Čo je to KSB DVTR

Čo je to KSB DVTR? V podstate tá teória je oprášený marxizmus s ezoterickými úpravami kvôli súčasnej dobe.

KSB – KOB je v skratke nástroj na soft islamizáciu Čiech a Slovenska. Soft v zmysle pomalej a “bezbolestnej”. Ide o akýsi predstupeň nového náboženstva a celé “hnutie” KSB vykazuje všetky znaky spoločenstva podobného sekte. Vzhľadom na to, že je zameraný na inteligentnejších európskych ľudí, tak im ponúka akýsi neexistujúci koránický islam, lebo vie, že ten súčasný, radikálny je pre nich nestráviteľný. Tak autori KSB vytvorili manipuláciu, že nie je sa čoho báť, pretože radikálny islam sa preformátuje na tzv. koránický-akademický islam, čo je nezmysel.

Znaky spoločenstva podobného sekte

Znaky spoločenstva podobného sekteAutori KSB idú tvrdo proti kresťanstvu, ktoré chcú zlikvidovať ako najväčšie zlo sveta. Nehladia na to, že je vysoká pravdepodobnosť, že súčasný, historicky sformovaný islam nie je možné preformátovať do koránického, ktorý nikde neexistuje v praxi. KSB si odporuje samo.
Tvrdí, že prax je kritérium pravdy, pričom ponúkajú riešenie, pre islam, ako ho preformátovať, ktoré odmietli v praxi vyskúšať v plno-formátových islamských krajinách ako je – Somálsko, Saudská Arábia, Turecko. Ale to im neprekáža, aby takéto riešenie ponúkali vo svojej teórií. Teda vlastnú tézu nepoužili na vyskúšanie svojej utopistickej teórie s koránickým islamom.

V rámci politického riešenia ponúka davu čítanie tlstých kníh s tým, že časom kritické množstvo koncepčne vzdelaných ľudí zmení infopole, získa moc a zmení koncepciu riadenia, pričom ako nástroje riešenia je práve čítanie tlstých kníh, ktoré má spôsobiť nové globálne poznanie a chápanie, čo samo o sebe je len ilúziou.

Nakoľko samotná KSB je manipulácia, kde je plno vágnych téz a poloprávd, ktoré pekne znejú, ale v realite sa ukážu ako utopistické a iracionálne.

Kobisti na danej diskusii uprednostňujú veriť Ficovi i keď nás ťahá do jadra, kde budeme komplet islamizovaný ako národ a štát a zanikneme, tvrdo sa stavia proti vlasteneckým stranám a Kotlebovi ako produktu GP, ktorý tu chce podľa nich zlo a fašizmus.

Majú vyslovene dvojitý meter posudzovania a selektívnu spravodlivosť a nestrpia odlišné názory, daného diskutéra zlikvidujú rôznymi spôsobmi.

Naviac KSB uprednostňuje islam, neznámi autori KSB razia akýsi neexistujú, či akademický – koránický islam, ktorý nikde v praxi neexistuje a tvrdia, že na ten sa zmení islam, čím nám podsúvajú soft metódou islam do nášho vedomia, tvrdia, že Mohamed bol dobrý človek, pričom vôbec neakceptujú, že bol, diktátor, otrokár a agresiou šíril islam.

Problém s lichvou hádžu na krk “biblickému projektu” ako zdroju hlavného zla vo svete, pričom autori dobre vedia, že Biblia je spájaná hlavne s kresťanstvom.

Pričom nepíšu, že posledných pár storočí sa nerozširuje biblický projekt, ale projekt, ktorý má iný názov… ten však zamlčujú.

Ku kresťanstvu a hlavne ku katolíkom majú typický nenávistný postoj, katolík je u nich človek vyznávajúci skrytý satanizmus :

Hox

Hox

“Lidský typ psychiky se vylučuje s kultovými schématy potlačení svobodné vůle jako například katolická církev, takže nikoliv, pokud dosáhneš lidského typu psychiky, určitě nebudeš posedlým militantním katolíkem jako nyní.” (názor Hoxa na katolíkov)

Ďalší názor Hoxa na tých, čo uznávajú Ježiša za Bohočloveka ”

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 08.08.2017

“Každý člověk, kterému normálně funguje intelekt a intuice, chápe že Ježíš není Bůh, jen jeho vyslanec.”

Hox si osobuje mať názor, že človek, ktorý má Ježiša za Boha, tak takému normálne nefunguje intelekt a intuícia. Proste názor neznášanlivého sektára.

“Přesvědčení, že Ježíš je Bůh je skutečně znakem nějakého defektu v práci intelektu a celkově ve vnímání světa (výsledkem církevní infoktrinace),”

Takže pozor, máte do činenia s agresívnou sektou a sektárskymi zmýšľaním, ktoré si osobuje právo na pravdu, čo je vidieť na tvrdej cenzúre mazania v diskusii a článkoch, likvidácie nepohodlných názorov dehonestáciou oponenta, ručných schvaľovaním príspevkov alebo BAN-om.


Premýšľajúci človek v diskusii medzi sektármi KSB DVTR

Napíšte svoj názor ...

Pridaj komentár

*
*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>