obtížné práci nad čtením slovanských run. Jeho práce začala s tzv. “Alekanovským nápisem”. Je to 14 znaků na nedokončené hliněné nádobě z X. století, nalezené pod městem Rjazaň. https://www.matrix-2001.cz/files/image/1(1).GIF
  Kryptograf předpokládal, že dva sousední znaky se podobají na schématická zobrazení člověka a koně. Vzal první slabiku, dostal slovo „díra“, podle starověkého – otvor v peci… A postupně se objevil smysl nápisu! Gennadij Grinevič shromáždil tisíce zobrazení běžných nápisů, vytvořených linkami a řezy. Provedl kryptografickou analýzu využitím několika technik. A postupné začal číst starodávná znamení na archeologických nálezech. Byly to velmi jednoduché záznamy – komu patří věc, jeho cena nebo jiné vlastnosti apod.

  Historik Aleksander Asov potvrzuje:

  „Téměř v každém muzeu se nacházejí archeologické pamětihodnosti, na kterých můžeme vidět runové nápisy, mnohé z nich jsou opravdu staroslovanské, staroarijské, sahající až do vedické dávné minulosti“.

  Potom začal výzkumník hledat ještě víc starověké artefakty, aby odhalil původ těchto písemností. Šel ve svém výzkumu dál do hlubiny věků. Rozšířil teritorium pátrání a našel podobné znaky v tripolské kultuře. Byla na území Ukrajiny ve IV. – III. tisíciletí před naším letopočtem.

  Gennadij Grinevič říká:

  „Odborníci uznávají vysoký stupeň rozvoje tripoliské kultury. Samozřejmě že měli písemnictví. Porovnával jsem vlastnosti linek: zcela absolutní shoda v grafickém vyjádření. Ale přečíst jsem je nemohl, protože tam nebyly žádné nápisy“.

  Tato starodávná kultura zanikla náhle a nevysvětlitelně. Lidé jakoby rychle odešli, zanechajíc doma všechny věci. Ale právě v tom období ve Středomoří, na Krétě, vznikl národ, který Řekové nazývali Pelasgové nebo Lelegové. Divná shoda: „Pelasg“ je „Aist“ v řečtině, a „Leleg“ ve staroslovanštině je také „Aist“. Tehdy se tam objevil tzv. egejský druh písma. Proto známý kryptolog Gennadij Grinevič se snaží přirovnat toto písmo ke slovanským runám. Výsledek, podle jeho slov, byl víc než překvapující. Gennadij Grinevič https://www.matrix-2001.cz/files/image/583.jpg

  „Nejenže se shodoval typ, stavba písma, všechny ostatní znaky, začal jsem formalně srovnávat tvar těchto znaků. Sestavil jsem tabulku a zjistil jsem, že všechny znaky egejského písma – linkové A, linkové B faistského disku – co se týče grafického vztahu, jsou absolutně nebo v drtivé většině identické. Přečetl jsem faistský disk za jednu noc“.

  Rozšifrování textu faistského disku je podle Gennadije Grineviče následující:

  „Smutku v minulosti je nesčetně mnoho, ale smutek dnes je horší. Pocítíte ho na novém místě. Co vám Hospodin ještě dal? Místo ve světě Božím. Nezabývejte se spory z minulosti. Místo ve světě Božím, které vám dal Hospodin, obklopte těsnými svazky. Chraňte ho dnem i nocí: Dítě jest – svazky jsou – nezapomeneme, kdo jest. S čím je třeba počítat, Hospodine! Rusijunia očaruje oči. Nikam se z nich nedostaneš, nevyléčíš se. Ani jednou se nestane, abychom uslyšeli: čí budete Rusiči, co je pro vás čest, v loknách přilbice; řeči o vás. Není-li ještě, my jím budeme, v tomto světě Božím“.

  Gennadij Grinevič uvažuje:

  „Tragédie situace spočívá v tom, že si pamatují, truchlí za opuštěným domovem: „Ó Rusijunia!“ Novou zemi budou chránit, milovat, ale za hlavní považují to, že nesmí zapomenout, kdo jsou“.

  Ale co se stalo v minulosti Praslovanům? Proč se na bohaté dědictví starodávné civilizace zapomělo? Kdy a kam zmizel ze severního pólu celý kontinent? A zůstaly nějaké stopy bohů severní země?… Je možné, že pozůstatky velké mocnosti jsou stále ještě tam, na ruském severu? Málokdo ví, že hon na ně začal už v XX. století.

  Historik, geolog a výzkumník starodávných záhad Andrej Sineľnikov sděluje:

  „Podle legend různých tajných společností, je ruský sever pradomovem lidstva. Nacházejí se na něm nejskrytější, tajné objekty“.

  V roce 1922 vypravil sovětský psychiatr Alexander Barčenko speciální expedici na sever. Byl to filozof a mystik, dobře obeznámen s dávnými traktáty. Uchvátila ho představa, že ztracené civilizace znaly tajemství přírody, které současná věda nezná. Barčenka zvlášt zajímaly možnosti člověka. V “Institutu mozku”, vytvořeném sovětským státem, se pod vedením akademika Bechtěreva zabýval průzkumem vědeckého vysvětlení fenoménů telepatie, jasnovidectví, hypnózy.

  Andrej Sineľnikov říká:

  „Barčenko byl spiritualista, Martinista, Mason. Všechny tajné společnosti se snaží pochopit znalosti starodávných. Ale Barčenko uvažuje, že tato tajemství lze získat psychologickým odhalením člověka“.

  Barčenkova trasa prochází samotným centrem Karélie a poloostrovem Kola. Skupina se chystala zkoumat zvláštní duševní stav, do kterého upadají místní obyvatelé. Člověk začal předvídat budoucnost, mluvit neznámými jazyky, bezpodmínečně opakovat libovolné příkazy a taky mohl… stát se nezranitelným při použití chladné zbraně! Bezpochyby se cesta uskutečnila pod soustředěným dohledem vedení ČK-OGPU.

  Andrej Sineľnikov sděluje:

  „Expedice měla dva cíle. Studie zvláštního duševního stavu pro Bechterevův institut a hledání starodávné civilizace Hyperborey. A podle všeho Barčenko hledal zbytky Hyperborey právě proto, že se sovětská rozvědka zajímala o průzkum dávných znalostí zejména kvůli vytvoření superzbraně. V základu se expedice zabývala hledáním zbytků starodávné civilizace“.

  Zprávy o této expedici jsou do současnosti tajné. Nicméně, výsledky je možné hodnotit na základě pamětí některých účastníků. Společníci Barčenka údajně našli starodávné megalitické artefakty umělého původu a tajemné podzemní vstupy.

  Je známo, že Alexander Barčenko po svém návratu pokračoval ve výkumu extrasmyslového vnímání pod vedením akademika Bechtěreva. Uvádí se, že v roce 1935 laboratoř Barčenka učinila nějaký vědecký průlom. A o dva roky později byla v plné sestavě zlikvidovaná.

  Nikolaj Subbotin, vedoucí výzkumné stanice RUFORS, potvrzuje:

  „Poloostrov Kola je archivem tajného vědění. Z tohoto důvodu se tam i Němci pokusili dostat, uskutečnily se tam také expedice NKVD“.

  Po uplynutí 75 let se po stopách Barčenka vypravila na sever expedice „Hyperborea-97“. Vedl jí moskevský vědec, doktor filozofických věd Valerij Demin. Podařilo se mu vyfotografovat některé nálezy sovětských výzkumníků: starodávnou dvukilometrovou dláždenou cestu, pyramidální kameny, gigantické petroglyfy na kolmé skále – zobrazení starého Kuivu.

  Výsledky expedic Barčenka a Demina našly své kritiky. Odpůrci prohlašovali, že vědci vydávají chtěné za reálné a ve skutečnosti neexistují v Karélii žádné starodávné artefakty.
  Vědci z “Ruské geografické společnosti” měli o několik let později trochu více štěstí. Aktivní členka “Ruské geografické společnosti” – Lydia Efimova objevila na poloostrově Kola úžasný labyrint. Za mnoho tisíc let byla většina těchto tajemných staveb zničena časem nebo lidmi. Ale v nejodlehlejších oblastech se zachovalo několik labyrintů, které výzkumníci považují za dědictví staré praslovanské civilizace.

  Lidya Efimova, aktivní členka Ruské geografické společnosti:

  „Labyrint – to je geokosmická mapa, kalendář, hodiny a simulátor současně. Odráží se v něm jevy, procesy, které probíhají ve vesmíru a na Zemi, podél všech rovnoběžek a poledníků. Prostý neandrtálec nemohl toto vytvořit. Toto vytvořili lidé, kteří by mohli vidět Zemi zboku, kteří měli nějaké létající zařízení“.

  Později expedice našla na poloostrově Kola celé starodávné podzemní města!

  Poznámka: Na tomto místě se sluší uvést, že dalším, a dle mého osobního názoru, velmi věrohodným pokusem o rozluštění disku z Faistu, jsou aktivity našeho českého výzkumníka, pana ing. Petra Kováře. Jeho materiál je vhodné prostudovat do všech detailů. Je jen škoda, že jeho práce není v zahraničí tolik známá, jako práce jiných – viz. např. výše uvedený dr. Genadij Grinevič apod. Jako malou ochutnávku si čtenář může přečíst například tento materiál: (http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2011010001)

 3. NEZNÁMÉ RUSKO: TAJEMSTVÍ STAROSLOVANSKÉ CIVILIZACE (7)
  Biofyzik Igor Arťjuchov říká:
  „Člověka plně živého a zdravého je možné dnes připravit, zmrazit a v budoucnosti oživit“.

  Podle některých vědců budou mít takové úžasné schopnosti všichni. Ale pro to bude muset lidstvo nejprve projít hroznou katastrofou, po níž se svět změní k nepoznání. A spolu s ním i člověk, pokud samozřejmě někdo přežije. Člověk se po globální katastrofě může opět vrátit na úroveň jeskyně, a může naopak získat nové dovednosti, které se dnes jeví opravdu nadpřirozenými.

  Biolog Michael Luckman se domnívá, že „dříve nebo později dojde k limitu technického rozvoje, lidstvo nasměruje vhled dovnitř sebe, začne se učit a rozvíjet své schopnosti, ne techniku. Ale aby se tak stalo, je nutný tlak zvenčí. Pravděpodobně to bude rozsáhlá katastrofa“.

  … Modelovat podstatu obyčejných lidí, obdařených nadpřirozenými schopnostmi, se snažili neustále. A v první řadě, jak se ukazuje, se tím zabývala armáda.

  Jistě, k příběhům o tom, jak v nitru tajných útvarů dělali z obyčejných důstojníků ruské armády supervojáky, senzibily, kteří umí číst cizí myšlenky a přenášet je na dálku, lze přistupovat jako k bajkám. Ale fakta jsou neúprosná…

  Hovoří generál-poručík v záloze Alexej Savin:

  „Prováděli experimenty, během nichž se ukázalo, že schopnost číst cizí myšlenky a ověřovat tajné informace není až tak složitý úkol. V zásadě tento dar dáme naprosto každému člověku. On potřebuje pouze potvrzení od psychiatra, že je duševně zdravý. Zbytek je dílem naší technologie“.

  Studená válka ještě v 50. letech přesunula rusko-americkou opozici i na oblast psi-technologie. Předpokládalo se, že pokusy budou nakonec provedeny nikoli u hluboce zakonspirovaných špionů, ale u operátorů-senzibilů. Nebudou muset opustit zemi a riskovat životy. Úkolem podřízených generála Savina, jak sám říká, bylo naučit se přijímat informace na dálku.

  Alexej Savin říká:

  „Úkolem bylo určení polohy skrytých objektů pravděpodobného protivníka. Je to i zjištění jejich stavu, například je-li strategické letadlo natankované či nikoli; je zbraň zavěšena nebo ne; jsou to modely nebo skutečné rakety“.

  Zaměstnanci tajného vědecko-výzkumného centra Ministerstva obrany začali tím, že zanalyzovali všechny světové zkušenosti související s jasnoviděním a parapsychologií. Spojili získané zkušenosti s úspěchy psychiatrie. Vznikl poněkud neočekávaný obraz.

  Nikolaj Denisov, vedoucí školy mimosmyslového vnímání, vzpomíná:

  „Normálně člověk používá pouze 3% mozku. Představte si, jaké jsou naše zdroje, rezervy uložené v nás od přírody? Koneckonců, proč je nám to dáno, a my to nepoužíváme“.

  Vojenskými vědci bylo identifikováno několik technik aktivace mozkové činnosti u člověka. Vzali v úvahu i zkušenosti vojáků USA, kteří široce využívali jasnovidce při řešení zpravodajských úkolů. Pravda, nebylo možné přijmout ani jednu z metod ohledně zbrojení – všechny dávaly chyby. Tehdy byl zadaný úkol – vytvořit speciální školu, vlastní metodu.

  Alexej Savin vzpomíná:

  „Byli jsme nastaveni na téměř 100% spolehlivost. My nemůžeme dělat prognózy, nemůžeme se zaměřit na situaci obecně. Potřebovali jsme velmi přesné zhodnocení“.

  Byly stanovené ambiciózní úkoly a podle normálního člověka naprosto nemožné. Naučit se ověřovat údaje o zbraních, určit umístění a počet vojáků, proniknout do plánů nepřítele.

  Nejvyšší úroveň zahrnovala nejen příjem informace o identitě, ale také manipulaci s vědomím zahraničních vůdců, těch, na kterých závisí přijetí strategicky důležitých rozhodnutí. S doznáním generála Savina je možno zacházet různě. Ale sám generál říká, že i takovým úkolům byli jeho podřízení vystaveni.

  Alexej Savin poukazuje na směr manipulace:

  „Za prvé označení cíle, za druhé určení charakteristik vedení pravděpodobného nepřítele a za třetí obecné posouzení situace (plánů protivníka, stanovení směru úderu, stanovení jejich reakce, vlivy, atd.).

  V současné době všechny rozvědky světa v podmínkách přísného utajení i nadále pokračují v aktivním výzkumu v oblasti psi-technologií. Ale ruská výzkumná základna, založená předními vědci v zemi, všechny předstihuje. Práce se nepřerušila. Postoupila na úplně jinou úroveň.

  Aby se zachovala naše vedoucí pozice, budeme samozřejmě i nadále pracovat nejen v zájmu vojenských struktur nebo jiných sil. To není jen vývoj metody, nejen izolace od Američanů, ale je to i změna světonázoru člověka. Člověk se stává silnějším uvnitř, stává se lepším, co se týče všeobecně uznávaných lidských měřítek. To je pro nás velmi důležité“.

  Vojenští vědci, podle slov generála Savina, využívají při své práci špičkových úspěchů nejen v oboru psychiatrie a psi-technologie. Neodepisují ani klasickou astrologii.

  Každoročně v den jarní rovnodennosti Slunce vychází v oblasti oblohy, ve které je umístěno jedno ze souhvězdí zvěrokruhu. Z důvodu složité rotace Země se bod svítání postupně přemísťuje. Kosmický proces sotva viditelný pro lidi ve skutečnosti znamená změnu epoch ve vývoji civilizace. Denní hvězdu dnes opouští souhvězdí Ryb, a my vstupujeme do věku Vodnáře.

  Prezident Ruské astrologické školy Alexander Zaraev zdůrazňuje:

  „Přechodné období začalo v roce 1930. Právě tehdy bylo objeveno mnoho zákonů, které tak silně ovlivnily naši civilizaci. Samotný přechod trvá 72 let, a proto v roce 2002 již začal věk Vodnáře. Bude trvat 2140 let“.

  Podle astrologů, změna epoch znamená transformaci společnosti. Energie Vodnáře přináší rozvoj informačních technologií, vědecký průlom a snahu o duchovní hodnoty.

  Prezident Ruské společnosti pro studium problematiky Atlantidy Alexander Voronin přemýšlí:

  „Jaké pocity převládaly mezi lidmi v předchozí epoše? Závist, ziskuchtivost, zlo, pokrytectví. A v tomto věku, věku Vodnáře, mezi lidmi zavládne jednota na základě lásky, harmonie, spolupráce a tolerance k sobě navzájem“.

  Právě pod zmíněnými dvěma souhvězdími se nachází Rusko. Energie pomalých, přízemných Ryb spolu se sílou intelektu Vodnáře dávají šanci vyvážit svět v epoše změn.

  Alexander Zaraev předpokládá:

  „Rusko se bude pomalu zvedat z kolen. Rozkvět Ruska bude pokračovat v době po letech 2013-2025. Toto období by mělo ukázat, zdali Rusko najde v sobě sílu, aby mohlo změnit situaci, dostat se ze stagnace a umožnit obyvatelům země splnit jejich kosmické úkoly“.

  Profesor Lazarev, který rozšifroval poselství Nostradama, se domnívá, že ve středověkých verších je zašifrováno varování o globálním zemském kataklyzmatu. Změna magnetických pólů, posun kontinentů Země, záplavy některých zemí a vyvýšení jiných zemí probíhá zřejmě pravidelně. Důvodem jsou kosmické procesy. A skutečně, magnetické pole Země dnes slábne, póly se posunují. Na Slunci nejsou erupce a skvrny, a astronomové nevědí, jak dlouho bude trvat ticho před bouří.

  Doktor technických věd Alexander Lazarev zdůrazňuje:

  „Mění se aktivita Slunce, bude změněna aktivita Měsíce. Kromě toho, v letech 2020-2030 se změní činnost všech planet Sluneční soustavy. To znamená, že události, která se nazývá „přemístění kontinentů“, se zúčastní všechny planety Sluneční soustavy“.

  V předpovědích Nostradama našel Alexander Lazarev vysvětlení toho, co se děje. Lidstvo musí projít těmito zkouškami, aby se stalo moudřejší a zkušenější. A dnes jsme více připraveni na to, než před několika staletími. Doprava, medicína, komunikační systém snižuje následky přírodních katastrof. Taky máme znalost, co se v zásadě může stát – před pěti sty lety toto někdo dal do úst francouzskému věštci.

  Alexander Lazarev vzpomíná: „Měli jsme obrovské znalosti, obrovské možnosti. Lidstvo se v podstatě po celé XX. století technologicky připravuje na to, co bude“.

  Edgar Cayce předpovídal: „Již probíhá hromadění čisté energie. Ochrání tuto zemi před ničivým působením přírodních a energetických kataklyzmat“.

  Ale vrátíme se zpět na Sibiř. Místo, které pomůže lidstvu v nadcházejících kataklyzmatech, bylo samo nejednou v dávné minulosti vystaveno katastrofickým změnám. Podle starodávných legend, je v regionu Omsk na dně jednoho ze slavných Pěti jezer, prý skrytý největší poklad lidstva – magický krystal.
  https://www.matrix-2001.cz/files/image/541.jpg
  Tajemné jezero Šajtan
  https://www.matrix-2001.cz/files/image/542.jpg
  https://www.matrix-2001.cz/files/image/543.jpg
  Jezero Linevo
  https://www.matrix-2001.cz/files/image/544.jpg
  Jezero Danilovo je také velmi zvláštní. Má prakticky kruhový tvar
  https://www.matrix-2001.cz/files/image/545.jpg
  Pohled na jezero Potajennoje
  https://www.matrix-2001.cz/files/image/546.jpg
  Ščučje jezero
  https://www.matrix-2001.cz/files/image/547.jpg
  Nikolaj Nepomňaščij, spisovatel, výzkumník anomálních jevů, vypráví: „Edgar Cayce rád pracoval s krystaly. Bral do ruky krystal a mluvil celé hodiny například o Atlantidě“.

  Těchto Pět jezer je opravdu neobvyklých. Šajtan jezero, Linevo, Danilovo, Potajennoje, Ščučje jezero. Danilovo jezero má dokonale kruhový tvar. Vytvořilo se následkem pádu velkého meteoritu. Podle odhadů odborníků toto nebeské těleso mohlo mít průměr alespoň 70 metrů. Ale největší tajemství se skrývá na dně jezera Šajtan.

  Vladimír Krupko, ředitel Omského planetária, výzkumník, upřesňuje:

  „V Šajtan jezeře se nachází nějaký velký krystal. Mnozí věří, že jezero má několik úrovní dna, nebo je obecně bezedné. A za nocí i za dne je možné vidět záři tohoto velkého krystalu“.

  Dnes se v oblasti Okunevo konají poutě. Hledající duchovního osvícení přijíždějí z celého světa. Voda z Pěti jezer se považuje za léčebnou, a kolem Pěti jezer se dějí zázraky.

  Jestli se vědci dostanou k tajemnému krystalu nebo ne – to ukáže čas. Pouze jedna věc nevyvolává pochybnost – ruská Sibiř dnes přitahuje více než magický krystal. Vědce – novými fakty a objevy; obchodníky – neočekávaným bohatstvím; světové mocnosti – ne zcela čistým geopolitickým zájmem. A to je jisté, stejně tak i to, že my, občané obrovské země s velkou a nepoznanou historií nepotřebujeme cizí země; ale svojí se nevzdáme, jak říkal Alexander Něvský.

 4. NEZNÁMÉ RUSKO: TAJEMSTVÍ STAROSLOVANSKÉ CIVILIZACE (6)
  Pojdˇme se ještě jednou vrátit k problematice ruské Sibiře.

  První viceprezident Akademie geopolitických problémů Konstantin Sivkov zdůrazňuje:

  „Oblasti, kde se potkávají desky – tektonické, kontinentální, oceánské – budou oblastmi nejnebezpečnějšími z hlediska vulkanické činností a zemětřesení. Západní Sibiř se rozkládá na prakticky nedělitelné kontinentální desce, proto tam vědci neočekávají seizmickou aktivitu“.

  Opravdu se Sibiř stane novou archou záchrany lidstva? Opravdu se v případě světového kataklyzmatu tato země stane nejbezpečnější? Vědci věří, že ano. Vždyť zde je možné přežít, s využitím vydatných zdrojů území.

  Spisovatel a historik Vadim Burlak předpovídá:

  „Dokonce když roztají ledy Severního Ledového oceánu, bude zaplavena pouze nejsevernější Sibiř. A na zbývajících územích (od Uralu až po Dálný Východ) bude možné přežít. Ale to pro Rusko vytvoří určitou hrozbu“.

  Sibiřská prostranství už dávno nedávají klid Západu. A těch, kteří si přejí zachránit se v této nové arše, může být příliš mnoho.

  Konstantin Sivkov sděluje:

  „Elity bohatých zemí upírají svůj pohled tam, kde podle prognóz bude život nejnadějnější a garantovaný, tedy na Západní Sibiř. A proto se přijímají veškerá opatření, aby tam mohli proniknout“.
  Tato země je pohádkově bohatá. Je zde k dispozici ropa, plyn, zlato, diamanty, uran. Proto má Západ zájem o ruské země, jak se říká, v krvi. A otevřeně se projevil již v XIX. století. Málokdo si dnes vzpomene, že již v roce 1884 na mezinárodní konferenci v Berlíně bylo přijato zajímavé usnesení. Podle tohoto dokumentu země, která sama nemůže využít svoje zdroje, podle závazného pravidla by je měla předat vyspělejším sousedům. Cítíte, jak dlouho fouká tento „vítr změn“?

  Andrej Fursov, ředitel Centra ruských výzkumníků Moskevské státní univerzity M.V.Lomonosova, zdůrazňuje:

  „Bylo to zamaskováno „starostí“ o Afriku. Ale pro Afriku by se nikdo tehdy nanamáhal ani mluvit. To byl černý bod Ruska v plánu, že mladý král Alexander III. mrkne okem. A nemrknul a s Ruskem tehdy začali jednat jiným způsobem. S pomocí Witte ji posadili na jehlu, na zlatou jehlu, a začali vysávat zdroje“.

  Ale Sibiř v předvečer blížící se katastrofy se z nevyčerpatelného zdroje prostředků proměnila v jedinou zemi naděje, ve které bude možné zachránit se před smrtí. Ten, kdo získá toto území, dostane jako odměnu celý svět. Vždyť není známo, zůstane-li po globální katastrofě na jiných kontinentech Země někdo naživu.

  Andrej Fursov konstatuje: „V současnosti probíhá obrovské množství výzkumů, věnovaných studiu této katastrofy, které ukazují, že katastrofa je reálná. A proto téměř všechny vlády světa se na ní připravují. To náhle zvyšuje zájem o Sibiř. Americké speciální jednotky mají rčení: „Pokud vypadáš jako jídlo, tak tě určitě sežerou“. Rusko představuje dnes pro Západ slabou zemi“.

  Ale tato slabost nebude trvat dlouho, věří výzkumníci. Vždyť o tom mluvili mnozí proroci.

  Pouze jediná Vanga několikrát předpovídala velikost Ruska/”staroslovanské Říše”. A nejznámější předpověď je napsaná v roce 1979:
  „Všechno roztaje jako led, pouze jedno zůstane nedotčené – sláva Vladimíra, sláva Ruska. Příliš mnoho bude obětováno. Nikdo nemůže zastavit Rusko. Všechno smete na své cestě a nejen že se zachrání, ale stane se “pánem světa”“.

  Právě proto, že jde o vyjádření velmi expresivního charakteru, je třeba ho vnímat v kontextu. Jakákoliv zmínka o této předpovědi byla tehdy zakázána – báli se, že slovo „Rusko“ namísto „Sovětský Svaz“ předpovídá rozpad Svazu. A jak dešifrovat frázi „sláva Vladimíra“? O kom mluvila Vanga před téměř před více jak 30-ti lety? Pavel Sviridov si je jistý, že tento výraz je svázán se současnou situací…

  Astrolog, prezident Fondu temporálních výzkumů, analýzy a prognóz Pavel Sviridov říká:

  „Putinova éra bude trvat několik let. Rusko je na vzestupu. A vrcholem tohoto vzestupu bude rok 2025. Právě v tomto roce se Rusko stane svobodnou, tržně orientovanou zemí“.

  Těžce nemocná Vanga udělala poslední proroctví pro naši zemi ještě před svojí smrtí. Rukama nakreslila velký kruh. A řekla:

  „Rusko/”staroslovanská Říše”, se opět stane velkou říší, především říší ducha“.

  Mnoho současných vědců věří tomu, že i když je lidstvu souzeno přežít nějakou globální katastrofu, lidé úplně nezmizí, ale dramaticky se změní. Začnou využívat telepatii a telekinezi.

  Sovětská parapsycholožka Nineľ Kulagina na seanci telekineze sílou myšlenky přesouvala nevelké předměty: krabičku zápalek a skleničku, přikrytou víčkem. To vše se konalo pod dohledem známých sovětských vědců: akademiků Ruské Akademie Věd a spolupracovníků Vědecko-výzkumného Institutu lidského mozku.
  Fenomén Nineľ Kulaginy byl studován v Sovětském Svazu téměř 25-ti výzkumnými institucemi. Stovky vědců se snažili najít řešení zázraku… Ale žádný z nich nebyl schopen najít odpověď na otázku: co je telekineze a zda ji můžou někdy ostatní lidé napodobit?

  Abychom pochopili, odkud vycházejí Kulaginy mimořádné schopnosti, vědci studovali její mozek. Na encefalografu Kulaginy je vidět, že zdroje energie v mozku se u ní formují v jedné zóně, zatímco u normálního člověka jsou tyto bílé tečky uspořádány chaoticky. Následně tuto oblast začali nazývat epifýzou. Její velikost není větší než hrášek a nachází se hluboko v mozku mezi hemisférami.

  Říká Maria Pavlova, kandidátka lékařských věd, asistentka na katedře endokrinologie Prvního MGMU I.M.Sečenova:

  „Kvůli své velikosti nepřevyšující několik mikrogramů, a dostatečně hluboké pozici, byla vystavena řízenému výzkumu. Po dlouhou dobu byla tato žláza málo prozkoumaná, proto je záhadná“.

  Podle odborníků, lidé pomocí epifýzy mohou nejen přesouvat předměty, ale také číst myšlenky na dálku a dokonce předpovídat budoucnost. Proto neoficiálně tuto oblast mozku nazývají třetím okem.

  Maria Pavlova srovnává:

  „Je možné považovat epifýzu za třetí oko. I když není pochyb o tom, že schopnost vidět, tak jak to dělají naše levé a pravé oko, epifýza nemá“.

  Poslední lékařské studie ukázaly: zrod této záhadné oblasti velkého mozku se děje v druhém měsíci po početí. Teprve nedávno vědci došli k závěru, že připomíná oko s fotoreceptory a nervovými buňkami taky podle své vnější struktury.
  Biolog a paleoantropolog Alexander Belov konkretizuje:

  „V epifýze je koule s čočkou, předobrazy kuželů; je svázaná s nervovými zakončeními. Její anatomie je blízká lidskému oku“.

  Již u narozeného dítěte třetí oko upadá. A když člověk zraje, epifýza se přestane rozvíjet a schopnosti telepatie a telekineze mozku zanikají, ale… nezmizí úplně! Vědci nedávno zjistili, že tato malá žláza, o hmotnosti méně než půl gramu, se pohybuje a reaguje na světlo. To znamená, že třetí oko funguje. Je pouze nutné ho probudit.

  Neurofyzioložka Olga Koekina dochází k závěru:

  „Tyto schopnosti jsou vlastní každému člověku. U některých se můžou objevit náhodně za extrémních podmínek, u některých se projeví v dětství a později člověk zjistí, že je tak trochu jiný než všichni“.

  Nedávné výzkumy vědců ukázaly, že nejen člověk je šťastným majitelem vnitřního oka. Mají ho téměř všechny živé bytosti. Právě díky epifýze mohou zvířata předvídat pohromu a léčit sebe sama. Vědci prohlašují, že člověk taky disponoval takovými možnostmi na počátku evoluce. Tato schopnost se mohla u našich předků rozvinout z důvodu nedokonalosti životního prostředí. Aby přežili, museli předvídat nebezpečí. Bohužel, v procesu evoluce se tato kvalita oslabila. Pouze jednotlivcům se v současnosti daří probudit schopnosti, dané nám přírodou.

  Ale vědci jsou přesvědčeni: poté, co lidstvo bude muset přežít nějakou globální katastrofu – kdyby raději nebyla – epifýza se probudí. Vždyť je to přírodní zákon, lidstvo prostě nemůže přežít, kdyby ho nedodrželo.
  Biolog Michael Luckman říká:

  „Naši předkové žili v nepřátelském prostředí, v němž na každém kroku hrozilo nebezpečí. Bez daru předtuchy nebo nadsmyslového vnímání nebylo možné vyčnívat. Myslím, že u člověka se znovu objeví zostřené smysly po nějakých globálních a poměrně rozsáhlých zemětřeseních, je to prostě zákon přírody“.
  Co všechno je možné, dokazovaly stovky lidí. A jeden z nich byl mnich Dashi-Dorzho Itigelov. Na začátku XX. století se proslavil mezi ruskými buddhisty jako člověk disponující neuvěřitelnými schopnostmi: uměl léčit lidi ze smrtelných nemocí, číst myšlenky a předpovídat budoucnost. Za to byl v roce 1911 mnich Itigelov povýšen na vůdce ruských buddhistů a získal titul nejvyšší – Hambo Lama.

  Janžima Vasiljeva, praneteř Itigelova, říká:

  „Měl 5 indických, 5 tibetských a 2 burjatské životy. V každém životě dělal dobré skutky a pouze tím dosáhl vysokého postavení. Ve svém dopise říká, že nejdůležitější věcí v životě je dělat 10 dobrých skutků“.

  V roce 1927 lama odešel ze života, zanechajíc poslední vůli: vyndat ho z hrobu přesně za 75 let. Jeho vůli vyplnili 10. září 2002. Burjatskí buddhisté zvedli z hrobu cedrovou bednu, ve které byl mnich pohřben. Otevřeli jí a byli v šoku: tak jako před 75 lety, lama Itigelov seděl v pozici lotosu, nejenže neshnilo oblečení, ale ani tělo. Nos, uši a oči – všechno se zachovalo a kůže byla měkká, jako u živého člověka.

  Janžima Vasiljeva to komentuje takto:

  „Existují tři stavy těla po smrti. První stav – je to mumie, když tělo sesychá. Druhý stav – když tělo zčervená. A třetí stav – zvoskování nebo mýdlo. Tak v takovém stavu se nachází tělo doktora Botkina. Ale takové, jako u Hambo Lamy Itigelova, nikdy nikde nebylo popsáno. Nyní již uplynulo mnoho let, ale nemáme nové informace“.
  Hned další den dorazila z ruského centra soudní-lékařské expertízy vědecká expedice ke studiu burjatského zázraku. Aby se zjistilo, proč se tělo mnicha tak dobře zachovalo, vědci provedli několik desítek analýz. Zkoumali strukturu vlasů, kůže, nehtů a provedli infračervenou spektrometrii těla. Studie prokázaly neuvěřitelné výsledky – Lama Itigelov je naživu! Dýchá, pohybuje se a dokonce se potí.
  Janžima Vasiljeva prohlašuje:

  „Velmi silně se potí. Pot se uvolňuje ve tvaru velkých kapek, které tečou. Oblečení je mokré“.

  Lama se potí během významných bohoslužeb. Zúčastňuje se jich pětkrát do roka – o velkých buddhistických svátcích. Na takové bohoslužby se sjíždějí poutníci z celého světa. Cestují do Burjatska, aby se poklonili vzkříšenému mnichovi. Podle jejich vyprávění Itigelov jakoby ožívá na těchto bohoslužbách: rty se pohybují, jako při modlitbě, a jindy se pootevírají oči.

  Doktor ekonomických věd Alexander Chačaturov sdílí dojmy z toho, co viděl:

  „Periodicky se u něho mění barva pleti, výraz obličeje, pootevírají a zavírají ústa a tak trochu oči. Je z toho takový pocit, že člověk se pohybuje a nějakým způsobem reaguje na ty události, které se dějí kolem něho“.

  Podle názoru vědců Lama Itigelov upadl do bezvědomí – druh hlubokého spánku. Ale pouze mikroorganizmy můžou toto dělat. Aby zachránily svůj vzhled, jakoby usínají, zpomalujíc tím činnost svého organizmu. Tak přežívají silné mrazy, horko, vysoký tlak a radiaci. Člověk toto neumí dělat proto, že jeho tělo je tvořeno ze stovek tisíc buněk a zpomalit jejich činnost ve stejné době není možné.

  Ale jak se toto podařilo Lamovi Itigelovi? A jak se mu podařilo upadnout do anabiózy na základě vlastního přání?

  Vždyť podle dokumentů, které se uchovaly u buddhistů, Lama zemřel v den, který si sám vybral. 15. června 1927 shromáždil všechny své učedníky a oznámil jim, že dnes zemře. Poté je Lama požádal, aby přečetli „modlitbu mrtvých“, která v buddhismu doprovází člověka na jiný svět. Při posledních slovech Lama upadl do hlubokého transu.

  Alexander Chačaturov poznamenává:

  „Člověk dokázal myšlenkou působit na materiální objekt. Pravděpodobně je to již naprosto stanovený vědecký fakt. Proto to, co se stalo, stalo se podle předem stanoveného plánu“.

  Aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, je třeba říci, že kritici božského původu lamy namítají: jeho úžasná zachovalost není víc než mistrovský způsob balzamování. Je mrtvý, prostě se jeho tělo dobře zachovalo. Jiní vědci se domnívají, naopak, že lama se sám jakoby zakonzervoval. A to znamená, že jednou se určitě probudí.

  Stane se tak v den, na který se sám naprogramoval. Stovky vědců z celého světa mají snahu pochopit to, a proto se ptají, jak to udělal. A tak nedávno se objevily první výsledky těchto výzkumů: chcete-li se naprogramovat stejným způsobem jako lama, musíme se naučit kontrolovat určitou část mozku, která je zodpovědná za činnost celého těla – hypotalamus. Je známo, že je zodpovědný za frekvenci tepu, srdeční činnost, dýchání a „diktuje“ našemu organizmu, co dělat v danou chvíli. Pokud se vědci naučí řídit tuto část mozku, otevře se před lidstvem vskutku pohádková perspektiva.

  Tak jako Lama Itigelov, bude člověk předem přikazovat svému tělu, kdy má spát a kdy se probudit. Naprogramuje určitý rok, den a dokonce hodinu probuzení. Například, když člověk upadne do anabiózy ve XXI. století, bude se moci probudit v XXV. století a uvidět svět budoucnosti: s roboty, létajícími auty a samořídící technikou. Bude se moct setkat se svými potomky třetí a dokonce čtvrté generace.

 5. Tak asi jdou ty články z Matrixu přečíst v celku:
  https://www.matrix-2001.cz/clanek/nezname-rusko-tajemstvi-staroslovanske-civilizace-1-9607
  https://www.matrix-2001.cz/clanek/nezname-rusko-tajemstvi-staroslovanske-civilizace-2-9630+
  https://www.matrix-2001.cz/clanek/nezname-rusko-tajemstvi-staroslovanske-civilizace-3-9654
  https://www.matrix-2001.cz/clanek/nezname-rusko-tajemstvi-staroslovanske-civilizace-4-9666
  https://www.matrix-2001.cz/clanek/nezname-rusko-tajemstvi-staroslovanske-civilizace-5-9681
  https://www.matrix-2001.cz/clanek/nezname-rusko-tajemstvi-staroslovanske-civilizace-6-9723
  https://www.matrix-2001.cz/clanek/nezname-rusko-tajemstvi-staroslovanske-civilizace-7-9728
  https://www.matrix-2001.cz/clanek/nezname-rusko-tajemstvi-staroslovanske-civilizace-8-9737
  https://www.matrix-2001.cz/clanek/nezname-rusko-tajemstvi-staroslovanske-civilizace-9-9742

  • “Pripojte sa medzi predplatiteľov a čítajte ďalej”..

   • Už mi rozumieš,prečo guľáš?
    Prečo mi čítať podobné články nedáva zmysel…?

   • Mám to měsíční, tuším 180 kč…do 26.8

   • Proste,chcela by som vedieť všetko…a pravdu.

    • To asi až bez tela..

    • Konstatuje archeolog David Childress:

     „Existovaly různé druhy těchto lodí. Některé z nich měli tvar doutníku, představovaly válce s okny na bocích, ale křídla neměly. Jiné tvarem připomínaly disk a vypadaly jako létající talíře. Některé vimany měly křídla, a velmi se podobaly současným letadlům. Ještě jeden druh připomínal dnešní vrtulníky. Existuje mnoho legend o létajících strojích. Některé z nich lze najít v pohádkách „Tisíce a jedné noci“ – mluvím o létajících kobercích“.

     Mnohokrát se podnikly pokusy obnovit vimanu. V roce 1895 profesor Talpade z Bombaje vimanu dokonce postavil. Pomáhala mu manželka architektka a přítel architekt. Loď měla název „Marun Sakam“ – druh větru. Během procesu se Talpade radil s mudrcem Subharayya Shastri, který byl ochráncem starodávných znalostí.
     https://www.matrix-2001.cz/files/image/389.jpg
     David Childress cituje pasáž z autobiografie Shastri:

     „Doktor Talpade mě požádal, abych mu pomohl v jeho práci. Dal jsem doktorovi úvod k pojednání Maharshi Bharadwaaja „Vimanika Šastra“. Další den ke mně přišli kromě Talpada i jeho asistent a nějaké další zainteresované osoby. On si zapisoval a já jsem citoval příchozím současné texty, napsané v sanskrtu“.

     Práce trvala několik týdnů. Ve výsledku Talpade postavil kostru vimany a sestavil v trupu pohybový mechanizmus.

     David Childress pokračuje:

     „Podle několika dostupných dokumentů – to znamená, že je řeč o zdokumentovaném případu – se vimana „Marun Sakam“ před očima mnohočetného ohromeného davu zvedla ve svislém směru z pobřeží Khompati Beach v Bombaji. Stroj dosáhl výšky 450 metrů, poté plynule klesl na původní místo“.

     Mezi svědky mimořádné události byl i budoucí mahárádža města Baroda, princ Sajjaldžira Gajjakvad a další významné osoby. Byli tak nadšeni, že slíbili tvůrci vimany seriozní financování. Ale najednou se všechno zvrtlo.

     David Childress dokončuje příběh:

     „Náhlé úmrtí manželky profesora Talpade ho uvrhlo do hluboké deprese, a zabránilo realizaci plánů. Další osud „Přítele větrů“ je pokryt temnotou. Podle Dr. Kumala Kandžila, autora knihy „Vimany starodávné Indie“, nástupci profesora prodali zařízení a kompletní soubor jeho kreseb britské společnosti „Ralli Brothers“, pak se stopy ztratily. Rád bych připomenul, že události z roku 1895 se staly ještě několik let před objevem letadla bratry Wrightovými“.

     Až dosud nikdo jiný nebyl schopen rekonstruovat vimanu. Je to svázáno s potížemi s překladem. Více než polovina významů slov v sanskrtu je ztracena. Pochopit přesné složení paliva nebo princip motoru bez nápovědy je nemožné. Ale nadšenci se nevzdávají pokusů.

     Bez ohledu na to, jak lákavé je souhlasit s tím, že staří Slované měli své vlastní letadlo, odložíme odpověď na tuto otázku až do okamžiku, dokud se archeologům jednou přece jen podaří vykopat takové letadlo.

     Těžko, za tu dobu zkorodovaly, tak že se rozpadly…

     • Ve starověkých textech různých zemí se popisuje odchod severních národů na jih. Stalo se to po jakési globální katastrofě. Ta způsobila povodně a zalednění severních zemí. Ale existuje nějaký hmatatelný důkaz toho, co je psáno ve starověkých textech?

      Mluví se tam o krásných dívkách, pomocnicích bohů. Říká se jim „Apsaras“. Chrámy a královské paláce v Indii a jihovýchodní Asii jsou vyzdobeny jejich sochami. Posvátná hora Sigiriya na ostrově Srí Lanka je známá skalními freskami s jejich zobrazeními. Není jim méně než dva tisíce let, ale krásky jsou dobře zachovalé. Samotná hora zadává dnešním inženýrům spoustu hádanek. Na jejím vrcholu jsou rozvaliny stupňovité pyramidy a ruiny chrámů. Neuvěřitelné, ale tyto stavby na útesu jsou složené z umělých mnohotunových bloků. Jak se dostaly bez jeřábu do výšky tří set metrů?…

      Bohyně, znázorněné na freskách, se nazývají „Oblačné panny Sigiriye“. Slovanské tradice taky znají oblačné panny – moudré prorocké víly. A oba národy byly přesvědčeny, že tyto i ty druhé jsou schopny létat. Je možné, že se v tom skrývá rozluštění způsobu výstavby chrámu na vrcholu posvátné hory?

  • Ale pokud jsou Staroslované a Indové bratři, tak kde a kdy se naši předkové stihli spojit? Kde je mytická kolébka rusko-indické civilizace? Odpověď přišla, když se vědci podívali blíže na středověké mapy. Často je na nich zobrazena pevnina, která dnes neexistuje. Podle pravidla byly tyto mapy zkopírovány z ještě více starověkých map. Zaniklý kontinent se rozprostíral v oblasti současné Arktidy. A tam je místo, v souladu s novou hypotézou, kde žila starověká civilizace, která stanovila počátek slovanského rodokmenu. Po tisících letech se od něho ulomila větvička, která byla zvednutá větrem změny klimatu a ocitla se na území současné Indie.

   Kandidát geologicko-mineralogických věd Alexander Koltypin sděluje:

   „O tajemné zemi v Arktidě vyprávějí jak indické, slovanské a skandinávské legendy, tak i příběhy jiných národů, jejichž životy jsou nějakým způsobem spojeny se Severem. A i když je to podivné, o tom, že dříve byla v Arktidě souš, potvrzují geologická data“.

   Starodávné národy nepochybovaly o existenci této země, kolébce severní civilizace. Starověký filozof Plinius Starší ve svém díle „Historia naturalis“, popisující toto místo, říká, že slunce tam v letě nezapadá po dobu šesti měsíců, klima je blahodárné, neznají tam sváry a nemoci… Vědci dnes potvrzují: Arktida v těchto prehistorických dobách opravdu mohla být planetární obilnicí a sanatoriem.

   Alexander Koltypin pokračuje:

   „V té době na Severu existovalo naprosto unikátní tropické a subtropické podnebí, o čemž svědčí studium pylových spor. Teplota v té době byla 20 až 25° C, rostly tam tropické a subtropické lesy, zrály manga, avokáda, žily tam želvy, krokodýly“.

   PODLE GEOLOGŮ PANOVALY TAKOVÉ POMĚRY V TŘETIHORÁCH!

   Vojenský analytik Valentin Turov sděluje:

   „Labutě jsou symbolem Hyperborejců. Apollon držel v ruce šíp – rozlišovací znak zasvěcenců do tajemství Hyperborei. Pythagoras byl také jedním ze zasvěcenců, i jeho často malovali se šípem (znamení zúčastnění se) v ruce“.

   Pythagoras věděl o Hyperborei. Ale kdo ji obýval? Při hledání společných kořenů starodávných Slovanů a Indů se vědci rozhodli provést genetické srovnání, a zjistili, že oba národy mají společný genetický haplotyp R1a. To znamená, že tyto dva národy patřily kdysi jednoznačně k stejnému rodu. Takže Slované a Indové jsou bratři navždy a to není řečnický obrat, nýbrž biologický fakt.

   Pjakin říká občas to co oni, je vidět, že sám nic nenašel, prostě četl a analyzoval a fantazii má bohatou.

 6. Tak!A ďalší blbec sa ukázal čo je zač!
  ————————–
  “A preto,” pokračuje Róbert Švec, “ak sa ma dnes pýtate, v čom je rozdiel medzi mnou a Marianom Kotlebom odpovedám: Porovnajte si moje aktivity na čele Slovenského Hnutia Obrody za posledných takmer 15 rokov a aktivity Mariana Kotlebu tiež za posledných takmer 15 rokov, t.j. na čele Slovenskej pospolitosti, keď spolu so svojimi pomocníkmi pochodoval po uliciach v uniforme a verejne sa tak hlásil k fašizmu. Je rozdiel vlastenectvo a je rozdiel fašizmus. Následne si všimnite jeho aktivity so Slovenskou ľudovou stranou a teraz na čele ĽSNS, ktorá, mimochodom, vznikla premenovaním Strany priateľov vína,” konštatuje Róbert Švec. “A rozdiel uvidí každý, kto chce a bude chcieť vidieť,” uzatvára.

  https://www.hlavnespravy.sk/robert-svec-aky-je-rozdiel-medzi-mnou-marianom-kotlebom/1475648

 7. Pokud starodávná rasa Hyperborejců ve skutečnosti žila na ostrovech v Bílém moři, vyvstává otázka: „Jak?“ Vždyť je tam velmi drsné klima. Odborníci – geomorfologové tvrdí, že před několika tisíci lety existovaly na blízkopolárních šelfech Severního pólu neobvykle teplé oblasti, kde se po tisíce let mohla plně rozvinout starověká civilizace.

  Elena Morozova, geomorfologička, potvrzuje: „Před 5–6 tisíci lety na zeměpisné šířce Petrohradu rostly listnaté lesy. Bylo posunutí některých oblastí na sever, bylo tam mnohem tepleji, než je teď. Je možné, že zejména v tom období tam byly starověké civilizace.“

  Proč se museli vyspělí Hyperborejci přesídlit od pobřeží Severního moře? Co je donutilo odejít? Dnes vědci našli odpověď na tuto otázku. Před několika tisíci lety v důsledku celosvětové potopy byly tyto země zničené a obyvatelé starodávné Hyperborei se rozdělili po planetě.
  Říká spisovatel a historik Vadim Burlak: „V mládí, během prvních expedic na Sibiř, jsem se setkal s umírajícím kmenem. Hostitelé mi ukázali posvátný kámen o velikosti dvou dlaní. Byl na něm obrys nějaké země. Jejich stařešina řekl: „Kámen staří muži zanechali. Toto je naše země, odkud jsme před mnoha lety vyšli“.

  Překvapivé, ale potomky starodávných Hyperborejců, rozesetých po celé planetě, považují někteří výzkumníci za Huny – divoký kmen asijských kočovníků. Před půl tisícem let vyšli odnikud a stejně tak záhadně zmizeli, prolétnouc po Euroasii jako rychlá vichřice. Neuvěřitelným způsobem Hunové vytvořili jednu z nejsilnějších říší v dějinách lidstva, která spojovala různé národy.
  Historik Sergej Trusov říká: „Záruka úspěchu Hunů spočívá v tom, že se jim podařilo shromáždit pod jedno řízení obrovské masy lidí různého genetického složení kmenů.“

  Někteří současníci počítali, že Hunové neumí mluvit a dokonce ani chodit, protože celý svůj život tráví v sedle a dokonce i spí na koni. Ale tak tvrdili ti, kteří je nikdy nepotkali.https://www.matrix-2001.cz/files/image/274.jpg
  Byzantský vyslanec Priscus Panites se v roce 449 vydal k hunskému králi Attilovi na jednání o výšce římské daně. Diplomat, jak je napsáno v jeho pamětech, si byl jistý, že uvidí stany z koňské kůže a nemyté jezdce. Ale hlavní město Hunů ho ohromilo. Město se nacházelo napříč tří řek na severovýchod od Dunaje a bylo postavené ze dřeva. Královský palác s vyřezávanými okenicemi stál na hoře. Hosté byli uvítáni chlebem se solí, medem a kvasem. A dívky v dlouhých šatech tancovaly chorovody, oslavující příchod hostů.
  Podle kronik, se Attila narodil na Volze, pradědečka Attily nazývali Balamber. Ale pokud čteme v jiném přepisu, tak dostaneme Vladimir. Bratra Attily nazývali Bled, v jiných pramenech Vlad. A v starobulharské kronice „Gazi Baradj tarihy“ je napsáno, že skutečné jméno samotného Attily je Mstislav.

  Pavel Zariffulin říká: „Byla to země nejen hunská, ale také slovanská. Slované nazývali Attilu svým otcem.“
  Kronikáři dokazují, že lidé Attily měli v podstatě světlé vlasy a modré oči. Hunská říše se rozprostírala od Maďarska do Číny. I tyto údaje mohou vysvětlit záhadné archeologické nálezy v poušti Gobi. Před padesáti lety zde byly objeveny hroby čínských aristokratek. Období IV. – V. století bylo obdobím rozkvětu říše Hunů. Mumie jsou zachovány tak dobře, že je vidět barva kůže a vlasů. Tyto ženy měly evropský vzhled.

  Svetlana Žarnikova, etnografka, kandidátka historických věd, komentuje: „To je v pořádku. Koneckonců ten stejný Čingischán byl modrooký blondýn a velmi upřímně byl překvapen, když jeden z jeho vnuků se narodil černooký. Byla jsem šokována při čtení altajského eposu „Maadai–Kara“, který popisuje hrdinu, zakladatele altajských národů. Říká se tam: „V hustých vousech tvář bělejší než stříbro, oči – dvě modré hvězdy, mezi nimi rovný nos“.

  Byzantský diplomat Priscus Panites nazývá národ Attily „Unové“.

  Skandinávské legendy popisují válku s Uny a Rusy. Unové žili tam, kde se dnes nachází Archangeľská oblast. O tom mluví i geografické názvy: dvě řeky Uny, jezero Unno, Unský záliv, Unská ryba.
  Jakým jazykem mluvili Hunové, není známo. Historici si nejsou jisti, které starověké texty je možné jednoznačně nazvat hunskými. Letopis o pohřbu Attily obsahuje senzační data. Možná je to nejstarší staroslovanský dokument.

  Tatiana Mironova počítá s tím, že: „Slované měli již v předpísemné, předkřesťanské éře určitý morální kodex. Naše moderní slova „svědomí“, „duše“, „ráj“, dokonce „kříž“, „neděle“, „modlitba“ jsou pohanského původu. A tyto myšlenky o morálce, cti, svědomí si osvojovali jiné národy“.

  Hunská armáda došla po Dunaj a zastavila se v Maďarsku. Tady zemřel Attila, a zde začalo hroucení jeho říše. Tento tajemný národ zůstal v Evropě asi sedmdesát let. Nicméně, během této doby byla překreslena politická mapa světa. A vojenské elitě Hunů v čele s Attilou se podařilo spojit s téměř celou evropskou šlechtou.

  Až do současnosti střeží koruna uherských králů starodávnou hádanku. Tento korunovační klenot byl zhotovený v roce 1000 a byl římským papežem Sylvestrem II položený na hlavu uherského krále Svatého Štěpána. Kříž na koruně je našikmo, a to není náhodné. Úhel představuje přesně 23 a půl stupně – hodnota sklonu zemské osy k rovníku planety. Odkud mohli toto lidé v XI. století vědět? A může to znamenat, že tvůrci koruny – potomci Hunů – chránili tajné znalosti starodávné vysoce vyspělé civilizace? Dost možná Hyperboreje…

  Ještě z antického období myslitelé došli k závěru, že historie se vyvíjí po spirále. Takže osud zmizelé Hyperborei by mohl postihnout i nás.

  Zajímavé, ale i Nostradamus o tom mluvil. Nejzlověstnější středověký prorok slíbil světu neuvěřitelné množství tragédií. Bohužel jsou jeho předpovědi velmi nejasné. Již páté století se entuziasti bijí mezi sebou ve víře, že rozluští, kde a kdy se stanou popsané pohromy.
  Podivuhodné, ale Nostradamus v XVI. století používal ve své práci metody vyšší matematiky, znalost jaderné fyziky a hlubinných procesů planety. Jeho práce je obtížná. Proto slavnou předpověď, díky které všichni očekávali konec světa v roce 1999, nelze brát doslovně.

  Málokdo to ví, ale značnou část svých předpovědí věnoval francouzský vzdělanec Nostradamus vzdálenému Rusku. Nazývá jí různě: země Severního větru, Akvilon, Tartarie. Překladatelé Nostradama tvrdí, že Rusku je v XXI. století předurčeno sehrát klíčovou roli ve světových událostech. Někteří experti dokonce odvozují datum – rok 2025.

 8. Zajímavé čtení z historie.
  Proč 11.září? Co tím Američané vlastně zamýšleli, dobýt Evropu?
  11.září 1683 dorazil k Turky obléhané Vídně polský král Jan Sobieski v čele stotisícového multi národního křesťanského vojska a Turkům strašně nařezal.
  https://www.valka.cz/14243-Druhe-oblezeni-Vidne-Turky-cervenec-zari-1683

  Ludvík XIV se zachoval naprosto hanebně. Od konce války s Nizozemskem až do roku 1688 Ludvík XIV. žádnou oficiální válku nevedl a stál v Evropě na vrcholu své moci. Musel však čelit odporu ostatních států.
  http://www.palba.cz/viewtopic.php?f=283&t=6227
  Také jeho odmítnutí táhnout proti Turkům (protože tajně doufal, že Německá říše prohraje a on potom, když Turky vyžene, bude moci požadovat císařskou korunu) se pokládalo za zradu. Vždyť Ludvík XIV. nepřerušil nikdy s Turky obchodní vztahy a tajně podporoval i povstání v Uhrách, jen z důvodu, aby se Německá říše zhroutila. Jenže Německé říši se dařilo. Nad Turky zvítězila a také postupně ovládla Uhry a Sedmihradsko. Císařští vojevůdci kráčeli od vítězství k vítězství a na jejich čele stál snad největší vojevůdce všech dob, kterému Ludvík XIV. odmítl ve Francii svěřit vojenské velení – princ Evžen Savojský. Uzurpátor sedící na francouzském trůn začínal být skoro každému trnem v oku.

 9. https://www.biosferaklub.info/kamenny-les-v-uzbekistane/

  O niečom podobnom, ale v úplne inom meradle už som čítal..

 10. Zahrabala som sa v starej diskusii na chvíľu a toto mi padlo do oka.Veľmi zaujímavé veci a doplnok,prečo sa nás xidáci tak boja,prečo naše dejiny tak skrývajú a prekrucujú.Sme potomkami najstaršej európskej civilizácie!

  Robo 13. september 2017 o 15:30

  http://www.biosferaklub.info/najstarsie-objavene-pismo-pochadza-z-europy/#more-16779

  ..a to sme dokonca ešte stále v mejnstríme..

  leo 13. september 2017 o 20:17

  Bieli vládcovia Tartárie, zaujímavé – žena Genghis-khána http://mtdata.ru/u24/photo0A16/20079230351-0/original.jpg#20079230351

  http://origin-life.ru/blog/43450459306/Kogda-i-otkuda-est-poshla-Velikaya-Tartariya?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
  leo 13. september 2017 o 20:27

  Dunajská civilizácia, my sme tu doma…
  http://www.archeologiask.sk/eneolit/clanok/article/mysterium-vincianskeho-scriptu-pociatky-neolitickeho-pisomnictva.html
  NN 13. september 2017 o 21:08

  http://www.hlavnespravy.sk/sme-potomkami-najstarsej-europskej-civilizacie/729365

  • A tu je skomprimovaný článok z HS do krátkeho videa od Jurečku:
   https://www.youtube.com/watch?v=XzpzjuT9sF8

  • On bude někde zakopaný pes v tom co vlastně byla Zlatá horda…
   Před týdnem jsem se přela s maníkem na HS, on furt Mongoli a Mongoli a už jsem mu tam dávala fotky koní, kteří v Mongolsku jsou přece úplně jiní. A fotky koní od nás a hlavně západní chladnokrevníky, co ž jsou ti koně na stahování dřeva z lesa.
   Chvíli držel hubu, hlavně haploskupiny ho zmátly, ale pak vystartoval s Alexandrem Velikým který došel až do Indie a že mu to trvalo 10 let. Jenže Alexandr patrně dojel do Pákistánu, který byl hinduistickým ještě v 50.letech a pak už jsem jen napsala ať se podívá na mapu, protože by museli Mongolové překonat ještě Čínu…

   A opět Maroš:
   Toto celé je „vojna“ blbých s blbšími – bude zaujímavé sledovať, kto naplní aforizmus židovského autora /meno už neviem/, že „násilie je posledné štádium neschopnosti“. Potom je tu ešte iný problém – zem pod Yellowstonom sa prepadá, takže Rusom stačí počkať „až to ruchne“ a rozobrať potom USA trosky ako rozobrali Chazarskú ríšu /po zatopení Kaspickým morom/. Pretože stále platí – „Stojíš nad priepasťou?!“ – no tak musíš počítať s tým, že ťa každú chvíľu niekto kopne do zadku!
   „America the first!“ – prvá na rane božej!

   To Kaspické moře mě zaujalo, asi fakt se něco Ruskem přehnalo před 1000 lety! A určitě to bylo ze severu…

   No Yellowston se opravdu trhá a blbové si to Harpem dělají sami. Spustili ho znovu v roce 2017 a už konec léta byl ve znamení katastrofálních hurikánů…https://edition.cnn.com/videos/travel/2018/06/06/yellowstone-geyser-eruption-orig-llr.cnn
   Steamboat Geyser je nejvyšší známý aktivní gejzír na Zemi nacházející se v oblasti Norris Geyser Basin v Yellowstonském národním parku, Wyoming, USA dosahující výšky okolo 90 metrů,[1] který ale za posledních 20 let soptil přibližně desetkrát.
   A videa jdou po sobě skoro každý den

 11. http://metelice.info/1288/ptolemaiova-mapa/
  *) … Zahleděl jsem se do dálky na jiskřivé moře. Bylo modré jako obloha a den byl klidný. Malé plachetnice se mezi sebou předháněly v přátelském závodu o to, která je nejrychlejší a nejzručněji řízená. A pak se najednou – zničehonic – ozvala strašlivá rána a země se naklonila. Tam, kde jsme stáli, se celá pláž nahnula. Až se moře doslova odlilo pryč a před námi se do dáli obnažilo holé mořské dno.

  Jen co jsme znovu popadli dech, zmocnil se nás naprosto nevýslovný pocit. Všimli jsme si, že se velice rychle zvedáme, čímž nemyslím jenom nás, ale i celý okolní terén. Krajina s nevýrazným hřebenem skalnatých pahorků se zvedala a zvedala, až se postupně přeměnila ve velkolepé horstvo, celé horské pásmo rozprostírající se do dálky všemi směry kam jen oko dohlédlo.

  Měl jsem dojem, že stojím na samém okraji skalního masivu. Velice obezřetně a bázlivě jsem pohlédl dolů a obrátil se mi žaludek. Stál jsem v tak hrozné výšce, až to vypadalo, že jsme byli vyneseni snad až do Nebeských krajin. Kolem dokola ani živáčka, stál jsem tam dočista sám. Pochopil jsem, že Tibet se pozvedl během třiceti vteřin o deset tisíc metrů. Uvědomil jsem si, že těžce oddychuji. Vzduch tu byl velice řídký a každé nadechnutí mě stálo nadlidské vypětí.

 12. Koncem osmnáctého století se britská říše pustila do dobývání majsúrského sultanátu na jihu Indie. Tamní vladař Tipu Sultán zaskočil červenokabátníky podstatně dokonalejší variantou raket, jejichž tělo bylo vykováno ze železa. Dolet takové potvory byl skoro jeden kilometr a majsúrské vojsko nasazovalo svoje raketčíky proti Britům po stovkách.
  https://kechlibar.net/wordpress/2018/07/09/lihen-zazracnych-zbrani/

 13. Muhammad ibn Abd al-Wahhab
  Narození: 1703, ‘Uyayna, Saúdská Arábie
  Úmrtí: 22. června 1792, Emirate of Diriyah
  Narodil se v rodině právníků a Ibn ‘Abd al-Wahhabova ranná výchova se skládala z učení poměrně standardního učebního plánu pravověrné jurisprudence podle Hanbali školy práva , která byla škola práva nejvíce převládající v jeho oblasti narození. [1] Navzdory svému původnímu rudimentárnímu výcviku v klasické sunnitské muslimské tradici se Ibn ‘Abd al-Wahhab postupně stavěl proti mnoha nejpopulárnějším sunnitským praktikám, jako je návštěva hrobů svatých a uctívání hrobů [1] cítil jako kacířské náboženské inovace nebo dokonce i modlářství . [1] Navzdory tomu, že jeho učení bylo odmítnuto a oponováno mnoha z nejvýznamnějších sunnitských muslimských učenců tohoto období [1], včetně jeho vlastního otce a bratra [1], Ibn ‘Abd al-Wahhab mapoval nábožensko-politický pakt s Mohamedem bin Saúd, aby mu pomohl založit emirát Diriyah , první saúdský stát [7], a zahájil dynastickou alianci a dohodu o sdílení moci mezi jejich rodinami, která pokračuje až do současnosti v království Saúdské Arábie . [8] Al-ash-Sheikh , přední náboženská rodina Saúdské Arábie, pochází z Ibn’Abd al-Wahhab a historicky vedl ulam v saúdském státě [9], který vládl státním duchovním institucím. [10]

  Problémom nie sú len Saudi, ale aj bohaté štáty ako Katar, Kuvajt či Spojené arabské emiráty, ktorým je mentalita ISIS podobná. Vlani americký viceprezident Joe Biden na to otvorene upozornil: „Naši spojenci v regióne sú naším najväčším problémom v Sýrii. Turci boli veľkí priatelia, Saudi, Spojené arabské emiráty, a tak ďalej. Čo však stvárali? Naliali stovky miliónov dolárov a desiatky ton zbraní každému, kto bojoval proti Asadovi (prezidentovi Sýrie) – aj al-Nusre aj al-Káide,“ povedal viceprezident podľa portálu Huffington Post.

  Saudská Arábia nemá ústavu ani volený parlament a platí v nej islamské právo šaría, ktoré sa uplatňuje chladnokrvnou krutosťou – najmä vďaka wahábizmu ako štátnej interpretácii islamu. Saudská Arábia je jednou z najkrutejších diktatúr sveta, ktorá sa momentálne kvôli poklesu ceny ropy ekonomicky kolíše, ale napriek tomu má so Západom vrelé vzťahy.

  Islam považuje zakat, teda milodary moslimom, ktorí to potrebujú, za jeden z pilierov viery a saudskí boháči do nich investujú obrovské peniaze. Časť z nich ide na charitu, ale finančné toky sú absolútne nekontrolovateľné. Nehovoriac o tom, že saudské peniaze plynú už desaťročia aj do takých organizácií akou palestínsky Hamas alebo Moslimské bratstvo v Egypte či mnohé extrémistické skupiny, ktoré podporujú vo svete wahábizmus.

  Wahábizmus bol dlhší čas regionálnym úkazom islamského sveta (vznikol v 18. storočí pod vedením Muhammada ibn Abd al-Wahhába, ktorý je považovaný za prvého extrémistu a dodnes sa nezmenil).

  „Abd al-Wahhab si vyžadoval podradenosť. Tvrdil, že všetci moslimovia musia prisahať vernosť jedinému vodcovi (kalifovi) a tí, ktorí by sa nepodvolili, musia zomrieť, ich ženy a dcéry majú byť zneuctené a ich majetky skonfiškované,“ píše odborník na islamský extrémizmus Alastair Crooke. Ešte v 18. storočí počas svojho života napísal Abd al-Wahháb zoznam, na ktorom boli aj šiíti a ďalšie podskupiny islamu. Všetci ich vyznávači mohli byť podľa wahábizmu zavraždení, lebo neboli pravými moslimami. Presne to isté teraz tvrdí Islamský štát.

  Wahábizmus bol odsúdený na izolovaný život v arabskej púšti, ale potom do neho vstúpili ropné peniaze. Podpora a šírenie učenia neostalo len v Saudskej Arábii, ale postupne sa rozšírilo do zahraničia – hlavne do chudobnejších arabských krajín ako India, Bangladéš či Pakistan, ktoré mali ekonomické problémy..

  Len do šírenia wahábizmu cez islamské školy a stavbu nových mešít v Indii mali Saudi naliať za posledných desať rokov najmenej 244 miliónov dolárov. V týchto ľahko dostupných a lacných školách, ktoré sú často v chudobných oblastiach Blízkeho východu a Ázie pre školákov jediným zdrojom informácií, sa musia deti učiť memorovať Korán a môže ísť o primárne semeniská fanatizmu.

 14. Francouzský prezident Mitterrand měl plány proměnit Evropské společenství v mocný hospodářský celek a případná nezávislost Polska a Československa by mu tyto plány zkřížila. Thatcherová podporovala Gorbačova (protože nebylo jisté, že nebude svržen), zároveň ale podporovala posílení a modernizaci Varšavské smlouvy — Evropa měla být dál rozdělena mezi Varšavskou smlouvu a NATO. Thatcherová, stejně jako dlouholetá britská politika, podporovala v Evropě stabilitu. Britský ministr zahraničních věcí Douglas Hurd se vyjádřil, že “studená válka je systém, v němž žijeme šťastně a spokojeně už čtyřicet let”.

  K pádu berlínské zdi došlo omylem — média totiž začala vysílat zprávu, že je berlínská zeď už otevřená, přestože nebyla. Východoněmecký kapitán, odpovědný za ostrahu hranice, zoufale telefonoval svým nadřízeným, protože měl rozkaz střílet na kohokoliv, kdo by se pokusil dostat se přes berlínskou zeď do západního Berlína, přitom však byl obklopen pěti až sedmi tisíci demonstrantů, kteří mu pouštěli z tranzistorových rádií zprávu, že berlínská zeď padla. Když se kapitán nedovolal, vydal rozkaz svým vojákům: “Všichni pryč!” — a tak berlínská zeď skutečně padla.

  Komunistické režimy ve středovýchodní Evropě se rozložily zevnitř. Podle Igora Lukeše hrála velmi významnou roli skutečnost, že vyjednávání o změně režimu byla pokojná. Vládnoucím komunistickým nomenklaturám to totiž umožnilo vzdát se pokryteckého předstírání o vládě “socialismu”, uvědomily si, že budou moci existovat pohodlněji a příjemněji za nových podmínek, a tak elegantně odešly od moci. https://blisty.cz/art/75387-gorbacovovi-pri-padu-berlinske-zdi-telefonovali-zdeseni-thatcherova-a-mitterrand-aby-pouzil-vojsk.html

 15. Už je to historie:
  https://blisty.cz/art/75387-gorbacovovi-pri-padu-berlinske-zdi-telefonovali-zdeseni-thatcherova-a-mitterrand-aby-pouzil-vojsk.html
  Francouzský prezident Mitterrand měl plány proměnit Evropské společenství v mocný hospodářský celek a případná nezávislost Polska a Československa by mu tyto plány zkřížila. Thatcherová podporovala Gorbačova (protože nebylo jisté, že nebude svržen), zároveň ale podporovala posílení a modernizaci Varšavské smlouvy — Evropa měla být dál rozdělena mezi Varšavskou smlouvu a NATO. Thatcherová, stejně jako dlouholetá britská politika, podporovala v Evropě stabilitu. Britský ministr zahraničních věcí Douglas Hurd se vyjádřil, že “studená válka je systém, v němž žijeme šťastně a spokojeně už čtyřicet let”.

  K pádu berlínské zdi došlo omylem — média totiž začala vysílat zprávu, že je berlínská zeď už otevřená, přestože nebyla. Východoněmecký kapitán, odpovědný za ostrahu hranice, zoufale telefonoval svým nadřízeným, protože měl rozkaz střílet na kohokoliv, kdo by se pokusil dostat se přes berlínskou zeď do západního Berlína, přitom však byl obklopen pěti až sedmi tisíci demonstrantů, kteří mu pouštěli z tranzistorových rádií zprávu, že berlínská zeď padla. Když se kapitán nedovolal, vydal rozkaz svým vojákům: “Všichni pryč!” — a tak berlínská zeď skutečně padla.

  Komunistické režimy ve středovýchodní Evropě se rozložily zevnitř. Podle Igora Lukeše hrála velmi významnou roli skutečnost, že vyjednávání o změně režimu byla pokojná. Vládnoucím komunistickým nomenklaturám to totiž umožnilo vzdát se pokryteckého předstírání o vládě “socialismu”, uvědomily si, že budou moci existovat pohodlněji a příjemněji za nových podmínek, a tak elegantně odešly od moci.

 16. Neamerická Amerika
  http://www.tart-aria.info/neamerikanskaja-amerika/

 17. Dějiny nájezdníků http://unveiled.blog.cz/0712/strucny-uvod-do-dejin-arabu-a-chalifatu
  Starojemenské civilizace
  Jemen byl v době okolo 4. tisíciletí před naším letopočtem vedle Egypta a Mezopotámie třetím významným civilizačním centrem na Středním východě. Podél karavanních obchodních stezek s kořením, dřevem, kadidlem a látkami vznikala bohatá města s honosnými chrámy a paláci. Obyvatele živilo velmi vyspělé zemědělství používající k zásobení vyprahlých pouštních políček vodou obrovskou přehradu, snad největší ve své době.
  Tak se dělo po několik staletí. V této oblasti kvetly a zanikaly nejrůznější říše, nejznámější z nich je dnes bezesporu říše královny ze Sáby. Okolo roku 800 př. N.l. se hráz této přehrady protrhla a zapříčinila populační krizi nebývalých rozměrů. Lidé se z přelidněného Jemenu začali stěhovat na sever do pouště. Zdejší původní národy byly buď smeteny nebo asimilovány nově příchozími Araby.

 18. Autorem téze, že historici si vymýšleji dějiny, je Dušan Třeštík…
  Historickou věrohodnost seznamu snižují přinejmenším první dva knížata – Přemysl a Nezamysl, jejichž jména jsou si vlastně opakem, podobně jako tomu je u polobožských dvojčat Herakla a Ifikla či u titánů Promethea a Epimethea.

  K seznamu se váže ještě jedna teorie. Podle historika Vladimíra Karbusického jsou ale legendární jména prvních přemyslovců jen špatně pochopeným útržkem staroslověnského textu adresovaného Frankům. Slova Krok’ kazi Tetha, lubo premyšl, nezamyšl m’nata voj’n u‘ni zla, kr’z my s‘ neklan (am), gosti vit, lze totiž přeložit jako: Zastav své kroky, Tetho (oslovení západních sousedů, možná z názvu Teutoni) a raději přemýšlej, nezamýšlím na tebe vojnu ani zla, kříži my se neklaníme, hosty vítáme. otázkou samozřejmě zůstává, jak se stalo, že byla tato věta zaměněna se seznamem prvních Přemyslovců.

  Ke Slovanům se uchýlil Hildigis, nemaželský syn langobardského krále Wacha, což znamená, že někde ve střední Evropě najednou byli Slované, očividně odstatečně silní, aby se langobardský princ, kterému prý šlo o život, svěřil pod jejich ochranu.

  Je ale velice pravděpodobné, že slovanské osídlení České kotliny bylo vždy jednotné. Proč? Máme tyto důkazy:

  Zprávy arabských (Ibrahim ibn Jacob) i hebrejských (Jossipon) obchodníků uvádí v české kotlině vždy jen jeden státní útvar, jen jeden kmen, a to právě Čechy. Tradované názvy kmenů (Litoměřici a spol.) mohou být tedy jen jména částí země, odvozená například od hradišť, název Litoměřici mohl mít kzrátka ten samý význam, jaký má dnes název Pražan (samozřejmě netuším, jak oblíbení byli dávní Litoměřici v porovnání s dnešními Pražany).
  Francké anály tvrdí, že tribut, ke kterému se zavázal svatý Václav, platily Čechy, ne jen nějaký kmen pod vedením Přemyslovců.
  http://vygosh.cz/historie-trestik.html
  http://www.moraviamagna.cz/povesti/p_mytve9.htm

 19. https://www.hlavnespravy.sk/sakova-s-vedenim-policajneho-zboru-sr-sa-dohodne-ci-budu-dalsie-akcie-v-osadach/1442652
  A sme tam,kde sme nikdy nechceli byť.Zákony platia len na nás,cigáni budú ešte viac chránení,ako za kaliňáka…

 20. Bitva na Čudském jezeře, známá i jako Ledová bitva
  Švédsko mělo vždy zájem zejména o východní části Evropy a tak využilo každou šanci na vpád do této oblasti. Tu jim dal papež Řehoř IX., který chtěl pravoslavné křesťany obrátit na katolickou víru.

  Vylodění švédského vojska u ústí řeky Něvy v roce 1240 vedlo Novgorodské pány a bojary k tomu, aby povolali do boje knížete Alexandra, který se postavil do čela vojska. Alexander Švédy sice zahnal, ale neporazil. Švédská vojska s potupou uprchla na širé moře.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_%C4%8Cudsk%C3%A9m_jeze%C5%99e

  • Nikdy som nepopieral, že aj RKC má vinu za rozne výboje…Ale likvidácie Tartárie sa nedá napísať na vrub RKC ako údajne hlavnej sile…
   V tom čase, keď to prebiehalo nebola RKC najsilnejšou silou a nemala plnú kontrolu…
   Ale, až si myslíš, že za všetko zlo sveta može RKC, alebo RKC má hlavnú vinu na likvidácií Tartárie, tak to je už potom tvoj názor…Ja ti ho neberiem.
   Tak sa to vysvetľuje u dodokobov vedľa…Ale to, že židia boli tí, čo prebrali finančnú kontrolu sveta, čomu pomohla hlavne likvidácia templárov, čo oni dokonale zorganizovali a kúpili si aj pápeža Alexandra VI, tak to tam v tom blogu nepíšu…Chápem,že kydať špinu je nutné na RKC…Taká je dnes doba. A takéto čosi je v súčasnej dobe aj platené.Ako vedľa.

   Treba pochopiť jednu základnú myšlienku skutočnej moci a platnosť tézy, ktorá je stále univerzálne platná :

   “Dajte mi moc vydávať a ovládať peniaze národa a potom mi bude jedno ,kto robí zákony”.

   A teraz si zober ten fakt, že globálnu kontrolu nad stredovekými financiami mali templári. Tento rád bol najbohatší kresťanský rád a podliehal iba pápežovi RKC = RKC , pápež kontroloval financie kresťanského sveta = kto kontroluje peniaze, skor či neskor ovláda celý systém.

   Zánikom templárov a ich zrušením, čo bola najvýznamnejšia akcia síl ,ktoré teraz vládnu, začiatkom 14 storočia sa miska moci daná kontrolou nad peniazmi a systémom presunula na tých, čo tento boj vyhrali a to nebol pápež a RKC…Pápež zrušil rád templárov = stratil kontrolu nad finaciamu kresťanskej Európy, nie hneď, ale od tohto momentu.
   Aby starci KSB nemuseli napísať pravdu, kto ten boj vyhral a kto teraz ovláda svet, tak razia názor, že RKC je projektom GP a pracuje pre nich, pričom toto takto na začiatku vobec nebolo, v súčasnosti je už RKC značne infiltrovaná masonmi…

   Samozrejme, tá zmena prišla pomaly ,ale neúprosne. RKC a pápež od toho času pomaly, ale isto strácajú kontrolu nad peniazmi, teda aj nad národmi, aj nad systémom. Keby si podrobne študovala históriu, tak vidíš, ako sa jednota RKC rozpadá, ako odchádza Holandsko, Anglicko a aj iné krajiny, ako sa sa mení jednota Katolíckeho svetonázoru, rozbíja,vznikajú protestanti, kalvíni, hugenoti, anglikáni, všetko preto, aby sa oslabila RKC… Ako asi už potom vyzerala situácia v takom 18 storočí ?
   No nič, nemám čas to podrobne písať vo forme tlstých kníh KSB, mńa za to nikto neplatí…
   Nakoniec, nech si každý verí, čo chce…

   • Nechápu proč to bereš osobně.

    • Evi,nepreháňaj,ja tam nevidím,žeby to bral osobne.☺

    • Neberiem…Len tu diskutujúcich beriem, že chápu veci inak, ako na vodaSS…Tu nejde o to, že tu máme hádam všetci odlišný svetonázor, ale o to poznanie, že keď človek číta články, ktoré kladú všetko zlo sveta, všetku vinu sveta zásadne a hlavne na RKC, tak mne je okamžite jasné, aké sily za tým stoja…

     “A nechtěl by si začít oddělovat katolickou víru od jejího vedení?”

     Z tohoto tak nejak vyplýva, akoby si s tým článkom o Európe celkovo súhlasila a tam sa razí hlavná téza, že za všetko zlo može RKC…
     Ale ono je to zložitejšie…

     Inak ešte vysvetlím, čo je RKC a z čoho sa skladá…
     Je to spoločenstvo kresťanov – katolíkov, súčasne aj Cirkev, ako organizácia navonok..
     Katolíci majú iste vedenie, hierarchov, pápežov, prelátov, biskupov, atď, RKC je zorganizovaná ako hierarchická organizácia…
     Dá sa čakať, keďže človek je omylný, tak aj jej vyskopostavení členovia budú tiež robiť, chyby, za tie všetky storočia, vstupovali tam rozne entity… To, čo však katolíkov zaujíma podstatne viac je magistérium RKC a sviatosti, ktoré RKC poskytuje…
     To je však na dlhú tému a nemá význam to rozvádzať. Pretože práve tie sviatosti sú pre katolíkov to podstatné, spolu s magistériom – vierou a učením RKC…
     Napríklad, keď pápež povolí križiacku výpravu proti Polabským Slovanom, tak koná zle, nekoná v duchu Krista, ale pritom sviatosti RKC, magistérium sa nemení, tak to zostáva stále platné = chybu robia konkrétne osoby vo funkciách, úradoch RKC…A to je ten rozdiel…
     Preto katolíci veria učeniu RKC, magistériu a sviatostiam i keď im možu prekážať, zlí biskupi, zlí pápeži, zlí kńazi…Magistérium a sviatosti sú pre nich viac ako tí hierarchovia…

     Takéto niečo však dodokobi a neznalí RKC nepochopia…Pre nich platí jednoduchá rovnica :

     zlí hierarchovia RKC = celé učenie RKC a sviatosti sú podvod…A že za tú históriu tam bolo aj mnoho dobrých, ktorí Európu niekde posunuli, napríklad pred islam, to ich nezaujíma..

     Až RKC zlikviduje kňazov, biskupov, pápeža, nebude nikoho, kto bude dávať sviatosti katolíkom, slúžiť omše a uchovávať magistérium – učenie RKC a v takom prípade by RKC dopadla ako ĺubovoľná sekta a zanikla…

     Vzhľadom na to, že od vzniku RKC dochádza neustále k jej snahám o jej oslabenie a likvidáciu, v súčasnosti ide o hlavne metódu infiltrácie zvnútra, obsadenie doležitých strategických postov a úradov RKC, vrátane pápeža a tvrdá snaha zmeniť magistérium a sviatosti RKC, čoho výsledkom by bol zánik učenia a sviatosti RKC a jej prerod do univerzálnej -ekumenickej cirkvi NWO s “modernými dogmami” typu, že homoši, sú OK, možno aj pedofili, Boh nikoho nesúdi je starý dedko na obláčiku, alebo pohoďák všetci budú spasení, peklo, ak exisuje tak je prázdne a podobné dogmy architektov NWO. Tento boj teraz prebieha v RKC a preto sa mnohým RKC hnusí, pretože je plná masonov, čo storočia obsadzovali doležité posty a budovali si tam pozíciu…Je tam značne silná homosexuálna a aj pedofilná lobby a je tam aj mnoho satanistov vo vysokých funkciách.

     A aj preto ty píšeš o odelení viery katolíkov a hierarchie, co však vo finále sposobí nielen zánik RKC ,ale aj tej samotnej viery..
     V skutočnosti sa RKC musí vnútorne očistiť. Ale to sa stane, až k tomu Boh určí správny čas, dovtedy sa to ešte viac zhorší..RKC však nezanikne, to má sľúbené od Ježiša a to platí doteraz. RKC ako jedina organizácia pretrvala takto dlho, pričom ostatné ríše sa už dávno rozpadli…Je to práve kvoli Ježišovi a jeho sľubu a súčasne ako dokaz jej povodu od apoštolov Ježiša, čo ju založili a postupnosti pápežov od Petra.
     Je to na dlhšie vysvetlenie, ale myslím, že to takto stačí.

     Eva, nemusíš toto, čo píšem akceptovať ,ale ja to cháem a vidím takto…

     • “A nechtěl by si začít oddělovat katolickou víru od jejího vedení?”

      Bola by zaujímavá téma na ucelený rozbor ale reálne by to zaujímalo asi len malé percento ľudí keďže kresťanstvo už nie je “free cool a in”. Navyše taká téma z komerčného hľadiska nikomu neprinesie ani cent, cirkev to nezafinancuje lebo parazitické vedenie logicky nikdy nedovolí skúmanie akým spôsobom prevzali moc a keďže je kresťanstvo na čiernej listine väčšiny štátov sveta tak štát z rôznych fondov takú činnosť nie len neodmení ale skôr potrestá. Posledný a najdôležitejší bod je, že taký rozbor by bol s veľkou pravdepodobnosťou klasifikovaný ako antisemitizmus.

      Práca ktorú študenti religionistiky nikdy nevypracujú:
      “Prečo pápež podporuje genocídu kresťanov”

      • Nie 100,ale 1000 bodov Ti dávam.Skvele si to vyjadril.

      • Vidíš to presne tak, ako ja…Napísané presne aj podĺa mojho poznania..
       Súčasný pápež František doteraz sa neráčil ani s tým, aby odpovedal na Dubia od 4 kardinálov, kde je prakticky obvinený, že šíri bludy…miesto toho likviduje tých , ktorí sa držia tradície magistéria.

      • Myslím, že to není první případ v dějinách katolické církve.
       Všechny dnešní protestantské církve vznikly z RKC, byl to protest proti vedení.
       Akorát teď to vypadá, že Vatikán zůstane osamocen, Franta to pohnojil, on nemá žádnou sebereflexi.
       Švédové zřizují domobranu, ale google nic nevyprdne.

       • Vieš, Eva máš pravdu , ale v skutočnosti ide o to, že protest proti hocikomu je vždy možný. Dovody sa vžd nájdu. Nikto nie je dokonalý…Keď máš napríklad v rodine problémy, tak ju nejdeš rozbiť, ale situáciu riešiť, to znamená, že ti na nej záleží, aby sa nerozpadla.
        Až boli v RKC problémy, tak sa mali riešiť inak, ako odštiepením a vytvorením nových cirkvi, nových siekt. Ale nejde len o to.
        Nedá sa poprieť fakt, že RKC urobila v histórií značné množstvo chýb, aj zločinov, jej vedenie, takže oprávnené dovody na protest sú. Lenže, keď sa na to pozrieš hlbšie, zistíš, ako jej nepriatelia prenikli zvnútra do funkcií, všeličo začali meniť, hlavne politiku RKC navonok, ale hlavne by si našla určité SILY, ktoré zámerne financovali všetkých tých, všetkých vodcov, ktorí rozbíjali RKC…
        Napríklad hugentov vo Francúzsku ich vodcov finacovali určité sily. To samé luteránov aj anglikánov, sú to tie samé sily, čo zlikvidovali templárov a teraz vládnu cez svojich poskokov, masonov..To len na okraj…
        Vatikán dopadne tak, že s hlavami kardinálov budú hrať muslimovia na námestí sv Petra futbal. To bude trest od Boha za odpad vedenia RKC od Boha…
        Situácia bude vyzerať tak, že RKC je už mŕtva, ale len dočasne… Nechcem tu písať dlhé litánie a podrobnosti na túto tému, aj tak si myslím, že to moc ľudí nezaujíma..

        • Tak problémy zmizely úmrtím tchána, neměl ani pohřeb v kostele. On neuznával RKC a napadal ty ostatní.
         Dnes po 20 letech je drtivá většina pohřbů z kostela, což před 20 lety nebylo.
         RKC NENÍ MRTVÁ, mrtvé je jen vedení, faráři jsou až na výjimky kritičtí k Vatikánu.
         Rodina na Slovensku, evanjelici jsou zase kritičtí k farářům a moc je nemusí, tam je změna taky. Manželka bratrance se vrhla na dějiny, vyšívala jeden gobelín a tam jsem byla https://www.puchovskenoviny.sk/vysivana-historia-reformacie-na-slovensku/

         Osobně po zkušenostech z rodiny, která žije v Makedonii a v Řecku, si myslím, že se křesťanské církve sjednotí, jinak zahyneme.
         A určitě to nebude poprvé, křesťanství trvá 2000 let a historie nám několik staletí zamlžuje.
         To už jsem ale psala nejméně dvakrát i vedle na vodass…
         https://www.gigaplaces.com/clanek-jizni-makedonie/
         Klášter svatého Klimenta a Pantelejmona je nově zrestaurován, když jsem tam byla, byla tam fotka mešity, kterou zbourali a přestavěli na klášter.
         A jsou tam vztyčené bílé obří kříže vysoko na kopcích, dole jsou mešity. (Kupodivu silnice do Albánie je nová, rovná a vedle do Makedonie je stará rozbitá, z řecké strany neudržovaná). A velmi používaná, z albánské strany nic moc nejezdí.

 21. Kdo a proč vymyslel Evropu
  Položili jste si někdy otázku: Jak mohl Peter I. „otevřít okno do Evropy”, když se nacházel takřka v jejím geografickém centru a ne na hranicích? Vždyť – jak nás ujišťují – hranice Evropy a Asie údajně vždy procházela po Uralských horách.
  Nebo jiná otázka: Proč názvy všech kontinentů začínají písmenem A s výjimkou Evropy? Co je v ní tak zvláštního?
  Nebo třetí otázku: „Podle jaké logiky bylo třeba rozdělit kontinent Euroasii na dvě části, když pro ostatní kontinenty takové logiky třeba nebylo?
  Odpovědět není tak snadné, protože události jsou skryté pod vrstvami staletí, nicméně k takovým pokusům docházelo opakovaně a my vám dnes nabízíme článek jednoho z autorů, který je přesvědčen, že Evropa je velký politický podvod, který se netýká geografie, ale stal se základnou pro strategii anexe určitého území v zájmu určitých sil…https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2018/06/kdo-proc-vymyslel-evropu.html

  • To je také typické, všetku vinu hodiť na Katolícku Cirkev. Ale, kto vládol v Európe v 17 storočí ,aké sily, kto vytvoril Východoindickú spoločnosť a kolonizoval, kto finacoval Anglicko v jeho agresiách, Holandsko, atď, to tam autor nepíše…
   Keby všetko zlo sveta robila Katolícka Cirkev, čo je aj hlavnou myšlienkou KSB, tak by nedochádzalo od 14 storočia k jej úpadku, kvoli strate kontroly nad financiami po páde templárov začatkom 14 storočia, až ku strate politickej moci v roznych krajinách, ako je Holandsko, (16 storočie) Anglicko,(16 storočie) neskor padlo aj Francúzsko (18 storočie) v slobodumuráskejj francúzskej revolúcií…
   Katolícka Cirkvev od 14 storočia slabne, čo sa týka politickej moci a moc preberá niekto iný, ťažké uhádnuť, kto, však, ale na tých autor tohto článku nepoukazuje.
   Je to manipulácia.

   • Oni sú jedna strana tej istej KOB-áckej mince.Hox tam lovil svoje ovce a spolu s tým Vlabi si nahrávali.Tento blog čítať s rezervou.Môže tam byť kopu pravdy,ale tam sú väčšinou spochybnenia,domnienky,podsúvania.Preto sú tie články také dlhočizné,aby tam tie skreslenia mohli vsunúť…

   • A nechtěl by si začít oddělovat katolickou víru od jejího vedení?

   • Čí manipulace?
    Já jsem křeťená jako evangelik po vašem evanjelik a měla jsem občas problém s tchánem, který vůbec nechodil do kostela, ale měl blbé pindy vůčí mé rodině a otce občas tvrdě setřel. Táta byl pravoslavný.
    Takže tak…

 22. K Jidrichovi Moreplavcovi,zamorske cesty zvlast do karibiku zapocali na zaklade map neznameho kartografa,ktory cerpal z este starsich zdrojov. Gavin Menzies vo svojej knihe 1421: rok kedy Cina objavila svet, tvrdi presvedcivo a argumentuje na zaklade studia map, dalsich historickych zaznamov a artefaktov na roznych miestach sveta, ze cinania zapocali daleke namorne plavby pred europanmi a ich cesty sa stali podkladom pre mnohe namorne expedicie zapadneho sveta. V kazdom pripade, tak ako inde aj tu sa najdu kritici Menziovej prace. Ich proti argumenty vsak nie su tak presvedcive ako si zelaju:-) V mnohom mu musia dat za pravdu. V kazdom pripade sa nam tu objavuje znovu kusok skladacky z historie, ktora prebehla v mnohych ohladoch inak ako je nam oficialne predkladana a stale ucena.
  Žeby Marco Polo?

 23. V romštině je velký počet cizích nebo přejatých slov a z toho lze určit, zda v některé z procházejících zemí pobyli delší dobu.
  Kromě arabštiny! Z toho lze vyvodit. že muslimové nemají slitování s nikým….
  https://theses.cz/id/isf1cz/00172458-146074000.pdf
  Otázkou je, proč Romové z
  Indie odešli, co je k tomu vedlo. Hübschmannová se domnívá, že roli hrálo více faktorů, jedním z nich mohl být hladomor. Romský profesor Ian Hancock le Redžosko 12 z Texaské univerzity v Austinu (USA) se domnívá, že Romové mohli Indii opustit v souvislosti s muslimskými výboji.
  Americký lingvista T. Terrence Kaufmann zastává názor, že Romové odešli z Indie ve 4. stol. př.n.l.
  Tedy v době, kdy do severní Indie vtrh
  la vojska Alexandra Makedonského.
  Není ovšem jasné, kde Romové pobývali nadcházející čas – téměř jedno a půl tisíciletí, než se objevili v Byzanci. Téměř v každé publikaci, která se zabývá původem Romů, můžeme nalézt legendu, kterou zaznamenal Perský básní k Ferdausí z roku 1011. Tato legenda líčí příběh perského krále Bahráma V. 420 – 438, kterému jakýsi indický král daroval deset tisíc Lúriů.
  Lúriové byli hudebníci, kteří měli obveselovat jeho lid hudebním uměním. Bahrám dal těmto hudebníkům obilí k setbě, tažná zvířata, aby se mohli usadit. Podle legendy však hudebníci nezačali obdělávat půdu, všechno obilí snědli a příští rok přišli ke králi žádat o nové. Bahrám je však vykázal s tím, že když nejsou ochotni hospodařit, tak ať táhnou pryč. Tato legenda byla
  nalezena v několika na sobě nezávislých historických pramenech s tím, že se lišily pouze detaily, jako je například počet Lúriů. (Hübschmannová, 1999)
  Odchod Romů z Indie probíhal v několika migračních vlnách vzdálených od sebe několik set let, přibližně o d 3. do 10. stol. n. l. V rámci jedné migrační vlny přicházelo vždy více romských skupin. V oblasti malé Asie se od hlavního proudu směřující přes Balkánský poloostrov do Evropy oddělila skupina Romů, která zamířila do Afriky. Skupina dále putovala podél s
  everního pobřeží. Ostatní putovali až na Pyrenejský poloostrov a odtud dále do nitra Evropy (Horváthová, 1999)
  Na cestě z Indie se zdržovali v zemích, kterými procházeli po různě dlouhou dobu. Dle jazykových rozborů (počet cizích nebo přejatých slov v romštině) lze určit, zda v některé z procházejících zemí pobyli delší dobu.
  V romštině se objevuje spousta slov z
  perštiny, z toho lze usoudit, že Romové byli po delší dobu v kontaktu s persky mluvícím obyvatelstvem. Persii dobyli v sedmém století Arabové, ale v romštině se slova z arabštiny nevyskytují.
  Z tohoto vědci usuzují, že Romové se museli vyskytovat v Persii již někdy kolem 5. až 6. stol. Důvodem, proč se arabština neprojevuje v romském jazyce, je i fakt, že Romové nemuseli přijít s arabštinou vůbec do styku, protože arabština nepronikla do všech lidových vrstev. Arabština dokonce ani nenahradila perštinu ve funkci úředního a literárního jazyka. Arabštinu používali pouze učenci a také především náboženští hodnostáři. Dále se na základě jazykových studií prokázalo, že se Romové zdržovali po nějakou dobu také v Arménii.
  (Horváthová, 2002)
  První zmínky o Romech ve Španělsku jsou z 9. stol. n. l. Ve 14. stol. dle spolehlivých
  historických pramenů byli Romové přítomni nejen na celém Balkánském poloostrově,
  ale také 13 v Uhrech.
  Ve druhé polovině 14. Stol. se dle historických pramenů Romové objevují v oblasti Rumunska a dřívější Jugoslávie.
  V Rumunsku a Moldavsku žili Romové po staletí jako otroci a majetek klášterů nebo šlechty, který mohl být prodán, darován či vyměněn.
  V 15. stol. Romové pronikají do západní a střední Evropy. Putovali ve skupinách, ve kterých vedoucí přejímali označení, které bylo používáno světskými feudály, Například ze slova „vojvoda“ vzniklo slovo vajda –
  označení pro vůdce skupiny. Vůdcové skupin se také nechávali nazývat
  knížaty, hrabaty i králi. Avšak jejich moc byla pouze v
  rámci jedné komunity. Co se týče
  označení romský král , tak s tímto se můžeme setkat u nás i v dnešní době. V 15. stol. přicházejí některé skupiny z Uher do Itálie, Švýcarska, jižní Francie a Paříže, jiné skupiny putují přes Uhry podél řeky Dunaje na Moravu i do Čech, odtud pokračují dále do Německa, Francie a Španělska.
  V 15. stol. Romové pronikají na Slovensko, Polsko a také do skandinávských zemí. Později se Romové dostali na Ukrajinu a do Běloruska.

Pridaj komentár

*
*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>