Rôzne kontinenty a rôzne miesta majú rôzne priemerné IQ, hlavne vplyvom génov. Dokonca aj vplyv prostredia je predovšetkým spôsobený vplyvom génov lebo inteligentnejšie gény tvoria lepšie spoločenstvá s kvalitnejšími potravinami a medicínou na vyššej úrovni.

Rôzne lokality majú rôzne priemerné IQ

Aké ciele KSB, ako ideológia sleduje v skutočnosti a o čo jej vlastne ide?

Na jednej strane tvrdí, že keď si dostatočné množstvo populácie prečíta tlsté knihy KSB, tak získa koncepčné poznatky a prevezme riadenie.
Až si zoberieme tézu KSB o tom, že prax je kritérium pravdy, tak zistíme, že za posledné storočia sa žiadna revolúcia a zmena systému neuskutočnila sposobom, ako to v hlavnom cieli, v hlavnej téze KSB naznačujú jej autori. Teda, prečo ich hlavný cieľ ide proti reálnej praxi ? Čítajte ďalej…