Aká je zamlčovaná pravda o Koráne a islamskej doktríne? Má akt “mierumilovného” modlenia aj inú, temnú stránku? Duálny charakter islamu ako nástroj pre postupnú plíživú a likvidačnú zmenu kultúrneho a politického prostredia v spoločnosti s dôrazom na menejcennosť a podriadenie sa kresťanov, židov, ateistov a ostatných neveriacich.

Ako staroveká totalitná ideológia prichádza do spoločnosti ako vírus trójskeho koňa a chce silou cez plíživú Šaríu donútiť všetkých stať sa moslimami, bez ohľadu na ich názor a takto ich zotročiť…

Čítajte ďalej…

Rôzne kontinenty a rôzne miesta majú rôzne priemerné IQ, hlavne vplyvom génov. Dokonca aj vplyv prostredia je predovšetkým spôsobený vplyvom génov lebo inteligentnejšie gény tvoria lepšie spoločenstvá s kvalitnejšími potravinami a medicínou na vyššej úrovni.

Rôzne lokality majú rôzne priemerné IQ